Msze św. w Ognisku ŁÓDŹ

Msza św. codziennie o godz. 18:00, poprzedzona Różańcem o godz. 17:30

25. września (niedziela) Msza św. o godz. 19:00 poprzedzona Różańcem o godz. 18:00 – Dzień Orędzi Królowej Pokoju

Zapraszamy

Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach

OGŁOSZENIA  Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach (między Czerwinem a Suchcicami)

  • W naszej Kaplicy Królowej Pokoju trwa codziennie adoracja Najświętszego Sakramentu w godzinach 15-16.30 i 19-21.00.
  • 2 wrzesień (piątek) Modlimy się O POKÓJ W SERCU, Z BOGIEM I LUDŹMI 18:00 – Różaniec, Msza Święta
    Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. (Dzień Orędzi Królowej Pokoju dla Mirjany).
  • 3 wrzesień. Pierwsza sobota miesiąca.    O godz. 10:00 rozpoczynamy całodobowe uwielbienie Boga. Zakończenie
    w niedzielę Mszą Św. o godz. 11:00, tel. 660 530 942 (Adam)
  • 10-11 wrzesień (sobota, niedziela) Warsztaty Św. Józefa dla ojców i synów (po Pierwszej Komunii Św.). Rozpoczęcie o godz.9:00. Zakończenie w niedzielę około godz. 17:00. Zgłoszenia tel. 515190604 (Zosia), 532124937 (Agnieszka).
  • 12 wrzesień (poniedziałek). Nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczęcie o godz. 18.00. Różaniec, Msza Św., procesja i Apel Maryjny.

Zapraszamy do naszego Ogniska na rekolekcje, wieczerniki i dni skupienia oraz indywidualne rekolekcje. Także całe rodziny z dziećmi. o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

13. wrzesień Nabożeństwo Fatimskie

13 sierpień – Dziewiąty ROK WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ. Zapraszamy każdego 13. dnia miesiąca (maj – październik) 18:00 – Różaniec, Msza Św., procesja i Apel Maryjny

25. wrzesień – Dzień Orędzi Królowej Pokoju

Modlimy się O POKÓJ W SERCU, Z BOGIEM I LUDŹMI
18:00 – Różaniec,
19:00 Msza Święta
Duchowa Adopcja, Przyrzeczenie Trzeźwości.
Modlitwa o wyzwolenie z nałogów.

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was wszystkich do modlitwy. Bez modlitwy nie możecie żyć, bo modlitwa jest łańcuchem, który łączy was z Bogiem. Dlatego, kochane dzieci, w pokorze serca wróćcie do Boga i Jego przykazań, abyście całym sercem mogli powiedzieć: jako w niebie tak niech będzie i na ziemi. Jesteście wolnymi, kochane dzieci, aby w wolności zdecydować się na Boga lub przeciw Niemu. Widzicie, jak szatan chce was pociągnąć do grzechu i niewoli. Dlatego, kochane dzieci, wróćcie do mego serca, abym mogła was prowadzić do mego Syna Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Ogłoszenia Ogniska w Łodzi

• W naszej Kaplicy Królowej Pokoju trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu (w dzień i w nocy).

• Codziennie wspólny Różaniec o godz. 9:30, 12:00 i 17:30

• Codziennie też o godz. 15:00 – Godzina Miłosierdzia

• 13 wrzesień (wtorek) DZIEWIĄTY ROK WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ. Zapraszamy każdego 13. dnia miesiąca (maj – październik) 18:00 – Różaniec, Msza Św., procesja i Apel Maryjny.

• 25 wrzesień (niedziela) DZIEŃ ORĘDZI KRÓLOWEJ POKOJU. Modlimy się O POKÓJ W SERCU, Z BOGIEM I LUDŹMI 18:00 – Różaniec, Msza Św., Duchowa Adopcja, Przyrzeczenie Trzeźwości, Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała.

Pielgrzymka do Medugorje 28.05 – 05.06.2016

W programie: codzienne Msze Święte, nabożeństwa i adoracje, modlitwa na Górze
Objawień, droga krzyżowa na Kriżevac, spotkanie we Wspólnocie Cenacolo.
Dokładny program pięciodniowego pobytu Medjugoriu ustalany jest po przyjeździe
do Medjugoriu i uwzględnia możliwe spotkania z widzącymi i Franciszkanami.
opiekun duchowy o.Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

Read more »

Powered by WordPress | Shop Free Phones at Bestincellphones.com. | Find the best CD Rates, Checking and Fat Burning Furnace Review