Nabożeństwa Medjugorskie

W każdą drugą sobotę miesiąca modlimy się o pokój serc, pokój w rodzinach, pokój w naszej Ojczyźnie,
zdrowie ducha, duszy i ciała.
Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo o godzinie 18:00 – Różaniec, Msza św.,
następnie wspólna adoracja (jak w Medjugorie).

Możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Przyrzeczenia Trzeźwości;