W naszym Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach i Łodzi odbyły się rekolekcje z okazji 40-lecia Objawień i Orędzi Matki Bożej.
25 czerwca Ks. Biskup Ireneusz Pękalski poświęcił dużą kaplicę Matki Bożej Królowej Pokoju.