Posts Tagged ‘Orędzia’

Orędzia Matki Bożej, 25. września i 25. sierpnia 2014

Orędzie, 25. września 2014 „Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście i wy [byli] niczym gwiazdy, które swoim blaskiem dają światłość i piękno innym [ludziom], by się radowali. Dziatki i wy bądźcie blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a zwłaszcza modlitwą dla tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna Jezusa. Dziatki, […]

Powered by WordPress and ShopThemes