Życzenia i podziękowania

Pan niech nam błogosławi w adoracji, w oddaniu Mu swego życia i w modlitwie za Kościół Święty, Ojczyznę, rodziny, dzieci i młodzież, za zagubionych i pogrążonych w nałogach. Życzę Wszystkim adorującym, posługującym w Ognisku i Przyjaciołom Ogniska głębokich spotkań z Jezusem Eucharystycznym. On narodził się w Betlejem, aby uczynić cud Eucharystii i być z nami w Najświętszym Sakramencie – Konsekrowanej  Hostii.

Życzę, aby  On  był z Wami w Waszych domach, aby szedł z Wami po drogach życia, aby błogosławił Wasze dzieci i wnuki,  umacniał  małżeństwa,  pomagał nauczycielom, wspierał  Bożą mocą chorych i cierpiących. Życzę, abyście doświadczali Jego przebaczenia,  uwolnień, miłości, błogosławieństwa i pokoju. Życzę wszystkim – aby zawsze i pomimo wszystko –  znajdowali czas na adorację Jezusa Chrystusa.

Zapraszam też na kolejne rekolekcje, wieczerniki, spotkania modlitewne. Dziękuję za wszelkie zaangażowanie i posługę w obydwu Ogniskach Bożego Pokoju.

Moderator Ogniska Bożego Pokoju
Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ShopThemes