Aktualności – Ognisko w Suchcicach

WIECZYSTA ADORACJA. W naszej Kaplicy Królowej Pokoju trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu
(w dzień i w nocy).

Podajemy terminy rekolekcji „Pokój serca” na najbliższe miesiące

21 – 23 wrzesień 2018 (piątek – niedziela)

05 – 07 październik 2018 (piątek – niedziela)

09 – 11 listopad 2018 (piątek – niedziela)

30 listopad – 02 grudzień 2018 (piątek – niedziela)

27 grudzień (czwartek) – 01 styczeń (wtorek) 2019
Rozpoczęcie o godz. 18:00 Różańcem
i Mszą św. a zakończenie Godziną Miłosierdzia (ok. godz. 16:00)
Zapisy i szczegółowe informacje tel. 884881604 (Lidia), 793767999 (Mariola), 532124937 (Agnieszka)

 •  1 wrzesień (I sobota miesiąca), Pamiętajmy o prośbie Matki Bożej Fatimskiej: Komunia św. wynagradzająca, część różańca, 15 min. rozmyślania jednej lub więcej tajemnic różańcowych, Akt Ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi.
 • 2 wrzesień (niedziela) – godz. 10:30 – Nabożeństwo o pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi: Różaniec, Msza św., Modlitwa o uzdrowienie duszy, ciała i pokój serca. Jest też możliwość podjęcia Duchowej Adopcji i Przyrzeczenia Trzeźwości.
 •  9 wrzesień (niedziela) Dzień skupienia Wspólnoty Różańcowej Mężczyzn, godz. 10:30 Różaniec, 11:00 Msza św., Agapa, Godzina Miłosierdzia Bożego

Serdecznie zapraszamy
Moderator Ogniska Eugeniusz Śpiołek Sch.P. 

Informacje o Ognisku, rekolekcjach i wieczernikach na stronie Ogniska www.ogniskobozegopokoju.pl  E-mail:ogniskobozegopokoju@gmail.com

tel. 509 458 864 (o. Eugeniusz),  532 124 937 (Agnieszka).

Aktualności – Ognisko w Łodzi ul. Gdańska 85

W naszej Kaplicy Królowej Pokoju trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu (w dzień i w nocy).  Serdecznie zapraszamy.

Podajemy terminy rekolekcji „Pokój serca” na najbliższe miesiące, w Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach

21 – 23 wrzesień 2018 (piątek – niedziela)

05 – 07 październik 2018 (piątek – niedziela)

09 – 11 listopad 2018 (piątek – niedziela)

30 listopad – 02 grudzień 2018 (piątek – niedziela)

27 grudzień (czwartek) – 01 styczeń (wtorek) 2019     

Rozpoczęcie o godz. 18:00 Różańcem i Mszą św. a zakończenie Godziną Miłosierdzia (ok. godz. 16:00). Zapisy i szczegółowe informacje tel. 884881604 (Lidia), 793767999 (Mariola), 532124937 (Agnieszka)

 •  13 września (czwartek) Zapraszamy jak każdego 13 dnia miesiąca
  (maj – październik) na Nabożeństwo Fatimskie 18:00
  – Różaniec, Msza św., procesja i Apel Maryjny
 •  25 września (wtorek) Dzień Orędzi Królowej Pokoju. Modlimy się o pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi. Godz. 18:00 – Różaniec, Msza św., Duchowa Adopcja, Przyrzeczenie Trzeźwości, Modlitwa o uzdrowienie duszy, ciała i pokój serca.

Informacje o Ognisku, rekolekcjach i wieczernikach na stronie Ogniska www.ogniskobozegopokoju.pl E-mail:ogniskobozegopokoju@gmail.com
tel. 509458 864 (o. Eugeniusz) 604943477 (Michalina) 510696934 (Alicja)

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Ojca Eugeniusza

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Ojca Eugeniusza Moderatora Ogniska Bożego Pokoju o objawieniach w Medjugorie i przesłaniu Matki Bożej.
Podajemy link
http://www.salvetv.pl/…/objawienia-medjugorie-przeslanie-ma…

Zdjęcia z rekolekcji „W Szkole Maryi” 1-9 lipiec

Wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy ponownie. 🙂

Zdjęcia-rekolekcje W Szkole Maryi 1-9 lipiec

Program Ogniska Bożego Pokoju

Ojciec Święty Jan Paweł II w liście skierowanym do dzieci napisał: „Bóg was miłuje, drogie dzieci! I to właśnie pragnę wam powiedzieć na zakończenie Roku Rodziny i na te Święta Bożego Narodzenia, które w sposób szczególny są waszymi świętami”.

Szczęśliwe są dzieci żyjące w Ognisku Rodzinnym z tatą, mama, rodzeństwem i dziadkami. Dzieci otoczone miłością i ciepłem, chronione przed złem, prowadzone do Boga. Ale są też dzieci skrzywdzone i opuszczone, pozbawione miłości i ciepła rodzinnego, informacji, że jest Bóg, że jest niebo. Wiele dzieci żyje w atmosferze przekleństw, pijaństwa, demoralizacji, ociera się o prostytucję, kradzież i przemoc. Wiedzą o aborcjach swojej matki. Jako rodzeństwo pochodzą od różnych ojców. Mieszkają w kamienicach nasyconych tą samą patologią. Są pozbawione wychowania religijnego, wiele z nich nie jest ochrzczonych, spotykają się z wrogością wobec Kościoła. Tylko Bóg może im pomóc poprzez nasze ludzkie serca. Potrzebują one wejścia w ich życie Jezusa ” Syna Bożego, z mocą Jego Najświętszej Ofiary oraz Ducha Świętego.

W ognisku najważniejszy jest ogień. Jezus mówi: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!” (Łk 12,49) Ten ogień najpełniej zapłonął na krzyżu, a teraz płonie w Kościele świętym, w sakramentach i Słowie Bożym. Pragniemy dzieci gromadzić przy Sercu Jezusa, stąd w Ognisku jest kaplica, a w niej nieustanna (dzień i noc) adoracja wystawionego w monstrancji Najświętszego Sakramentu.

Kaplica jest pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Królowa Pokoju prowadzi nas do Jezusa Zmartwychwstałego, obdarowującego uczniów swoim pokojem i pokazującego drogę do tego pokoju: „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: „Pokój wam”. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok”. (J 20, 19-20a).

Dzieci są często bardzo poranione i chcemy im pomóc, aby te bolące rany ofiarowały za pijącą mamę i pijącego tatę. Ufamy, że ofiara ta jest miła Bogu   i zaowocuje pokutą, nawróceniem i przemianą tych rodzin i środowiska. A w konsekwencji pokojem w sercu, pokojem z Bogiem i z ludźmi.

Posługujący

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. (por. Mt 25,40)

Program realizuje grupa osób złożona z trzech kręgów:

 • Krąg pierwszy: osoby posługujące stale.
 • Krąg drugi: osoby posługujące często.
 • Krąg trzeci: osoby wspierające duchowo i materialnie.

Osoby wszystkich tych kręgów oraz spora grupa innych osób uczestniczy w nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu. W kaplicy Ogniska modlą się też grupy zorganizowane.

Służba w Ognisku to najpierw modlitwa i ofiarowanie życia (w tym cierpienia) za dzieci i ich rodziny, następnie obecność, cierpliwa miłość i świadectwo życia, a w końcu wychowywanie i uczenie.

Wszystkie posługi są czynione bezinteresownie. Zrezygnowaliśmy też z wszelkich urzędowych miejskich i państwowych dotacji. Skłoniła nas do tego niewiara otoczenia, że ktoś może robić coś bezinteresownie. Uświadomiliśmy też sobie, że jeśli mamy pomagać ubogim, to sami musimy być ubodzy. Jeśli dzieci i ich środowisko mają uwierzyć w miłość Boga, to muszą zobaczyć, że Bóg w swojej Opatrzności troszczy się o to Ognisko oraz zaprasza i udziela sił do pracy, trudu i bezinteresownej miłości oraz odczytywania znaków.

Ubóstwo i zaufanie w Opatrzność Bożą stwarzają rodzaj swoistej zasobności złożonej z bezinteresowności, pomysłów, wspólnego tworzenia, zaradzania przy pomocy prostych środków, cieszenia się z wszelkich darów i dokonań.

Powered by WordPress | Shop Free Phones at Bestincellphones.com. | Find the best CD Rates, Checking and Fat Burning Furnace Review