1. Osoba z Ostrołęki chce wziąć udział w Rekolekcjach Zawierzenia, ale nie ma samochodu. Poszukuje kogoś, kto mógłby ją zabierać ze sobą.
Jeśli ktoś chciałby pomóc, prosimy o kontakt z Agnieszką 532124937.

2. Osoba z Ostrołęki chce przyjeżdżać na nocną adorację z czwartku na piątek od godziny 24:00 do godziny 2:00, ale nie ma samochodu. Może ktoś, kto jest „zmechanizowany” zechciałby również adorować Pana Jezusa i zabrać ze sobą jeszcze kogoś.
Kontakt z Agnieszką 532124937.