WIECZYSTA ADORACJA

W naszych dwóch Ogniskach w Łodzi ul. Gdańska 85 i w Suchcicach (między Czerwinem a Suchcicami) trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu (w dzień i w nocy).

W Ognisku Bożego Pokoju najważniejszy jest ogień. Jezus mówi: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!” (Łk 12,49) Ten ogień najpełniej zapłonął na krzyżu, a teraz płonie w Kościele świętym, w sakramentach i Słowie Bożym. Pragniemy się gromadzić przy Sercu Jezusa, stąd w obydwu Ogniskach Bożego Pokoju są kaplice, a w nich nieustanna (w dzień i w nocy) adoracja wystawionego w monstrancji Najświętszego Sakramentu.

Kaplice są pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Królowa Pokoju prowadzi nas do Jezusa Zmartwychwstałego, obdarowującego uczniów swoim pokojem i pokazującego drogę do tego pokoju: „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam”. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok”. (J 20, 19-20a).

Rozważamy i staramy się żyć orędziami Królowej Pokoju. Oto jedno z nich:
Drogie dzieci! W szczególny sposób pragnę dziś wezwać was do nawrócenia. Niech od dziś rozpocznie się nowe życie w waszym sercu. Dzieci, pragnę usłyszeć wasze „tak“ i niech wasze życie będzie radosnym życiem wolą Bożą w każdym momencie waszego życia. W szczególny sposób dziś błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem pokoju, miłości i jedności w mym Sercu i w Sercu mego syna Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”(25.03.2011)

Wspólnota

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. (por. Mt 25,40)

Program realizuje Wspólnota osób złożona z trzech kręgów:
Krąg pierwszy: osoby posługujące stale.
Krąg drugi: osoby posługujące często.
Krąg trzeci: osoby wspierające duchowo i materialnie.

Osoby tworzące Ognisko Bożego Pokoju oraz duża grupa innych osób- uczestniczą
w nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu. Służba w Ognisku to najpierw modlitwa i ofiarowanie życia (w tym cierpienia) za Kościół św., Ojczyznę, rodziny, szkoły, dzieci i młodzież; następnie towarzysząca obecność, miłość, pokój i świadectwo życia.

Wszystkie posługi są czynione bezinteresownie. Zrezygnowaliśmy też z wszelkich urzędowych miejskich i państwowych dotacji. Skłoniła nas do tego niewiara otoczenia, że ktoś może robić coś bezinteresownie. Uświadomiliśmy też sobie, że jeśli mamy pomagać ubogim, to sami musimy być ubodzy. Jeśli dzieci i ich środowisko mają uwierzyć w miłość Boga, to muszą zobaczyć, że Bóg w swojej Opatrzności troszczy się o to Ognisko oraz zaprasza i udziela sił do pracy, trudu i bezinteresownej miłości oraz odczytywania znaków. Ubóstwo i zaufanie w Opatrzność Bożą stwarzają rodzaj swoistej zasobności złożonej z bezinteresowności, pomysłów, wspólnego tworzenia, zaradzania przy pomocy prostych środków, cieszenia się z wszelkich darów i dokonań.

Status prawny

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie (2Kor 5,1)

Od strony prawnej funkcjonujemy jako oddział Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza pod nazwą własną Centrum Wiara i Nauka, posiadamy własny Regon i NIP. Na co dzień przyjęła się nazwa Ognisko Bożego Pokoju. Wyraża ona nasz charyzmat i duchowość.

Moderatorem Ogniska jest o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P. Centrum Wiara i Nauka
w Łodzi otrzymało pozwolenie i błogosławieństwo prowincjałów o. Tadeusza Suślika Sch.P i o. Józefa Tarnawskiego Sch.P, pozwolenie Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka na działalność Centrum (z dn. 29.05.2004 r.) oraz dekret ustanawiający kaplicę dla środowiska Centrum Wiara i Nauka (z dn. 24.09.2004 r.). Również Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek ordynariusz diecezji łomżyńskiej – wyraził swoją radość i udzielił błogosławieństwa Ognisku w Suchcicach, a 29.12.2007r. poświęcił znajdujący się tam mały kościółek. A 2 czerwca 2018r obecny Ks. Bp. Ordynariusz Janusz Stepnowski poświęcił w Ognisku w Suchcicach dużą kaplicę też pw. Matki Bożej Królowej Pokoju.

o. Eugeniusz Śpiołek i Agnieszka Szmurło o Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach w Radio Nadzieja

O. Eugeniusz Śpiołek, pijar i Agnieszka Szmurło, z Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach w gminie Czerwin, w rozmowie z ks. Marcinem Sobiechem opowiedzieli o tym czym jest Ognisko, jego początkach i historii, modlitwie, która tam trwa nieustannie oraz o akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem”, która również będzie w Suchcicach.

Zapraszamy do wysłuchania:

 

Plan dnia

Ognisko w Łodzi

W dzień i w nocy w Ognisku Bożego Pokoju trwa Nieustanna Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Modlitwy wspólne
Różaniec o godz. 9:30, 12:00, 17:30
Anioł Pański o godz.12:00
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00
Apel Jasnogórski o godz. 21.00
Msze św. według bieżących ogłoszeń.
Sakrament pokuty po Koronce i przed Mszą Św.
Uwaga! Dzieci zapraszamy na godzinę 16:00

Serdecznie zapraszamy do Wspólnoty Ogniska Bożego Pokoju i dziękujemy za modlitwę o powołania do rodzącej się Wspólnoty.

Ognisko w Suchcicach

W naszej Kaplicy Królowej Pokoju trwa nieustanna (w dzień i w nocy) adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Modlitwy wspólne
Różaniec o godz. 7:00, 18:00
Anioł Pański o godz.12:00
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00
Apel Jasnogórski o godz. 21.00
Msze św. według bieżących ogłoszeń.
Sakrament pokuty po Koronce i przed Mszą Św.

Serdecznie zapraszamy do Wspólnoty Ogniska Bożego Pokoju i dziękujemy za modlitwę o powołania do rodzącej się Wspólnoty.

o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.
Moderator Ogniska Bożego Pokoju