Msze św. w najbliższym czasie do 24 stycznia włącznie:

W dni powszednie o godz. 18:30.

W niedzielę o 11:00.

Pół godziny przed każdą Mszą św. Różaniec.

24 stycznia (poniedziałek) Msza św. o 7:30 rano.

                                                                    

**************************************************************************************************

**************************************************************************************************

W  Pierwszy Piątek i Pierwszą Sobotę miesiąca
zapraszamy na Nabożeństwa o 18:00 (Ognisko w Suchcicach).

Nabożeństwa Medjugorskie w każdą drugą sobotę miesiąca. Rozpoczęcie o godzinie 18:00. 

Modlimy się o pokój serc, pokój w rodzinach, pokój
w naszej Ojczyźnie, zdrowie ducha, duszy i ciała.
Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo o godzinie 18:00 – Różaniec, Msza św., następnie wspólna adoracja (jak w Medjugorie).Możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Przyrzeczenia Trzeźwości;

 

W każdą pierwszą sobotę miesiąca serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszosobotnie o godzinie 18:00 – Różaniec, Msza św., 15-minutowe rozważanie w intencji wynagradzającej wg pragnienia Matki Bożej, następnie wspólna adoracja z modlitwą o pokój, zdrowie ducha, duszy i ciała; możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Przyrzeczenia Trzeźwości; Odnawiamy również Akt Zawierzenia – owoc Rekolekcji wg św. Ludwika Marii de Monfort.

 


  • W naszej Kaplicy Królowej Pokoju trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu (w dzień i w nocy). Zachęcamy też do obrania stałej godziny adoracji w tygodniu. Zgłoszenia stałych godzin adoracji kierujmy do Agnieszki tel. 507983234.

  • I -Czwartki, I Piątki i I Soboty miesiąca. Zapraszamy jak zwykle na godzinę 18:00 na Różaniec. Po Różańcu na Mszę św. o godzinie 18:30.
    W każdą Pierwszą Sobotę jest Różaniec wynagradzający, Msza św.,  15-minutowe rozważanie w intencji wynagradzającej raz Akt Zawierzenia, zawsze jest możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz przyrzeczenia trzeźwości ; następnie jest modlitwa o pokój serca, zdrowie ducha, duszy i ciała.

  • Spotkanie Wspólnoty Różańcowej Mężczyzn w każdy I czwartek miesiąca po Mszy św. o godzinie 18:30. Serdecznie zapraszamy.

  • W Pierwsze Piątki miesiąca Droga Krzyżowa wieczorem po Mszy św. (Msza św. o godz.18:30), a w pozostałe piątki po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00.

  • Zachęcamy także do odprawiania Drogi Krzyżowej indywidualnie, rodzinami czy w grupie – w wybranym przez siebie czasie. W nocy stacje są podświetlone. Przy Stacji I są pomoce do rozważania. Przy Stacji II są krzyże, które można nieść podczas Drogi Krzyżowej.

  • Niektórymi Stacjami Drogi Krzyżowej opiekują się poszczególne osoby lub rodziny. Serdecznie prosimy o zgłoszenie i zaopiekowanie się kolejnymi stacjami. Będziemy wdzięczni za podjęcie zadania na Chwałę Bożą
    i z miłości do Królowej Pokoju.

——————————————————————————————-

Trwa nieustanna Adoracja w dzień i w nocy.  Przed Mszami św., pół godziny wcześniej – różaniec.

——————————————————————————————-

Zachęcam do odprawiania Drogi Krzyżowej indywidualnie, w rodzinach czy w grupie, w wybranym przez siebie czasie.

Prosimy jeszcze o kamienie wszelkiego rodzaju od małych do bardzo dużych. Są one jeszcze potrzebne do pewnych uzupełnień Drogi Krzyżowej i jej otoczenia.

W naszej kaplicy Królowej Pokoju trwa nieustanna ( w dzień i w nocy) adoracja Najświętszego Sakramentu. Bóg zapłać!-wszystkim Adorującym i ich Rodzinom. Zachęcam też do obrania stałej godziny adoracji w tygodniu. Zgłoszenia stałych godzin adoracji kierujmy do Agnieszki tel. 507983 234


W tym roku – ze względu na wiadomą sytuację – w naszym Ognisku Bożego Pokoju nie przyjmujemy grup zorganizowanych.

Natomiast zapraszamy do naszego małego Medjugorie
osoby indywidualne i pojedyncze rodziny
.

Kontakt:
e-mail: ogniskobozegopokoju@gmail.com
Moderator Ogniska o. Eugeniusz Śpiołek  tel. 509 458 864;
Agnieszka tel.  507 983 234

================================================================

Módlmy się żarliwie w intencji Ojczyzny. Módlmy się dla całego naszego Narodu o żywą wiarę i Miłosierdzie Boże, o świętą odpowiedzialność za Ojczyznę, Kościół i rodzinę, o czyste serca bo „błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Módlmy się o Dary Ducha Św. dla całego Narodu – o dar mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Niech Pan nam błogosławi, a Maryja ma w swojej opiece, abyśmy nie błądzili.

=========================================

Po Mszach Św. w Ognisku Bożego Pokoju – modlitwa o  Dary Ducha Św. pokój serca, zdrowie ducha, duszy i ciała.

==========================================================================================================


W ciągu dnia

7:00 Różaniec
12:00 Anioł Pański
15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego
18:00 Różaniec
21:00 Apel

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są spragnieni i utrudzeni, szczęśliwi i przepełnieni nadzieją. „Jeden drugiego brzemiona noście”!
Wspólna modlitwa zanoszona przez wstawiennictwo Matki Bożej, Królowej Pokoju, jest miłym darem przed Tronem Bożym i zawsze jest wysłuchana.
Zabierzcie ze sobą, każdego, kto poszukuje pokoju, zdrowia, Prawdy i tych, którzy nie poznali Bożej Miłości.

Moderator Ogniska Bożego Pokoju
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.