Założenia i cele wychowawcze

Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie. (por. Mt 19, 13-15)

  • Tworzenie wspólnoty dorosłych pragnących się poświęcić dzieciom i młodzieży poprzez adorację oraz podejmowane zadania i posługi.
  • Wychowanie do służby, pomocy innym, bezinteresownej miłości.
  • Tworzenie miejsca modlitwy za dzieci i ich rodziny, za Ognisko i szkoły, o pokój w sercu z Bogiem i z ludźmi, o obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, za miasto i ojczyznę oraz w intencjach osobistych.
  • Pomoc rodzinom, ratowanie dzieci i młodzieży, także z najuboższych, bardzo często poranionych rodzin. Dotarcie do rodzin wychowanków i ich środowiska. Doprowadzenie ich do Boga i uzdrowienia duchowego.’
  • Stworzenie wspólnoty domu rodzinnego w zakresie zasad, treści i atmosfery. Zmierzanie ku temu, aby móc przyjmować dzieci przez całą dobę.
  • Stworzenie środowiska wiary w Boga. „Dzieci dzieciom” – ewangelizacja dzieci przez dzieci. Doprowadzenie, jeśli to w planach Bożych, do intronizacji Chrystusa Króla.