“Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu.”
Kol 3, 20