Ognisko Bożego Pokoju w Łodzi

Ogłoszenia

O. Eugeniusz jest w Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach.  Nie ma Mszy św. w Ognisku w Łodzi. Zapraszamy na adorację.

 

—————————————————————————————————————————————————————————-

Są też kazania do odsłuchania.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Módlmy się żarliwie w intencji Ojczyzny. Módlmy się dla całego naszego Narodu o żywą wiarę i Miłosierdzie Boże, o świętą odpowiedzialność za Ojczyznę, Kościół i rodzinę, o czyste serca bo „błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Módlmy się o Dary Ducha Św. dla całego Narodu – o dar mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Niech Pan nam błogosławi, a Maryja ma w swojej opiece, abyśmy nie błądzili.

********************************************************

Uwaga dzieci!
Codziennie zapraszamy Was do naszego Ogniska Bożego Pokoju o godz. 16:00

Serdecznie zapraszamy
Moderator Ogniska Eugeniusz Śpiołek Sch.P.