Status prawny

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie (2Kor 5,1)

Od strony prawnej funkcjonujemy jako oddział Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza pod nazwą własną Centrum Wiara i Nauka, posiadamy własny Regon i NIP. Potocznie i w formule wychowawczej używamy nazwy Ognisko Bożego Pokoju, jako dzieło prowadzone przez Centrum Wiara i Nauka.

Moderatorem Ogniska jest o. Eugeniusz Śpiołek SchP. Centrum Wiara i Nauka w Łodzi otrzymało pozwolenie i błogosławieństwo prowincjałów o. Tadeusza Suślika SchP i o. Józefa Tarnawskiego SchP, pozwolenie Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka na działalność Centrum (z dn. 29.05.2004 r.) oraz dekret ustanawiający kaplicę dla środowiska Centrum Wiara i Nauka (z dn. 24.09.2004 r.). Również Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek ordynariusz diecezji łomżyńskiej – wyraził swoją radość i udzielił błogosławieństwa Ognisku w Suchcicach, a 29.12.2007r. poświęcił znajdujący się tam mały kościółek.

Powered by WordPress | Shop Free Phones at Bestincellphones.com. | Find the best CD Rates, Checking and Fat Burning Furnace Review