Ogłoszenia

25 lipiec (niedziela) Nabożeństwo Medjugorskie.
W naszym Ognisku Bożego Pokoju modlimy się pokój w sercu z Bogiem i ludźmi. Godz. 18:00 różaniec, Msza św., Duchowa Adopcja, Przyrzeczenie Trzeźwości, modlitwa o pokój w sercu, zdrowie ducha, duszy i ciała

 

—————————————————————————————————————————————————————————-

Są też kazania do odsłuchania.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Módlmy się żarliwie w intencji Ojczyzny. Módlmy się dla całego naszego Narodu o żywą wiarę i Miłosierdzie Boże, o świętą odpowiedzialność za Ojczyznę, Kościół i rodzinę, o czyste serca bo „błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Módlmy się o Dary Ducha Św. dla całego Narodu – o dar mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Niech Pan nam błogosławi, a Maryja ma w swojej opiece, abyśmy nie błądzili.

********************************************************

Uwaga dzieci!
Codziennie zapraszamy Was do naszego Ogniska Bożego Pokoju o godz. 16:00

Serdecznie zapraszamy
Moderator Ogniska Eugeniusz Śpiołek Sch.P.