Każdego 2-go dnia miesiąca zapraszamy na „Nabożeństwo Medjugorskie” do Ogniska w Suchcicach.

  • Różaniec godz. 18:00,

  • Msza św.,

  • Adoracja,

  • Modlitwa o zdrowie ducha, duszy i ciała

Jest też możliwość podjęcia Duchowej Adopcji i Przyrzeczenia Trzeźwości.

Każdego 25–go dnia miesiąca – Dzień Orędzi Królowej Pokoju w Ognisku w Łodzi, ul. Gdańska 85.

Modlimy się o pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi,

  • Różaniec godz. 18:00,

  • Msza św.,

  • Duchowa Adopcja,

  • Przyrzeczenie Trzeźwości,

  • Modlitwa o uzdrowienie duszy, ciała i pokój serca.