Co to znaczy, że serce jest zamknięte?

Matka Boża przynosi nam Jezusa i mówi, że powinniśmy być gotowi na przyjęcie Króla Pokoju.

Dodaje: Módlcie się, kochane dzieci, abyście byli otwarci na przyjęcie pokoju. To znaczy, że aby otworzyć się na Jezusa, trzeba zrobić pierwszy krok i zacząć się modlić, otworzyć serce, przyznać, że jesteśmy tylko biednym stworzeniem, że potrzebujemy światła, prawdy i zbawienia. Należy utworzyć przestrzeń gotowości wewnętrznej, tak aby Jezus mógł przyjść do naszych serc, aby wraz z innymi utworzyć zastęp serc, dzięki którym na świecie może zapanować czas pokoju.

Powinniśmy zatem czuć osobistą odpowiedzialność, ponieważ Boże Narodzenie jest wydarzeniem bardzo osobistym, dotyczącym każdego serca, które otwiera się na przyjęcie Dzieciątka Jezus. Jednocześnie widzimy, że każdy z nas jest ważny. Każde serce, które otwiera się, aby przyjąć Króla Pokoju ma dla pokoju na świecie zasadnicze znaczenie. Od każdego z nas zależy, czy będzie pokój na świecie.

Mało tego, możemy się przyczynić do tego, aby zapanował pokój, dzisiaj tak bardzo potrzebny, jako że świat znalazł się na skraju samozagłady. (…). Matka Boża wiele razy mówiła, że nas potrzebuje i że każdy jest ważny, każdy odgrywa decydującą rolę, także dlatego, że pokój to rzeczywistość, którą buduje się poprzez relacje osobiste: a zatem – przede wszystkim w rodzinie, a następnie w społeczeństwie, przez relacje międzyludzkie, podejmując wysiłek zrozumienia innych, przebaczenia innym, niesienia im pomocy.

Ten trud pozwala nam odnieść zwycięstwo i pokonać własny egoizm – w ten sposób przynosimy światu pokój. Słowa, które Matka Boża przekazuje nam w dniu Bożego Narodzenia zawsze są pełne światła, jednak Maryja nie zapomina o rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka, że wiele serc jest zamkniętych (…).

Co to znaczy, że serce jest zamknięte? To znaczy, że odrzuca wezwanie Boga, że odrzuca głos sumienia, odrzuca światło prawdy. Serce człowieka nie może się zmienić samo z siebie. Serce owładnięte złem samo nie potrafi się uwolnić od zła, serce zniewolone przez złego ducha nie może dać sobie rady, samo nie pokona złego. Jedynie głos przychodzący z zewnątrz, światło, które przychodzi z zewnątrz, może tego dokonać, jak mówi Matka Boża. Niestety są serca zamknięte na wezwanie światła, które zmienia serca. Są osoby, które odrzucają to wezwanie.  Matka Boża wiele razy nas upominała, kiedyś powiedziała nie wierzą, ale i nie chcą wierzyć, nie słuchają i nie chcą słuchać. Istnieje taka zatwardziałość serca. Jest to rzeczywistość egzystencjalna niezwykle niebezpieczna.

Łaska Boża jest w stanie uwolnić nas od zatwardziałości serca, lecz jeśli człowiek odrzuci Bożą łaskę, wchodzi w logikę rozumowania czysto umysłowego, a to jest najgorsze co może spotkać nas w życiu doczesnym.

Fragment „Płomień z Ogniska Bożego Pokoju” Styczeń 2023.

Może Ci się również spodoba