Adoracja

  • Przygniatają Cię problemy?
  • Czujesz się zmęczony życiem?
  • Bezskutecznie szukasz pokoju w sercu, w rodzinie?
  • Zapomniałeś już co to prawdziwa radość?
  • Przestałeś wierzyć, ze możesz być szczęśliwym?

Jezus przyszedł do kaplicy Królowej Pokoju, aby każdy ojciec szukający ratunku dla dziecka, jak tamten z Ewangelii, mógł przyjść, upaść Mu do nóg i prosić usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. (por. Mk 5,22-23).

Jezus przyszedł, aby pomóc zaniepokojonej mamie i wysłuchał jej modlitwy: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest dręczona przez złego ducha. (por. Mt 15, 21-28).

A gdy mama, czy tata nie wiedza, czy nie chcą to inni zamiast nich i w ich imieniu, nieustannie, w dzień i w nocy na zmianę przychodzą i proszą.

Zaufaj – Pan Jezus czeka.
Czeka w dzień i w nocy, czeka na Ciebie!

WIECZYSTA ADORACJA
W naszych dwóch Ogniskach w Suchcicach (między Czerwinem a Suchcicami) i w Łodzi ul. Gdańska 85 
trwa nieustanna
adoracja Najświętszego Sakramentu (w dzień i w nocy).

Przyjdź i złóż wszystko co Cię trapi u stóp Jezusa. Na adorację możesz przyjść kiedy chcesz, o każdej porze w dzień i w nocy i być tak długo jak zechcesz, jak potrzebujesz.

Powered by WordPress and ShopThemes