Orędzie sierpień 2014 – komentarz o. Eugeniusza

Królowo Pokoju w Twoich orędziach objawiasz nam Swój plan uratowania człowieka i świata. Pragniesz dla nas zbawienia , pokoju, radości i szczęścia. Mówisz nam co mamy czynić: nawrócenie, modlitwa sercem, Pismo Święte, spowiedź, Eucharystia,  zbliżenie się do Twego Niepokalanego Serca i do Serca Jezusa.

Módlcie się w moich intencjach, bo szatan chce zniszczyć mój plan. Radujemy się z tych słów bo one nas budzą z uśpienia. Szatan ma swój plan zniszczenia człowieka, rodziny i świata. Jego celem jest niszczyć, zabijać, kłamać, wprowadzać zamęt, doprowadzić do upadku ludzki rozum i serce. Wojna na Ukrainie, tak blisko Polski, wojna na Bliskim Wschodzie i w tylu miejscach na świecie, wypędzanie chrześcijan, tylu ludzi bez dachu, pożywienia, lekarstw… Wojna w rodzinach, rozwody, opuszczone dzieci, alkohol.  Tyle sklepów z alkoholem, nawet na stacjach benzynowych alkohol. I jak ma nie być nietrzeźwych kierowców? Ludzie bezmyślnie pomagają szatanowi. Pozwalają się odrywać od Boga, od modlitwy, Słowa Bożego, spowiedzi, przeklinają , nienawidzą, złorzeczą, pozwalają się manipulować, okłamywać, odrzucają Boga i Jego Królestwo, otwierają się na piekło i pozwalają szatanowi przyłączać ich do buntu przeciw Bogu.

A Ty Matko masz Swój plan: uratować w sercu człowieka  Niebo i  Życie wieczne, obronić pokój w sercu z Bogiem i ludźmi, obronić kochającą się rodzinę. Przez te 33 lata przychodzisz abyśmy nie byli sami w tej niezwykłej walce duchowej. W obliczu tych zagrożeń prosisz: módlcie się w moich intencjach. Maryjo, jakie są Twoje intencje? Objawiają je wszystkie Twoje orędzia: nawrócenie, pokój, miłość, radość na modlitwie, wzrastajcie z dnia na dzień w modlitwie, żeby być bliżej Boga, bądźcie darczyńcami pokoju. Przywołajmy też jedno z poprzednich Twoich orędzi: „Drogie dzieci! W szczególny sposób wzywam was wszystkie, abyście modliły się w moich intencjach, by przez wasze modlitwy powstrzymać szatański plan wobec tej ziemi, która z każdym dniem coraz bardziej oddala się od Boga, a w miejsce Boga stawia siebie i niszczy wszystko, co jest piękne i dobre w duszy każdego z was…”

W ostatnim orędziu mówisz: szatan chce zniszczyć mój plan, który tu mam i skraść wam pokój. Te słowa: plan, który tu mam,  zwracają uwagę na jego realny kształt i realizację , w parafii Medjugorskiej: nawrócenie, spowiedź, Eucharystia , adoracja, modlitwa sercem  (różaniec), droga krzyżowa, post, odczuwalny pokój.  Rzesze pielgrzymów dotykają w Medjugorje żywego Kościoła, żywej wiary i pokoju. I właśnie tę rzeczywistość szatan chce zniszczyć: odciągnąć od Boga, osłabić wiarę, oddziaływać na umysły i serca, siać zamęt i niepokój, a więc chce skraść pokój, pojednanie, przebaczenie, miłość.. Aby to jeszcze lepiej zrozumieć przywołajmy kolejne orędzie: „Drogie dzieci! Bóg pozwolił mi, abym z Nim urzeczywistniała tę oazę pokoju. Pragnę wezwać was abyście jej strzegły i by ta oaza zawsze była czysta. Istnieją tacy, którzy swoją beztroską niszczą pokój i modlitwę. Wzywam was, abyście świadczyły o pokoju, a poprzez swoje życie pomogły zachować pokój…”(26.06.1986).

Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Bóg mógł działać poprzez każdego z was. W tych słowach Matko pragniesz niestrudzonej modlitwy oraz naszych czynów i świadectwa naszego życia. Na modlitwie buduje się pokój, wiarę, miłość, więź i trwanie. Przypomnijmy też sobie słowa Pana Jezusa o winnym  krzewie:  Ja jestem krzewem winnym, wy-latoroślami. Kto trwa we Mnie a Ja w nim , ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić… (por. J15,1-8 ). Co mamy czynić? „działajcie z miłością w miejscu, gdzie żyjecie… Miłością obróćcie na dobro to wszystko, co szatan pragnie zniszczyć i przywłaszczyć sobie” (31.07.1986). :” Dzień po dniu do waszych domów przychodzą ludzie, którzy są w ciemności. Dajcie im, drogie dzieci, światło!”(14.03.1985). „Drogie dzieci! Wy jesteście odpowiedzialne za orędzia. Tutaj jest źródło łaski, a wy, drogie dzieci jesteście naczyniami, które przenoszą dary” (8.05.1986).”Z Matczyną miłością wzywam was dzisiaj, abyście byli latarnią dla wszystkich dusz, które błądzą ciemnościach, bo nie znają miłości Bożej”(2.02.2010)

Niech wasze serca będą otwarte na Bożą wolę. Każdą tajemnicę różańca rozpoczynamy modlitwą Pańską a w niej prosimy bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Otwieramy się na wolę Bożą czytając Pismo Święte, na modlitwie i adoracji.

Kocham was i błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Pragniemy żyć pod Twoją opieką, w Twojej miłości i każdy dzień przeżywać z Twoim macierzyńskim błogosławieństwem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. Twoje przeczyste serce uczy nas wdzięczności. Oddajemy w Twoje Matczyne dłonie nasze kamienne i oschłe serce, naszą pychę i brak pokory. Tyle darów otrzymujemy a tak mało dziękujemy.

Kochani! Z wielkim trudem przyszło mi dzisiejsze rozważanie. Mam świadomość wielkiej wagi tego orędzia naszej Matki i Królowej Pokoju w kontekście tego co dzieje się aktualnie na świecie, w naszej Ojczyźnie, rodzinach i w ludzkich sercach. Stajemy wobec tajemnicy i głębi słów Maryi ze drżeniem. Niech każdy z nas zgłębia Jej słowa i odpowie na wezwanie Matki tak, jak najlepiej potrafi. Nie żałujmy modlitwy. Stańmy przy naszej Matce jako Jej kochane dzieci, z różańcem w ręku, wpatrzeni w krzyż, karmiąc się wolą Bożą z otwartej Księgi Pisma Świętego i posłuszni Duchowi Świętemu.

o.Eugeniusz Śpiołek Sch.P. 

 

Powered by WordPress | Shop Free Phones at Bestincellphones.com. | Find the best CD Rates, Checking and Fat Burning Furnace Review