Ognisko Bożego Pokoju w Łodzi

W najbliższym czasie

Ojciec jest w Ognisku Bożego Pokoju
w Suchcicach.

W Ognisku w Łodzi nie ma Mszy św. Serdecznie zapraszamy na adorację. Trwa bez przerwy. Cały czas.

 

Módlmy się żarliwie w intencji zbliżających się wyborów prezydenckich i Ojczyzny. Módlmy się dla całego naszego Narodu o żywą wiarę i Miłosierdzie Boże, o świętą odpowiedzialność za Ojczyznę, Kościół i rodzinę, o czyste serca bo „błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Módlmy się o Dary Ducha Św. dla całego Narodu – o dar mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Niech Pan nam błogosławi, a Maryja ma w swojej opiece, abyśmy nie błądzili.

 

********************************************************

 

 

 

25 maja (poniedziałek) Dzień Orędzi Królowej Pokoju. Modlimy się o pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi. Godz. 18:00 Różaniec, Msza św., Duchowa Adopcja, Przyrzeczenie Trzeźwości, Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała oraz pokój serca.

Uwaga dzieci!
Codziennie zapraszamy Was do naszego Ogniska Bożego Pokoju o godz. 16:00

Serdecznie zapraszamy
Moderator Ogniska Eugeniusz Śpiołek Sch.P.