Jeżeli w Ognisku Bożego Pokoju doświadczyłeś Bożej Miłości, Mocy Bożego Słowa, Jego obecności – daj świadectwo. O to prosi sama Matka Boża.

Wy, którzy żyjecie w miłości Bożej i doświadczyliście Jego darów dajcie świadectwo o nich swoimi słowami i życiem, by były radością i bodźcem dla innych w wierze”.
Orędzie 25 września 2011


Pan dał Ci te łaski przez Serce Maryi nie po to, byś wszystko zachował dla siebie. Głoś i módl się za tych, którzy jeszcze nie doświadczyli Bożej Miłości. „Niech wasz dzień przeplatają krótkie, żarliwe modlitwy w intencji wszystkich, którzy nie poznali Miłości Bożej”.
Orędzie 25 lutego 2008

Świadectwo można przesłać e-mail, listem, włożyć do segregatora zatytułowanego „Świadectwa” – na miejscu, w Ognisku. Można złożyć świadectwo anonimowe lub podpisane. Byle tylko na Bożą chwałę i pożytek ludziom.