Ogłoszenia

Najbliższe Msze Święte

W Łodzi:

Zapraszamy na adorację 24/h.

Grupa Różańcowa Mężczyzn zaprasza w poniedziałki o 20:30.

W czwartki o 20:00 spotkanie Wspólnoty Królowej Pokoju. (Spotkania odbywają się
w małej kaplicy. Można zadzwonić pod nr 507983234).

Zapraszamy do naszego Ogniska Bożego Pokoju w Łodzi i Suchcicach na modlitwę przy relikwiach Bł. Rodziny Ulmów.

REKOLEKCJE TEMATYCZNE

  • Szukasz pokoju w sercu, w rodzinie?

          Niepokoisz się o przyszłość dzieci?
          Przyjedź:
          6-13 lipca (sobota-sobota) – „Świętość małżeństwa  
          i rodziny”

  • Chcesz się umocnić ?
    Chcesz wzrastać ?
    Przyjedź:
    14-18 sierpnia ( środa-niedziela) –„W szkole Królowej Pokoju”.

Serdecznie zapraszam!

******************************************

W Suchcicach:.

Msze św.

Codziennie o godz. 18:00 poprzedzone Różańcem.

W niedziele o 11:00 również poprzedzone Różańcem.

Rekolekcje tematyczne

1.

Szukasz pokoju w sercu, w rodzinie?

Niepokoisz się o przyszłość dzieci?

6-13 lipca (sobota-sobota) „Świętość małżeństwa”

2.

Chcesz się umocnić ?
Chcesz wzrastać ?

14-18 sierpnia „W szkole Królowej Pokoju”

o. Eugeniusz Śpiołek SP – Moderator Ogniska Bożego Pokoju

Zgłoszenia i dodatkowe informacje
u Agnieszki, tel. 507983234, oraz u
o. Eugeniusza i o. Dariusza na miejscu
i e-mailogniskobozegopokoju@gmail.com

**********************************************


ZAPRASZAMY NA 24 -GODZINNE ROZWAŻANIE MĘKI PAŃSKIEJ W KAŻDY TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA.

INNE OGŁOSZENIA

Zachęcamy też do indywidualnego lub z rodziną odprawiania Drogi Krzyżowej w czasie przez siebie wybranym.

Kto by chciał pomóc w Ognisku Bożego Pokoju w najbliższym czasie, będziemy bardzo wdzięczni. Telefony do kontaktu: 507 983 234 Agnieszka, 509 458 864 O. Eugeniusz.

Modlitwy i Nabożeństwa   

Codzienne,   Tygodniowe,  Miesięczne,  Okolicznościowepatrz niżej

Modlitwy indywidualne i błogosławieństwo dzieci– na prośbę

Błogosławieństwo rodzin – na prośbę

Błogosławieństwo matek w stanie błogosławionym– na prośbę

Poświęcenie dewocjonaliów– na prośbę

Codzienne

Adoracja nieustanna (w dzień i w nocy)

Msza św.   

                    w  Łodzi 18:00 – gdy jest O. Eugeniusz

                    w Suchcicach – 18:30 – gdy jest O. Eugeniusz

Wspólny Różaniec 

                    w  Łodzi: 7:00, 17:30

                    w Suchcicach 7:00, 18:00

Lektura i medytacja Pisma św. – indywidualnie

Anioł Pański 12:00 

Godzina Miłosierdzia 15:00 

Apel Jasnogórski 21:00 

Spowiedź  

                    – w Łodzi przed Mszą św.
                    w Suchcicach po Koronce do Miłosierdzia Bożego i przed Mszą Św. 

Tygodniowe

Droga Krzyżowa w Suchcicach – w każdy piątek po Mszy św. wieczornej około godziny 19:30.

Miesięczne

W Łodzi każdego 25-tego dnia miesiąca, w Dzień Orędzi Królowej Pokoju, modlimy się o pokój w sercu z Bogiem i ludźmi oraz o zdrowie duszy i ciała. Rozpoczynamy Różańcem o godz. 18:00. Następnie sprawowana jest Msza św. i modlitwy o pokój i uzdrowienie. Jest też możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (Patrz Duchowa Adopcja na naszej stronie) i Przyrzeczenia Trzeźwości (Patrz Przyrzeczenie Trzeźwości na naszej stronie) w intencji własnej lub innych osób.

W Suchcicach na Nabożeństwo Medjugorskie o pokój zapraszamy w każdą drugą sobotę miesiąca, na którym można również podjąć duchową adopcję dziecka poczętego (Patrz Duchowa Adopcja na naszej stronie) lub przyrzeczenia trzeźwości (Patrz Przyrzeczenie Trzeźwości na naszej stronie), Rozpoczynamy o godz. 18:00.

Serdecznie wszystkich zapraszamy. Niech Matka Boża Królowa Pokoju cieszy się naszą obecnością i rozdaje łaski, których Chrystus udziela za Jej przyczyną. ”Jeden drugiego brzemiona noście”. Wspólna modlitwa zanoszona przez wstawiennictwo Maryi jest miłym darem przed Tronem Bożym i zawsze jest wysłuchana .Zabierzcie ze sobą każdego, kto poszukuje pokoju, zdrowia, Prawdy i tych, którzy nie poznali Bożej Miłości.

Pierwszy Czwartek 

                    w Suchcicach – godz. 18:00 Różaniec, Msza św., modlitwa
                    o  powołania. Po Mszy św.- Spotkanie Wspólnoty Różańcowej Mężczyzn.

Pierwszy Piątek 

                    w Suchcicach godz. 18:00. 

Św. Małgorzata Maria Alacoque: “tym, którzy czcić będą Najświętsze Serce Jezusa i przystąpią do spowiedzi i komunii św. wynagradzając za grzechy w dziewięć pierwszych piątków miesiąca,  Jezus daje 12 obietnic, zapewnia miłosierdzie i łaskę Bożą w chwili śmierci”. 

W każdy I-szy piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej Droga    Krzyżowa w terenie (przy niesprzyjającej pogodzie- w kaplicy). 

Pierwsza Sobota   

                    w Suchcicach – Odpowiadając na prośbę Pani Fatimskiej:

o godz. 18:00 różaniec wynagradzający za rany jakie zadaje ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi, Msza św. i Komunia św. wynagradzająca, 15 – minutowe rozważanie w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi; Odnawiamy również Akt Zawierzenia –wg św. Ludwika Marii Grignion de Monfort.

Okolicznościowe

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Św. – w Łodzi i w Suchcicach

Nowenny inne wg bieżących ogłoszeń

Jerycha Różańcowe wg ogłoszeń

Godzina  Łaski – 8 grudzień, godzina 12:00 w Łodzi i w Suchciach.

Uroczystość Św. Józefa Kalasancjusza założyciela Zakonu i Szkół Pijarskich
                    w Łodzi 25-tego sierpnia o godz. 18:00,
                    w Suchcicach w przeddzień, czyli 24-tego sierpnia (godz.
                    wg ogłoszenia)

Nabożeństwa Fatimskie – wg ogłoszeń

Nabożeństwo na zakończenie starego Roku – wg ogłoszenia

Droga Krzyżowa w Łodzi w Wielkim Poście w piątki o 15:00

                    w Suchcicach w każdy piątek po Mszy św. w terenie
                    (przy szczególnie trudnej pogodzie w kaplicy)

Gorzkie Żale w Łodzi w Wielkim Poście w niedzielę o 15:00

                     w Suchcicach w niedzielę po Mszy Św. o godzinie 11:00

Odnowienie Aktu Zawierzenia w Łodzi 25-tego dnia miesiąca

                     w Suchcicach w I-szą sobotę miesiąca

Życie wspólne

1.Eucharystia, adoracja, modlitwa, Pismo Św., Różaniec, Nabożeństwa,
  Droga Krzyżowa i inne.

2. Praca z dziećmi.

3. Spotkania dorosłych (indywidualne i w grupie).

3. Obowiązki codzienne i okolicznościowe.

4. Bieżąca troska o kaplice i pomieszczenia.

5. Prace redakcyjne (strona internetowa Ogniska, gazetka „Płomień”, pomoce
    liturgiczne i modlitewne, śpiewniki, plakaty, ogłoszenia… ).

6. Przygotowywanie liturgii, prowadzenie i pomoc w rekolekcjach, dniach
    skupienia, wieczernikach… . 

7. Pomoc osobom potrzebującym i uzależnionym.

8. W Suchcicach pomoc przy pracach w gospodarstwie, szklarni, ogrodzie; przygotowywanie przetworów, zapasów na zimę, zbieranie ziół. 

9. Prace remontowe, budowlane, konserwatorskie i.t.p..

Przy wejściu do Ogniska w Łodzi