Msze św.
O. Eugeniusz jest w Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach.
Zapraszamy na adorację w dzień i w nocy.

25 stycznia o 18:00 Nabożeństwo o pokój.

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************

8  grudnia Godzina   Łaski.
Od godziny 12:00 modlimy się wspólnie przed Najświętszym Sakramentem.
O 13:00 Msza św. Będzie to jednocześnie Msza św. rekolekcyjna. W czwartek i piątek  o godzinie 18:00.
Pół godziny wcześniej Różaniec.

 

(Każdego 25-go dnia miesiąca zapraszamy na Nabożeństwo Medjugorskie – godz. 18:00.)

Rozpoczynamy Różańcem, następnie jest Msza św., wspólna adoracja i modlitwa o pokój serca, zdrowie ducha, duszy i ciała.
Jest też możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i Przyrzeczenia Trzeźwości.

 

 

Msze św. w naszym Ognisku Bożego Pokoju w najbliższym czasie:
Piątek
22 października godzina 18:00. Pół godziny wcześniej Różaniec.
Poniedziałek
25 października godzina 18:30. Pół godziny wcześniej Różaniec.

O. Eugeniusz jest w Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach.

  • W naszej Kaplicy Królowej Pokoju trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu (w dzień i w nocy). Bóg zapłać wszystkim Adorującym i ich Rodzinom. Zgłoszenia stałych godzin adoracji kierujmy do Urszuli 603 935 858 lub Łukasza 691 821 893.
  • 23, 24 sierpnia (poniedziałek, wtorek) Wieczerniki Królowej Pokoju. Rozpoczęcie różańcem o godzinie 18:00. Następnie Msza św., medytacja orędzi i modlitwy o pokój w sercu, rodzinie i Ojczyźnie. Serdecznie zapraszamy.
  • 25 sierpień (środa) Dzień Orędzi Królowej Pokoju. Modlimy się o pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi. Godz. 18:00- Różaniec, Msza św., Duchowa Adopcja, przyrzeczenie trzeźwości, modlitwa o pokój serca, uzdrowienie duszy i ciała.
  • 25 sierpień (środa) – Uroczystość Świętego Józefa Kalasancjusza Założyciela Zakonu Ojców Pijarów i szkół pijarskich. Nasze Ogniska Bożego Pokoju są pod opieką Zakonu Pijarów. Pamiętajmy często
    w modlitwie o nauczycielach, dzieciach i młodzieży.
  • Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście głosili Ewangelię w waszych rodzinach” ( Z Orędzia Królowej Pokoju 15.01.2006).
  • Zapraszamy do naszego „Małego Medjugorie” w Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach indywidualnie lub rodzinami. Zgłoszenia : ogniskobozegopokoju@gmail.com, 507983234.  —————————————————————————————————————————————————————————-
Są też kazania do odsłuchania.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Módlmy się żarliwie w intencji Ojczyzny. Módlmy się dla całego naszego Narodu o żywą wiarę i Miłosierdzie Boże, o świętą odpowiedzialność za Ojczyznę, Kościół i rodzinę, o czyste serca bo „błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Módlmy się o Dary Ducha Św. dla całego Narodu – o dar mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Niech Pan nam błogosławi, a Maryja ma w swojej opiece, abyśmy nie błądzili.

********************************************************

Uwaga dzieci!
Codziennie zapraszamy Was do naszego Ogniska Bożego Pokoju o godz. 16:00

Serdecznie zapraszamy
Moderator Ogniska Eugeniusz Śpiołek Sch.P.