Kim jesteśmy

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże” (por. Łk 18,15-17)

Celem Ogniska Bożego Pokoju jest pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju duchowym i w nauce oraz formacja rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program objaśnia sama nazwa: Ognisko Bożego Pokoju. W Ognisku najważniejsza jest miłość i Boży Pokój: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął!” (Łk 12,49). Patronką Ogniska jest Królowa Pokoju. Prowadzi nas Ona do Jezusa Zmartwychwstałego obdarowującego uczniów swoim pokojem i pokazującego drogę do tego pokoju.

Obecnie istnieją dwa Ogniska: w Łodzi i Suchcicach.

Na Ognisko w Łodzi składają się:

 • Kaplica Królowej Pokoju z nieustanną (w dzień i w nocy) adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
 • Kuchnia i jadalnia
 • Sala gimnastyczna
 • Pokoje
 • Podwórko i mały ogródek

Osoby wszystkich tych kręgów oraz spora grupa innych osób uczestniczy w nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu. W kaplicy Ogniska modlą się też grupy zorganizowane.

Służba w Ognisku to najpierw modlitwa i ofiarowanie życia (w tym cierpienia) za dzieci i ich rodziny, następnie obecność, cierpliwa miłość i świadectwo życia, a w końcu wychowywanie i uczenie.

Na Ognisko w Suchcicach składają się:

 • Ziemia i las
 • Mały kościółek pw. Królowej Pokoju z Najświętszym Sakramentem
 • Dwa domy
 • Gospodarstwo (stodoła, obórka, kurnik)
 • Drewutnia
 • Staw rybny

W zaawansowanej budowie:

 • dwa domy
 • duża kaplica

W najbliższym czasie:

 • Baza rekolekcyjno-formacyjno dla osób posługujących w Ognisku, rodziców, nauczycieli i wychowawców, ofiarodawców i przyjaciół Ogniska
 • Kalwaria dzieci i młodzieży (ukazująca los dzieci i młodzieży dzisiaj)
 • Dróżki różańcowe
 • Drogi i chodniki wewnętrzne
 • Rozbudowa gospodarstwa

W obydwu Ogniskach chcemy dać dzieciom i młodzieży doświadczenie domu rodzinnego, a poprzez gospodarstwo w Suchcicach stworzyć w czasie wakacji możliwość wyjazdu jak do dziadków na wieś. Uczestnictwo w życiu wspólnotowym, także w pracy na miarę określonych możliwości wyrabia postawę współuczestnictwa, współdziałania, radości i pomaga w nabywaniu różnych umiejętności.

Powered by WordPress | Shop Free Phones at Bestincellphones.com. | Find the best CD Rates, Checking and Fat Burning Furnace Review