W naszym Ognisku Bożego Pokoju mamy relikwie (I stopnia) świętych i błogosławionych.

Św. Jana Pawła II, Św. Siostry Faustyny, Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Św. o. St. Papczyńskiego, Bł. Ks. M. Sopoćko, Bł. Ks. J. Popiełuszko, Bł. I. Kłopotowskiego.

 

Relikwie (łac. reliquiae: pozostałości, resztki) – szczątki ciał osób świętych lub przedmioty, z którymi te osoby miały związek w czasie życia, stanowiące przedmioty czci (np. drewno lub drzazgi z krzyża, na którym umarł Jezus).

  • relikwie I stopnia to pozostałości ciała świętego, np. krew, kości, skóra, włosy, paznokcie;

  • relikwie II stopnia to przedmioty związane z osobą świętego za jego życia ziemskiego, którymi się posługiwał, mające bezpośredni kontakt ze świętym: jego ubrania, modlitewnik, różaniec i inne przedmioty codziennego użytku;

  • relikwie III stopnia to przedmioty, które stały się relikwiami poprzez dotknięcie właściwych relikwii – pierwszego lub drugiego stopnia. Mogą to być na przykład rzeczy potarte o część ciała zmarłego świętego lub dotknięte przez samego świętego w trakcie życia;