Modlitwa różańcowa przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie

Matko Syna Bożego, prowadź nas do Jezusa obecnego w Konsekrowanej Hostii. Oblubienico Ducha Świętego, wypraszaj nam Ducha kontemplacji i adoracji. Różańcowa Pani nieba ziemi, naucz nas modlić się sercem. Maryjo, łaski pełna, mieszkałaś z Jezusem i opiekunem Józefem. „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” – powiedzieli dwaj uczniowie gdy, Panie Jezu, spytałeś ich: „Czego szukacie?” i zaprosiłeś ich, mówiąc: „Chodźcie, a zobaczycie. A oni poszli i zobaczyli i pozostali u Ciebie.” (por. J 1,35-39) My też tu przychodzimy, aby być z Tobą i u Ciebie; aby z Tobą pomieszkać. Kochani! Czy podczas adoracji można też modlić się na różańcu? Czy w modlitwie różańcowej możemy adorować Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie? Niech wypowiadane w każdym „Zdrowaś” słowa: „i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus” – będą adoracją Jezusa. Niech nam w tym pomagają fragmenty Orędzi Królowej Pokoju oraz fragmenty pieśni tradycyjnych i nowych, które dla nas wybrałem.

o. Eugeniusz Śpiołek SchP – Moderator Ogniska Bożego Pokoju

 

 

CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I – Zwiastowanie. Panie Jezu, przez tajemnicę Wcielenia przyszedłeś, aby być Emmanuelem – Bogiem z nami. Dziś rozważam tę tajemnicę Wcielenia klęcząc przed Tobą w Najświętszym Sakramencie. Wyznaję wiarę w Twoje przyjście na ziemię i w Twoją obecność pośród nas. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć! On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu: Dla Jego Boskiej chwały, życie poświęćmy Mu! Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, Bo tu już nie ma chleba, To Bóg, to Jezus mój!

Tajemnica II – Nawiedzenie św. Elżbiety.

Maryjo jesteś pierwszą monstrancją – niesiesz do Elżbiety Jezusa i Twoje Serce śpiewa: Wielbi dusza moja Pana. Wraz ze wszystkimi adorującymi pragnę śpiewać w sercu: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie. Na wieczne czasy niech nieustanie. Żeś się darował nam nic niegodnym, w tym Sakramencie nam tu przytomnym.

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa. Pasterze w Betlejem przybyli do groty i pokłonili się Tobie Panie Jezu. Ja też wierzę w Ciebie i kłaniam się Tobie. Patrzę w Hostię i śpiewam w sercu: Bądźże pozdrowiona Hostyo żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi.

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa.

Maryjo przyniosłaś Jezusa do świątyni, aby Go ofiarować Ojcu. Podajesz Go też Symeonowi, aby się spełniła dla niego obietnica, że nie umrze aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Zobaczył Symeon Dziecię, wziął Je w objęcia i mówił: moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Panie Jezu przyszedłem dziś do świątyni i wpatruję się w Ciebie w Hostii i wołam: U drzwi Twoich stoję, Panie, Czekam na Twe zmiłowanie. Który pod osłoną chleba, Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

Tajemnica V – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.  Maryjo, szukasz Jezusa. A On zapytał: Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach Ojca mego? Sprawą Ojca jest, aby nas zbawić, aby być z nami, aby nas uratować, miłować, karmić i błogosławić nam. Szukać – to zrobić dla Niego miejsce. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, Pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom jego powodzi. Otocz go wkoło rzeszo wybrana, przed twoim Bogiem zginaj kolana. Pieśń chwały jego śpiewaj z weselem, On twoim Ojcem, On przyjacielem.

 

CZĘŚĆ ŚWIATŁA

Tajemnica I – Chrzest Pana Jezusa. Pan blisko jest, oczekuj Go, Pan blisko jest, w Nim serca moc. Panie Jezu, zobaczył Ciebie nadchodzącego Jan Chrzciciel nad Jordanem i rzekł: „ Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Wypełniła się tęsknota pokoleń. Przyszedłeś. Jesteś z nami. W Sakramencie pokuty spełniasz to co powiedział Jan Chrzciciel: gładzisz grzechy, a w Najświętszym Sakramencie – tak blisko jesteś Panie.

Tajemnica II – Cud w Kanie Galilejskiej

Panie Jezu, na prośbę Matki, czynisz cud przemiany na weselu w Kanie Galilejskiej. Szczęśliwe małżeństwo na którego weselu Ty byłeś i Twoja Matka. Prosimy o cud wspólnej modlitwy małżonków razem z dziećmi, abyś mógł spełniać obietnicę: „Gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w moje imię, tam Ja jestem pośród nich.” O usłysz mój głos, o usłysz mój głos Panie mój wołam Cię. O usłysz mój głos, o usłysz mój głos przyjdź i wysłuchaj mnie.

Tajemnica III – Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.  Przechodzisz Galileę, Judeę, Samarię. . . wzywasz do nawrócenia i gładzisz grzechy. W tej tajemnicy zbliżam się do Ciebie w Hostii Żywej, żałuję za grzechy i dziękuję za każdą spowiedź, do której idę z moimi grzechami, a wracam bez nich – i mogę przyjmować Cię w Komunii Świętej. Dziękuję za to, żeś się zostawił w tym Sakramencie, abyś nas zbawił, a Twoje łaski tu wyświadczone. Odbieraj od nas serca skruszone.

Tajemnica IV – Przemienienie na Górze Tabor. Panie Jezu, na Górze Tabor twarz Twoja zajaśniała jak słońce, a odzienie stało się białe jak światło i wtedy Piotr powiedział: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Panie Jezu wpatruję się w Twoje oblicze w tej Konsekrowanej Hostii i wsłuchuję się w głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (por. Mt 17,1-8). Dobrze, że tu jestem dzisiaj. Kładę przed Tobą wszystkie problemy tego świata. Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje.

Tajemnica V – Ustanowienie Eucharystii.

Panie Jezu dziękuję za ustanowienie Eucharystii, za każdą Mszę Świętą, Komunię Świętą i adorację. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie, w tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi.

 

CZĘŚĆ BOLESNA

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

Panie Jezu w Ogrodzie Oliwnym widzisz grzechy, udręki i cierpienie świata. Pocisz się krwawym potem, a nam mówisz: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Matka Boża patrząc na walkę duchową współczesnego świata mówi nam: „Kochane dzieci, nie dopuśćcie aby szatan was odciągał i robił z wami co chce. Wzywam was, abyście byli odpowiedzialni i zdecydowani, i każdy dzień poświęcili Bogu w modlitwie. Kochane dzieci, niech Msza św. nie będzie dla was zwyczajem lecz życiem. Żyjąc codzienną Mszą św., odczujecie pragnienie świętości i będziecie w niej wzrastać. Jestem blisko was i za każdym z was oręduję przed Bogiem, aby On dał wam siłę do przemiany serca.

Tajemnica II – Biczowanie.  Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. W tej tajemnicy adorujemy Jezusa ubiczowanego. Jego Ciało stało się jedną wielką krwawiącą raną. „Drogie dzieci! Wzywam was ponownie: rozpocznijcie walkę przeciwko grzechowi tak jak w pierwszych dniach, spowiadajcie się i zdecydujcie się na świętość. Miłość Boża spłynie na świat przez was i pokój zakróluje w waszych sercach, a błogosławieństwo Boże was wypełni. Ja jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. ( 25.III.2014r.)

Tajemnica III – Ukoronowanie cierniem.

Jezu wyszydzony, opluty, bity po twarzy za moje grzechy pychy i próżności. Adoruję Twoje Serce w Hostii Żywej i wołam: Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego.

Tajemnica IV – Dźwiganie Krzyża.

Jezu wyciągasz ręce po krzyż, po moje grzechy, po moje życie. Niesiesz mnie na Kalwarię, aby się za mnie ofiarować. „Drogie dzieci, . . . Mój Syn każdego dnia i na wieki żywy wraca pomiędzy was. Powraca do was, bo nigdy was nie zostawił samymi. Kiedy jedno z moich dzieci wraca do Niego, moje serce ogarnia radość. Dlatego, moje dzieci, powróćcie do Eucharystii, do mojego Syna. Droga do mojego Syna jest trudna, pełna wyrzeczeń, ale na końcu zawsze jest światło. Ja rozumiem wasze bóle i cierpienia, a macierzyńską miłością ocieram wasze łzy. Zaufajcie mojemu Synowi, gdyż On dla was uczyni to, o co wy nawet nie umiecie prosić. Wy tylko, moje dzieci, powinniście zatroszczyć się o swoją duszę, gdyż tylko ona na Ziemi do was należy. Tę duszę brudną lub czystą przyniesiecie przed (oblicze) Ojca Niebieskiego. Zapamiętajcie, mój Syn zawsze nagradza wiarę i miłość. (2.VII. 2016r.)

Tajemnica V – Śmierć na Krzyżu. Witam Cię, witam Przenajświętsze Ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało za nasze winy, Synu jedyny, Ojca wiecznego, Boga prawego, Męki te znosiłeś. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu, w tym Sakramencie dziwnie zakrytemu; Żebrzem litości i Twej miłości, byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, pohamować raczył. Panie Jezu na Kalwarii sprawujesz Mszę Świętą. Rozpięty na krzyżu ofiarowujesz się za nas Bogu Ojcu. Matka Najświętsza nam mówi: „Pragnę, by Msza św. była przeżyciem Boga. . . Kochane dzieci, niech Msza św. nie będzie dla was zwyczajem lecz życiem. Żyjąc codzienną Mszą św., odczujecie pragnienie świętości i będziecie w niej wzrastać.”(16.V.1985r/25.I.1998r).

 

CZĘŚĆ CHWALEBNA

Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Zbliżam się w pokorze i niskości swej, Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe, O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran, Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan, Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą, Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. Panie Jezu Zmartwychwstały zbliżam się do Ciebie w Hostii i moim umysłem i sercem mówię: Pan mój i Bóg mój. „Drogie dzieci,. . . nie zapominajcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze jest z wami. On przychodzi do was i łamie z wami chleb, ponieważ, dzieci moje, to dla was umarł, zmartwychwstał i ponownie przychodzi.(2.V.2016r).

Tajemnica II – Wniebowstąpienie.

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.(J 6,54) „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.”(J6,57) Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię, Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego.

 Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. „Dzieci moje, nie zapominajcie: każdy z was jest wyjątkowym światem dla Ojca Niebieskiego! Dlatego pozwólcie na nieustanne działanie Ducha Świętego w was. Bądźcie moimi dziećmi, czystymi duchowo. W duchowości jest piękno: wszystko, co jest duchowe, jest żywe i bardzo piękne. ( 2.V.2016r)

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Maryi.

Maryjo, wzięta z duszą i ciałem do nieba, zstępujesz w wielu objawieniach na ziemię, aby nam pomóc w drodze do nieba. „Drogie dzieci! Wzywam was, abyście pracowali nad własnym nawróceniem. Jeszcze daleko jesteście od spotkania z Bogiem w waszym sercu. Dlatego jak najwięcej czasu spędzajcie na modlitwie i adoracji Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie ołtarza, aby On was przemienił i umieścił w waszym sercu żywą wiarę i pragnienie życia wiecznego. Wszystko przemija, kochane dzieci, tylko Bóg jest nieprzemijający. Jestem z wami i zachęcam was z miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.(25.III.2008r)

Tajemnica V – Ukoronowanie Maryi.

Drogie dzieci, kiedy adorujecie Jezusa jesteście również blisko mnie. (25.IX.1995r) Adorujcie mojego Syna, aby On napełnił was swoim pokojem i miłością, za którymi tęsknicie.(25.X.2012r) Matko Kościoła, Królowo Polski, Królowo rodzin, Królowo różańca świętego – módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.