W naszym Ognisku Bożego Pokoju zamieszkać?

Jeśli chcesz włączyć się w rytm pracy, modlitwy i służby – zapraszamy!

Napisz do nas, zadzwoń lub przyjedź.