Metoda wychowawcza

Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. (por. Ps 27)

Życie w ognisku Bożego Pokoju wyraża się w następujących pięciu punktach:

  • Ewangelizacja (w późniejszym etapie katechumenat i diakonia). Życie słowem Bożym, sakramentami i modlitwą.
  • Gotowanie jedzenie. Ten punkt jest tak sformułowany, aby ukazać potrzebę wspólnego gotowania i spożywania posiłków, jak w tradycyjnej rodzinie.
  • Wspólne odrabianie lekcji, rozwój zainteresowań i uczenie praktycznych umiejętności.
  • Troska o ognisko (sprzątanie).
  • Sport, gry, rekreacja.