Orędzia

Matka Boża mówi do nas! Mówi do Ciebie!

Moje dzieci, apostołowie mojej miłości ...

Gdybyś wiedział, jak bardzo cię kocham, płakałbyś z radości…

Królowa Pokoju

Orędzia Matki Bożej z Rocznicy Objawień 2021

Doroczne objawienie dla Mirjany Dragićević-Soldo 18.03.2021

„Drogie dzieci! Jak matka wzywam was, abyście wrócili do radości i prawdy Ewangelii; byście wrócili do miłości mego Syna, bo On czeka na was z otwartymi ramionami; abyście wszystko, co czynicie w życiu, czynili z moim Synem, z miłością; by to było błogosławione; by wasza duchowość była głęboka, a nie tylko powierzchowna. Tylko w ten sposób będziecie pokorni, wielkoduszni, wypełnieni miłością i radośni. A moje macierzyńskie serce będzie się z wami radowało. Dziękuję wam”.

Orędzie dla Ivana Dragicevicia

13.06.2021- Mestrino (Padwa) – „Drogie dzieci, tak wiele razy powtarzałam i dzisiejszego wieczoru pragnę jeszcze raz powtórzyć: módlcie się drogie dzieci o nawrócenie. Szczególnie tego wieczoru wzywam was do modlitwy o nawrócenie w gronie rodzinnym. Módlcie się za wszystkie dzieci, które odwróciły się od swoich rodziców i odwrotnie, módlcie się za tych rodziców, którzy zaniedbują swoje dzieci. Proszę, módlcie się, aby Łaska Boża i działanie Ducha Świętego prowadziły te dzieci i tych rodziców, którzy są daleko od zjednoczenia z moim Synem Chrystusem Jezusem. Dziękuję wam drogie dzieci, że również tego wieczoru odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
19.06.2021 – „Drogie dzieci, wszyscy jesteście dla mnie ważni. Módlcie się i radujcie ze mną, radujcie się każdym sercem, które zostało przemienione i wytrwało aż do dzisiaj. Dzisiaj szczególnie módlcie się za wszystkie grupy modlitewne, które są owocem mojego przyjścia. Matka modli się za każdego z was i wstawia się za każdym z was przed swoim Synem. Dziękuję wam drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
24.06.2021 – „Drogie dzieci: czuję się szczęśliwa, moje Serce jest radosne. Już dziś pragnę was zaprosić, abyście byli moim żywym znakiem, znakiem mojej obecności. Również dzisiaj pragnę was zachęcić, byście żyli moimi orędziami. Wiedzcie, dzieci moje, że Ja, wasza Matka, zawsze was szukam, nawet w najtrudniejszych chwilach. Wstawiam się za wami wszystkimi u mojego Syna. Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Doroczne objawienie dla Ivanki Ivanković-Elez 25.06.2021

„Kochane dzieci, potrzebuję waszych modlitw. Módlcie się, módlcie się, módlcie się”. Matka Boża pobłogosławiła wszystkich. Objawienie trwało 5 minut (18:41 -18:46). 

Orędzia Matki Bożej z 25 dnia miesiąca

Orędzie, 25 września 2021 r.

Drogie dzieci! Módlcie się, [dawajcie] świadectwo i radujcie się ze mną, bo Najwyższy dalej mnie posyła żebym prowadziła was drogą świętości. Dzieci, bądźcie świadomi, że życie jest krótkie i że czeka na was wieczność, abyście ze wszystkimi świętymi wychwalali Boga swoim istnieniem. Dzieci, nie martwcie się o ziemskie sprawy, ale tęsknijcie za Niebem. Niebo będzie waszym celem i radość zapanuje w waszym sercu. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 sierpnia 2021,

„Drogie dzieci! Dziatki, z radością wzywam wszystkich was, którzy odpowiedzieliście na moje wezwanie, bądźcie radością i pokojem. Swoim życiem [dawajcie] świadectwo nieba, które wam niosę. Dziatki, to jest czas, abyście byli odblaskiem mojej miłości dla wszystkich tych, którzy nie kochają i których serca opanowała nienawiść. Nie zapominajcie: jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem, aby dał wam swój pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 lipca 2021,

„Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli modlitwą za wszystkich tych, którzy się nie modlą. Dziatki, waszym życiem dawajcie świadectwo radości, że należycie do mnie, a Bóg wysłucha waszych modlitw i da wam pokój w tym niespokojnym świecie, gdzie panuje pycha i egoizm. Dziatki, bądźcie szczodrzy i [bądźcie] miłością mojej miłości, żeby poganie poczuli, że należycie do mnie i żeby zwrócili się ku memu Niepokalanemu Sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Orędzie, 25 czerwca 2021,

„Drogie dzieci! Moje serce jest radosne, bo przez te lata widzę waszą miłość i otwartość na moje wezwanie. Dziś wszystkich was wzywam: módlcie się ze mną o pokój i wolność, bo szatan jest mocny i przez swoje oszustwa chce odwieść jak najwięcej serc od mojego matczynego serca. Dlatego zdecydujcie się na Boga, aby było wam dobrze na ziemi, którą dał wam Bóg. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Orędzie, 25. maja 2021,

„Drogie dzieci! Patrzę na was i wzywam: wróćcie do Boga, bo On jest miłością i z miłości mnie posłał do was, abym was prowadziła na drodze nawrócenia. Zostawcie grzech i zło, zdecydujcie się na świętość i zapanuje radość, a wy będziecie moimi wyciągniętymi rękoma w tym zagubionym świecie. Pragnę, byście byli modlitwą i nadzieją dla tych, którzy nie poznali Boga miłości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. kwietnia 2021,

„Drogie dzieci! Dziś was wzywam, byście w kolorach wiosny dali świadectwo waszej wiary. Niech będzie to wiara nadziei i odwagi. Dziatki, niech wasza wiara będzie niezachwiana w każdej sytuacji, nawet w tym czasie próby. Odważnie idźcie z Chrystusem Zmartwychwstałym w kierunku nieba, które jest waszym celem. Towarzyszę wam w tej drodze świętości i wszystkich was umieszczam w moim Niepokalanym Sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. marca 2021,

„Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami, by wam powiedzieć: dzieci, kto się modli, nie boi się przyszłości i nie traci nadziei. Jesteście wybrani, by nieść radość i pokój, bo należycie do mnie. Przyszłam tu jako Królowa Pokoju, bo diabeł chce niepokoju i wojny, chce wypełnić wasze serca lękiem o przyszłość, a przyszłość należy do Boga. Dlatego bądźcie pokorni, módlcie się i powierzcie wszystko w ręce Najwyższego, który was stworzył. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 lutego 2021 r.,

Drogie dzieci! Bóg mi pozwolił, abym i dziś była z wami, by was wezwać do modlitwy i postu. Przeżywajcie ten czas łaski i bądźcie świadkami nadziei, bo dzieci powtarzam wam, że [poprzez] modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny. Dzieci, wierzcie i przeżywajcie w wierze i z wiarą ten czas łaski, a moje Niepokalane Serce nie zostawi w niepokoju nikogo z was, jeśli się do mnie ucieka. Oręduję za wami przed Najwyższym i proszę o pokój w waszych sercach i o nadzieję na przyszłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 stycznia 2021 r.

Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was do modlitwy, postu i wyrzeczenia, abyście byli mocniejsi w wierze. To jest czas przebudzenia i rodzenia. Niczym przyroda, która daje siebie, także i wy, dzieci, rozważajcie, ile otrzymaliście. Bądźcie ludźmi radośnie niosącymi pokój i miłość, aby było wam dobrze na ziemi. Pragnijcie nieba, a w niebie nie ma ani smutku, ani nienawiści. Dlatego dzieci, ponownie wybierzcie nawrócenie i niech świętość zapanuje w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 grudnia 2020 r.

Drogie dzieci! Niosę wam Dziecię Jezus, Które niesie wam pokój. Tego, Który jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością waszego życia. Dzieci, nie pozwólcie, by zgasła wasza wiara i nadzieja na lepszą przyszłość, bo jesteście wybrani, abyście w każdej sytuacji byli świadkami nadziei. Dlatego jestem tu z Jezusem, aby was błogosławił Swoim pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 listopada 2020 r.

Drogie dzieci! To jest czas miłości, ciepła, modlitwy i radości. Dzieci, módlcie się, aby Dziecię Jezus narodziło się w waszych sercach. Otwórzcie wasze serca Jezusowi, który daje się każdemu z was. Bóg mnie posłał, abym była radością i nadzieją w tym czasie, a ja wam mówię: bez Dzieciątka Jezus nie macie delikatności ani doświadczenia Nieba, które kryje się w Nowonarodzonym. Dzieci, dlatego pracujcie nad sobą. Czytając Pismo Święte odkryjecie narodzenie Jezusa i radość, jak w  pierwszych dniach, które Medziugorje dało ludzkości. Historia będzie prawdą, co i dziś powtarza się w was i wokół was. Pracujcie i budujcie pokój poprzez sakrament spowiedzi. Dzieci, pojednajcie się z Bogiem a zobaczycie cuda wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 października 2020 r.

Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was, abyście wrócili do Boga i modlitwy. Wzywajcie pomocy wszystkich świętych, żeby byli dla was przykładem i pomocą. Szatan jest silny i walczy, aby jak najwięcej serc przyciągnąć do siebie. Chce wojny i nienawiści. Jestem z wami tak długo po to, by was prowadzić na drogę zbawienia, do Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dzieci, wróćcie do miłości do Boga, a On będzie waszą siłą i ucieczką. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 września 2020 r.

Drogie dzieci! Jestem z wami tak długo, bo Bóg jest wielki w Swojej miłości i mojej obecności. Dzieci, wzywam was, wróćcie do Boga i modlitwy. Miarą waszego życia niech będzie miłość  i nie zapominajcie, dzieci, że modlitwa i post czynią cuda w was i wokół was. Wszystko, co czynicie, niech będzie na chwałę Bożą, a wtedy Niebo napełni radością wasze serce i odczujecie, że Bóg was kocha i mnie posyła, by zbawić was i Ziemię, na której żyjecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 sierpnia 2020 r.

Drogie dzieci! To jest czas łaski. Jestem z wami i ponownie wzywam was, dzieci, wróćcie do Boga i modlitwy, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością. Dzieci, nie macie przyszłości ani pokoju, dopóki w waszym życiu nie zacznie się osobiste nawrócenie i przemiana w dobro. Zło się zatrzyma i w waszych sercach i na świecie zapanuje pokój. Dlatego, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem Jezusem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 lipca 2020 r.

Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie, kiedy diabeł zbiera żniwo dusz, by je do siebie przyciągnąć, wzywam was do wytrwałej modlitwy, abyście w modlitwie odkryli Boga miłości i nadziei. Dzieci, weźcie krzyż do rąk. Niech będzie dla was wskazówką, że miłość zawsze zwycięża, w szczególny sposób teraz, gdy krzyż i wiara są odrzucone. Bądźcie wzorem i przykładem poprzez wasze życie, że wiara i nadzieja są wciąż żywe i nowy świat pokoju jest możliwy. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 czerwca 2020 r.

Drogie dzieci! Słucham waszych wołań i modlitw i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dzieci, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z was odkrył radość życia. Dzieci, wszystkich was kocham i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25.05.2020 r. Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie dla was wszystkich. Dzieci, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dzieci, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i opieki świętych, abyście i wy mogli tęsknić za Niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

rozważanie do orędzia 25.05.2020

25.04.2020 r. Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was zachętą do osobistego nawrócenia. Dzieci, módlcie się w samotności do Ducha Świętego, by was wzmocnił w wierze i ufności Bogu, abyście byli godni dawać świadectwo miłości, którą Bóg was obdarowuje poprzez moją obecność. Dzieci, nie pozwólcie, aby pokusy zatwardziły wasze serca i aby modlitwa była jak pustynia. Bądźcie odbiciem miłości Bożej i waszym życiem dajcie świadectwo, że Jezus Zmartwychwstał. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

rozważanie do orędzia 25.04.2020

25.03.2020 r. „Drogie dzieci! Jestem z wami przez te wszystkie lata, by prowadzić was na drogę zbawienia. Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Kochane dzieci, pozwólcie, aby Bóg mówił do waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życie i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Zobaczycie nawrócenie w waszych sercach i rodzinach, modlitwa będzie wysłuchana, Bóg wysłucha wasze błagania i da wam pokój. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.03.2020

25.02.2020 r. „Drogie dzieci! W tym czasie łaski pragnę widzieć wasze twarze przemienione podczas modlitwy. Jesteście tak zatopieni ziemskimi troskami, i nie odczuwacie, że wiosna jest u progu. Dziatki jesteście wezwani do pokory i modlitwy. Tak jak przyroda walczy w ciszy o nowe życie i wy jesteście wezwani, abyście podczas modlitwy otworzyli się na Boga, w którym znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

rozważanie do orędzia 25.02.2020

25.01.2020 r. Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście jeszcze więcej się modlili dopóki w waszym sercu nie odczujecie świętości przebaczenia. W rodzinach musi być świętość, bo dziatki, bez miłości i świętości nie ma przyszłości dla świata, bo wy w świętości i radości darujecie się Bogu Stworzycielowi, który was kocha niezmierzoną miłością. Dlatego mnie posyła do was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

rozważanie do orędzia 25.01.2020

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.12.2019

Drogie dzieci! Niosę wam mego Syna Jezusa, by was błogosławił i odkrył wam swą miłość, która przychodzi z nieba. Wasze serce tęskni za pokojem, którego na ziemi jest coraz mniej. Dlatego ludzie są daleko od Boga i dusze są chore i idą ku duchowej śmierci. Dziatki, jestem z wami, aby was prowadzić na tej drodze zbawienia, na którą wzywa was Bóg. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

rozważanie do orędzia 25.12.2019

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.11.2019

Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Bez Boga nie macie pokoju. Dlatego, małe dzieci, módlcie się o pokój w waszych sercach i rodzinach, tak by Jezus mógł się narodzić w was i dać wam Swoją miłość i błogosławieństwo. Świat doświadcza wojny, bo serca są pełne nienawiści i zazdrości. W oczach można dostrzec, małe dzieci, brak pokoju, bo nie pozwoliliście, aby Jezus narodził się w waszym życiu. Szukajcie Go, módlcie się, a On podaruje wam siebie w Dziecku, które jest radością i pokojem. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.11.2019

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.10.2019

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie balsamem dla waszej duszy, ponieważ owocem modlitwy jest radość, ofiarowanie i świadczenie o Bogu innym przez wasze życie. Kochane dzieci, jeżeli całkowicie oddacie się Bogu, to On zadba o wszystko i będzie was błogosławił, a wasze ofiary będą miały sens. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.10.2019

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.09.2019r.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy w moich intencjach, abym mogła wam pomóc. Kochane dzieci, odmawiajcie Różaniec i rozważajcie tajemnice Różańca, ponieważ w waszym życiu wy także przechodzicie przez radości i smutki. W ten sposób tajemnice przemieniacie we własne życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie dacie go w ręce Boga. Wtedy doświadczycie wiary, jak Piotr, który spotkał Jezusa, a Duch Święty napełnił jego serce. Wy również, kochane dzieci, jesteście wezwani, by świadczyć żyjąc miłością, którą Bóg otacza was dzień po dniu przez moją obecność. Dlatego, kochane dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się sercem w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”

rozważanie do orędzia 25.09.2019

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.08.2019r.

Drogie dzieci! Módlcie się, pracujcie i świadczcie z miłością o Królestwie Niebieskim, aby było wam dobrze tu, na ziemi. Kochane dzieci, Bóg stokrotnie pobłogosławi wasz trud, będziecie świadkami wśród narodów, dusze niewierzących odczują łaskę nawrócenia a Niebo będzie wdzięczne za wasze wysiłki i ofiary. Kochane dzieci, z różańcem w ręku świadczcie, że należycie do mnie, i zdecydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.08.2019

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.07.2019r.

Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was radością i więzią, łączącą was z Bogiem. Kochane dzieci, przyjdą pokusy, a wy nie będziecie silni i grzech będzie panował, ale jeżeli należeć będziecie do mnie – zwyciężycie, bo waszą ucieczką będzie Serce mojego Syna Jezusa. Dlatego, kochane dzieci, powróćcie do modlitwy, niech modlitwa w dzień i w nocy stanie się dla was życiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.07.2019

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.06.2019r.

Drogie dzieci! Dziękuję Bogu za każdego z was. W szczególny sposób, kochane dzieci, dziękuję wam za to, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Przygotowuję was na nowe czasy, abyście byli mocni w wierze i wytrwali w modlitwie, aby poprzez was działał Duch Święty i odnowił oblicze ziemi. Modlę się z wami o pokój, który jest najdrogocenniejszym darem, choć szatan chce wojny i nienawiści. Wy, kochane dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękami i dumnie idźcie z Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.06.2019

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.05.2019r.

Drogie dzieci, Bóg w swym miłosierdziu pozwolił mi, abym była z wami, aby was pouczać i prowadzić na drogę do nawrócenia. Kochane dzieci, wszyscy jesteście wezwani do modlitwy całym sercem, aby zrealizował się plan zbawienia dla was i przez was. Bądźcie świadomi, kochane dzieci, że życie jest krótkie i, że czeka was życie wieczne według waszych zasług. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście byli godnymi narzędziami w Bożych rękach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.05.2019

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.04.2019r.

Drogie dzieci! To jest czas łaski, czas miłosierdzia dla każdego z was. Kochane dzieci, nie dopuście, by wiatr nienawiści i niepokoju panował w was i wokół was. Kochane dzieci, jesteście wezwani, by być  miłością i modlitwą. Diabeł chce niepokoju i nieporządku, a wy kochane dzieci, bądźcie radością zmartwychwstałego Jezusa, który umarł i zmartwychwstał za każdego z was. On zwyciężył śmierć, aby dać wam życie, życie wieczne. Dlatego, kochane dzieci, dawajcie świadectwo i bądźcie dumni, że zmartwychwstaliście w Nim. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.04.2019

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.03.2019r.

Drogie dzieci! To jest czas łaski. Tak jak przyroda odnawia się do nowego życia [tak] i wy jesteście wezwani do nawrócenia. Zdecydujcie się na Boga. Kochane dzieci, jesteście puści i nie macie radości, bo nie macie Boga. Dlatego módlcie się, aż modlitwa nie będzie waszym życiem. W przyrodzie poszukujcie Boga, który was stworzył, bo przyroda mówi i walczy o życie, a nie o śmierć. Wojny panują w sercach i narodach, bo nie macie pokoju i nie widzicie, dziatki, brata w waszym bliźnim. Dlatego wróćcie do Boga i modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

rozważanie do orędzia 25.03.2019

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.02.2019r.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do nowego życia. Nie ważne ile macie lat, otwórzcie wasze serce Jezusowi, który was przemieni w tym czasie łaski i wy, jak przyroda, narodzicie się do nowego życia w miłości Bożej i otworzycie wasze serce Niebu i rzeczom niebieskim. Ja jestem jeszcze z wami, bo Bóg mi na to zezwolił z miłości do was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.02.2019

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.01.2019r.

Drogie dzieci! Dziś jako matka wzywam was do nawrócenia. To jest czas dla was, kochane dzieci, czas ciszy i modlitwy. Dlatego w cieple waszego serca niech rośnie ziarno nadziei i wiary, a z dnia na dzień odczujecie, kochane dzieci, potrzebę tego, by modlić się więcej. Wasze życie stanie się uporządkowane i odpowiedzialne. Zrozumiecie, kochane dzieci, że jesteście tu na ziemi jako przemijający i odczujecie potrzebę, by być bliżej Boga i z miłością dawać świadectwo waszego spotkania z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi. Jestem z wami i modlę się za was, ale nie mogę bez waszego „Tak”. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.01.2019

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.12.2018r.

Drogie dzieci! Przynoszę wam mojego Syna Jezusa, który jest Królem Pokoju. On daje wam pokój, ale niech on nie będzie tylko dla was, kochane dzieci – nieście go innym w radości i w pokorze. Ja jestem z wami i modlę się za was w tym czasie łaski, który Bóg pragnie wam dać. Moja obecność jest znakiem miłości tutaj i wtedy gdy jestem z wami, aby was chronić i prowadzić do wieczności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważania do orędzia_25.12.2018

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.11.2018r.

Drogie dzieci! Jest to czas łaski i modlitwy, czas czekania i dawania. Bóg oddaje się wam, abyście Go kochali ponad wszystko. Dlatego, kochane dzieci, otwórzcie swoje serca i rodziny, aby to oczekiwanie stało się modlitwą i miłością, a zwłaszcza dawaniem. Jestem z wami, kochane dzieci, i proszę was, abyście nie porzucali dobra, ponieważ owoce są dostrzegalne i słyszalne z daleka. Dlatego wróg jest zły i używa wszystkiego, aby odwieść was od modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.11.2018

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.10.2018r.

Drogie dzieci! Macie wielką łaskę, że jesteście wzywani do nowego życia poprzez orędzia, które wam daję. To jest czas łaski, kochane dzieci, czas i wezwanie do nawrócenia dla was i dla przyszłych pokoleń. Dlatego wzywam was, kochane dzieci: módlcie się więcej i otwórzcie swoje serce mojemu Synowi Jezusowi. Ja jestem z wami, kocham was wszystkich i błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważania do orędzia 25.10.2018

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.09.2018r.

Drogie dzieci! Również natura ofiaruje wam znaki swojej miłości poprzez owoce, które wam daje. Wy także wraz z moim przyjściem otrzymaliście obfite dary i owoce. Kochane dzieci, jak odpowiedzieliście na moje wezwanie, Bóg wie. Wzywam was: Nie jest za późno, zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce i pokoju! Bóg was pobłogosławi i obdarzy was stokrotnie, jeżeli będziecie Mu ufać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.09.2018

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.08.2018r.

Drogie dzieci! To jest czas łaski. Kochane dzieci, więcej się módlcie, mniej mówcie i pozwólcie Bogu, by was prowadził drogą nawrócenia. Jestem z wami i kocham was moją macierzyńską miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.08.2018

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.07.2018r.

Drogie dzieci! Bóg mnie wezwał, bym prowadziła was do Niego, gdyż On jest waszą siłą. Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od wszelkiego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do której wszyscy jesteście wezwani. Kochane dzieci, żyjcie rajem tutaj na ziemi, aby było wam dobrze, i niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.07.2018

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.06.2018r.

Drogie dzieci! To jest dzień, który dał mi Pan, abym Mu dziękowała za każdego z was, za wszystkich, którzy się nawrócili i przyjęli moje orędzia i poszli drogą nawrócenia
i świętości. Radujcie się, kochane dzieci, bo Bóg jest miłosierny
i kocha was wszystkich bezgraniczną  miłością, wprowadza was na drogę zbawienia poprzez moje przychodzenie tutaj. Kocham was wszystkich i daję wam mego Syna, aby On dał wam pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.06.2018

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.05.2018r.

Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie wzywam was, byście mieli więcej zaufania do Boga, który jest Ojcem waszym w Niebie i który mnie posłał, abym was prowadziła do Niego. Otwórzcie swoje serca na dary, które On wam pragnie dać, i w ciszy serca adorujcie mego Syna Jezusa, który oddał swoje życie za to, byście żyli w wieczności, do której was pragnie doprowadzić. Niech waszą nadzieją będzie radość spotkania z Najwyższym w życiu codziennym. Miejcie nadzieję na radosne spotykanie Najwyższego w życiu codziennym. Dlatego wzywam was: nie zaniedbujcie modlitwy, bo modlitwa czyni cuda. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.06.2018

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.04.2018r.

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, abyście z Jezusem żyli waszym nowym życiem. Niech Zmartwychwstały obdarzy was mocą, byście byli zawsze silni w życiowych pokusach a w modlitwie oddani i wytrwali, gdyż Jezus was odkupił swoimi ranami, a przez swoje zmartwychwstanie dał wam nowe życie. Módlcie się, kochane dzieci, i nie traćcie nadziei. Niech radość i pokój będą w waszych sercach i niech świadczą o radości z przynależenia do mnie. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”

rozważanie do orędzia 25.04.2018

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.03.2018r.

Drogie dzieci! Wzywam was, byście byli ze mną na modlitwie w tym czasie łaski, kiedy ciemność walczy przeciwko światłu. Kochane dzieci, módlcie się, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce. Wybierzcie Boga, On będzie was prowadził ku świętości, a krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni, i bądźcie wdzięczni w swoim sercu, że jesteście częścią Bożego planu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”

rozważanie do orędzia 25.03.2018

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.02.2018r.

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, byście się otworzyli  i żyli przykazaniami, które dał Wam Bóg, tak aby was prowadziły przez sakramenty na drodze nawrócenia. Świat i jego pokusy  wystawiają was na próbę, a  wy dzieci patrzcie na Boże stworzenia, które On wam dał w pięknie i z pokorą i kochajcie Boga, dziatki, ponad wszystko, a On was poprowadzi na drodze zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.” (Orędzie Matki Bożej z dnia 25.02.2018)

rozważania do orędzia_25.02.2018

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.01.2018r.

Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy, aby Duch Święty przez modlitwę zstąpił na was i dał wam nawrócenie. Otwórzcie swoje serca i czytajcie Pismo Święte, abyście przez świadectwa także wy byli bliżej Boga. Ponad wszystko, kochane dzieci, szukajcie Boga i Bożych rzeczy, a ziemi zostawcie ziemskie, ponieważ szatan pociąga was do prochu i do grzechu. Jesteście wezwani do świętości i stworzeni dla Nieba; dlatego szukajcie Nieba i rzeczy niebiańskich. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozważania do orędzia 25.01.2018

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.01.2018r.

Drogie dzieci! Dziś niosę wam mego Syna Jezusa, aby dał wam swój pokój i błogosławieństwo. Wzywam was wszystkich, kochane dzieci, abyście dawali świadectwo i żyli łaskami i darami, które otrzymaliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam moc, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi pokoju i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do orędzia 25.12.2017

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.12.2017r.

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, módlcie się i szukajcie pokoju. Ten, który przyszedł tu na ziemię, by dać wam swój pokój bez względu na to, kim i czym jesteście – On mój Syn a wasz brat – przeze mnie wzywa was do nawrócenia, bo bez Boga nie ma dla was przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego też wierzcie, módlcie się i żyjcie w łasce, oczekując waszego osobistego spotkania z Nim. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozważania do orędzia 25.11.2017

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.10.2017r.

Drogie dzieci! Wzywam was, byście w tym czasie łaski byli modlitwą. Wszyscy macie swoje problemy, kłopoty, troski i niepokoje. Niech święci będą dla was wzorem i zachętą do świętości, Bóg będzie blisko was i będziecie odnowieni w poszukiwaniu osobistego nawrócenia. Wiara będzie dla was nadzieją, a w waszych sercach zapanuje radość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozważania do orędzia 25.10.2017

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.09.2017r.

Drogie dzieci, dziś wzywam was, byście byli szczodrzy w wyrzeczeniach, w poście i w modlitwie za tych wszystkich, którzy przeżywają próby, a są waszymi braćmi i siostrami. Proszę was szczególnie o modlitwę za kapłanów i osoby konsekrowane, aby jeszcze goręcej kochali Jezusa, aby Duch Święty napełnił ich serca radością, aby świadczyli o Niebie i niebiańskich tajemnicach. Wiele dusz znajduje się w stanie grzechu, gdyż nie ma osób poświęcających się i modlących się w intencji ich nawrócenia. Ja jestem z wami i modlę się za was, aby wasze serca napełniły się radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie_orędzie_25.09.2017

Orędzie Matki Bożej z 25. sierpnia 2017r.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście byli ludźmi modlitwy. Módlcie się, aż modlitwa będzie dla was radością i spotkaniem z Najwyższym. On przemieni wasze serca i staniecie się ludźmi miłości i pokoju. Nie zapominajcie, kochane dzieci, że szatan jest silny i chce was odwieść od modlitwy. Nie zapominajcie, że modlitwa jest tajemniczym kluczem do spotkania z Bogiem. Dlatego jestem z wami, by was prowadzić. Nie rezygnujcie z modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozwazanie_oredzie_sierpien_2017

Orędzie Matki Bożej z 25. lipca 2017r.

Drogie dzieci! Bądźcie modlitwą i odbiciem miłości Bożej dla tych wszystkich, którzy są daleko od Boga i Bożych przykazań. Kochane dzieci, bądźcie wierni i zdecydowani w nawróceniu, i pracujcie nad sobą, by świętość życia była waszą prawdą i zachęcajcie się do dobra poprzez modlitwę, by wasze życie na ziemi było przyjemniejsze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozwazanie_oredzie_lipiec_2017

Orędzie Matki Bożej z 25. czerwca 2017r.

Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam podziękować za waszą wytrwałość i wezwać was, abyście otworzyli się na głęboką modlitwę. Kochane dzieci, modlitwa jest sercem wiary i nadziei na życie wieczne. Dlatego módlcie się sercem, aż wasze serce zaśpiewa z wdzięcznością Bogu Stwórcy, który dał wam życie. Kochane dzieci, jestem z wami i niosę wam moje macierzyńskie błogosławieństwo pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozwazanie_orędzie_czerwiec_2017

Orędzie Matki Bożej z 25. maj 2017r.

Drogie dzieci! Najwyższy pozwolił mi, abym wzywała was na nowo do nawrócenia. Kochane dzieci, otwórzcie wasze serca na łaskę, do której wszyscy jesteście wezwani. Bądźcie świadkami pokoju i miłości w tym niespokojnym świecie. Wasze życie tutaj na ziemi jest przemijające. Módlcie się, abyście dzięki modlitwie usilnie pragnęli Nieba i rzeczy niebiańskich, a wasze serca zobaczą wszystko inaczej. Nie jesteście sami, ja jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie_25 maja 2017

Orędzie Matki Bożej z 25. kwiecień 2017r.

Drogie dzieci! Miłujcie, módlcie się i bądźcie świadkami mojej obecności dla tych wszystkich, którzy są daleko. Waszym świadectwem i waszym przykładem możecie przybliżyć serca, które są daleko od Boga i od Jego łaski. Ja jestem z wami i oręduję za każdym z was, abyście z miłością i odwagą dawali świadectwo i pobudzali wszystkich, którzy są daleko od mojego Niepokalanego Serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozważanie_25.04.2017

Orędzie Matki Bożej z 25. marca 2017r.

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wszystkich was wzywam, abyście otworzyli wasze serca na Boże miłosierdzie; byście przez modlitwę, pokutę i zdecydowanie na świętość, zaczęli nowe życie. Ten wiosenny czas zachęca was w waszych myślach i sercach do nowego życia, do odnowy. Dlatego, kochane dzieci, jestem z wami, aby wam pomóc, abyście zdecydowanie powiedzieli TAK Bogu i Bożym przykazaniom. Nie jesteście sami, jestem z wami przez łaskę, którą Najwyższy daje mi dla was i waszego pokolenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozważanie do orędzia  o. Eugeniusza   „TAK czy NIE”

Przez nieposłuszeństwo Bogu grzech wszedł w życie ludzi, a przez grzech śmierć. Jezus Chrystus, Syn Boży, przez doskonałe posłuszeństwo Ojcu – posunięte aż do śmierci na krzyżu – przyniósł nam zbawienie, miłosierdzie Boże. Przez wiarę i posłuszeństwo Bogu otwieramy serce dla miłosierdzia Bożego. Maryja wzywa nas, abyśmy się modlili, pokutowali, zdecydowanie dążyli do świętości i w ten sposób zaczęli nowe życie. Bez modlitwy, pokuty i świętości serce jest zamknięte, a życie z zamkniętym sercem jest jak czas zimowy. Gdy się modlimy, pokutujemy i dążymy do świętości to ustępuje w nas zima a nastaje wiosna.

Jestem z wami, aby wam pomóc. Potrzebujemy pomocy, bo często ziemia naszych serc jest zmarznięta. Niewiele się dzieje. Pochmurno. Wszystko po staremu. Jakoś to będzie. Nie myślimy o odnowie. A tymczasem trzeba wyruszyć. Potrzeba wewnętrznej przemiany. Zmarznięta ziemia nie przyjmuje ziarna, a przecież Bóg sieje. Matka Boża chce nam pomóc, ale musimy chcieć. Dwukrotnie w tym orędziu wypowiada słowo zdecydowanie. Najpierw: byście przez modlitwę, pokutę i zdecydowanie się na świętość zaczęli nowe życie. I po raz drugi: jestem z wami, aby wam pomóc, abyście zdecydowanie powiedzieli Tak Bogu i Bożym przykazaniom.

Jesteśmy obciążeni skutkami pierwszego nieposłuszeństwa w raju (grzechu pierworodnego – przeczytaj Rdz 2, 16-17; 3, 1-4). Człowiek został wypędzony z raju. W życiu duchowym nastała zima: grzech, śmierć, choroby, cierpienie, lęk, nienawiść… Bóg wybrał Maryję, aby w sposób doskonały powiedziała Bogu TAK. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. (Łk 1, 38). Wtedy w Tajemnicy Wcielenia Duch Święty wziął ciało z Maryi Dziewicy i uczynił ciało Jezusowi – Drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej. Jezus przyszedł na ziemię, aby stać się doskonałym posłuszeństwem Ojcu. Na krzyżu wypełnił: Ojcze w ręce Twoje oddaję Ducha mego. Wykonało się. Przez Najświętszą Ofiarę na Krzyżu powiedział TAK, aby zgładzić tamto NIE wypowiedziane przez naszych prarodziców w raju.

A u stóp krzyża stała Matka Jezusa, i swoje TAK powiedziane przy Zwiastowaniu zjednoczyła z TAK Jezusa na krzyżu. A dziś przychodzi do świata pogrążonego w postawie NIE wobec Boga i jego przykazań, aby nam pomóc w przejściu do TAK. Z nieposłuszeństwa do posłuszeństwa, z cywilizacji śmierci i grzechu do życia w Bogu. Abyśmy odnowili życie i nastała wiosna. Gdy będziemy się przygotowywać do najbliższej spowiedzi, to przy każdym przykazaniu zobaczmy nasze tak lub nie względem Boga. Grzech to dać się zwieść szatanowi: nie musisz być posłusznym Bogu, mnie słuchaj, a dam ci szczęście, korzyść, łatwe życie. Spróbuj. Wszystkiego trzeba spróbować, aby w pełni żyć. Nie myśl. Jesteś wolny. A później nastaje zima. Życie skute lodem, zimno, pochmurno. Toteż żałuj i wracaj.  Gdy wsłuchuję się w wezwanie Maryi, abyśmy otworzyli serca na Boże miłosierdzie, przypomina mi się pieśń: pustą samotną drogą, z sercem ciężkim od win i ze spuszczoną głową, szedł marnotrawny syn… Wróć synu – wróć z daleka – nie zwlekaj – Ojciec czeka.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna! Dziękujemy Ci za słowa: Nie jesteście sami, jestem z wami przez łaskę, którą Najwyższy daje mi dla was i waszego pokolenia. Nasze pokolenie ma wiele problemów, ale wspomnijmy tylko jeden – kryzys rodziny. Małżonkowie mówią Bogu TAK przez wierność przysiędze małżeńskiej: Ja N., biorę Ciebie N. za żonę (męża) i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Rozwód, to oddalenie współmałżonka razem z dziećmi. Do kryzysu i rozwodu dochodzi przez grzechy czyli przez NIE mówione Bogu. Przyczyną zimy w życiu rodzinnym może być naśladowanie złych relacji, zachowań, słów, nałogów i stosowanych manipulacji w domu rodziców. Mogły one wydać się roztropnością, zaradnością, bo na krótką metę załatwiały doraźnie problemy, ale zabijały życie, miłość, prawdę i tworzyły wieczną porę zimową.

W wielu przypadkach, aby uzdrowić swoją rodzinę i przeżyć wiosnę, trzeba odrzucić powielane w rodzinach złe wzory i NIE względem Boga; trzeba opuścić ojca i mamę, ich zgubne rady, sugestie, manipulacje… Bo Pan Jezus powiedział: opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem… (Mt 19, 5) Trzeba odczytywać Bożą myśl o małżeństwie i rodzinie i zgodnie mówić Bogu TAK przez codzienne posłuszeństwo przysiędze małżeńskiej, przykazaniom Bożym i Ewangelii. Aby uratować nasze pokolenie i rodzinę Matka Boża wiele razy wzywa rodziców do modlitwy razem z dziećmi, oraz do czytania i rozważania Pisma Świętego w rodzinach. A wtedy ustąpi sroga zima, pokusy rozwodu, a nastanie wiosna.

Nie jesteście sami. Maryja, łaski pełna jest z nami. Najwyższy daje Jej łaskę dla nas wszystkich i naszego pokolenia. Królowo Pokoju przychodź nam z pomocą. Pod Twoją obronę uciekamy się uciekamy.
Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

Orędzie Matki Bożej z 25. lutego 2017r.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście modlili się o pokój. O pokój w ludzkich sercach, pokój w rodzinach i pokój na świecie. Szatan jest silny i chce was wszystkich zwrócić przeciwko Bogu, a nakłonić do tego wszystkiego co jest ludzkie, niszcząc w [waszych] sercach uczucia względem Boga i Bożych spraw. Wy zaś, kochane dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko materializmowi, modernizmowi i egoizmowi, które wam świat oferuje. Zdecydujcie się, kochane dzieci, na świętość, a ja ze swoim Synem Jezusem będę orędować za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie_luty 25.02.2017

Orędzie Matki Bożej z 25. stycznia 2017r.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście modlili się o pokój. O pokój w ludzkich sercach, pokój w rodzinach i pokój na świecie. Szatan jest silny i chce was wszystkich zwrócić przeciwko Bogu, a nakłonić do tego wszystkiego co jest ludzkie, niszcząc w [waszych] sercach uczucia względem Boga i Bożych spraw. Wy zaś, kochane dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko materializmowi, modernizmowi i egoizmowi, które wam świat oferuje. Zdecydujcie się, kochane dzieci, na świętość, a ja ze swoim Synem Jezusem będę orędować za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozważanie -Orędzie z 25 stycznia 2017 r wersja do ECHA

Orędzie z 25 grudnia 2016r.

Drogie dzieci! Z wielką radością niosę wam dziś mego Syna Jezusa, aby On obdarzył was swoim pokojem. Otwórzcie wasze serca, kochane dzieci i bądźcie radośni, że Go możecie przyjąć. Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, w rodzinach i w świecie, a wy, kochane dzieci pomóżcie waszymi modlitwami, aby tak się stało. Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenie i serce zawsze były skierowane ku niebu i wieczności. W ten sposób będziecie otwarci na Boga i Jego plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozważanie_25-12-2016

Orędzie z 25 listopada 2016r.

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście powrócili do modlitwy. W tym czasie łaski Bóg pozwolił mi, abym prowadziła was ku świętości i życiu w prostocie, byście w małych rzeczach odkryli Boga Stworzyciela, rozmiłowali się w Nim i aby wasze życie było dziękczynieniem Najwyższemu za wszystko, co On wam daje. Kochane dzieci, niech wasze życie w miłości będzie darem dla innych, a Bóg będzie was błogosławił. Wy dawajcie bezinteresowne świadectwo z miłości do Boga. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozważanie_25-listopada_2016

Orędzie z 25 października 2016

Drogie dzieci! Dziś wzywam was: módlcie się o pokój! Porzućcie egoizm i żyjcie orędziami, które wam daję. Bez nich nie możecie zmienić waszego życia. Żyjąc modlitwą, będziecie mieć pokój. Żyjąc pokojem – odczujecie potrzebę dawania świadectwa, ponieważ odkryjecie Boga, którego teraz odczuwacie jako dalekiego. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i pozwólcie Bogu wejść w wasze serca. Powróćcie do postu i do spowiedzi, abyście zwyciężyli zło w was i wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie-10-2016

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2016 r.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was życiem. Tylko tak wasze serce wypełni się pokojem i radością. Bóg będzie blisko was i odczujecie Go w waszym sercu jak przyjaciela. Będziecie z Nim rozmawiać jak z Kimś kogo znacie i, kochane dzieci, odczujecie potrzebę dawania świadectwa, bo Jezus będzie w waszym sercu, a wy będziecie zjednoczeni w Nim. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25-09-2016

Orędzie Matki Bożej 25 sierpnia 2016r.

Drogie dzieci! Dziś pragnę z wami dzielić niebiańską radość. Otwórzcie drzwi serca, kochane dzieci, aby w waszym sercu rosły nadzieja, pokój i miłość, które daje jedynie Bóg. Kochane dzieci, jesteście za bardzo przywiązani do ziemi i ziemskich spraw, dlatego szatan miota wami jak wiatr morskimi falami. Niech więc łańcuchem, [zabezpieczającym] wasze życie, będzie modlitwa sercem i adoracja mego Syna Jezusa. Ofiarujcie Mu waszą przyszłość, abyście w Nim byli dla innych radością i przykładem poprzez wasze życie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozazanie-oredzie-25-08-2016

Orędzie Matki Bożej 25 lipca 2016r.

Drogie dzieci! Patrzę na was i widzę was zagubionych; i nie macie modlitwy ani radości w sercu. Kochane dzieci, powróćcie do modlitwy i umieśćcie Boga na pierwszym miejscu, a nie człowieka. Nie traćcie nadziei, którą wam niosę. Kochane dzieci, niech ten czas każdego dnia będzie dla was bardziej szukaniem Boga w ciszy waszego serca i módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż modlitwa nie stanie się radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Rozwazania 25 lipca 2016

Orędzie Matki Bożej 25 czerwca 2016r.

Drogie dzieci! Dziękujcie ze mną Bogu za dar, że jestem z wami. Módlcie się, kochane dzieci i żyjcie zgodnie z przykazaniami Bożymi, aby było wam dobrze na ziemi. Dziś, w tym dniu łaski, pragnę wam dać swoje macierzyńskie błogosławieństwo pokoju i mojej miłości. Oręduję za wami u mego Syna i wzywam was, abyście wytrwali na modlitwie, abym z wami mogła zrealizować moje plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie z 25 czerwca 2016 r

Orędzie Matki Bożej 25 maja 2016r.

Drogie dzieci! Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i bodźcem do nawrócenia. Szatan jest silny i chce w wasze serca i myśli wprowadzić bałagan i niepokój. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, aby Duch Święty prowadził was po właściwej drodze radości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie z 25 maja 2016 r

Orędzie Matki Bożej 25 kwietnia 2016r.

Drogie dzieci! Moje Niepokalane Serce krwawi patrząc na was w grzechu i w grzesznych zwyczajach. Wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, aby wam było dobrze na ziemi. Przeze mnie Bóg wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla wszystkich, którzy są daleko [od Boga]. Niech moje wezwanie będzie balsamem dla waszej duszy i serca, abyście wysławiali Boga Stworzyciela, który was kocha i wzywa do wieczności. Kochane dzieci, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, by czynić dobro. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozważania 25.04.2016

Orędzie Matki Bożej 25 marca 2016r.

Drogie dzieci! Dzisiaj przynoszę wam moją miłość. Bóg pozwolił mi, abym was miłowała i z miłości wzywała do nawrócenia. Wy, kochane dzieci, jesteście ubodzy w miłość i jeszcze nie zrozumieliście, że mój Syn Jezus z miłości oddał swoje życie, aby was zbawić i dać wam życie wieczne. Dlatego, módlcie się kochane dzieci, módlcie się, abyście w modlitwie pojęli Bożą miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozwazania_25.03.2016

Orędzie Matki Bożej 25 luty 2016r.

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich do nawrócenia. Kochane dzieci, mało miłujecie, a jeszcze mniej się modlicie. Zgubiliście się i nie wiecie jaki jest wasz cel. Weźcie krzyż, patrzcie na Jezusa i naśladujcie Go. On się wam oddaje aż po śmierć na krzyżu, ponieważ was kocha. Kochane dzieci, wzywam was, abyście powrócili do modlitwy sercem, byście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens waszego istnienia. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozwazania_25.02.2016

Orędzie Matki Bożej 25. stycznia 2016

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was wszystkich do modlitwy. Bez modlitwy nie możecie żyć, bo modlitwa jest łańcuchem, który łączy was z Bogiem. Dlatego, kochane dzieci, w pokorze serca wróćcie do Boga i Jego przykazań, abyście całym sercem mogli powiedzieć: jako w niebie tak niech będzie i na ziemi. Jesteście wolnymi, kochane dzieci, aby w wolności zdecydować się na Boga lub przeciw Niemu. Widzicie, jak szatan chce was pociągnąć do grzechu i niewoli. Dlatego, kochane dzieci, wróćcie do mego serca, abym mogła was prowadzić do mego Syna Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozwazania_25.01.2016

Orędzie Matki Bożej 25. grudnia 2015

Drogie dzieci! Również dziś przynoszę wam mojego Syna Jezusa i z moich objęć daję wam Jego pokój i tęsknotę za Niebem. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli pokojem. Wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozwazania 25.12.2015

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2015r.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich: módlcie się w moich intencjach. Pokój jest zagrożony, dlatego kochane dzieci, módlcie się i nieście pokój oraz nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie sposoby. Kochane dzieci, bądźcie silni w modlitwie i odważni w wierze. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważania do orędzia 25.11.2015

Orędzie Matki Bożej z 25.10.2015r.

Drogie dzieci! Moja modlitwa również i dziś jest za was wszystkich, szczególnie za tych wszystkich, których serca stały się twarde na moje wezwanie. Żyjecie w dniach łaski i nie jesteście świadomi darów, które Bóg wam daje poprzez moją obecność. Kochane dzieci, zdecydujcie się również i dziś na świętość i weźcie przykład ze świętych naszych czasów, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich. Kochane dzieci, radujcie się w miłości, że w oczach Bożych jesteście niepowtarzalni i niezastąpieni, bo jesteście Bożą radością na tym świecie. Świadczcie o pokoju, modlitwie i miłości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozważania 25.10.2015

Orędzie Matki Bożej dla Mirjany z 2 października 2015r.

Drogie dzieci. Jestem tutaj pośród was, aby wam dodać odwagi, napełnić moją miłością i ponownie wezwać was, abyście byli świadkami miłości mojego Syna. Wiele moich dzieci nie ma nadziei, nie ma pokoju, nie ma miłości. Poszukują mojego Syna, ale nie wiedzą jak i gdzie Go znaleźć. Mój Syn otwiera im ramiona a wy im pomóżcie znaleźć się w Jego objęciach. Drogie dzieci, z tego względu musicie modlić się o miłość. Musicie bardzo, bardzo dużo się modlić, abyście mieli jak najwięcej miłości, gdyż miłość zwycięża śmierć i sprawia, że życie trwa. Apostołowie mojej miłości, moje dzieci: szczerym i otwartym sercem, jednoczcie się na modlitwie, bez względu na to, jak daleko jesteście od siebie oddaleni. Zachęcajcie się wzajemnie do duchowego wzrostu, tak, jak ja was zachęcam. Czuwam nad wami i jestem z wami za każdym razem gdy o mnie pomyślicie. Módlcie się również za swoich pasterzy, za tych, którzy dla mojego Syna i dla was wyrzekli się wszystkiego. Miłujcie ich i módlcie się za nich. Ojciec Niebieski wysłuchuje waszych modlitw. Dziękuję wam”.

Orędzie z 25.09.2015r.

Drogie dzieci! Również dziś proszę Ducha Świętego, by wypełnił wasze serca mocną wiarą. Modlitwa i wiara wypełni wasze serce miłością i radością i będziecie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga. Dziatki, zachęcajcie się nawzajem do modlitwy sercem, aby modlitwa wypełniła wasze życie i dziatki każdego dnia będziecie przede wszystkim świadkami służenia Bogu podczas adoracji i bliźniemu w potrzebie. Jestem z wami
i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25 wrzesień 2015 rozważanie

Orędzie z 25.08.2015r.

Drogie dzieci! Również dziś was wzywam, abyście byli modlitwą. Niech modlitwa będzie dla was skrzydłami do spotkania z Bogiem. Świat znajduje się w chwili próby, bo zapomniał i opuścił Boga. Dlatego wy, kochane dzieci, bądźcie tymi, którzy szukają i kochają Boga ponad wszystko. Jestem z wami i prowadzę was do mego Syna, ale wy musicie powiedzieć swoje TAK w wolności dzieci Bożych. Oręduję za wami i kocham was, kochane dzieci, bezgraniczną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozważania_Orędzie_28.08.2015

Orędzie z 25.07.2015r.

Drogie dzieci! Również dziś z radością jestem z wami i wszystkich was wzywam, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się abyście zrozumieli miłość, którą mam do was. Moja miłość mocniejsza jest od zła, kochane dzieci, dlatego przybliżcie się do Boga, abyście poczuli moją radość w Bogu. Kochane dzieci, bez Boga nie macie przyszłości, nie macie nadziei ani zbawienia dlatego zostawcie zło i wybierzcie dobro. Jestem z wami i z wami oręduję przed Bogiem we wszystkich waszych potrzebach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Rozważanie-Orędzie z 25 lipca 2015 r

Orędzie Matki Bożej z 25.06.2015r.

Drogie dzieci! Również dzisiaj Najwyższy daje mi łaskę, abym was mogła miłować i wzywać do nawrócenia. Kochane dzieci, niech Bόg będzie waszą przyszłością a nie wojna i niepokój, nie smutek tylko radość, a pokój musi zapanować w sercach wszystkich ludzi, bo bez Boga nigdy nie znajdziecie pokoju. Kochane dzieci, dlatego wróćcie do Boga i modlitwy, aby wasze serce śpiewało z radością. Jestem z wami i miłuję was bezgraniczną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważania do orędzia 25.06.2015

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2015r.

Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i z radością wszystkich was wzywam: módlcie się i wierzcie w siłę modlitwy. Otwórzcie wasze serca, kochane dzieci, aby Bóg was wypełnił swoją miłością, a będziecie radością dla innych. Wasze świadectwo będzie mocne, a wszystko co czynicie będzie przeplecione Bożą delikatnością. Jestem z wami i modlę się za was i o wasze nawrócenie, dopóki nie umieścicie Boga na pierwszym miejscu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

rozważanie do Orędzia z 25 maja 2015 r

Orędzie Matko Bożej z 25.04.2015r.

Drogie dzieci! Jestem z wami i dziś, aby prowadzić was do zbawienia. Wasza dusza jest niespokojna, bo duch jest słaby i zmęczony wszystkimi ziemskimi sprawami. Kochane dzieci, módlcie się do Ducha Świętego, aby On was przemienił i wypełnił swoją siłą wiary i nadziei, abyście byli silni w walce ze złem. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie z 25 kwietnia 2015r

Orędzie Matko Bożej z 25.03.2015r.

Drogie dzieci! Również i dziś Najwyższy pozwolił mi, abym była z wami i abym was wprowadziła na drogę nawrócenia. Wiele serc zamknęło się na łaskę i są głuche na moje wezwanie. Wy, kochane dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko pokusom i wszystkim złym planom, które wam diabeł oferuje przez modernizm. Bądźcie silni w modlitwie i z krzyżem w rękach módlcie się, aby was zło nie użyło i nie zwyciężyło w was. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

komentarz- Orędzie z 25 MARCA 2015r

Orędzie Matko Bożej z 25.02.2015r.

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich: więcej się módlcie a mniej mówcie. Na modlitwie szukajcie woli Bożej i żyjcie zgodnie z nią według przykazań, do których wzywa was Bóg. Jestem z wami i z wami modlę się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

komentarz- Orędzie z 25 lutego 2015r

Orędzie, 25. stycznia 2015

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście swoje powołanie przeżyli w modlitwie. Teraz, jak nigdy dotąd, Szatan chce zagłuszyć człowieka i jego duszę zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju. W wielu sercach nie ma radości, bo nie ma Boga ani modlitwy. Nienawiść i wojna rosną z dnia na dzień. Dziatki, wzywam was, abyście z zachwytem zaczęli od nowa drogę świętości i miłości, bowiem z tego powodu przyszłam do was. Razem bądźmy miłością i przebaczeniem dla tych, którzy potrafią i chcą kochać jedynie miłością ludzką, a nie tą niezmierną miłością Bożą, do której wzywa was Bóg. Dziatki, niech nadzieja na lepsze jutro będzie zawsze w waszym sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

komentarz- Orędzie z 25 stycznia 2015r

Orędzie, 25. grudnia 2014

Drogie dzieci! Dzisiaj również niosę wam swego Syna Jezusa na ręku i proszę Go o pokój dla was i pokój pośród was. Módlcie się i adorujcie mego Syna, aby do waszych serc weszły Jego pokój i radość. Modlę się z wami, abyście byli bardziej otwarci na modlitwę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

komentarz- Orędzie z 25 grudnia 2014r

Orędzie, 25. listopada 2014

Drogie dzieci! Dziś, w szczególny sposób wzywam was do modlitwy. Módlcie się, kochane dzieci, abyście zrozumieli kim jesteście i dokąd powinniście iść. Nieście Dobrą Nowinę i bądźcie ludźmi nadziei. Bądźcie miłością dla tych wszystkich, którzy są bez miłości. Kochane dzieci, będziecie wszystkim i wszystko zrealizujecie jedynie jeśli się modlicie i będziecie otwarci na wolę Bożą, na Boga, który was pragnie prowadzić ku życiu wiecznemu. Jestem z wami i codziennie oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Komentarz- Orędzie z 25 listopada 2014r

Orędzie, 25. października 2014

Drogie dzieci! Módlcie się w tym czasie łaski i proście o orędownictwo Wszystkich Świętych, którzy są już w światłości. Niech będą dla was przykładem i zachętą z dnia na dzień na drodze waszego nawrócenia. Kochane dzieci, bądźcie świadomi, że wasze życie jest krótkie i przemijające. Dlatego pragnijcie wieczności i przygotowujcie wasze serca na modlitwie. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za każdym z was, szczególnie za tymi, którzy ofiarowali się mnie i mojemu Synowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Komentarz- Orędzie z 25 pażdziernika 2014r

Orędzie, 25. września 2014

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście i wy [byli] niczym gwiazdy, które swoim blaskiem dają światłość i piękno innym [ludziom], by się radowali. Dziatki i wy bądźcie blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a zwłaszcza modlitwą dla tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna Jezusa. Dziatki, w radości, w radości wiary, która jest w waszych sercach dawajcie świadectwo swej wiary i modlitwy i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

komentarz o. Eugeniusza

http://www.krolowa-pokoju.com.pl/assets/files/pierwsze_strony/echo_321_str1.pdf 

Orędzie, 25. sierpnia 2014

Drogie dzieci! Módlcie się w moich intencjach, bo Szatan chce zniszczyć mój plan, który tu mam i skraść wam pokój. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Bóg mógł działać poprzez każdego z was. Niech wasze serca będą otwarte na Bożą wolę. Kocham was i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

komentarz do Orędzia

Orędzie, 25. lipca 2014

Drogie dzieci! Nie jesteście świadomi jakich łask doświadczacie w tym czasie, w którym Najwyższy daje wam znaki, abyście się otworzyli i nawrócili. Wróćcie do Boga i modlitwy i niech w waszych sercach, rodzinach i wspólnotach zapanuje modlitwa, aby Duch Święty was prowadził i motywował, abyście każdego dnia byli bardziej otwarci na wolę Bożą i Jego plan dla każdego z was. Jestem z wami i ze świętymi i aniołami oręduję za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

komentarz do Orędzia

Orędzie, 25. czerwca 2014

Drogie dzieci! Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym was prowadziła w modlitwie w kierunku drogi pokoju. Wasze serce i dusza pragną pokoju i miłości, Boga i Jego radości. Dziatki, dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i w modlitwie odkryjecie mądrość życia. Wszystkich was błogosławię i oręduję za każdym z was przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. maja 2014

Drogie dzieci! Módlcie się i bądźcie świadomi, że bez Boga jesteście prochem. Dlatego, zwróćcie wasze myśli i serce ku Bogu i modlitwie. Zaufajcie Jego miłości. Dziatki, w Bożym Duchu jesteście wezwani, by być świadkami. Dziatki, jesteście drogocenni i wzywam was do świętości, do życia wiecznego. Dlatego bądźcie świadomi, że życie [na ziemi] jest przemijające. Kocham was i wzywam do nowego, nawróconego życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. kwietnia 2014

Drogie dzieci! Otwórzcie wasze serca na łaskę, którą przeze mnie daje wam Bóg, jak kwiat, który otwiera się [dzięki] ciepłym promieniom słońca. Bądźcie modlitwą i miłością dla wszystkich tych, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i oręduję za wszystkimi przed moim Synem Jezusem i kocham was niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. marca 2014

Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: zacznijcie walkę z grzechem tak jak w pierwszych dniach, pójdźcie do spowiedzi i zdecydujcie się na świętość. Miłość Boża przez was popłynie na świat, pokój zapanuje w waszych sercach i błogosławieństwo Boże was wypełni. Jestem z wami i przed moim Synem Jezusem oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. lutego 2014

Drogie dzieci! Widzicie, słyszycie i czujecie, że w sercach wielu ludzi nie ma Boga. Nie chcą Go, bowiem są daleko od modlitwy i nie mają pokoju. Dziatki, módlcie się, żyjcie wg. Bożych przykazań. Bądźcie modlitwą, wy, którzy od samego początku odpowiedzieliście „tak” na moje wezwanie. Dawajcie świadectwo o Bogu i mojej obecności i nie zapominajcie, dziatki, że jestem z wami i was kocham. Dzień po dniu wszystkich was oddaję memu Synowi Jezusowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. stycznia 2014

Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby światłość waszej modlitwy miała wpływ, na tych których spotykacie. Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je, aby słowa pokoju popłynęły w waszych sercach. Dziatki, modlę się z wami i za was, abyście z dnia na dzień stali się jeszcze bardziej otwarci na wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”