Jeśli mieszkasz w okolicach Ogniska Bożego Pokoju k. Suchcic
i chcesz poświęcić Bogu jedną godzinę (lub więcej) adoracji w tygodniu
(
1 godzinę ze 168) to przyjedź w dzień lub w nocy.
Zgłoszenia prosimy kierować do Agnieszki: 532 124 937

Może pasuje Ci jedna z poniższych godzin?

Poniedziałek 10:00 – 12:00
Wtorek 13:00 – 14:00
i 16:00 – 17:00
Piątek 16:00 – 17:00
Niedziela 13:00 – 14:00
Także w Ognisku Bożego Pokoju w Łodzi zachęcamy do obrania stałej godziny adoracji w tygodniu.
Zgłoszenia prosimy kierować do Michaliny: 604 943 477

Możesz przyjechać także w dowolnej godzinie.
(Zawsze ktoś czuwa przy Najświętszym Sakramencie).