Medjugorie

Nabożeństwa medjugorskie o pokój sprawowane w naszych Ogniskach Bożego Pokoju – LINK.

Rekolekcje: Pokój serca – Królowej Pokoju – W szkole Maryi – LINK.

COROCZNE OBJAWIENIE DLA JAKOVA ĆOLO – 25 GRUDNIA 2022R. „Drogie dzieci! Dziś kiedy światło narodzenia Jezusa rozświetla cały świat, z Jezusem na rękach w szczególny sposób modlę się, aby każde serce stało się betlejemską grotą, w której narodzi się mój Syn, by wasze życie stało się światłem Jego narodzin. Kochane dzieci, żyjecie w niepokoju i strachu. Dlatego, kochane dzieci, dziś w tym dniu łaski proście Jezusa, by umocnił waszą wiarę i stał się władcą waszego życia, gdyż dzieci moje tylko z Jezusem w waszym życiu nie będziecie widzieć niepokoju, ale będziecie się modlić o pokój i żyć w pokoju, i nie będziecie widzieć strachu, ale Jezusa, który wyzwala nas ze wszelkiego strachu. Jestem waszą matką, która nieustannie czuwa nad wami i błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem”.

„Moje dzieci, apostołowie mojej miłości …”

„Medjugorie to dziś duchowe płuca Europy, gdzie miliony ludzi odkrywają Boga i piękno Kościoła”

-Śp. Abp Henryk Hoser.

Objawienia Matki Bożej w Medziugorju

Krótka historia

W Medziugorju k. Ćiduka (Hercegowina była Jugosławia) już od dłuższego czasu sześciu wiarygodnych świadków pod przysięgą uporczywie świadczy, że począwszy od 24 czerwca 1981 r. do dzisiaj prawie codziennie ukazuje się im Błogosławiona Maryja Dziewica, albo – jak Ją zwykle tamtejszy lud nazywa – Pani.

Menu (kliknij w tytuł- zobacz więcej):

 1. Siedem pierwszych dni
 2. Główne przesłania
 3. Przesłania specjalne
 4. Orędzia Matki Bożej z pierwszych lat objawień w Medziugorju
 5. Orędzia czwartkowe (1 III 1984 – 8 I 1987)
 6. Orędzia miesięczne (25 I 1987 – aktualnie)
 7. Orędzia dla Mirjany z 2 dnia miesiąca

Siedem pierwszych dni

Dzień pierwszy

Wspomnianego dnia około godziny 18:00 dzieci: Ivanka Ivankowić, Miriana Dragićiević, Vicka Ivankowić, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović zobaczyły na miejscu zwanym Podbrdo (na wzgórzu Crnica) piękną, młodą kobietę z dzieckiem na ręku. Tym razem nie powiedziała im nic, tylko ręką dawała znak, aby się zbliżyły. Jednakże dzieci zaskoczone i przerażone nie podeszły bliżej, chociaż zaraz pomyślały, że jest to Matka Boża.

Dzień drugi

Następnego dnia, 25 czerwca1981 r., o tej samej porze dzieci poszły na miejsce, gdzie poprzedniego dnia objawiła im się Matka Boża, miały bowiem nadzieję, że zobaczą Ją znowu. Nagle rozbłysła światłość i razem z nią dzieci ujrzały Panią, ale bez dzieciątka na rękach. Była niewyobrażalnie piękna, radosna i uśmiechnięta, dawała rękami znaki, aby się przybliżyć. Dzieci nabrały odwagi i podeszły do Niej. Zaraz padły na kolana i zaczęły się modlić: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, a Matka Boża modliła się z nimi. Po modlitwie rozpoczęła z dziećmi rozmowę. Ivanka zaraz zapytała o swoją matkę, która umarła przed dwoma miesiącami. Mirjana natomiast prosiła Panią o jakiś znak, żeby dzieci nie były posądzone o kłamstwo lub obłęd, co im już niektórzy zarzucali. Pani w końcu zwolniła je słowami: „Z Bogiem, anioły moje”. Przedtem na pytanie dzieci, czy zechce im się ukazać ponownie w dniu jutrzejszym, skinęła potwierdzająco głową.

Cała ta scena według świadectwa dzieci była nie do opisania. Tego dnia z dzieci, które poprzednio widziały Panią, nie było na wzgórzu objawienia Ivana Ivankovića i Milki Pavlović. Zamiast nich przyszła Marija Pavlović i Jakov Ćolo. Odtąd tym sześciorgu dzieciom Matka Boża ukazuje się regularnie.  Natomiast Milka Pavlović i Ivan  Ivanković nigdy Jej więcej nie zobaczyli, chociaż później przyłączyli się do pozostałych widzących, pragnąc Ją zobaczyć ponownie. 

Dzień trzeci

26 czerwca 1981 r., dzieci nie mogły doczekać się tej godziny, kiedy im się Pani ukazywała. Poszły znowu na to samo miejsce, aby się z Nią spotkać. Były bardzo radosne, ale ich radość trochę zmieszała się ze strachem z powodu niepewności, co z tego wyniknie? Wbrew wszystkiemu dzieci czuły, że jakaś wewnętrzna siła przyciąga je do Pani. Gdy znajdowały się jeszcze w drodze, trzy razy błysnęła światłość. Był to dla nich i towarzyszących im ludzi znak, gdzie znajduje się Matka Boża. Tym razem ukazała się nieco wyżej aniżeli w poprzednich dniach. W pewnym momencie na jakiś czas zniknęła. Ale gdy dzieci zaczęły się modlić, pojawiła się znowu piękna, pogodna, wesoła i uśmiechnięta. Jeszcze podczas wyjścia z domu, na wniosek starszych, kobiet pewien człowiek z grupy osób, która dzieciom towarzyszyła na miejsce objawienia, zabrał z sobą wodę święconą, żeby dzieci pokropiły nią zjawę i tak zabezpieczyły się w ten sposób od szatana. Gdy były z Panią, Vicka wzięła tę wodę i pokropiła Postać mówiąc: „Jeżeli jesteś Maryją, zostań z nami, jeżeli nie jesteś, odejdź od nas!”. Matka Boża uśmiechnęła się na to i została z dziećmi. Wtedy Mirjana zapytała Ją, jak ma na imię, a Ona odpowiedziała, Jestem Błogosławiona Maryja Dziewica.

W tym samym dniu, podczas schodzenia dzieci z Podbrdo, Matka Boża ukazała się jeszcze raz, ale tylko Marii mówiąc: Pokój, pokój, pokój i tylko pokój”. Za Nią był krzyż. Płacząc dwa razy powtórzyła: „Pokój musi zapanować między człowiekiem i Bogiem, a także pomiędzy ludźmi”.

Dzień Czwarty

27 czerwca 1981 r., Matka Boża ukazała się dzieciom trzy razy. Pytały o różne rzeczy, a Ona odpowiadała. Dla księży przekazała przesłanie: „Niechaj księża głęboko wierzą i niechaj strzegą wiary ludu”. Mirjana i Jakov prosili ją ponownie, aby zostawiła jakiś znak, ponieważ zaczęto rozgłaszać, że dzieci są kłamcami i narkomanami. Matka Boża odpowiedziała im na to: „Niczego się nie bójcie”. Na pytanie przed rozstaniem, czy zechce znowu przyjść, Matka Boża skinieniem głowy dała znak potakujący. Podczas schodzenia z Podbrda, ukazała się jeszcze raz, a następnie rozstała się z dziećmi słowami  „ Z Bogiem anioły moje idźcie, w pokoju”.

Dzień piąty

28 czerwca 1981 r., już od świtu ze wszystkich stron zaczął się gromadzić ogromny tłum ludzi. Przed południem zebrało się około 15 tysięcy. Tego dnia proboszcz, ksiądz Jozo Zovko pytał dzieci o wszystko, co widziały podczas kilku poprzednich dni.  O zwykłej porze Matka Boża ukazała się znowu. Dzieci modliły się razem z Nią, a potem pytały ją o niektóre sprawy. Vicka na przykład zapytała: „Pani moja, czego oczekujesz od nas? Pani moja, czego oczekujesz od księży?”. A Ona odpowiadała: „Niech się lud modli, głęboko wierzy”. A co do księży odpowiedziała, aby głęboko wierzyli i aby innych utwierdzali w wierze. W tym dniu Matka Boża więcej razy przychodziła i odchodziła.  Przy jednej okazji zapytały Ją dzieci, dlaczego nie mogłaby się ukazać w kościele, gdzie mogliby Ją widzieć wszyscy ludzie? Ona odpowiedziała: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Chociaż dzień był parny, a ludzi z różnymi pytaniami zebrało się mnóstwo dzieci, czuły się jak w raju.

Dzień szósty

29 czerwca dzieci zostały zawiezione do Mostaru na badania lekarskie i po ich zakończeniu uznane za zdrowe. Główna lekarka oświadczyła: „Dzieci nie są nienormalne, ale nienormalny jest ten, kto je tutaj przyprowadził”. Ludzi na wzgórzu objawienia było tego dnia więcej niż zwykle. Gdy tylko dzieci przyszły na zwykłe miejsce i zaczęły się modlić. Matka Boża zaraz im się pokazała. Przy tej okazji wezwała wszystkich ludzi do wiary. Niechaj lud głęboko wierzy i niczego się nie boi. Tego samego dnia lekarka, która towarzyszyła dzieciom i obserwowała je w czasie objawienia, prosiła, czy by nie mogła dotknąć Matki Bożej? Kiedy za pośrednictwem dzieci swoją ręką uchwyciła Jej ramię, uczuła jakieś dreszcze i ona będąca agnostykiem sama przyznała, później: „Jest to coś dziwnego”. W tym samym dniu Matka Boża uzdrowiła dziecko – Daniela Śetco, które przynieśli rodzice, prosząc o jego uzdrowienie. Matka Boża to obiecała, ale pod warunkiem, żeby się rodzice modlili i pościli, i głęboko wierzyli. Mały wyzdrowiał.

Dzień siódmy

30 czerwca 1981 r., dwie dziewczyny zaproponowały dzieciom, że zabiorą je autem na wycieczkę, a w rzeczywistości chciały wywieźć je daleko od miejsca objawienia i zatrzymać dopóki nie przejdzie czas pojawiania się Matki Bożej. Tymczasem chociaż dzieci znalazły się daleko od Podbrda, Ona w zwykłej porze objawienia poprzez jakąś wewnętrzną namowę zażądała, żeby wyszły z auta. I gdy wysiadły i pomodliły się, Matka Boża z wzgórza objawienia oddalonego o wiele kilometrów, przybyła na ich spotkanie i razem z nimi odmówiła 7 razy „Ojcze Nasz”. Tak więc podstęp dziewcząt nie udał się.

Wkrótce zabroniono odwiedzania miejsca objawienia na wzgórzu Podbrdo. Najpierw zakazano tam chodzić dzieciom, a potem wszystkim ludziom. Matka Boża ukazywała się jednak nadal w ukrytych miejscach w ich domach i na polu. Dzieci znowu stały się odważne. Otwarcie rozmawiały z Matką Bożą i chętnie słuchały jej rad, napomnień i poleceń. I tak to trwało do 15 sierpnia 1982 r.

W tym czasie proboszcz zaczął kierować pielgrzymki do Kościoła, żeby uczestniczyły w odmawianiu różańca i czczeniu Eucharystii. Dzieci także przychodziły i odmawiały różaniec. Tutaj również kilka razy ukazywała się im Matka Boża. Także sam proboszcz ksiądz Jozo Zovko pewnego razu podczas odmawiania różańca zobaczył Panią i na ten czas przerwał modlitwę i spontanicznie zaczął śpiewać: „Piękna jesteś, piękna, Dziewico Maryjo”. Cały kościół zauważył, że dzieje się z nim coś niezwykłego. Później sam to potwierdził, że wtedy rzeczywiście widział Matkę Bożą. On, który do tej pory był nie tylko sceptyczny, ale i przeciwny rozgłaszaniu objawień został ich rzecznikiem, co ostatecznie udowodnił trafiając do więzienia.

Od 15 sierpnia 1982 r. dzieci mają widzenia Matki Bożej w jednym pomieszczeniu przylegającym do kościoła parafialnego. Umożliwił im to proboszcz z powodu stałych trudności i niebezpieczeństw. Poprzednio wyraziła na to zgodę Maryja. Od kwietnia 1985 r. dzieci na żądanie biskupa diecezji, opuściły pomieszczenie w kościele i zamieniły je na pokoik w domu parafialnym. Przez cały ten czas od początku objawień, było tylko 5 dni, kiedy żadne z dzieci nie widziało Matki Bożej. Maryja nie pokazywała się stale na tym samym miejscu i nie zawsze wszystkim widzącym równocześnie. 

Jej objawienie trwało od dwóch minut, czasem nawet do godziny. Matka Boża nie zawsze ukazywała się wtedy, kiedy dzieci chciały i prosiły o to. Czasem się w ogóle nie ukazywała. Nieraz dzieci modliły się i czekały, ale Matka Boża w tym momencie nie zjawiała się tylko później nieoczekiwanie i bez zapowiedzi. A czasem pokazywała się szybciej, zanim dzieci zdążyły pomyśleć o objawieniu. Ukazywała się nieraz jednym, a drugim nie. Jeżeli nie obiecała najpierw, że się pojawi w określonym czasie, nikt nie mógł przewidzieć, czy i kiedy zechce się ukazać. Ukazywała się nie tylko wybranym, widzącym, ale i innym ludziom różniącym się wykształceniem, wiekiem, rasą i zawodem. Wszystko wskazuje na to, że objawienia nie zależą od ludzkiej mocy czasu, miejsca, pragnienia i modlitwy widzących i ludu, a jedynie od woli Tej, która się objawia.

Główne przesłania

Według jednolitego świadectwa widzących Matka Boża w czasie swoich objawień przynosiła im przesłania, aby je przekazywali ludziom. Chociaż było ich więcej, można je jednak sprowadzić do pięciu podstawowych, ponieważ pozostałe nawiązują do nich.

         Pokój – Już trzeciego dnia Pani przekazała pierwsze swoje przesłanie: „Pokój, pokój, pokój i tylko pokój”. I przy tym dwa razy powtórzyła: „Pokój musi zapanować między człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi”. Z okoliczności, że widząca Marija widziała Krzyż za Matką Bożą, kiedy przekazywała to przesłanie, jasno wynika, że pokój ten pochodzi tylko od Boga, Który z Dziewicy w Chrystusie objawił się jako nasz pokój (Ef 2,14).Takiego pokoju świat nie może dać (J. 14, 27) i dlatego Chrystus zapowiedział swoim apostołom, że oni go zaniosą światu (Mt 10, 11 i następne) tak, żeby wszyscy ludzie zostali „synami pokoju” (Łk 10, 6). Dlatego również Matka Boża jako Królowa, przedstawia się w Medziugorju jako Królowa Pokoju. Nikt lepiej od Niej nie wie i nie może skuteczniej zapewnić dzisiejszego świata, który dąży do konfrontacji ze środkami zniszczenia, że pokój jest jego największym i najbardziej potrzebnym dobrem.

         Wiara – drugie przesłanie Matki Bożej to wiara. Pani przynosi je już czwartego, piątego i szóstego dnia objawienia, a poza tym powtarza je często, co jest zrozumiałe. Bez wiary bowiem nie jest możliwe dojście do pokoju. Poza tym wiara jest odpowiedzią na Boże Słowo, w którym Bóg się nie tylko objawia, lecz również daje ludziom. W wierze, człowiek przyjmuje słowo Boże, które w Chrystusie stanowi „nasz pokój” (Ef 2, 14). Przyjmując Je, istota ludzka staje się nowym człowiekiem. Z nowym Chrystusowym życiem w sobie i uczestnikiem Bożej natury (1 P 1, 4; Ef 2, 18).Dzięki temu człowiek zapewnia sobie pokój z Bogiem i ludźmi i znowu nikt tak jak Matka Boża nie zna wartości wiary i jej potrzeby dla dzisiejszego człowieka. Dlatego też wagę tego zagadnienia podkreśla widzącym przy każdej okazji i zobowiązuje ich, żeby je przekazywali ludziom. Wiara stoi na czele ludzkich poszukiwań jest nieodzownym warunkiem spełnienia wszystkich modlitw pragnień i żądań i to zarówno dotyczących zdrowia, jak też jakichkolwiek ludzkich potrzeb.

        Nawrócenie – jest równie częstym przesłaniem Matki Bożej. Zwraca bowiem uwagę na słabą wiarę lub też brak wiary ludzi doby współczesnej, a bez wiary nie można osiągnąć pokoju. Właściwe nawrócenie to wezwanie, by „oczyścić serce” (Jr 4,14), ponieważ zepsute serce stwarza i podtrzymuje złe stosunki, ustroje społeczne, niewłaściwe prawa i struktury niewolnicze. Bez radykalnej przemiany w sercu i jego nawrócenia nie ma pokoju. Dlatego Matka Boża stale żąda częstej spowiedzi. Żądanie to dotyczy wszystkich ludzi bez różnicy. Ponieważ „nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego (…), wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli (Rz 3, 11-12).

       Modlitwa – Pani począwszy od piątego dnia objawienia prawie codziennie poleca także modlitwę. Wymaga od wszystkich ludzi, żeby się bezustannie modlili tak jak tego Chrystus żądał (Mk 9,29; Mt 9,38; Łk 11,5-13). Modlitwa bowiem wzbudza albo utwierdza wiarę w człowieku, bez której nie ma prawidłowego stosunku zarówno do Boga, jak i do ludzi. Oprócz tego poprzez modlitwę, człowiek odczuwa swoją życiową łączność z Bogiem. Wielbi Go dziękuje Mu za otrzymane łaski dary i z zaufaniem oczekuje od Niego wszystkiego, czego potrzebuje, a zwłaszcza zbawienia.  Modlitwa utwierdza ten stan w człowieku i pomaga mu we właściwym stosunku do Boga, bez którego niemożliwe  jest utrzymanie pokoju zarówno z Nim, jak i z ludźmi. Słuszność modlitwy wynika zarówno z tego, iż Słowo Boże jest dane człowiekowi, jak i z potrzeby, żeby człowiek na nie odpowiedział słowem.  Odpowiedzią jest wyznawana wiara albo modlitwa, dzięki której wiara samą siebie podsyca, sprawia, potęguje i podtrzymuje. Oprócz tego poprzez modlitwę człowiek utwierdza się w poznaniu Boga i Ewangelii i wzbudza wiarę u innych ludzi. Słowa modlitwy powiększają zarówno wiedzę człowieka, jak i kształtują jego życie.

       Post –  Już od szóstego dnia objawienia, Matka Boża poleca post, ponieważ pomaga on wierze. Dzięki niemu człowiek otrzymuje, potwierdza i ugruntowuje swoją władzę nad sobą. Tylko taki człowiek, który panuje nad sobą, może stać się wolny i oddać siebie Bogu i bliźniemu tak jak tego wymaga wiara. Post gwarantuje człowiekowi, że jego oddanie wierze jest szczere i pewne. Pomaga w wyzwoleniu się z wszelkiego rodzaju niewolnictwa, a w pierwszym rzędzie od grzechów. Kto tylko nie jest sobą, jest niewolnikiem. Zatem post pomaga człowiekowi w przezwyciężaniu tęsknoty za przesadnymi uciechami, które łatwo doprowadzają do beztroskiego używania dóbr doczesnych jakżeż potrzebnych, innym jako minimum biologiczne. Poprzez post gromadzą się dobra, dzięki którym może się urzeczywistnić miłość wobec biednych i nieszczęśliwych i chociaż do pewnego stopnia może dojść do złagodzenia różnic pomiędzy nimi a bogatymi. Post leczy niedostatek u jednych nadmiarem u innych. Tym się na swój sposób odnawia oblicze świata, który jest dzisiaj szczególnie zagrożony ogromnymi różnicami pomiędzy bogatymi i biednymi (Północ i Południe). Można stwierdzić, że z przesłań Matki Bożej jasno wynika, iż pokój jest dobrem najwyższym, że wiara nawrócenie, modlitwa i post są jedynie warunkami jego utrzymania. 

 Przesłania specjalne

Oprócz pięciu – można rzec – głównych przesłań, które Matka Boża zaraz na początku przekazała całemu światu, zaczęła od 1 marca 1984 roku w każdy czwartek, szczególnie poprzez Marię Pavlović, dawać jeszcze specjalne przesłania dla medziugorskiej parafii i pielgrzymów, którzy przybywają do Medziugorja. Matka Boża, oprócz sześciorga widzących, wybrała całą parafię i pielgrzymów jako swoich świadków i współpracowników. Zostało to podkreślone w pierwszym przesłaniu, które im przekazała w następujących słowach: „Ja tę parafię wybrałam w sposób szczególny i pragnę ją prowadzić”. To samo później jeszcze raz powiedziała: „W szczególny sposób wybrałam tę parafię, która jest mi milsza od innych, gdzie chętnie przebywałam, gdy mnie Wszechmocny wysyłał (21 III 1985). Matka Boża podała także przyczynę tego wyboru: ”Nawracajcie się najpierw wy w parafii, to jest moje następne pragnienie, wtedy będą się mogli nawrócić ci, którzy tu będą przybywać” (8 III 1945). „Proszę was szczególnie z tej parafii, byście przeżywali moje przesłania” (16 VIII 1984). Chodzi jednak o to, żeby sami parafianie i pielgrzymi stali się świadkami Jej objawienia i jej przesłań, tak, aby równocześnie z widzącymi mogli przyłączyć się do urzeczywistnienia Jej planu nawrócenia świata i pojednania go z Bogiem.

Matka Boża dobrze zna charakter i słabości parafian i pielgrzymów, z którymi pragnie współpracować w zbawieniu świata i świadoma jest, że potrzeba im nadprzyrodzonej siły.  Dlatego ukierunkowuje ich i prowadzi do źródeł tej siły. Jest to przede wszystkim modlitwa.  Prawie w każdej swojej wypowiedzi gorąco ją poleca. Szczególnie podkreśla Mszę św. (7 III 85; 16 V 85 rok), nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu (15 III 1984), modlitwę do Ducha Świętego (2 VI 1984; 9 VI 1984; 11 IV 1985; 16 V 1985; 23 V 1985) i czytanie Biblii (8 X 1984; 14 II 1985). Tymi osobnymi przesłaniami dla medziugorskiej parafii i pielgrzymów, Pani pragnie żeby pierwsze przesłania, które na początku dała całemu światu pogłębić i uczynić zrozumiałymi i przyswajalnymi także dla innych ludzi. 

Orędzia Matki Bożej z pierwszych lat objawień w Medziugorju

„Wielu wam nie wierzy i wielu żarliwych wiernych ostygnie w wierze, ale wy trwajcie zdecydowanie i zachęcajcie ludzi do modlitwy, pokuty, nawrócenia. Na końcu wy będziecie najszczęśliwsi”.

Pierwszego dnia objawień (24 VIII 1981) nie padły żadne słowa. Drugiego dnia (25 VI) Matka Boża po raz pierwszy rozmawiała z widzącymi, ale nie przekazała żadnego orędzia, tylko modliła się z dziećmi odmawiając 7 „Ojcze nasz” i 7 „Chwała Ojcu” i jedno „Wierzę” oraz zaintonowała pieśń „Przyjdź, przyjdź Panie nasz” dobrze znaną w tej okolicy. Trzeciego dnia na pytanie widzących: „Kim jest?” powiedziała:  „Jestem Błogosławiona Dziewica Maryja”.

Czwartego dnia (27 VI 1981) powiedziała: „Pokój, pokój i tylko pokój. Trzeba, by ludzie pojednali się z Bogiem i między sobą”. Dlatego właśnie trzeba wierzyć, modlić się, pościć i spowiadać się. Matka Boża powtórzyła to przesłanie wielokrotnie w ciągu następnych dni.

28 lub 29 VI, widzący zapytali, jak się modlić? Maryja odpowiedziała: „Nadal odmawiajcie 7 „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu” i jedno „Wierzę”.

W dwa miesiące po pierwszym objawieniu dzieci zapytały, jaki  post jest najlepszy? Matka Najświętsza odpowiedziała: „Post o chlebie i wodzie”.

Na początku lipca 1981 r. dzieci przekazały księżom i zakonnicom następujące słowa Matki Bożej: „Musicie silnie wierzyć i czuwać nad wiarą ludu”. W końcu sierpnia 1981 roku Matka Boża powiedziała: „Jestem Królową Pokoju”. Wyraziła też pragnienie, by dzień 25 czerwca był świętem Królowej Pokoju.

7 sierpnia 1981 r. Matka Boża poleciła dzieciom przyjść na górę objawień o 2 godzinie w nocy i tam prosiła, aby czyniono pokutę za grzeszników. Obiecała też dać specjalny znak na tym miejscu, trwały i widzialny dla wszystkich jako ostateczną pomoc w obudzeniu wiary. W końcu września określiła precyzyjnie datę wystąpienia tego znaku, ale widzący mają to zachować w tajemnicy.

 W październiku 1981 r. Matka Boża odpowiedziała na trzy pytania, które dzieci zadały Jej w imieniu pewnego księdza z Mostaru:

– na temat Polski: „Niedługo będą tam wielkie konflikty, ale sprawiedliwi zwyciężą”,

– na temat krajów Wschodu i Zachodu: „Rosja jest krajem, gdzie Bóg odbierze największą chwałę. Zachód rozwija cywilizację, ale pozbawioną Boga tak jakby był swoim własnym Stwórcą”. To co dodała później na temat Zachodu należy do tajemnic.

8 VI 1981 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia, widzący ujrzeli Maryję na klęczkach, błagającą: „O Synu kochany, proszę Cię, przebacz światu, ciężkie grzechy jakimi cię obraża”.

21 lipca 1982 r. widzący w usłyszeli: „Post i modlitwa mogą zapobiec nawet wojnie”.

6 sierpnia 1982 r. Najświętsza Panna zaleciła comiesięczną spowiedź.

Na wiosnę 1983 r. powiedziała: „Pospieszcie się z nawróceniem, nie czekajcie zapowiedzianego znaku. Dla niewierzących będzie zbyt późno, by się nawrócili. Wy, którzy wierzycie, nawróćcie się i pogłębiajcie waszą wiarę”.

20 kwietnia 1983 r. jedno z dzieci ujrzało Najświętszą Pannę płaczącą nad grzesznikami : „Chciałabym ich nawrócić, ale oni się nie nawracają. Módlcie się, módlcie się za nich. Nie czekajcie, potrzeba waszej modlitwy i waszej pokuty”.

26 kwietnia 1983 r. „Jedyne słowo, jakie chcę powiedzieć, to nawrócenie całego świata. Mówię to wam, byście powtórzyli wszystkim. Proszę tylko o nawrócenie. To moje życzenie. Nawróćcie się. Porzućcie wszystko. To przychodzi wraz z nawróceniem. Do zobaczenia i niech pokój będzie z wami”.

W czerwcu i lipcu 1983 roku, ważne teksty orędzia przekazała Jelena Wasilij, nie należąca do pierwszej grupy sześciorga widzących, która słyszy głos Najświętszej Dziewicy od grudnia 1982 roku. Podane przez nią słowa Maryi, pogłębiają jeszcze wymowę poprzednio przytoczonych fragmentów orędzia.

16 czerwca 1983 r. „Przyszłam powiedzieć światu: Bóg jest prawdą. On istnieje. W Nim jest prawdziwe szczęście i pełnia życia. Przyszłam tu jako Królowa Pokoju, by powiedzieć światu, że pokój jest konieczny do zbawienia świata. W Bogu jest prawdziwa radość, z której płynie prawdziwy pokój”.

22 czerwca 1983 r. „Kochajcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się i błogosławcie im”.

16 czerwca 1983 r. „Zawierzyć całkowicie Bogu, zrezygnować z nieuporządkowanych namiętności. Odrzucić strach i oddać się. Ci, którzy będą umieli zawierzyć całkiem Bogu nie zaznają już przed przeszkód, ani strachu”.

28 czerwca 1983 r.: „Módlcie się przez 3 godziny dziennie. Za mało się modlicie. Módlcie się najmniej pół godziny rano i wieczór. Poświęćcie pięć minut Najświętszemu Sercu.

4 lipca 1983 r.: „ Zaczęliście się modlić przez 3 godziny, ale patrzycie na zegarek, troszczycie się o pracę, troszczycie się tylko o to, co jest naprawdę zasadnicze. Pozwólcie, by Duch Święty prowadził was w głąb was samych, wtedy praca pójdzie wam dobrze. Nie spieszcie się, pozwólcie się prowadzić i zobaczycie, że wszystko się dobrze zakończy”.

26 lipca 1983 r.: „ Bądźcie uważni. Ten okres jest dla was niebezpieczny. Szatan będzie się starał zawrócić was tej drogi. Ci, którzy oddają się Bogu, staną się przedmiotem ataków”.

2 sierpnia 1983 r.: „Poświęćcie się Niepokalanemu Sercu. Oddajcie się całkowicie, a będę was chronić. Będę się modlić do Ducha Świętego, módlcie się i wy do niego”.

15 sierpnia 1983 r.: „Szatan jest oszalały z wściekłości na tych co poszczą i nawracają się”.

20 października 1983 r.: „Nie wszystkie rodziny poświęcają się

Najświętszemu Sercu codziennie. Będę bardzo szczęśliwa jeśli cała rodzina zbierać się będzie codziennie rano na półgodziną modlitwę”.

21 listopada 1983 r. „Módlcie się do Ducha Świętego, aby zstąpił, to ważne. Kiedy ma się Jego ma się wszystko. Ludzie mylą się, zwracając się tylko do świętych, aby o coś prosić”.

Kiedy mówiono, że tajemnice powierzone widzącym zapowiadają kary i katastrofy, których nie da się uniknąć, a jedynie złagodzić, Jelena zadała Najświętszej Pannie kilka pytań na ten temat i otrzymała następującą odpowiedź: „To pochodzi od fałszywych proroków. Oni mówią – tego dnia będzie katastrofa. Ja zawsze mówiłam: zło, kara przyjdzie, jeśli świat się nie nawróci, wzywajcie ludzi do nawrócenia. Wszystko zależy od waszego nawrócenia”.

„Orędzia Matki Bożej z Medziugorje” Wyd. Zakonu Pijarów. Kraków 1996. Przekład z Chorwackiego Zofia Oczkowska

Orędzia miesięczne (25 I 1987 – aktualnie)

Matka Boża w swoich orędziach daje pięć „kamieni” jako broń przeciwko szatanowi:

 • Różaniec
 • Post
 • Pismo św.
 • Spowiedź
 • Eucharystia

Żyjmy orędziami Matki Bożej !

„Drogie dzieci! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam światło, abyście z radością
poszukiwali Boga i [byli] świadkami bezgranicznej miłości. Dziatki, jestem z wami i
ponownie wzywam was wszystkich: zbierzcie się na odwagę i dawajcie świadectwo dobrych
uczynków, które Bóg czyni w was i za waszym pośrednictwem. Bądźcie radośni w Bogu.
Czyńcie dobro bliźniemu, aby było wam dobrze na ziemi i módlcie się o pokój, który jest
zagrożony, bo szatan chce wojny i niepokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje
wezwanie.”

Orędzie, 25. listopada 2023

Drogie dzieci! Niech ten czas będzie przeplatany modlitwą o pokój i dobrymi uczynkami, aby można było odczuć radość oczekiwania [na] Króla Pokoju w waszych sercach, rodzinach i na świecie, któremu brak nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25. października 2023

Drogie dzieci Wichry zła, nienawiści i niepokoju wieją na ziemi, aby unicestwić życie [wielu ludzi]. Dlatego Najwyższy posłał mnie do was, abym was prowadziła na drogę pokoju i jedności z Bogiem i ludźmi. Wy, dzieci, jesteście moimi wyciągniętymi rękoma: módlcie się, pośćcie i wyrzeczenia ofiarujcie [w intencji] pokoju. [Pokój to] Skarb, którego pragnie każde serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25. września 2023

Drogie dzieci! Wzywam was do intensywnej modlitwy. Modernizm chce wniknąć do waszych myśli i ukraść wam radość modlitwy i spotkania z Jezusem. Moje drogie dzieci, odnówcie modlitwę w waszych rodzinach, żeby moje matczyne serce było radosne jak [w czasie] pierwszych dni, gdy was wybrałam i modlitwa trwała dzień i noc, a niebo nie milczało, lecz obficie darowało temu miejscu pokój i błogosławieństwo. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 sierpnia 2023

Drogie dzieci! W tym czasie łaski zapraszam was do modlitwy sercem.  Niech wasze serca, drogie dzieci, wzniosą się w modlitwie ku niebu, aby wasze serce mogło poczuć Boga miłości, który was uzdrawia i kocha was bezgraniczną miłością. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić na drodze nawrócenia serca. Dziękuję, że odpowiedziałeś na moje wezwanie!

Orędzie, 25 lipca 2023 r

Drogie dzieci! W tym czasie łaski, w którym Najwyższy posyła mnie do was, abym was kochała i prowadziła drogą nawrócenia, ofiarujcie wasze modlitwy i ofiary, za wszystkich, którzy są daleko i nie poznali Bożej miłości. Dziatki, bądźcie świadkami miłości i pokoju dla wszystkich niespokojnych serc. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 czerwca 2023 r

Drogie dzieci! Najwyższy pozwolił mi być pośród was, modlić się za was, być waszą Matką i waszym schronieniem. Dzieci, wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, a Bóg wam obficie pobłogosławi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie..

Orędzie, 25 maja 2023 r

Drogie dzieci! Zapraszam was do pójścia na łono natury i modlitwy, aby Najwyższy przemówił do waszego serca i abyście poczuli moc Ducha Świętego, abyście byli świadkami miłości, jaką Bóg ma dla każdego stworzenia. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25. kwietnia 2023

Drogie dzieci! Wzywam Was abyście byli apostołami pokoju i radości zmartwychwstałego Jezusa pośród wszystkich tych, którzy są daleko od modlitwy, aby miłość Jezusowa poprzez wasze życie, przemieniła ich do nowego życia, nawrócenia i świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie, 25 marca 2023r.

„Drogie dzieci. Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy”

Orędzie, 25 lutego 2023r.

Drogie dzieci! Nawracajcie się i przywdziejcie pokutne szaty oraz osobistą głęboką modlitwę i w pokorze proście Wszechmogącego o pokój. W tym czasie łaski Szatan chce was uwieść, ale wy, dzieci, spoglądajcie na mojego Syna  i podążajcie za Nim na Kalwarię, poprzez wyrzeczenia i post. Jestem z wami, bo Wszechmogący mi pozwala, bym was kochała i prowadziła ku radości serca, w wierze, która wzrasta dla wszystkich tych, którzy Boga kochają ponad wszystko. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 stycznia 2023r.

„Drogie dzieci!
Módlcie się ze mną o pokój, bo szatan pragnie wojny i nienawiści w sercach i narodach. Dlatego módlcie się i poświęcajcie wasze dni na post i pokutę, aby Bóg dał wam pokój. Przyszłość jest na rozdrożu, bo nowoczesny człowiek nie chce Boga. Dlatego ludzkość zmierza ku zatraceniu. Wy, kochane dzieci, jesteście moją nadzieją. Módlcie się razem ze mną, by się zrealizowało to, co rozpoczęłam w Fatimie i tutaj. Módlcie się i świadczcie pokój w waszym otoczeniu i bądźcie ludźmi pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”

Orędzie, 25 grudnia 2022r.

„Drogie dzieci! Dzisiaj przynoszę wam mojego Syna Jezusa, abyście byli Jego pokojem i odbiciem pogody i radości Nieba. Módlcie się, kochane dzieci, abyście byli otwarci na przyjęcie pokoju, bo wiele serc jest zamkniętych na wezwanie światła, które zmienia serca. Jestem z wami i modlę się za was, byście się otworzyli, aby przyjąć Króla Pokoju, który wypełnia wasze serca ciepłem i błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie, 25 listopada 2022 r.
„Drogie dzieci! Najwyższy mnie posłał do was, abym was uczyła modlitwy. Modlitwa otwiera serca i daje nadzieję i wiara się rodzi i umacnia. Dziatki, ja was z miłością wzywam, powróćcie do Boga, bo Bóg jest miłością i waszą nadzieją. Nie macie przyszłości jeśli nie zdecydujecie się na Boga i dlatego jestem z wami, aby was prowadzić, byście wybrali nawrócenie i życie, a nie śmierć. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Orędzie, 25 października 2022 r.
Drogie dzieci! Najwyższy mi pozwolił, abym była z wami i abym była dla was radością i drogą w nadziei, bo ludzkość zdecydowała się na śmierć. Dlatego mnie posłał, abym was pouczała, że bez Boga nie macie przyszłości. Dzieci, bądźcie instrumentami miłości dla wszystkich tych, którzy nie poznali Boga miłości. Dawajcie radosne świadectwo waszej wiary i nie traćcie nadziei na przemianę ludzkiego serca. Jestem z wami i błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem. 
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25. września2022

„Drogie dzieci!  Bóg mi pozwala, abym była z wami i prowadziła was drogą pokoju, abyście w ten sposób poprzez pokój w sobie budowali pokój na świecie. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem, aby dał wam mocną wiarę i nadzieję na lepszą przyszłość, którą pragnę z wami zbudować. Bądźcie odważni i nie bójcie się, bo Bóg jest z wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. sierpnia 2022

„Drogie dzieci! Jestem z wami, by prowadzić was na drodze nawrócenia, gdyż dziatki, przez swoje życie możecie przybliżyć wiele dusz do mego Syna. Bądźcie radosnymi świadkami Słowa Bożego i miłości, z nadzieją w sercu, która przezwycięża każde zło. Przebaczcie tym, którzy czynią wam zło i idźcie drogą świętości. Prowadzę was do mego Syna, by On był dla was Drogą, Prawdą i Życiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. lipca 2022

„Drogie dzieci! Raduję się z wami i dziękuję wam za każdą ofiarę i modlitwę, którą ofiarowaliście w moich intencjach. Dziatki, nie zapominajcie, że jesteście ważni w moim planie zbawienia ludzkości. Wróćcie do Boga i do modlitwy, aby Duch Święty działał w was i poprzez was. Dziatki, jestem z wami również w tych dniach, kiedy szatan walczy o wojnę i nienawiść. Podziały są głębokie i zło działa w człowieku jak nigdy dotąd. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. czerwca 2022

„Drogie dzieci! Patrzę na was i dziękuję Bogu za każdego z was, bo On mi pozwala, bym była jeszcze z wami, aby was skłaniać do świętości. Dziatki, pokój jest zaburzony i szatan chce niepokoju. Dlatego niech wasza modlitwa będzie jeszcze mocniejsza, aby zamilkł każdy nieczysty duch podziału i wojny. Bądźcie budowniczymi pokoju i nieście radość Zmartwychwstałego w was i wokół was, aby dobro zwyciężyło w każdym człowieku. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. maja 2022

„Drogie dzieci! Patrzę na was i widzę, że jesteście zagubieni. Dlatego wszystkich was wzywam: wróćcie do Boga, wróćcie do modlitwy, a Duch Święty wypełni was Swoją miłością, która daje radość sercu. Nadzieja będzie w was wzrastać także co do lepszej przyszłości, a wy staniecie się radosnymi świadkami Bożego miłosierdzia w was i wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. kwietnia 2022

„Drogie dzieci! Słyszę wasze wołanie i modlitwy o pokój. Szatan od lat walczy o wojnę. Dlatego Bóg mnie posłał do was, abym was prowadziła na drodze świętości, bo ludzkość znalazła się na rozdrożu. Wzywam was wróćcie do Boga i przykazań Bożych, aby było wam dobrze na Ziemi i byście wyszli z tego kryzysu, w który weszliście, bo nie słuchacie Boga, który was kocha i pragnie was zbawić i poprowadzić do nowego życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. marca 2022

“Drogie dzieci! Jestem z wami i modlimy się razem. Pomóżcie mi, dziatki, modlitwą, żeby szatan nie zdobył przewagi. Jego moc śmierci, nienawiści i strachu nawiedziła Ziemię. Dlatego, dziatki, wróćcie do Boga i modlitwy, postu i wyrzeczenia, dla wszystkich tych, którzy są zdeptani, ubodzy i pozbawieni głosu w tym świecie bez Boga. Dziatki, jeśli nie wrócicie do Boga i Jego przykazań, nie macie przyszłości. Dlatego mnie posłał do was, bym was prowadziła. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. lutego 2022

(dawane kościołowi każdego 25 dnia miesiąca) przekazywane przez Marije Pavlović – Lunetti.Orędzie, 25 stycznia 2022 r. „Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście powrócili do modlitwy osobistej. Kochane dzieci, nie zapominajcie, że szatan jest silny i że chce przyciągnąć do siebie jak najwięcej dusz. Dlatego czuwajcie na modlitwie i bądźcie zdecydowani na dobro. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

Orędzie, 25. stycznia 2022

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście powrócili do modlitwy osobistej. Dzieci, nie zapominajcie, że szatan jest silny i że chce przyciągnąć do siebie jak najwięcej dusz. Dlatego czuwajcie na modlitwie i bądźcie zdecydowani na dobro. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25. grudnia 2021

   Drogie dzieci! Dziś niosę wam swego Syna Jezusa, aby obdarzył was Swoim pokojem. Dzeci, bez pokoju nie macie przyszłości ani błogosławieństwa, dlatego wróćcie do modlitwy, bo owocem modlitwy jest radość i wiara bez których nie możecie żyć. Błogosławieństwo, które dziś wam dajemy nieście do swoich rodzin i ubogaćcie wszystkich [ludzi], których spotykacie, aby odczuli łaskę, którą przyjmujecie Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 listopada 2021 r.

Drogie dzieci! Jestem z wami w tym czasie łaski i wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i miłość na tym świecie, gdzie was, dzieci, za moim pośrednictwem Bóg wzywa, abyście byli modlitwą i miłością i uosobieniem raju tutaj na ziemi. Niech wasze serca będą wypełnione radością i wiarą w Boga, abyście dzieci pokładali pełną ufność w Jego świętej woli. Dlatego jestem z wami, bo On – Najwyższy- posyła mnie między was, abym w was przebudziła nadzieję w i byście byli orędownikami pokoju w tym niespokojnym świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 października 2021 r.

Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo kto się modli nie boi się przyszłości. Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dzieci, kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dzieci, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 września 2021 r.

Drogie dzieci! Módlcie się, [dawajcie] świadectwo i radujcie się ze mną, bo Najwyższy dalej mnie posyła żebym prowadziła was drogą świętości. Dzieci, bądźcie świadomi, że życie jest krótkie i że czeka na was wieczność, abyście ze wszystkimi świętymi wychwalali Boga swoim istnieniem. Dzieci, nie martwcie się o ziemskie sprawy, ale tęsknijcie za Niebem. Niebo będzie waszym celem i radość zapanuje w waszym sercu. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 sierpnia 2021 r.

Drogie dzieci! Dzieci, z radością wzywam wszystkich was, którzy odpowiedzieliście na moje wezwanie, bądźcie radością i pokojem. Swoim życiem [dawajcie] świadectwo nieba, które wam niosę. Dzieci, to jest czas, abyście byli odblaskiem mojej miłości dla wszystkich tych, którzy nie kochają i których serca opanowała nienawiść. Nie zapominajcie: jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem, aby dał wam swój pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 lipca 2021 r.

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli modlitwą za wszystkich tych, którzy się nie modlą. Dzieci, waszym życiem dawajcie świadectwo radości, że należycie do mnie, a Bóg wysłucha waszych modlitw i da wam pokój w tym niespokojnym świecie, gdzie panuje pycha i egoizm. Dzieci, bądźcie szczodrzy i [bądźcie] miłością mojej miłości, żeby poganie poczuli, że należycie do mnie i żeby zwrócili się ku memu Niepokalanemu Sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 czerwca 2021 r.

Drogie dzieci! Moje serce jest radosne, bo przez te lata widzę waszą miłość i otwartość na moje wezwanie. Dziś wszystkich was wzywam: módlcie się ze mną o pokój i wolność, bo szatan jest mocny i przez swoje oszustwa chce odwieść jak najwięcej serc od mojego matczynego serca. Dlatego zdecydujcie się na Boga, aby było wam dobrze na ziemi, którą dał wam Bóg. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 maja 2021 r.

Drogie dzieci, patrzę na was i wzywam: wróćcie do Boga, bo On jest miłością i z miłości mnie posłał do was, abym was prowadziła na drodze nawrócenia. Zostawcie grzech i zło, zdecydujcie się na świętość i zapanuje radość, a wy będziecie moimi wyciągniętymi rękoma w tym zagubionym świecie. Pragnę, byście byli modlitwą i nadzieją dla tych, którzy nie poznali Boga miłości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 kwietnia 2021 r.

Drogie dzieci! Dziś was wzywam, byście w kolorach wiosny dali świadectwo waszej wiary. Niech będzie to wiara wsparta nadzieją i odwagą. Dzieci, niech wasza wiara będzie niezachwiana w każdej sytuacji, nawet w tym czasie pokusy. Odważnie idźcie z Chrystusem Zmartwychwstałym w kierunku nieba, które jest waszym celem. Towarzyszę wam w tej drodze świętości i wszystkich was zachowuję w moim Niepokalanym Sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 marca 2021 r.

Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami, by wam powiedzieć: dzieci, kto się modli, nie boi się przyszłości i nie traci nadziei. Jesteście wybrani, by nieść radość i pokój, bo należycie do mnie. Przyszłam tu jako Królowa Pokoju, bo diabeł chce niepokoju i wojny, chce wypełnić wasze serca lękiem o przyszłość, a przyszłość należy do Boga. Dlatego bądźcie pokorni, módlcie się i powierzcie wszystko w ręce Najwyższego, który was stworzył. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 lutego 2021 r.,

Drogie dzieci! Bóg mi pozwolił, abym i dziś była z wami, by was wezwać do modlitwy i postu. Przeżywajcie ten czas łaski i bądźcie świadkami nadziei, bo dzieci powtarzam wam, że [poprzez] modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny. Dzieci, wierzcie i przeżywajcie w wierze i z wiarą ten czas łaski, a moje Niepokalane Serce nie zostawi w niepokoju nikogo z was, jeśli się do mnie ucieka. Oręduję za wami przed Najwyższym i proszę o pokój w waszych sercach i o nadzieję na przyszłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 stycznia 2021 r.

Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was do modlitwy, postu i wyrzeczenia, abyście byli mocniejsi w wierze. To jest czas przebudzenia i rodzenia. Niczym przyroda, która daje siebie, także i wy, dzieci, rozważajcie, ile otrzymaliście. Bądźcie ludźmi radośnie niosącymi pokój i miłość, aby było wam dobrze na ziemi. Pragnijcie nieba, a w niebie nie ma ani smutku, ani nienawiści. Dlatego dzieci, ponownie wybierzcie nawrócenie i niech świętość zapanuje w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 grudnia 2020 r.

Drogie dzieci! Niosę wam Dziecię Jezus, Które niesie wam pokój. Tego, Który jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością waszego życia. Dzieci, nie pozwólcie, by zgasła wasza wiara i nadzieja na lepszą przyszłość, bo jesteście wybrani, abyście w każdej sytuacji byli świadkami nadziei. Dlatego jestem tu z Jezusem, aby was błogosławił Swoim pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 listopada 2020 r.

Drogie dzieci! To jest czas miłości, ciepła, modlitwy i radości. Dzieci, módlcie się, aby Dziecię Jezus narodziło się w waszych sercach. Otwórzcie wasze serca Jezusowi, który daje się każdemu z was. Bóg mnie posłał, abym była radością i nadzieją w tym czasie, a ja wam mówię: bez Dzieciątka Jezus nie macie delikatności ani doświadczenia Nieba, które kryje się w Nowonarodzonym. Dzieci, dlatego pracujcie nad sobą. Czytając Pismo Święte odkryjecie narodzenie Jezusa i radość, jak w  pierwszych dniach, które Medziugorje dało ludzkości. Historia będzie prawdą, co i dziś powtarza się w was i wokół was. Pracujcie i budujcie pokój poprzez sakrament spowiedzi. Dzieci, pojednajcie się z Bogiem a zobaczycie cuda wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 października 2020 r.

Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was, abyście wrócili do Boga i modlitwy. Wzywajcie pomocy wszystkich świętych, żeby byli dla was przykładem i pomocą. Szatan jest silny i walczy, aby jak najwięcej serc przyciągnąć do siebie. Chce wojny i nienawiści. Jestem z wami tak długo po to, by was prowadzić na drogę zbawienia, do Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dzieci, wróćcie do miłości do Boga, a On będzie waszą siłą i ucieczką. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 września 2020 r.

Drogie dzieci! Jestem z wami tak długo, bo Bóg jest wielki w Swojej miłości i mojej obecności. Dzieci, wzywam was, wróćcie do Boga i modlitwy. Miarą waszego życia niech będzie miłość  i nie zapominajcie, dzieci, że modlitwa i post czynią cuda w was i wokół was. Wszystko, co czynicie, niech będzie na chwałę Bożą, a wtedy Niebo napełni radością wasze serce i odczujecie, że Bóg was kocha i mnie posyła, by zbawić was i Ziemię, na której żyjecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 sierpnia 2020 r.

Drogie dzieci! To jest czas łaski. Jestem z wami i ponownie wzywam was, dzieci, wróćcie do Boga i modlitwy, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością. Dzieci, nie macie przyszłości ani pokoju, dopóki w waszym życiu nie zacznie się osobiste nawrócenie i przemiana w dobro. Zło się zatrzyma i w waszych sercach i na świecie zapanuje pokój. Dlatego, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem Jezusem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 lipca 2020 r.

Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie, kiedy diabeł zbiera żniwo dusz, by je do siebie przyciągnąć, wzywam was do wytrwałej modlitwy, abyście w modlitwie odkryli Boga miłości i nadziei. Dzieci, weźcie krzyż do rąk. Niech będzie dla was wskazówką, że miłość zawsze zwycięża, w szczególny sposób teraz, gdy krzyż i wiara są odrzucone. Bądźcie wzorem i przykładem poprzez wasze życie, że wiara i nadzieja są wciąż żywe i nowy świat pokoju jest możliwy. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 czerwca 2020 r.

Drogie dzieci! Słucham waszych wołań i modlitw i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dzieci, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z was odkrył radość życia. Dzieci, wszystkich was kocham i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 maja 2020 r.

Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie dla was wszystkich. Dzieci, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dzieci, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i opieki świętych, abyście i wy mogli tęsknić za Niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 kwietnia 2020 r.

Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was zachętą do osobistego nawrócenia. Dzieci, módlcie się w samotności do Ducha Świętego, by was wzmocnił w wierze i ufności Bogu, abyście byli godni dawać świadectwo miłości, którą Bóg was obdarowuje poprzez moją obecność. Dzieci, nie pozwólcie, aby pokusy zatwardziły wasze serca i aby modlitwa była jak pustynia. Bądźcie odbiciem miłości Bożej i waszym życiem dajcie świadectwo, że Jezus Zmartwychwstał. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Orędzie, 25 marca 2020 r.
Drogie dzieci! Jestem z wami przez wszystkie te lata, by was poprowadzić na drogę zbawienia. Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Dzieci, pozwólcie, żeby Bóg mówił [do] waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życia i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Nawrócenie zobaczycie w waszych sercach i rodzinach, słychać będzie modlitwę, Bóg usłyszy wasze wołanie i da wam pokój. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 lutego 2020 r.

Drogie dzieci! W tym czasie łaski pragnę widzieć wasze twarze przemienione podczas modlitwy. Jesteście tak zatopieni ziemskimi troskami, i nie odczuwacie, że wiosna jest u progu. Dziatki jesteście wezwani do pokory i modlitwy. Tak jak przyroda walczy w ciszy o nowe życie i wy jesteście wezwani, abyście podczas modlitwy otworzyli się na Boga, w którym znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 stycznia 2020 r.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście jeszcze więcej się modlili dopóki w waszym sercu nie odczujecie świętości przebaczenia. W rodzinach musi być świętość, bo dziatki, bez miłości i świętości nie ma przyszłości dla świata, bo wy w świętości i radości darujecie się Bogu Stworzycielowi, który was kocha niezmierzoną miłością. Dlatego mnie posyła do was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2019 [394]

“Drogie dzieci! Niosę wam mojego Syna Jezusa, aby wam błogosławił i objawił wam swoją miłość, która pochodzi z nieba. Wasze serce tęskni za pokojem, którego na ziemi jest coraz mniej. Dlatego ludzie są daleko od Boga i dusze są chore i idą ku duchowej śmierci. Jestem z wami, dzieci, aby was poprowadzić na tej drodze zbawienia, na którą wzywa was Bóg. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 listopada 2019 r. [393]

„Drogie dzieci! Niech będzie to dla was czas modlitwy. Bez Boga nie macie pokoju. Dlatego dziatki, módlcie się o pokój w waszych sercach i rodzinach, aby Jezus mógł narodzić się w Was i dać wam swoją miłość i błogosławieństwo. Świat [pogrążony] jest w wojnie, dlatego że serca pełne są nienawiści i zazdrości. Dziatki, w oczach widać niepokój, bo nie pozwoliliście Jezusowi, by narodził się w waszym życiu. Szukajcie Go, módlcie się, a On podaruje się wam w dziecięciu, które jest radością i pokojem. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 października 2019 r. [392]

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie ukojeniem waszej duszy, bo owocem modlitwy jest radość, darowanie, [dawanie] świadectwa o Bogu poprzez wasze życie. Dziatki, w pełnym oddaniu Bogu, On będzie się troszczył o wszystkich i będzie błogosławił was, a wasze ofiary będą miały sens. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 wrzesień 2019 r. [391]

“Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, żebym mogła wam pomóc. Drogie dzieci, módlcie się na różańcu i rozmyślajcie o tajemnicach Różańca, bo w życiu również przechodzicie przez radości i smutki. W ten sposób tajemnice przekształcą wasze życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie złożycie go w ręce Boga. W ten sposób przeżyjecie doświadczenie wiary, jak Piotr, który spotkał Jezusa i Duch Święty napełnił jego serce.Drogie dzieci, jesteście powołani do tego, aby świadczyć o żywej miłości, dzięki której dzień po dniu Bóg otacza was moją obecnością. Dlatego, drogie dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się całym sercem z wiarą. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 sierpnia 2019 r. [390]

”Drogie dzieci! Módlcie się, pracujcie i dawajcie świadectwo z miłością do Królestwa Niebieskiego, aby było wam dobrze tu – na ziemi. Dziatki, Bóg stukrotnie pobłogosławi wasz trud, będziecie świadkami w narodach, dusze niewierzących odczują łaskę nawrócenia i Niebo będzie wdzięczne za wasze wysiłki i poświęcenia. Dziatki, dawajcie świadectwo z różańcem w ręku, że należycie do mnie i zdecydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 lipiec 2019 r. [389]

„Drogie dzieci! Moim wezwaniem dla was jest modlitwa. Niech modlitwa będzie dla was radością i wieńcem wiążącym was z Bogiem. Dziatki, przyjdą pokusy, a wy nie będziecie silni i grzech zapanuje, ale jeśli należycie do mnie – zwyciężycie, bo waszą ucieczką będzie Serce mego Syna Jezusa. Dlatego, dziatki wróćcie do modlitwy, dopóki modlitwa nie stanie się dla was życiem w dzień i w nocy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 czerwca 2019 r. [388]

„Drogie dzieci! Dziękuję Bogu za każdego z was. Dziatki, w szczególny sposób dziękuję wam za to, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Przygotowuję was na nowe czasy, abyście byli mocni w wierze i wytrwali w modlitwie, aby poprzez was działał Duch Święty i odnowił oblicze ziemi. Modlę się z wami o pokój, który jest najdrogocenniejszym darem, choć szatan chce wojny i nienawiści. Dziatki, bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma i dumnie idźcie z Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 maja 2019 r. [387]

„Drogie dzieci! Bóg w swoim miłosierdziu pozwolił mi, że jestem z wami, że was pouczam i prowadzę na drogę nawrócenia. Dziatki, jesteście wezwani, byście z całego serca modlili się, by urzeczywistnił się wasz plan zbawienia również dzięki wam. Dziatki bądźcie świadomi, że życie jest krótkie i czeka was życie wieczne według zasług. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście byli godnymi instrumentami w Bożych rękach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 kwietnia 2019 r. [386]

„Drogie dzieci! To jest czas łaski, czas miłosierdzia dla każdego z was. Dziatki, nie dopuście, by wiatr nienawiści i niepokoju panował w was i wokół was. Dziatki, jesteście wezwani, abyście byli miłością i modlitwą. Diabeł chce niepokoju i nieporządku, a wy dziatki bądźcie radością zmartwychwstałego Jezusa, który umarł i zmartwychwstał za każdego z was. On zwyciężył śmierć, aby dać wam życie, życie wieczne. Dlatego, dziatki, dawajcie świadectwo i bądźcie dumni, że zmartwychwstaliście w Nim. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 marca 2019 r. [385]

„Drogie dzieci! To jest czas łaski. Tak jak przyroda odnawia się do nowego życia [tak] i wy jesteście wezwani do nawrócenia. Zdecydujcie się na Boga. Dziatki, jesteście puści i nie macie radości, bo nie macie Boga. Dlatego módlcie się, aż modlitwa nie będzie waszym życiem. W przyrodzie poszukujcie Boga, który was stworzył, bo przyroda mówi i walczy o życie, a nie o śmierć. Wojny panują w sercach i narodach, bo nie macie pokoju i nie widzicie, dziatki, brata w waszym bliźnim. Dlatego wróćcie do Boga i modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 luty 2019 r. [384]

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was do nowego życia. Nie ważne ile macie lat, otwórzcie wasze serce Jezusowi, który was przemieni w tym czasie łaski i wy, jak przyroda, będziecie się odradzać do nowego życia w miłości Bożej i otworzycie wasze serce [dla] nieba i rzeczy niebieskich. Jestem jeszcze z wami, bo Bóg, z miłości do was, mi zezwolił. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.””

Orędzie, 25 stycznia 2019 r. [383]

„Drogie dzieci! Dziś, jak matka wzywam was do nawrócenia. Dziatki, to jest czas dla was, czas ciszy i modlitwy. Dlatego w cieple waszego serca niech rośnie ziarno nadziei i wiary i wy dziatki z dnia na dzień odczujecie potrzebę, by więcej się modlić. Wasze życie stanie się uporządkowane i odpowiedzialne. Dziatki, zrozumiecie, że jesteście tu na ziemi przemijający i odczujecie potrzebę, by być bliżej Boga i z miłością dawać świadectwo waszego spotkania z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi [ludźmi].Jestem z wami i modlę się za was, ale nie mogę bez waszego „Tak”. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 grudnia 2018 r. [382]

„Drogie dzieci! Niosę wam mego Syna Jezusa, który jest Królem Pokoju. On daje wam pokój i niech [ten pokój] nie będzie tylko dla was dziatki, nieście do innym w radości i pokorze. Jestem z wami i modlę się za was w tym czasie łaski, który Bóg pragnie wam dać. Moja obecność jest znakiem miłości, dopóki jestem tutaj z wami chronię was i prowadzę ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 listopada 2018 r. [381]„Drogie dzieci! To jest czas łaski i modlitwy, czas oczekiwania i obdarowywania. Bóg daje wam Siebie, byśmy Go kochali ponad wszystko. Dlatego, dziatki, otwórzcie wasze serca i [serca] rodzin, by to oczekiwanie stało się modlitwą i miłością, a szczególnie obdarowywaniem. Ja jestem z wami, dziatki i zachęcam was, byście nie rezygnowali z dobra, gdyż [jego] owoce są widoczne, a słuch o nich niesie się daleko. Dlatego też nieprzyjaciel jest zły i robi wszystko, by was zniechęcić do modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 październik 2018 r. [380]
„Drogie dzieci! Macie wielką łaskę, że jesteście wezwani do nowego życia zgodnie z orędziami, które wam daję. Dziatki, to jest czas łaski, czas i wezwanie do nawrócenia dla was i dla przyszłych pokoleń.Dlatego wzywam was, dziatki, módlcie się więcej i otwórzcie wasze serce mojemu Synowi Jezusowi.Jestem z wami i wszystkich was kocham i błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem.Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 września 2018 r. [379]

„Drogie dzieci! Również przyroda daje wam znaki swej miłości poprzez plony, które wam daje. Również wy poprzez moje przyjście przyjęliście obfitość darów i plonów.
Dziatki, Bóg wie, na ile odpowiedzieliście na moje wezwanie. Wzywam was: Nie jest [za] późno, zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce i pokoju! Bóg was pobłogosławi i obdarzy stukrotnie jeśli Jemu ufacie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie, 25 sierpnia 2018 r. [378]

„Drogie dzieci! To jest czas łaski, dziatki, więcej się módlcie, mniej mówcie i pozwólcie Bogu, by was prowadził drogą nawrócenia. Jestem z wami i kocham was moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 lipca 2018 r. [377]

„Drogie dzieci! Bóg mnie wezwał, bym prowadziła was do Niego, bo On jest waszą siłą. Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od każdego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do której wszyscy jesteście wezwani. Dzieci, żyjcie [jak w] raju tu na ziemi, aby było wam dobrze i niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze. Jestem z wami i wszystkich was kocham swoją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 czerwca 2018 [376]

„Drogie dzieci! To jest dzień, który dał mi Pan, abym Mu dziękowała za każdego z was, za wszystkich, którzy się nawrócili i przyjęli moje orędzia i poszli drogą nawrócenia i świętości. Radujcie się dziatki, bo Bóg jest miłosierny i wszystkich was kocha niezmierną miłością i prowadzi was w kierunku drogi zbawienia poprzez moje objawienia [w Medziugorju]. Kocham was wszystkich i daję wam mego Syna, aby On dał wam pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 maj 2018 [375]

„Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie wzywam was, abyście mieli więcej zaufania do Boga, który jest Ojcem waszym w niebie i który mnie posłał, abym was prowadziła do Niego. Otwórzcie swoje serca na dary, które On wam pragnie dać i w cichości serca adorujcie mego Syna Jezusa, który dał Swoje życie, abyście żyli w wieczności, do której was pragnie prowadzić. Niech waszą nadzieją będzie radość spotkania z Najwyższym w życiu codziennym. Dlatego wzywam was: nie zaniedbujcie modlitwy, bo modlitwa czyni cuda. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”Orędzie, 25 kwietnia 2018 [374]
„Drogie dzieci! Dziś was wzywam, abyście żyli waszym nowym życiem z Jezusem. Niech Zmartwychwstały da wam siłę, abyście w pokusach życia zawsze byli mocni i w modlitwie oddani i wytrwali, ponieważ Jezus zbawił was [przez] swoje rany i [przez] zmartwychwstanie dał nowe życie. Dziatki, módlcie się i nie traćcie nadziei. W waszych sercach niech będzie radość i pokój i [dawajcie] świadectwo radości, że [należycie] do mnie. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 marca 2018 [373]

„Drogie dzieci! ! Wzywam was, abyście byli ze mną na modlitwie w tym czasie łaski, kiedy ciemność walczy przeciwko światłu. Dzieci, módlcie się, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce. Wybierzcie Boga i On będzie was prowadził ku świętości i krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni i wdzięczni w swoim sercu, że jesteście częścią Bożego planu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 lutego 2018 [372]

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, byście się otworzyli i żyli przykazaniami, które dał Wam Bóg , tak aby was prowadziły przez sakramenty na drodze nawrócenia. Świat i jego pokusy wystawiają was na próbę, a wy dzieci patrzcie na Boże stworzenia, które On wam dał w pięknie i z pokorą i kochajcie Boga, dzieci, ponad wszystko, a On was poprowadzi na drodze zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 stycznia 2018 r. [371]

„Drogie dzieci! Ten czas niech będzie dla was czasem modlitwy, aby Duch Święty poprzez modlitwę zstąpił na was i dał wam nawrócenie. Otwórzcie wasze serca i czytajcie Pismo Święte, abyście i wy poprzez świadectwa byli bliżej Boga. Dzieci, ponad wszystko szukajcie Boga i Bożych spraw, a pozostawcie ziemi [to, co] ziemskie, bo szatan was przyciąga do prochu i grzechu. Jesteście powołani do świętości i stworzeni dla nieba. Dlatego szukajcie nieba i niebiańskich spraw. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. grudnia 2017 [370]

„Drogie dzieci! Dziś niosę wam mego Syna Jezusa, aby dał wam swój pokój i błogosławieństwo. Dzieci, wzywam was wszystkich, abyście żyli i dawali świadectwo łaski i darów, które przyjęliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam siłę, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi pokoju i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 listopada 2017 r. [369]

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Módlcie się i szukajcie pokoju, dzieci. Ten, który przyszedł tu na ziemię, by wam dać swój pokój, bez względu na to, kim i czym jesteście. On – mój Syn i wasz brat, przeze Mnie wzywa was do nawrócenia, bo bez Boga nie ma dla was przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego też wierzcie, módlcie się i żyjcie w łasce oczekując waszego osobistego z Nim spotkania. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 października 2017 r. [368]

„Drogie dzieci! Wzywam was, byście w tym czasie łaski byli modlitwą. Wszyscy macie swoje problemy, kłopoty, troski i niepokoje. Niech święci będą dla was wzorem i zachętą do świętości, Bóg będzie blisko was i doświadczycie odnowy w poszukiwaniu poprzez osobiste nawrócenie. Wiara będzie dla was nadzieją, a w waszych sercach zapanuje radość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 wrzesień 2017 r. [367]

„Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli szczodrzy w wyrzeczeniu, poście i modlitwie w intencji wszystkich, którzy są kuszeni, a są waszymi braćmi i siostrami. W szczególny sposób proszę was, abyście modlili się za księży i wszystkie osoby konsekrowane, żeby wszyscy oni jeszcze gorliwiej kochali Jezusa, żeby Duch Święty wypełnił ich serca radością i żeby dawali świadectwo o Niebie i tajemnicach Niebieskich. Wiele dusz pogrążonych jest w grzechu, bo nie ma kto się ofiarować i modlić o ich nawrócenie. Jestem z wami i modlę się za was, aby wasze serca były wypełnione radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie, 25 sierpnia 2017 r. [366]

“Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście byli ludźmi modlitwy. Módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością i spotkaniem z Najwyższym. On przemieni wasze serca i będziecie ludźmi miłości i pokoju. Dzieci, nie zapominajcie, że szatan jest silny i chce was odwieść od modlitwy. Nie zapominajcie, że modlitwa jest tajemnym kluczem spotkania z Bogiem. Dlatego jestem z wami, by was prowadzić. Nie rezygnujcie z modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25. lipca 2017 [365]

„Drogie dzieci! Bądźcie modlitwą i odbiciem miłości Bożej dla tych wszystkich, którzy są daleko od Boga i Bożych przykazań. Dzieci, bądźcie wierni i stanowczy w nawróceniu i pracujcie nad sobą, by świętość życia była waszą prawdą i motywujcie się do dobra poprzez modlitwę, by wasze życie na ziemi było przyjemniejsze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 czerwca 2017 r. [364]

„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam podziękować za waszą wytrwałość i wezwać was, abyście otworzyli się [na] głęboką modlitwę. Dzieci, modlitwa jest sercem wiary i nadzieją na życie wieczne. Dlatego módlcie się sercem, aż wasze serce nie zaśpiewa z wdzięcznością Bogu Stwórcy, który wam dał życie. Dzieci, jestem z wami i niosę wam moje matczyne błogosławieństwo pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 maja 2017 r. [363]

“Drogie dzieci! Najwyższy mi zezwolił, żebym was na nowo wzywała do nawrócenia. Dzieci, otwórzcie wasze serca na łaskę, do której jesteście wszyscy wezwani. Bądźcie świadkami pokoju i miłości w tym niespokojnym świecie. Wasze życie jest przemijające tutaj na ziemi. Módlcie się, abyście poprzez modlitwę tęsknili za niebem i niebiańskimi rzeczami i wasze serca będą widzieć inaczej. Nie jesteście sami, ja jestem z wami i oręduję przed moim Synem Jezusem za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 kwietnia 2017 r. [362]

„Drogie dzieci! Kochajcie, módlcie się i dawajcie świadectwo mej obecności wszystkim, którzy są daleko. Przez swoje świadectwo i przykład możecie przybliżyć serca, które są daleko od Boga i Jego łaski. Jestem z wami i oręduję za każdym z was, abyście z miłością i odwagą dawali świadectwo i zachęcali tych, którzy są daleko od mego Niepokalanego Serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 marca 2017 r. [361]

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wszystkich was wzywam, abyście otworzyli wasze serca Bożemu miłosierdziu, abyście poprzez modlitwę, pokutę i zdecydowanie na świętość, zaczęli nowe życie. Ten wiosenny czas zachęca was w waszych myślach i sercach do nowego życia, do odnowy. Dlatego, dzieci, jestem z wami, aby wam pomóc, abyście zdecydowanie powiedzieli Bogu i Bożym przykazaniom TAK. Nie jesteście sami, jestem z wami poprzez łaskę, którą Najwyższy daje mi dla was i waszego pokolenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 lutego 2017 r. [360]

„Drogie dzieci! Dzisiaj was wzywam do głębokiego przeżywania waszej wiary i do tego,byście prosili Wszechmogącego o jej wzmocnienie tak, by wiatry i burze nie mogły jej złamać. Niech korzeniami waszej wiary będą modlitwa i nadzieja na życie wieczne. I już teraz, dzieci, pracujcie nad sobą w tym czasie łaski, w którym Bóg daje łaskę, byście poprzez wyrzeczenie i wezwanie do nawrócenia stali się ludźmi jasnej i wytrwałej wiary i nadziei. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwani

Orędzie 25 stycznia 2017 r. [359]

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście modlili się o pokój. Pokój w ludzkich sercach, pokój w rodzinach i pokój na świecie. Szatan jest silny i chce was wszystkich zwrócić przeciwko Bogu i przywrócić was do tego wszystkiego, co jest ludzkie i w sercach zniszczyć uczucia względem Boga i Bożych spraw. Dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko materializmowi, modernizmowi i egoizmowi, które oferuje wam świat. Dzieci, zdecydujcie się na świętość, a ja ze swoim Synem Jezusem oręduję za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 grudnia 2016 r. [358]

„Drogie dzieci! Z wielką radością niosę wam dziś mego Syna Jezusa, aby obdarzył was swoim pokojem. Dzieci, otwórzcie wasze serca i bądźcie radośni, że możecie Go przyjąć. Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, rodzinach i na świecie, a wy dzieci wspomóżcie waszymi modlitwami, aby tak było. Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenie i serce zawsze były skierowane ku niebu i wieczności. Tak będziecie otwarci na Boga i Jego plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 listopada 2016 [357]

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście powrócili do modlitwy. W tym czasie łaski Bóg pozwolił mi, abym was prowadziła ku światłości i prostemu życiu, abyście w małych rzeczach odkryli Boga Stwórcę, abyście się w Nim rozmiłowali i aby wasze życie było podziękowaniem Najwyższemu za wszystko, co On wam daje. Dzieci, niech wasze życie będzie darem w miłości dla innych [ludzi] i Bóg będzie was błogosławił, a wy dawajcie bezinteresowne świadectwo, z miłości do Boga. Jestem z wami i oręduję przed swoim Synem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 października 2016 [356]

„Drogie dzieci! Dziś was wzywam: módlcie się o pokój! Porzućcie egoizm i żyjcie orędziami, które wam daję. Bez nich nie możecie zmienić swojego życia. Żyjąc modlitwą będziecie mieć pokój. Żyjąc w pokoju odczujecie potrzebę dawania świadectwa, bo odkryjecie Boga, o którym teraz myślicie, że jest daleko. Dlatego, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i pozwólcie Bogu, by wszedł do waszych serc. Powróćcie do postu i spowiedzi, abyście zwyciężyli zło w was i wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 września 2016 [355]

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was życiem. Tylko tak wasze serce wypełni się pokojem i radością. Bóg będzie blisko was i odczujecie Go w waszym sercu jak przyjaciela. Będziecie z Nim rozmawiać jak z Kimś kogo znacie i dzieci, będziecie mieć potrzebę dawania świadectwa, bo Jezus będzie w waszym sercu i wy zjednoczeni w Nim. Jestem z wami i wszystkich was kocham swoją matczyna miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 sierpnia 2016 [354]

„Drogie dzieci! Dziś pragnę z wami dzielić niebieską radość. Dzieci, otwórzcie drzwi serca, aby w waszym sercu rosła nadzieja, pokój i miłość, którą daje jedynie Bóg. Dzieci, za bardzo jesteście przywiązani do ziemi i ziemskich spraw, dlatego szatan kołysze wami jak wiatr morskimi falami. Dlatego niech łańcuchem [bezpieczeństwa] waszego życia będzie modlitwa sercem i adoracja mego Syna Jezusa. Ofiarujcie Mu waszą przyszłość, abyście w Nim byli radością dla innych i przykładem poprzez wasze życie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 lipca 2016 [353]

„Drogie dzieci! Patrzę na was i widzę was zagubionych; i nie macie modlitwy ani radości w sercu. Dzieci, powróćcie do modlitwy i umieśćcie Boga na pierwszym miejscu, a nie człowieka. Nie traćcie nadziei, którą wam niosę. Dzieci, niech dla ten czas każdego dnia będzie dla was bardziej szukaniem Boga w ciszy waszego serca i módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż modlitwa nie stanie się radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 czerwca 2016 [352]

„Drogie dzieci! Dziękujcie ze mną Bogu za dar, że jestem z wami. Dzieci, módlcie się i żyjcie zgodnie z przykazaniami Bożymi, aby było wam dobrze na ziemi. Dziś, w tym dniu łaski, pragnę wam dać swoje matczyne błogosławieństwo pokoju i mojej miłości. Oręduję za wami u mego Syna i wzywam was, abyście wytrwali na modlitwie, abym z wami mogła zrealizować moje plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 maja 2016 [351]

„Drogie dzieci! Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i bodźcem do nawrócenia. Szatan jest silny i chce w wasze serca i myśli wprowadzić nieporządek i niepokój. Dlatego, dzieci, módlcie się, aby Duch Święty prowadził was po właściwej drodze radości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 kwietnia 2016 [350]

„Drogie dzieci! Moje Niepokalane Serce krwawi patrząc na was w grzechu i w grzesznych obyczajach. Wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, aby było wam dobrze na ziemi. Bóg przeze mnie wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla wszystkich, którzy są daleko. Niech moje wezwanie będzie lekarstwem dla waszej duszy i serca, abyście wysławiali Boga Stworzyciela, który was kocha i wzywa do wieczności. Dzieci, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, by czynić dobro. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 marca 2016 [349]

„Drogie dzieci! Dziś wam przynoszę swoją miłość. Bóg mi pozwolił, bym was kochała i z miłości wzywała do nawrócenia. Dzieci, jesteście ubodzy w miłości i jeszcze nie zrozumieliście, że mój syn Jezus z miłości oddał swoje życie, by was zbawić i by dać wam życie wieczne. Dlatego, módlcie się, dzieci, módlcie się, abyście w miłości zrozumieli miłość Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 lutego 2016 [348]

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wszystkich was wzywam do nawrócenia. Dzieci, mało kochacie, jeszcze mniej się modlicie. Jesteście zagubieni i nie wiecie co jest waszym celem. Weźcie krzyż, patrzcie na Jezusa i idźcie za Nim. On wam się daje [aż] po śmierć na krzyżu, bo was kocha. Dzieci, wzywam was, powróćcie do modlitwy sercem, abyście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens waszego życia. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 stycznia 2016 [347]

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was wszystkich do modlitwy. Bez modlitwy nie możecie żyć, bo modlitwa jest łańcuchem, który zbliża was do Boga. Dlatego, dzieci, w pokorze serca wróćcie do Boga i Jego przykazań, abyście całym sercem mogli powiedzieć: jako w niebie niech będzie tak i na ziemi. Dzieci, jesteście wolni, abyście w wolności zdecydowali się na Boga lub [opowiedzieli się] przeciwko Niemu. Widzicie, gdzie szatan chce was pociągnąć do grzechu i niewoli. Dlatego, dzieci, wróćcie do mego serca, abym i ja mogła was poprowadzić do mego Syna Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 grudnia 2015 [346]

„Drogie dzieci! Również dziś niosę wam swego Syna Jezusa i obejmując [Go] daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli pokojem. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 listopada 2015 [345]

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich: módlcie się w moich intencjach. Pokój jest zagrożony, dlatego dzieci módlcie się i nieście pokój oraz nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie sposoby. Dzieci bądźcie silni w modlitwie i odważni w wierze. Jestem z wami i oręduje za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 października 2015 [344]

„Drogie dzieci! Również dziś moja modlitwa jest [ofiarowana] za was wszystkich, szczególnie za wszystkich, których serca stały się twarde na moje wezwanie. Żyjecie w dniach łaski i nie jesteście świadomi darów, które Bóg wam daje poprzez moją obecność. Dzieci, również dziś zdecydujcie się na świętość i weźcie przykład z świętych naszych czasów, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich. Dzieci, radujcie się w miłości, że w oczach Bożych jesteście niepowtarzalni i niezastąpieni, bo jesteście Bożą radością na tym świecie. Dawajcie świadectwo o pokoju, modlitwie i miłości. Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 września 2015 [343]

„Drogie dzieci! Również dziś proszę Ducha Świętego, by wypełnił wasze serca mocną wiarą. Modlitwa i wiara wypełni wasze serce miłością i radością i będziecie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga. Dzieci, zachęcajcie się nawzajem do modlitwy sercem, aby modlitwa wypełniła wasze życie i dzieci każdego dnia będziecie przede wszystkim świadkami służenia Bogu podczas adoracji i bliźniemu w potrzebie. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 sierpnia 2015 [342]

„Drogie dzieci! Również dziś was wzywam, abyście byli modlitwą. Niech modlitwa będzie dla was skrzydłami do spotkania z Bogiem. Świat jest w chwili pokusy, bo zapomniał [o Bogu] i opuścił Boga. Dlatego, wy dzieci, bądźcie tymi, którzy poszukują i kochają Boga ponad wszystko. Jestem z wami i prowadzę was do swego Syna, ale wy musicie powiedzieć TAK w wolności dzieci Bożych. Dzieci, oręduję za wami i kocham was bezgraniczną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 lipca 2015 [341]

„Drogie dzieci! Również dziś z radością jestem z wami i wszystkich was wzywam, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się abyście zrozumieli miłość, którą mam do was. Moja miłość mocniejsza jest od zła, dzieci, dlatego przybliżcie się do Boga, abyście poczuli moją radość w Bogu. Dzieci, bez Boga nie macie przyszłości, nie macie nadziei ani zbawienia dlatego zostawcie zło i wybierzcie dobro. Jestem z wami i we wszystkich waszych potrzebach oręduje przed Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 czerwca 2015 [340]

„Drogie dzieci! Również dzisiaj Najwyższy daje mi łaskę, abym mogła was miłować i wzywać do nawrócenia. Dzieci, niech Bóg będzie waszą przyszłością, a nie wojna i niepokój, nie smutek tylko radość i pokój musi zapanować w sercach wszystkich ludzi, a bez Boga nigdy nie znajdziecie pokoju. Dzieci, dlatego wróćcie do Boga i modlitwy, aby wasze serce śpiewało z radością. Jestem z wami i miłuję was niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 kwietnia 2015 [339]

„Drogie dzieci! Jestem z wami i dziś prowadzę was do zbawienia. Wasza dusza jest niespokojna, bo duch jest słaby i zmęczony wszystkimi ziemskimi sprawami. Dzieci, módlcie się do Ducha Świętego, aby On was przemienił i wypełnił siłą wiary i nadziei, abyście byli silni w walce ze złem. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 marca 2015 [338]

„Drogie dzieci! Również dziś Najwyższy pozwolił mi, abym była z wami i abym was prowadziła na drodze nawrócenia. Wiele serc zamknęło się na łaskę i [stały się] głuche na moje wezwanie. Wy, dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko pokusom i wszystkim złym planom, które wam oferuje diabeł poprzez modernizm. Bądźcie silni w modlitwie i z krzyżem w dłoniach módlcie się, aby was zło nie użyło i nie zwyciężyło w was. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 lutego 2015 [337]

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich: więcej się módlcie, a mniej opowiadajcie. W modlitwie szukajcie woli Bożej i zgodnie z nią żyjcie według przykazań, do których wzywa was Bóg. Jestem z wami i z wami się modlę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 stycznia 2015 [336]

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście swoje powołanie przeżyli w modlitwie. Teraz, jak nigdy dotąd, Szatan chce zagłuszyć człowieka i jego duszę zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju. W wielu sercach nie ma radości, bo nie ma Boga ani modlitwy. Nienawiść i wojna rosną z dnia na dzień. Dzieci, wzywam was, abyście z zachwytem zaczęli od nowa drogę świętości i miłości, bowiem z tego powodu przyszłam do was. Razem bądźmy miłością i przebaczeniem dla tych, którzy potrafią i chcą kochać jedynie miłością ludzką, a nie tą niezmierną miłością Bożą, do której wzywa was Bóg. Dzieci, niech nadzieja na lepsze jutro będzie zawsze w waszym sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 grudnia 2014 [335]

„Drogie dzieci! Dzisiaj również niosę wam swego Syna Jezusa na ręku i proszę Go o pokój dla was i pokój pośród was. Módlcie się i adorujcie mego Syna, aby do waszych serc weszły Jego pokój i radość. Modlę się z wami, abyście byli bardziej otwarci na modlitwę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 listopada 2014 [334]

„Drogie dzieci! Dziś, w szczególny sposób wzywam was do modlitwy. Dzieci, módlcie się, abyście zrozumieli kim jesteście i dokąd powinniście iść. Nieście dobrą nowinę bądźcie ludźmi nadziei. Bądźcie miłością dla tych wszystkich, którzy są bez miłości. Dzieci, wszystkim będziecie i [wszystko] zrealizujecie jedynie jeśli się modlicie i będziecie otwarci na wolę Bożą, na Boga, który was pragnie prowadzić ku życiu wiecznemu. Jestem z wami i codziennie oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 września 2014 [333]

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście i wy byli niczym gwiazdy, które swoim blaskiem dają światłość i piękno innym [ludziom], by się radowali. Dzieci i wy bądźcie blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a zwłaszcza modlitwą dla tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna Jezusa. Dzieci, w radości, w radości wiary, która jest w waszych sercach dawajcie świadectwo swej wiary i modlitwy i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 sierpnia 2014 [332]

„Drogie dzieci! Módlcie się w moich intencjach, bo Szatan chce zniszczyć mój plan, który tu mam i skraść wam pokój. Dlatego, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Bóg mógł działać poprzez każdego z was. Niech wasze serca będą otwarte na Bożą wolę. Kocham was i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 lipca 2014 [331]

„Drogie dzieci! Nie jesteście świadomi jakich łask doświadczacie w tym czasie, w którym Najwyższy daje wam znaki, abyście się otworzyli i nawrócili. Wróćcie do Boga i modlitwy i niech w waszych sercach, rodzinach i wspólnotach zapanuje modlitwa, aby Duch Święty was prowadził i motywował, abyście każdego dnia byli bardziej otwarci na wolę Bożą i Jego plan dla każdego z was. Jestem z wami i ze świętymi i aniołami oręduję za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 czerwca 2014 [330]

„Drogie dzieci! Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym was prowadziła w modlitwie w kierunku drogi pokoju. Wasze serce i dusza pragną pokoju i miłości, Boga i Jego radości. Dzieci, dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i w modlitwie odkryjecie mądrość życia. Wszystkich was błogosławię i oręduję za każdym z was przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 maja 2014 [329]

„Drogie dzieci! Módlcie się i bądźcie świadomi, że bez Boga jesteście prochem. Dlatego, zwróćcie wasze myśli i serce ku Bogu i modlitwie. Zaufajcie Jego miłości. Dzieci, w Bożym Duchu jesteście wezwani, by być świadkami. Dzieci, jesteście drogocenni i wzywam was do świętości, do życia wiecznego. Dlatego bądźcie świadomi, że życie [na ziemi] jest przemijające. Kocham was i wzywam do nowego, nawróconego życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 kwietnia 2014 [328]

„Drogie dzieci! Otwórzcie wasze serca na łaskę, którą przeze mnie daje wam Bóg, jak kwiat, który otwiera się [dzięki] ciepłym promieniom słońca. Bądźcie modlitwą i miłością dla wszystkich tych, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i oręduję za wszystkimi przed moim Synem Jezusem i kocham was niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 marzec 2014 [327]

„Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: zacznijcie walkę z grzechem tak jak w pierwszych dniach, pójdźcie do spowiedzi i zdecydujcie się na świętość. Miłość Boża przez was popłynie na świat, pokój zapanuje w waszych sercach i błogosławieństwo Boże was wypełni. Jestem z wami i przed moim Synem Jezusem oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 lutego 2014 [326]

„Drogie dzieci! Widzicie, słyszycie i czujecie, że w sercach wielu ludzi nie ma Boga. Nie chcą Go, bowiem są daleko od modlitwy i nie mają pokoju. Dzieci, módlcie się, żyjcie wg. Bożych przykazań. Bądźcie modlitwą, wy, którzy od samego początku odpowiedzieliście „tak” na moje wezwanie. Dawajcie świadectwo o Bogu i mojej obecności i nie zapominajcie, dzieci, że jestem z wami i was kocham. Dzień po dniu wszystkich was oddaję memu Synowi Jezusowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 stycznia 2014 [325]

„Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby światłość waszej modlitwy miała wpływ, na tych których spotykacie. Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je, aby słowa pokoju popłynęły w waszych sercach. Dzieci, modlę się z wami i za was, abyście z dnia na dzień stali się jeszcze bardziej otwarci na wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 grudnia 2013 [324]

„Drogie dzieci! Przynoszę wam Króla Pokoju, by On dał wam swój pokój. Dzieci módlcie się, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Owoc modlitwy będzie widoczny na twarzach ludzi, którzy zdecydowali się na Boga i Jego Królestwo. Ja z moim Synem Jezusem błogosławię was wszystkich błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 listopad 2013 [323]

„Drogie dzieci! Dzisiaj wszystkich was wzywam do modlitwy. Dzieci, otwórzcie serca głęboko na modlitwę sercem, a wtedy Najwyższy będzie mógł oddziaływać na waszą wolność i rozpocznie się nawrócenie. Wiara stanie się mocna, abyście mogli całym sercem powiedzieć: Bóg mój, moje wszystko. Dzieci, zrozumcie, że tu na Ziemi wszystko jest przemijające. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 października 2013 [322]

„Drogie dzieci! Dziś was wzywam, abyście otworzyli się na modlitwę. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was. Dlatego, dzieci, w prostocie serca proście Najwyższego, aby dał wam siłę, abyście byli dziećmi Bożymi, a nie by szatan potrząsał wami niczym wiatr gałęziami. Dzieci, ponownie zdecydujcie się na Boga i szukajcie tylko Jego woli i wtedy w Nim znajdziecie radość i pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 września 2013 [321]

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy. Niech wasz kontakt z modlitwą stanie się codziennością. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was, dlatego, dzieci niech modlitwa będzie dla was radością. Wtedy wasz stosunek do życia będzie głębszy i bardziej otwarty i zrozumiecie, że życie jest darem dla każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 sierpnia 2013 [320]

“Drogie dzieci! Najwyższy również dziś daje mi łaskę bym była z wami i bym prowadziła was do nawrócenia. Każdego dnia sieję i wzywam was do nawrócenia, abyście byli modlitwą, pokojem, miłością, zbożem, które obumierając wydaje plon stokrotny. Dzieci moje nie chcę byście
żałowali wszystkiego tego co mogliście uczynić, a nie chcieliście. Dlatego dzieci z entuzjazmem powiedzcie: “Pragnę być znakiem dla innych”. Dziękuję wam, ze odpowiedzieliście na moje wezwanie”

Orędzie, 25 lipca 2013 [319]

„Drogie dzieci! Z radością w sercu wzywam was wszystkich, abyście żyli wiarą i dawali jej świadectwo sercem i przykładem w każdej formie. Dzieci, zdecydujcie się, by być daleko od grzechu i pokusy i niech w waszych sercach będzie radość i miłość do świętości. Dzieci, kocham was i towarzyszę wam przez wstawiennictwo przed Najwyższym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 czerwca 2013 [318]

„Drogie dzieci! Z radością w sercu wszystkich was kocham i wzywam was, przybliżcie się do mego Niepokalanego serca, abym was mogła jeszcze bardziej przybliżyć do mego Syna Jezusa i by On dał każdemu z was pokój i miłość, które są pokarmem. Dzieci, otwórzcie się na modlitwę, otwórzcie się na moją miłość. Jestem waszą Matką i nie mogę pozostawić was samych błądzących i w grzechu. Dzieci, jesteście wezwani, abyście byli moimi dziećmi, moimi umiłowanymi dziećmi, abym was mogła ofiarować memu Synowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 maja 2013 [317]

„Drogie dzieci! Dziś was wzywam, abyście byli mocni i zdecydowani w wierze i modlitwie, dopóki wasze modlitwy nie będą tak mocne, że otworzą Serce mego umiłowanego Syna Jezusa. Módlcie się dzieci, módlcie się nieustannie, dopóki wasze serce nie otworzy się [dla] miłości Bożej. Jestem z wami i oręduję za wami i proszę o wasze nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 kwietnia 2013 [316]

„Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, tylko się módlcie, aż wasze serce otworzy się w wierze jak kwiat, który otwiera się [dzięki] ciepłym promieniom słońca. To jest czas łaski, który Bóg wam daje poprzez moją obecność, a wy jesteście daleko od mego serca, dlatego wzywam was do osobistego nawrócenia i modlitwy rodzinnej. Niech Pismo Święte zawsze będzie dla was zachętą. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 marca 2013 [315]

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i śmierć. Niech wasze cierpienia będą zjednoczone z Jego cierpieniem i miłość zwycięży, bo On, który jest miłością sam siebie wydał z miłości, aby zbawić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki miłość i pokój nie zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 lutego 2013 [314]

„Drogie dzieci!Również dziś wzywam was do modlitwy. Grzech was przyciąga ku sprawom ziemskim, a ja przyszłym, by was prowadzić do świętości i spraw Bożych, a wy walczycie i zużywacie waszą energię w walce z dobrem i złem, które są w was. Dlatego dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością i wasze życie stanie się prostą drogą do Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 stycznia 2013 [313]

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy. Niech wasza modlitwa będzie mocna niczym żywy kamień [węgielny], aż nie zaczniecie dawać świadectwa swoim życiem. Dawajcie świadectwa swoim życiem. Dawajcie świadectwo piękna waszej wiary. Jestem z wami i przed moim Synem oręduję za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 grudnia 2012 [312]

„Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus i nie przekazała żadnego orędzia, ale Dziecię Jezus powiedziało: „Jestem waszym pokojem, żyjcie wg. moich przykazań.” Matka Boża i Dziecię Jezus wspólnie pobłogosławili nas znakiem krzyża.”

Orędzie, 25 listopada 2012 [311]

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, abyście odnowili modlitwę. Otwórzcie się na spowiedź świętą, aby każdy z was całym sercem przyjął moje wezwanie. Jestem z wami i chronię was od otchłani grzechu, a wy musicie się otworzyć na drogę nawrócenia i świętości, by wasze serce płonęło z miłości do Boga. Dajcie mu czas i On się wam daruje i tak z Woli Bożej odkryjecie miłość i radość życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 października 2012 [310]

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach. Odnówcie post i modlitwę, bowiem szatan jest przebiegły i wiele serc przyciąga do grzechu i upadku. Dzieci, wzywam was do świętości i byście żyli w łasce. Adorujcie mego Syna, aby On was wypełnił swoim pokojem i miłością, których pragniecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 września 2012 [309]

„Drogie dzieci! Kiedy patrzycie na bogactwo barw w przyrodzie, które daje wam Najwyższy, otwórzcie serce i z wdzięcznością módlcie się o wszelkie dobro i powiedzcie: jestem tu stworzony do wieczności i pragnijcie spraw niebieskich, bowiem Bóg was kocha niezmierną miłością. Dlatego dał wam również mnie, abym wam powiedziała: drogie dzieci, jedynie w Bogu jest wasz pokój i nadzieja. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 sierpnia 2012 [308]

„Drogie dzieci! Również dzisiaj z nadzieją w sercu modlę się za was i dziękuję Najwyższemu za każdego z was, kto przyjął sercem moje orędzia. Dziękujcie miłości Bożej, że każdego z was mogę kochać i prowadzić, również ku nawróceniu, poprzez moje Niepokalane serce. Otwórzcie wasze serca i zdecydujcie się na świętość, a nadzieja zrodzi radość w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 lipca 2012 [307]

„Drogie dzieci! Dziś was wzywam do [czynienia] dobra. Nieście pokój i dobroć temu światu. Módlcie się, by Bóg dał wam siłę, aby w waszym sercu i życiu zawsze panowała nadzieja i duma, bo jesteście dziećmi Bożymi i nieście Jego nadzieję temu światu, który nie ma radości w sercu i nie ma przyszłości, bo nie ma serca otwartego na Boga, który jest waszym zbawieniem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 czerwca 2012 [306]

„Drogie dzieci! Z wielką nadzieją w sercu również dziś wzywam was do modlitwy. Dzieci, jeśli się modlicie jesteście ze mną i poszukujecie woli mego Syna i żyjecie nią. Bądźcie otwarci i żyjcie modlitwą i w każdej chwili niech będzie ona zaczynem i radością waszej duszy. Jestem z wami i za wszystkimi oręduję przed moim synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 maja 2012 [305]

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do nawrócenia i świętości. Bóg pragnie dać wam radość i pokój przez modlitwę, ale wy, dzieci, jesteście jeszcze daleko, przyzwyczajeni do ziemi i spraw ziemskich. Dlatego wzywam was ponownie otwórzcie wasze serca i spójrzcie na Boga i sprawy Boże, a radość i pokój zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie, 25 kwietnia 2012 [304]

„Drogie dzieci! Również i dziś wzywam was do modlitwy i niech wasze serce, kochane dzieci, otworzy się na Boga jak kwiat na ciepło słońca. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 marca 2012 [303]

Drogie dzieci! Również dziś z radością pragnę wam dać moje macierzyńskie błogosławieństwo i wezwać was do modlitwy. Niech modlitwa stanie się dla was potrzebą, byście codziennie wzrastali w świętości. Więcej pracujcie nad swoim nawróceniem, bo kochane dzieci, jesteście daleko. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2012 [302]

Drogie dzieci! W tym czasie w szczególny sposób wzywam was: módlcie się sercem. Kochane dzieci, dużo mówicie, a mało się modlicie. Czytajcie, medytujcie Pismo Święte i niech słowa w nim napisane będą dla was życiem. Zachęcam was i kocham, abyście w Bogu znaleźli swój pokój i radość życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 2012 [301]

Drogie dzieci! Również dzisiaj z radością wzywam was, byście otworzyli swoje serca i wysłuchali mego wezwania. Ponownie pragnę was przybliżyć do mego Niepokalanego Serca, gdzie znajdziecie schronienie i pokój. Otwórzcie się na modlitwę, dopóki nie stanie się ona dla was radością. Poprzez modlitwę Wszechmogący obdarzy was pełnią łaski i staniecie się moimi wyciągniętymi rękoma w tym niespokojnym, pragnącym pokoju świecie. Dzieci, swoim życiem dajcie świadectwo wiary i módlcie się, by z dnia na dzień wiara wzrastała w waszych sercach. Jestem z wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2011 [300]

Drogie dzieci! Również dziś przynoszę wam na ręku mojego Syna Jezusa, by On dał wam swój pokój. Módlcie się, kochane dzieci i dawajcie świadectwo, by w każdym sercu zapanował nie ludzki lecz Boży pokój, którego nikt nie może zniszczyć. Jest to taki pokój w sercu, który Bóg daje tym, których miłuje. Przez chrzest wszyscy jesteście w szczególny sposób powołani i umiłowani, dlatego dawajcie świadectwo i módlcie się byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w tym świecie, który pragnie Boga i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 2011 [299]

Drogie dzieci! Dziś pragnę dać wam nadzieję i radość. Wszystko co jest wokół was, kochane dzieci, prowadzi was ku sprawom ziemskim, a ja was pragnę poprowadzić do czasu łaski, tak abyście przez ten czas byli jak najbliżej mego Syna, by On mógł was prowadzić ku swej miłości i do życia wiecznego, którego pragnie każde serce. Wy, kochane dzieci, módlcie się i niech ten czas będzie czasem łaski dla waszej duszy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 2011 [298]

Drogie dzieci! Patrzę na was i nie widzę radości w waszych sercach. Dziś pragnę dać wam radość Zmartwychwstałego, by On was prowadził i objął Swą miłością i delikatnością. Kocham was i nieustannie modlę się o wasze nawrócenie przed moim Synem Jezusem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 2011 [297]

Drogie dzieci! Wzywam was, aby ten czas był dla was wszystkich czasem dawania świadectwa. Wy, którzy żyjecie w miłości Bożej i doświadczyliście Jego darów dajcie świadectwo o nich swoimi słowami i życiem, by były radością i bodźcem dla innych w wierze. Jestem z wami i nieustannie oręduję przed Bogiem za wami wszystkimi, aby wasza wiara była zawsze żywa i radosna i w miłości Bożej. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.


Orędzie 25 sierpnia 2011 [296]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan. Zaczęłam tu od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale jest wielu [ludzi], którzy nie chcą ani usłyszeć ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście TAK bądźcie silni i zdecydowani. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 2011 [295]

Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy i ciszy. Niech odpocznie wasze ciało i duch, niech trwają w miłości Bożej. Pozwólcie mi dzieci was prowadzić, otwórzcie wasze serca Duchowi Świętemu, aby całe dobro, które jest w was zakwitło i wydało stokrotny plon. Rozpocznijcie i zakończcie dzień modlitwą serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 2011 [294]

Drogie dzieci! Wraz ze mną dziękujcie Wszechmogącemu za moją obecność wśród was. Moje serce jest radosne, patrząc na miłość i radość w życiu moimi orędziami. Wielu z was odpowiedziało, ale czekam i szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się ze snu niewiary. Dzieci, jeszcze bardziej przybliżcie się do mego Niepokalanego Serca, abym mogła prowadzić was do wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 2011 [293]

Drogie dzieci! Moja modlitwa jest dziś za was wszystkich, którzy prosicie o łaskę nawrócenia. Pukacie do drzwi mego serca, lecz bez nadziei i modlitwy, w grzechu i bez sakramentu pojednania z Bogiem. Dzieci, zostawcie grzech i zdecydujcie się na świętość. Tylko tak mogę wam pomóc i wysłuchać waszych modlitw i prosić o wstawiennictwo przed Wszechmogącym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 2011 [292]

Drogie dzieci! Tak jak przyroda daje najpiękniejsze kolory roku, tak i ja was wzywam, abyście własnym życiem dawali świadectwo i pomagali innym zbliżyć się do mego Niepokalanego Serca, aby płomień miłości do Wszechmogącego zapłonął w ich sercach. Jestem z wami i nieustannie modlę się za was, aby wasze życie było odzwierciedleniem raju, tutaj na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.


Orędzie 25 marca 2011 [291]

Drogie dzieci! W szczególny sposób pragnę dziś wezwać was do nawrócenia. Niech od dziś rozpocznie się nowe życie w waszym sercu. Dzieci, pragnę usłyszeć wasze „tak” i niech wasze życie będzie radosnym życiem wolą Bożą w każdym momencie waszego życia. W szczególny sposób dziś błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem pokoju, miłości i jedności w mym Sercu i w Sercu mego syna Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2011 [290]

Drogie dzieci! Przyroda się budzi i na drzewach widać pierwsze pączki, które dadzą przepiękny kwiat i owoc. Dzieci, pragnę, abyście i wy pracowali nad waszym nawróceniem i byście dawali świadectwo własnym życiem, aby wasz przykład był dla innych znakiem i bodźcem do nawrócenia. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem Jezusem o wasze nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.


Orędzie 25 stycznia 2011 [289]

Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i patrzę na was i błogosławię i nie tracę nadziei, że ten świat przemieni się na lepsze i ze pokój będzie panował w ludzkich sercach. Radość zapanuje nad światem, bo otwarliście się na moje wezwanie i miłość Bożą. Duch Święty przemienia wielu ludzi, którzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2010 [288]

Drogie dzieci! Dziś, ja i mój Syn Jezus pragniemy dać wam obfitość radości i pokoju, aż każdy z was będzie radosnym nosicielem i świadkiem pokoju i radości w miejscach, gdzie mieszkacie. Kochane dzieci, bądźcie błogosławieństwem i bądźcie pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 2010 [287]

Drogie dzieci! Patrzę na was i widzę w waszym sercu śmierć bez nadziei, niepokój i głód. Nie ma modlitwy ani zaufania do Boga, dlatego Najwyższy pozwala mi, bym przyniosła wam nadzieję i radość. Otwórzcie się. Otwórzcie wasze serca na Boże miłosierdzie a On da wam wszystko czego potrzebujecie i wypełni wasze serca pokojem, gdyż On jest pokojem i waszą nadzieją. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 2010 [286]

Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Moje wezwanie, pragnie być dla was, kochane dzieci, wezwaniem, abyście się zdecydowali iść drogą nawrócenia, dlatego módlcie się i proście o wstawiennictwo Wszystkich Świętych. Niech oni będą dla was przykładem i bodźcem i radością ku życiu wiecznemu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.


Orędzie 25 września 2010 [285]

Drogie dzieci! Dziś jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem pokoju i zachęcam was, abyście żyli silniej życiem religijnym, bo jesteście jeszcze słabi i nie jesteście pokorni. Kochane dzieci, zachęcam was, abyście mniej mówili, a więcej pracowali nad waszym osobistym nawróceniem, aby wasze świadectwo było owocne. I niech wasze życie będzie nieustanną modlitwą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 2010 [284]

Drogie dzieci! Również dziś z wielką radością pragnę was ponownie wezwać: módlcie się, módlcie się, módlcie się! Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy. W ciągu dnia znajdźcie miejsce, gdzie w skupieniu będziecie z radością modlić się. Kocham was i błogosławię was wszystkich. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 2010 [283]

Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: idźcie za mną z radością. Wszystkich was pragnę prowadzić do mego Syna, a waszego Zbawiciela. Nie jesteście świadomi, że bez Niego nie macie radości i pokoju, ani przyszłości, ani życia wiecznego. Dlatego, kochane dzieci, wykorzystajcie ten czas radosnej modlitwy i zawierzenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 2010 [282]

Drogie dzieci! Z radością was wszystkich wzywam byście z radością żyli moimi orędziami, jedynie w ten sposób, kochane dzieci, będziecie mogli być bliżsi mojemu Synowi. Pragnę was wszystkich prowadzić tylko do Niego, bo w Nim znajdziecie prawdziwy pokój i radość swego serca. Wszystkich was błogosławię i kocham bezgraniczną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 2010 [281]

Drogie dzieci! Bóg dał wam łaskę, abyście żyli i chronili całe dobro jakie jest w was i wokół was i motywowali innych, aby byli lepsi i bardziej święci, ale i szatan nie śpi i poprzez modernizm ukierunkowuje was i prowadzi na swoją drogę. Dlatego, dzieci, w miłości do mego Niepokalanego Serca kochajcie Boga ponad wszystko i żyjcie według Jego przykazań. W ten sposób wasze życie będzie miało sens i pokój zapanuje na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 2010 [280]

Drogie dzieci! W tym czasie, gdy w szczególny sposób modlicie się i prosicie o moje wstawiennictwo, wzywam was kochane dzieci, módlcie się, abym poprzez wasze modlitwy mogła pomóc, aby jak najwięcej serc otworzyło się na moje orędzia. Módlcie się w moich intencjach. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 2010 [279]

Drogie dzieci! Również dziś pragnę was wezwać, byście byli silni w modlitwie nawet w chwili ataku pokus. Chrześcijańskie powołanie przeżywajcie w radości i pokorze, wszystkim dając świadectwo. Jestem z wami i wszystkich was zanoszę przed mego Syna Jezusa, a On wam będzie siłą i wsparciem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2010 [278]

Drogie dzieci! W tym czasie łaski, gdy również przyroda przygotowuje się, by pokazać najpiękniejsze kolory w roku, dzieci, ja was wzywam, byście otworzyli wasze serca Bogu Stworzycielowi, aby On was przemienił i ukształtował na Swój obraz i podobieństwo, aby wszelkie dobro, które zasnęło w waszym sercu przebudziło się do nowego życia i pragnienia wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 2010 [277]

Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy, tak aby w waszych sercach wzrastało nasienie wiary i wyrosło w radosne dawanie świadectwa innym. Jestem z wami i wszystkich was pragnę zachęcić: wzrastajcie i radujcie się w Panu, który was stworzył. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2009 [276]

Drogie dzieci! W tym radosnym dniu wszystkich was przynoszę przed mojego Syna, Króla Pokoju, aby obdarzył was Swoim pokojem i błogosławieństwem. Kochane dzieci, tym pokojem i błogosławieństwem dzielcie się w miłości z innymi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 2009 [275]

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, byście w waszych rodzinach odnowili modlitwę. Z radością przygotujcie się na przyjście Jezusa. Dzieci, niech wasze serca będą czyste i miłe, aby miłość i ciepło popłynęły poprzez was do każdego serca, które jest daleko od Jego miłości. Dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma, rękoma miłości dla wszystkich zagubionych, którzy nie mają już wiary i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 2009 [274]

Drogie dzieci! Również dziś niosę wam swoje błogosławieństwo i wszystkich was błogosławię i wzywam, byście wzrastali na drodze, którą poprzez mnie Bóg rozpoczął dla waszego zbawienia. Dzieci, módlcie się, pośćcie i radośnie dawajcie świadectwo waszej wiary i niech wasze serce zawsze wypełnione będzie modlitwą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 2009 [273]

Drogie dzieci! Wytrwale, z radością pracujcie nad swoim nawróceniem. Swoje radości i smutki ofiarujcie mojemu Niepokalanemu Sercu, abym mogła was prowadzić do mego Najdroższego Syna, abyście w Jego Sercu odnaleźli radość. Jestem z wami, aby was pouczać i prowadzić ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 2009 [271]

Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 2009 [270]

Drogie dzieci! Radujcie się ze mną, nawracajcie się w radości i dziękujcie Bogu za dar mojej obecności pośród was. Módlcie się dzieci, aby w waszych sercach Bóg był w centrum waszego życia i dawajcie świadectwo swoim życiem, by każde stworzenie odczuło miłość Bożą. Dla każdego bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma, by każde stworzenie zbliżyło się do Boga miłości. Błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 2009 [269]

Drogie dzieci! W tym czasie wszystkich was wzywam, abyście się modlili o zesłanie Ducha Świętego na każde ochrzczone stworzenie, aby Duch Święty wszystkich odnowił i poprowadził na drogę [dawania] świadectwa waszej wiary, was i wszystkich, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i oręduję za wami przed Wszechmogącym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie 25 kwietnia 2009 [268]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich, byście modlili się o pokój i dawali świadectwo pokoju w waszych rodzinach, tak by pokój stał się skarbem na tej niespokojnej ziemi. Jestem waszą Królową Pokoju i waszą Matką. Pragnę was poprowadzić drogą pokoju, która pochodzi jedynie od Boga. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 2009 [267]

Drogie dzieci! W tym okresie wiosennym, kiedy wszystko budzi się z zimowego snu i wy wasze dusze obudźcie modlitwą, aby były gotowe przyjąć światło Jezusa Zmartwychwstałego. Dzieci, niech On przybliży was do Swego Serca, abyście się stali otwarci na życie wieczne. Modlę się za was i oręduję przed Wszechmogącym w intencji waszego prawdziwego nawrócenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2009 [266]

Drogie dzieci! W tym czasie wyrzeczenia, modlitwy i pokuty ponownie was wzywam: idźcie, wyznajcie wasze grzechy, aby łaska otworzyła wasze serca i pozwólcie, by ona was zmieniła. Dzieci, nawracajcie się, otwórzcie się na Boga i na Jego plan względem każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 2009 [265]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was niczym ziarno, które umieścicie w moim sercu, a ja je ofiaruję za was mojemu Synowi Jezusowi dla zbawienia waszych dusz. Dzieci, pragnę, by każdy z was rozmiłował się w życiu wiecznym, które jest waszą przyszłością i aby wszystkie ziemskie sprawy pomogły się wam zbliżyć do Boga Stworzyciela. Jestem z wami tak długo, bo jesteście na złej drodze. Dzieci, jedynie z moją pomocą otworzycie oczy. Wielu jest ludzi, którzy żyjąc moimi orędziami pojmują, że są na drodze świętości ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2008 [264]

Drogie dzieci! Jesteście zabiegani, pracujecie, gromadzicie, ale bez błogosławieństwa. Nie modlicie się! Dziś wzywam was, abyście zatrzymali się przed stajenką i pomyśleli o Jezusie, którego również dziś wam daję, aby was błogosławił i pomógł wam zrozumieć, że bez niego nie macie przyszłości. Dlatego, kochane dzieci, oddajcie swoje życie w ręce Jezusa, aby was prowadził i strzegł od wszelkiego zła. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 2008 [263]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście się modlili w tym czasie łaski, aby Dzieciątko Jezus zrodziło się w waszym sercu. On, który jest samym pokojem niech poprzez was podaruje pokój całemu światu. Dlatego, dzieci módlcie się nieustannie za ten wzburzony świat pozbawiony nadziei, abyście stali się świadkami pokoju dla wszystkich. Niech nadzieja popłynie do waszych serc jak rzeka łaski. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 2008 [262]

Drogie dzieci! W szczególny sposób wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, aby poprzez wasze modlitwy powstrzymać plan szatana wobec ziemi, która codziennie coraz bardziej oddala się od Boga, a w miejscu Boga umieszcza siebie i niszczy wszystko to, co jest piękne i dobre w duszy każdego z was. Dlatego kochane dzieci, uzbrójcie się w modlitwę i post, abyście byli świadomi jak bardzo Bóg was kocha i wypełniali wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 2008 [261]

Drogie dzieci! Niech wasze życie będzie ciągłym wybieraniem pokoju. Z radością nieście pokój i nie zapominajcie, że żyjecie w czasie łaski, w którym Bóg poprzez moją obecność daje wam wielkie łaski. Dzieci, nie zamykajcie się, ale wykorzystajcie ten czas i proście o dar pokoju i miłości w waszym życiu, byście stali się świadkami dla innych. Błogosławię was matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 2008 [260]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do osobistego nawrócenia. Bądźcie tymi, którzy się nawrócą i którzy swoim życiem będą dawać świadectwo, kochać, przebaczać i przynosić radość Zmartwychwstałego w świecie, w którym mój Syn umarł i w którym ludzie nie odczuwają potrzeby, by Go poszukiwać i odkrywać w swoim życiu. Adorujcie (Jezusa) i niech wasza nadzieja będzie nadzieją dla tych serc, które nie mają Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 2008 [259]

Drogie dzieci! W tym czasie, gdy myślicie o odpoczynku dla ciała, wzywam was do nawrócenia. Módlcie się i pracujcie tak, by wasze serce pragnęło Boga Stwórcy, który jest prawdziwym odpoczynkiem dla waszej duszy i ciała. Niech On odkryje przed wami swoje oblicze i niech obdarzy was swoim pokojem. Jestem z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 2008 [258]

Drogie dzieci! Również dzisiaj, z wielką radością w moim sercu, wzywam was, byście mnie naśladowali i słuchali moich orędzi. z radością nieście pokój i miłość w tym niespokojnym świecie. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię z moim Synem Jezusem Królem Pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 2008 [257]

Drogie dzieci! W tym czasie laski w którym Bóg pozwolił mi być z wami, ponownie wzywam was dzieci do nawrócenia. Pracujcie dla zbawienia świata w szczególny sposób dopóki jestem z wami. Bóg jest miłosierny i daje szczególne laski, dlatego proście o nie przez modlitwę. Jestem z wami i nie pozostawiam was samych. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 2008 [256]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście wzrastali w miłości Bożej jak kwiat, który poczuje ciepłe promienie wiosny. Dzieci, tak i wy wzrastajcie w miłości Bożej i nieście ją wszystkim, którzy są daleko od Boga. Szukajcie woli Bożej i czyńcie dobro tym, których Bóg postawił na waszej drodze i bądźcie światłem i radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 2008 [255]

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście pracowali nad własnym nawróceniem. Dalecy jeszcze jesteście od spotkania z Bogiem w waszym sercu. Dlatego jak najwięcej czasu spędzajcie na modlitwie i adoracji Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, aby On was przemienił i umieścił w waszym sercu żywą wiarę i pragnienie życia wiecznego. Dzieci, wszystko jest przemijające, jedynie Bóg nie przemija. Jestem z wami i zachęcam was z miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2008 [254]

Drogie dzieci! W tym czasie łaski ponownie wzywam was do modlitwy i wyrzeczenia. Niech wasz dzień przeplatają krótkie żarliwe modlitwy w intencji wszystkich, którzy nie poznali miłości Bożej. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 2008 [253]

Drogie dzieci! W okresie wielkopostnym przybliżacie się do czasu łaski. Wasze serce, niczym zorana ziemia, gotowe jest na przyjęcie plonu, który przyniesie dobro. Dzieci, macie wolność wyboru pomiędzy dobrem i złem. Dlatego wzywam was módlcie się i pośćcie. W waszych sercach posadźcie radość, a owoce radości, dla waszego dobra, wyrosną w waszych sercach. Inni to zobaczą i przyjmą dzięki waszemu życiu. Wyrzeknijcie się grzechu i wybierzcie życie wieczne. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2007 [252]

Drogie dzieci! Z wielką radością niosę wam Króla Pokoju, by was pobłogosławił swoim błogosławieństwem. Oddajcie Mu pokłon i ofiarujcie czas Stwórcy, którego pragnie wasze serce. Nie zapominajcie, że jesteście pielgrzymami na tej ziemi i że dobra materialne mogą wam sprawić niewielką radość, a dzięki memu Synowi darowane jest wam życie wieczne. Jestem z wami dlatego, by was poprowadzić do tego, czego pragnie wasze serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 2007 [251]

Drogie dzieci! Dziś, gdy obchodzicie święto Chrystusa Króla wszego stworzenia pragnę, by On był królem waszego życia. Dzieci, tylko przez darowanie możecie zrozumieć dar ofiary Jezusa na krzyżu dla każdego z was. Dzieci, darujcie Bogu czas, był On was przemienił i wypełnił Swą łaską, abyście i wy byli łaską dla innych. Jestem dla was dzieci łaskawym darem miłości, pochodzącym od Boga dla tego niespokojnego świata. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 2007 [250]

Drogie dzieci! Bóg posłał mnie do was z miłości, abym was poprowadziła na drogę zbawienia. Wielu z was otworzyło serca i przyjęło moje orędzia, a wielu zagubiło się na tej drodze i nigdy z całego serca nie poznali Boga miłości. Dlatego wzywam was, bądźcie miłością i światłem, tam gdzie panuje ciemność i grzech. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 2007 [249]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, by wasze serca płonęły jak najgorętszą miłością do Ukrzyżowanego i byście nie zapomnieli, że oddał Swe życie z miłości do was, abyście i wy zostali zbawieni. Dzieci, medytujcie i módlcie się, aby wasze serce otworzyło się na Bożą miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 2007 [248]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do nawrócenia. Dzieci, niech wasze życie będzie odbiciem dobroci Bożej, a nie nienawiści i braku wiary. Dzieci, módlcie się, by modlitwa stała się dla was życiem. W ten sposób w waszym życiu odkryjecie pokój i radość, które Bóg daje ludziom z sercem otwartym na Jego miłość. A wy, którzy jesteście daleko od Bożego miłosierdzia nawracajcie się, by Bóg nie stał się głuchy na wasze modlitwy i by nie było dla was za późno. Dlatego nawracajcie się w tym czasie łaski i umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 2007 [247]

Drogie dzieci! Dziś, w dniu patrona waszej parafii, wzywam was byście naśladowali żywoty świętych. Niech oni będą dla was przykładem i bodźcem do świętego życia. Niech modlitwa będzie dla was niczym powietrze, a nie obciążeniem. Dzieci, Bóg odkryje przed wami Swą miłość, a wy doznacie radości, iż jesteście moimi umiłowanymi. Bóg będzie was błogosławił i obdarzy was pełnią łaski. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 2007 [246]

Drogie dzieci! Również dzisiaj, z wielką radością w sercu, wzywam was do nawrócenia. Dzieci, nie zapominajcie, że wszyscy jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg prowadzi poprzez Medziugorje. Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać go do zbawienia i na drogę prowadzącą do Niego, który jest początkiem i końcem wszelkiego bytu. Dzieci, z głębi serca, w szczególny sposób wzywam was wszystkich, otwórzcie się na wielką łaskę, którą Bóg wam daje przez moją tu obecność. Każdemu z was pragnę podziękować za ofiary i modlitwy. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 2007 [245]

Drogie dzieci! Wraz ze mną proście Ducha Świętego, by prowadził was przy poszukiwaniu woli Bożej na drodze waszej świętości. A wy, którzy jesteście daleko od modlitwy nawróćcie się i w ciszy swego serca szukajcie zbawienia swej duszy i karmcie ją modlitwą. Każdego z osobna błogosławię swym matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 2007 [244]

Drogie dzieci! Również dziś ponownie wzywam was do nawrócenia. Otwórzcie wasze serca. To czas łaski dopóki jestem z wami, wykorzystajcie go. Powiedzcie: „To jest czas dla mojej duszy”. Ja jestem z wami i kocham was niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 2007 [243]

Drogie dzieci! Z serca pragnę wam podziękować za wasze wielkopostne wyrzeczenia. Chcę was zachęcić byście z otwartym sercem nadal żyli postem. Dzieci, poprzez post i wyrzeczenia będziecie mocni w wierze. Poprzez codzienną modlitwę w Bogu znajdziecie prawdziwy pokój. Ja jestem z wami i nie jestem strudzona. Wszystkich was pragnę poprowadzić ze sobą do raju, dlatego codziennie decydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2007 [242]

Drogie dzieci! W tym okresie Wielkiego Postu otwórzcie wasze serca na Boże miłosierdzie. Ojciec Niebieski każdego z was pragnie wyzwolić od niewoli grzechu. Dlatego, dzieci, wykorzystajcie ten czas i poprzez spotkanie z Bogiem podczas spowiedzi św. pozostawicie grzech i zdecydujecie się na świętość. Uczyńcie to z miłości do Jezusa, który odkupił was swoją krwią, abyście byli szczęśliwi i żyli w pokoju. Dzieci, nie zapominajcie wasza wolność jest waszą słabością, dlatego więc śledźcie z powagą moje orędzia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 2007 [241]

Drogie dzieci! W waszej rodzinie umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu i czytajcie je. W ten sposób poznacie modlitwę sercem i wasze myśli będą przy Bogu. Nie zapominajcie, że jesteście przemijający niczym kwiat na polu, który jest widoczny z daleka, ale w momencie znika. Dzieci, pozostawcie znak dobroci i miłości gdziekolwiek przechodzicie, a Bóg będzie was błogosławił obfitością swego błogosławieństwa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2006 [240]

Drogie dzieci! Również dziś w ramionach przynoszę wam Dziecię Jezus. On, który jest Królem nieba i ziemi, On jest waszym pokojem. Dzieci nikt wam nie może dać pokoju tak jak On, który jest Królem pokoju. Dlatego oddajcie mu pokłon w swoich sercach, wybierzcie Go a będziecie mieć w Nim radość. On będzie was błogosławił swym błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 2006 [239]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dzieci, gdy się modlicie jesteście blisko Boga, a On daje wam pragnienie wieczności. To jest czas, kiedy możecie mówić więcej o Bogu i więcej czynić dla Boga. Dzieci, dlatego się nie opierajcie, ale pozwólcie by Bóg was zmieniał i wszedł do waszego życia. Nie zapominajcie, że podążacie drogą ku wieczności. Dlatego dzieci pozwólcie, by Bóg was prowadził tak jak pasterz swe stado. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 2006 [238]

Drogie dzieci! Dziś Pan pozwolił mi, abym ponownie wam powiedziała, że żyjecie w czasie łaski. Dzieci, nie jesteście świadomi, że Bóg daje wam wielką szansę, abyście się nawracali i żyli w pokoju i miłości. Jesteście tak zaślepieni i przywiązani do spraw ziemskich i myślicie o życiu ziemskim. Bóg posłał mnie bym was prowadziła do życia wiecznego. Dzieci, ja nie odczuwam zmęczenia, choć widzę, że wasze serca są ciężkie i strudzone wszystkim co jest łaską i darem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 2006 [237]

Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i wzywam was wszystkich do całkowitego nawrócenia. Dzieci, zdecydujcie się na Boga, a w Bogu znajdziecie pokój, którego szuka wasze serce. Naśladujcie żywoty świętych i niech oni będą dla was przykładem, a ja będę was zachęcać dopóki Wszechmogący pozwoli mi być z wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 2006 [236]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jedynie przez modlitwę będziecie bliżej mnie i mojego Syna i zobaczycie jak krótkie jest to życie. W waszym sercu zrodzi się pragnienie nieba. Radość zapanuje w waszym sercu, a modlitwa popłynie jak rzeka. W waszych słowach będzie jednie wdzięczność dla Boga, że was stworzył, a pragnienie świętości stanie się dla was rzeczywistością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 2006 [235]

Drogie dzieci! Dzieci, nie myślcie teraz jedynie o wypoczynku dla ciała, ale szukajcie też czasu dla duszy. Niech Duch Święty przemawia do was w ciszy i pozwólcie Mu, by was nawracał i przemieniał. Jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 2006 [234]

Drogie dzieci! Drogie dzieci! Z wielką radością w moim sercu dziękuję wam za wszystkie modlitwy, które w tych dniach ofiarowaliście w moich intencjach. Wiedzcie, kochane dzieci, że nie pożałujecie ani wy, ani wasze dzieci. Bóg nagrodzi was wielkimi łaskami i zasłużycie na życie wieczne. Jestem blisko was i dziękuję wszystkim tym, którzy w ciągu tych lat przyjęli moje orędzia, wprowadzili je w życie i zdecydowali się na świętość i pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 2006 [233]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście wprowadzili w praktykę i żyli orędziami, które wam daję. Dzieci, zdecydujcie się na świętość i myślcie o raju. Tylko w ten sposób w waszym sercu będziecie mieć pokój, którego nikt nie będzie mógł zniszczyć. Pokój jest darem, który Bóg daje wam na modlitwie. Dzieci, proście i starajcie się ze wszystkich sił, aby pokój zwyciężył w waszych sercach i na świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 2006 [232]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście mieli więcej zaufania do mnie i mojego Syna. On zwyciężył przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i wzywa was, abyście przeze mnie byli częścią Jego radości. Dzieci, wy nie widzicie Boga, lecz jeśli się modlicie odczujecie Jego bliskość. Jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 2006 [231]

Dzieci, odwagi! Zdecydowałam się prowadzić was drogą świętości. Wyrzeknijcie się grzechów i pójdźcie drogą zbawienia, drogą, którą wybrał mój Syn. Bóg znajdzie dla was drogę radości poprzez każdą waszą mękę i cierpienie. Dlatego, dzieci, módlcie się. Jesteśmy blisko was ze swoją miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2006 [230]

Drogie dzieci! W okresie Wielkopostnej łaski, wzywam was, byście otworzyli swe serca na dary, które Bóg pragnie wam dać. Nie zamykajcie się, ale przez modlitwę i wyrzeczenia powiedzcie Bogu „Tak”, a On obdarzy was obficie. Tak jak na wiosnę, ziemia otwiera się na ziarno i wydaje plon stukrotny, tak i Ojciec wasz Niebieski, obdarzy was obficie. Dzieci, jestem z wami i kocham was delikatną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 2006 [229]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście głosili Ewangelię w waszych rodzinach. Dzieci, nie zapominajcie o czytaniu Pisma Świętego. Umieśćcie je na widocznym miejscu i dawajcie świadectwo własnym życiem, iż wierzycie i żyjecie Słowem Bożym. Jestem blisko was ze swą miłością i oręduję za każdym z was przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2005 [228]

Drogie dzieci! Dzisiaj również niosę na ręku Dziecię Jezus Króla Pokoju, by błogosławił was swoim pokojem. Dzieci, w szczególny sposób wzywam was, abyście nieśli mój pokój w tym niespokojnym świecie. Bóg będzie was błogosławił. Dzieci, nie zapomnijcie, jestem waszą Matką. Z Dzieciątkiem Jezus na ręku wszystkich was błogosławię szczególnym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 2005 [227]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki modlitwa nim stanie się waszym życiem. Dzieci, w tym czasie, w szczególny sposób modlę się przed Bogiem, aby darował wam dar wiary. Jedynie w wierze odkryjecie radość daru życia, które darował wam Bóg. Wasze serce będzie radosne, myśląc o wieczności. Jestem z wami i kocham was delikatną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 2005 [226]

Dzieci, wierzcie, módlcie się i kochajcie, a Bóg będzie blisko was. Obdarzy was wszystkimi łaskami, o które Go prosicie. Jestem darem dla was, bowiem Bóg, z dnia na dzień, pozwala mi być z wami i kochać każdego z was niezmierną miłością. Dlatego, dzieci, w modlitwie i pokorze otwórzcie wasze serca i bądźcie świadkami mojej obecności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 2005 [225]

Drogie dzieci! W miłości was wzywam: nawróćcie się, nawet jeżeli jesteście daleko od mego serca. Nie zapomnijcie: ja jestem waszą matką i odczuwam ból z powodu każdego, kto jest daleko od mego serca, ale nie zostawiam was samych. Wierzę, że możecie porzucić drogę grzechu i zdecydować się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 2005 [224]

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, abyście żyli moimi orędziami. To jest czas, który Bóg darował wam jako czas łaski. Dlatego, dzieci, wykorzystajcie każdą chwilę i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Błogosławię was wszystkich i oręduje przed Wszechmogącym za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 2005 [223]

Drogie dzieci! Dzisiaj również wzywam was abyście krótkimi i żarliwymi modlitwami wypełnili swój dzień. Gdy się modlicie wasze serce jest otwarte, a Bóg was kocha szczególną miłością i daje wam szczególne łaski. Dlatego wykorzystajcie ten czas łaski i ofiarujcie go Bogu bardziej niż kiedykolwiek dotychczas. W czasie nowenn, pośćcie i wyrzekajcie się, aby szatan był daleko od was, a łaska wokół was. Jestem blisko was i oręduję przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 2005 [222]

Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam za każde wyrzeczenie, które ofiarowaliście w moich intencjach. Wzywam was dzieci abyście byli moimi apostołami pokoju i miłości w swoich rodzinach i w świecie. Módlcie się aby Duch Święty oświecał was i prowadził na drodze świętości. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 2005 [221]

Drogie dzieci! Ponownie wzywam was, abyście w pokorze żyli moimi orędziami. W szczególny sposób świadczcie o nich teraz, gdy zbliżamy się do rocznicy moich objawień. Dzieci, bądźcie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 2005 [220]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, byście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. Niech Duch Święty, który was odnowi, wejdzie do waszych rodzin poprzez modlitwę i czytanie Pisma Świętego. W ten sposób staniecie się nauczycielami religii w swojej rodzinie. Poprzez modlitwę i waszą miłość, świat pójdzie lepszą drogą, a miłość zawładnie światem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 2005 [219]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do miłości. Dzieci, miłujcie się Bożą miłością. Niech w każdej chwili, w radości i w smutku, miłość zwycięża i w ten sposób miłość zapanuje w waszych sercach. Jezus Zmartwychwstały będzie z wami, a wy będziecie Jego świadkami. Będę radować się z wami i chronić was pod matczynym płaszczem. Dzieci, ze szczególną miłością będę patrzeć na wasze codzienne nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2005 [218]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w świecie, który umieszcza Boga na ostatnim miejscu. Dzieci, umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Bóg będzie was błogosławił i da wam siłę, byście dawali świadectwo Boga miłości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami. Dzieci, nie zapominajcie, że kocham was delikatną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 2005 [217]

Drogie dzieci! W tym czasie łaski ponownie wzywam was do modlitwy. Dzieci, módlcie się o jedność chrześcijan, aby wszyscy byli jednym sercem. Jedność naprawdę zagości wśród was kiedy będziecie się modlili i przebaczali. Nie zapominajcie: miłość zwycięży jedynie kiedy się modlicie i wasze serce się otwiera. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2004 [216]

Drogie dzieci! Również dzisiaj z wielką radością niosę wam na ręku mojego Syna Jezusa, który was błogosławi i wzywa do pokoju. Dzieci, módlcie się i w każdej sytuacji bądźcie odważnymi świadkami Dobrej Nowiny. Tylko w ten sposób Bóg będzie was błogosławił i da wam wszystko, o co Go z wiarą prosicie. Jestem z wami tak długo jak mi Wszechmogący pozwoli. Z wielką miłością oręduję za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 2004 [215]

Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was wszystkich, byście się modlili w moich intencjach. Dzieci, módlcie się szczególnie za tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Bożej i nie szukają Boga Zbawiciela. Dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękami i własnym przykładem przybliżcie ich do mego Serca i do Serca mego Syna. Bóg wynagrodzi wam łaskami i swoim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 2004 [214]

Drogie dzieci! To jest czas łaski dla rodziny i dlatego wzywam was – odnówcie modlitwę. Niech w sercu waszej rodziny będzie Jezus. Uczcie się kochać wszystko to co jest święte w modlitwie. Naśladujcie żywoty świętych tak, by byli dla was bodźcem i nauczycielami na drodze świętości. Niech każda rodzina stanie się świadkiem miłości w tym świecie pozbawionym modlitwy i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 2004 [213]

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli miłością tam gdzie panuje nienawiść i pokarmem tam gdzie panuje głód. Dzieci, otwórzcie wasze serce i niech wasze ręce będą wyciągnięte i szczodre, tak aby poprzez was stworzenie dziękowało Bogu Stworzycielowi. Dzieci módlcie się i otwórzcie serce na Bożą miłość, a to jest niemożliwe, jeśli się nie modlicie. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 2004 [212]

Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich do nawrócenia serca. Tak jak w czasie pierwszych dni moich objawień zdecydujcie się na całkowitą przemianę waszego życia. Dzieci, w ten sposób będziecie mieć siłę, by uklęknąć i otworzyć swoje serca przed Bogiem. Bóg usłyszy wasze modlitwy i wysłucha je. Oręduję przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 2004 [211]

Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: bądźcie otwarci na moje orędzia. Dzieci, pragnę was wszystkich przybliżyć do mego Syna Jezusa, dlatego módlcie się i pośćcie. Szczególnie wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, tak, abym mogła was ofiarować mojemu Synowi Jezusowi, a On przemieni i otworzy wasze serca na miłość. Jeśli w waszym sercu będzie miłość – zapanuje w was pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 2004 [210]

Drogie dzieci! Także dzisiaj w moim sercu jest radość. Pragnę podziękować wam za to, że umożliwiacie mi wykonanie mojego planu. Każdy z was jest ważny, dlatego, dzieci, módlcie się i cieszcie się ze mną z powodu każdego serca, które się nawróciło i stało się narzędziem pokoju na świecie. Grupy modlitewne są silne i przez nie, dzieci, można zobaczyć, że w świecie działa Duch Święty. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 2004 [209]

Drogie dzieci! Również dziś zachęcam was, abyście powierzyli się mojemu Sercu i Sercu mojego Syna Jezusa. Jedynie w taki sposób codziennie coraz bardziej będziecie należeć do mnie i motywować się wzajemnie do świętości. W ten sposób radość zapanuje w waszych sercach i będziecie nieść pokój i miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 2004 [208]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście w jeszcze większym stopniu żyli moimi orędziami, w pokorze i miłości tak, aby Duch Święty wypełnił was swoją łaską i mocą. Jedynie w taki sposób będziecie świadkami pokoju i przebaczenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 2004 [207]

Drogie dzieci! Również dziś was wzywam, abyście się otworzyli na modlitwę. Dzieci, otwórzcie wasze serca, szczególnie teraz, w tym czasie łaski i pokażcie swoją miłość do Ukrzyżowanego. Tylko w ten sposób odkryjecie pokój i modlitwa z waszego serca popłynie na świat. Dzieci, bądźcie przykładem i bodźcem do czynienia dobra. Jestem blisko was i wszystkich was kocham. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2004 [206]

Drogie dzieci! Również dzisiaj, jak nigdy dotąd, wzywam was, abyście otworzyli wasze serca na moje orędzia. Dzieci, bądźcie tymi, którzy dusze do Boga przyciągają, a nie tymi, którzy je od Niego oddalają. Jestem z wami i wszystkich was kocham szczególną miłością. To jest czas pokuty i nawrócenia. Wzywam was z głębi serca – całym sercem powierzcie się mnie i wtedy zobaczycie, że wasz Bóg jest wielki, bo obdarzy was pełnią błogosławieństwa i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 2004 [205]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście się modlili. Dzieci, w szczególny sposób módlcie się za wszystkich tych, którzy nie poznali Bożej miłości. Módlcie się, aby ich serca otwarły się i przybliżyły do mego serca i do serca mego Syna Jezusa, abyśmy mogli ich przeobrazić w ludzi pokoju i miłości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2003 [204]

Drogie dzieci! Również dziś błogosławię was wszystkich z moim Synem Jezusem na ręku i niosę wam Tego, który jest Królem Pokoju, by dał wam swój pokój. Dzieci, jestem z wami i kocham was wszystkich. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 2003 [203]

Drogie dzieci! Wzywam was, aby ten czas był dla was jeszcze mocniejszym bodźcem do modlitwy. Dzieci, w tym czasie módlcie się, aby Jezus narodził się we wszystkich sercach, szczególnie w tych, które Go nie znają. Bądźcie miłością, radością i pokojem w tym niespokojnym świecie. Jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 2003 [202]

Drogie dzieci! Ponownie wzywam was, abyście powierzyli się memu sercu i sercu mego Syna Jezusa. Dzieci, pragnę was poprowadzić na drogę nawrócenia i świętości. Jedynie w ten sposób, poprzez was, możemy poprowadzić jak najwięcej dusz na drogę zbawienia. Dzieci, nie zwlekajcie, ale z całego serca powiedzcie: „Chcę pomóc Jezusowi i Maryi, aby jak najwięcej braci i sióstr poznało drogę świętości.” W ten sposób odczujecie zadowolenie, że jesteście przyjaciółmi Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 2003 [201]

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, abyście przybliżyli się do mojego serca. Jedynie tak zrozumiecie dar mojej obecności tu – pośród was. Dzieci, pragnę was prowadzić do serca mojego Syna Jezusa. Ale wy się opieracie i nie chcecie otworzyć waszych serc na modlitwę. Dzieci, ponownie wzywam was, nie bądźcie głusi, ale zrozumcie moje wezwanie, które służy waszemu zbawieniu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 2003 [200]

Drogie dzieci! I dziś wzywam was abyście dziękowali Bogu w waszym sercu za wszystkie łaski, które wam daje poprzez znaki i barwy w przyrodzie. Bóg pragnie was przybliżyć do siebie i zachęca was abyście oddali mu cześć i chwałę. Dlatego ponownie wzywam was, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i nie zapomnijcie – ja jestem z wami. Oręduję przed Bogiem za każdym z was, dopóki wasza radość nie będzie w Nim pełna. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 2003 [199]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy. Dzieci, módlcie się, aż modlitwa nie stanie się dla was radością. Tylko w ten sposób każdy z was odkryje pokój w sercu i wasza dusza będzie szczęśliwa. Będziecie odczuwać potrzebę, by innym dawać świadectwo miłości, którą odczuwacie w swoim sercu i życiu. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi u Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 2003 [198]

Drogie dzieci! Dziś również z wielką radością wzywam was do życia moimi orędziami. Jestem z wami i dziękuję wam, że wprowadziliście w życie to, co wam mówię. Wzywam was, abyście jeszcze bardziej żyli moimi orędziami z nowym entuzjazmem i radością. Niech modlitwa stanie się waszą codziennością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 2003 [197]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy. Odnówcie modlitwę osobistą, a w szczególny sposób proście Ducha Świętego, aby pomógł wam modlić się sercem. Dzieci, oręduję za wami i wszystkich was wzywam do nawrócenia. Jeżeli się nawrócicie to wszyscy wokół was będą odnowieni, a modlitwa będzie dla nich radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 2003 [196]

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, abyście otworzyli się na modlitwę. W okresie minionego Wielkiego Postu zrozumieliście jacy jesteście mali i jak mała jest wasza wiara. Dzieci, również dziś zdecydujcie się na Boga, aby On w was i poprzez was zmieniał serca ludzi, ale i wasze serca. Z radością noście Zmartwychwstałego Jezusa w tym niespokojnym świecie, który pragnie Boga i wszystkiego co Boże. Dzieci, jestem z wami i kocham was szczególną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 2003 [195]

Drogie dzieci! Dzisiaj również wzywam was abyście modlili się o pokój. Dzieci, módlcie się sercem i nie traćcie nadziei, bo Bóg kocha swoje stworzenie. On poprzez moje objawienia pragnie was zbawić – każdego z osobna. Wzywam was na drogę świętości. Módlcie się, a w modlitwie jesteście otwarci na Bożą wolę i tak we wszystkim, co czynicie w was i poprzez was urzeczywistniacie plan Boży. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2003 [194]

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was byście się modlili i pościli w intencji pokoju. Dzieci, tak jak już mówiłam i teraz wam powtarzam jedynie poprzez modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny. Pokój jest drogocennym darem od Boga. Szukajcie, proście, a otrzymacie go. Mówcie o pokoju i nieście pokój w waszych sercach. Pielęgnujcie go niczym kwiat, który potrzebuje wody, delikatności i światła. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój innym. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 2003 [193]

Drogie dzieci! Przez to orędzie ponownie wzywam was, abyście modlili się o pokój. Szczególnie teraz, gdy jest kryzys pokoju, bądźcie ludźmi, którzy się modlą i dają świadectwo pokoju. Kochane dzieci, bądźcie pokojem w tym niespokojnym świecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2002 [192]

Drogie dzieci! Jest to czas wielkich łask, ale również czas wielkich pokus dla wszystkich, którzy chcą iść drogą pokoju. Dzieci, dlatego ponownie wzywam was módlcie się, módlcie się, módlcie się nie słowami lecz sercem. Żyjcie moimi orędziami i nawracajcie się. Bądźcie świadomi tego daru, że Bóg pozwolił mi być z wami, szczególnie dziś, gdy trzymam w ramionach Dzieciątko Jezus – Króla Pokoju. Pragnę dać wam pokój, a wy nieście go w swoich sercach i darujcie innym ludziom, dopóki Boży pokój nie zapanuje na świecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 2002 [191]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do nawrócenia. Dzieci, otwórzcie wasze serce Bogu poprzez spowiedź świętą i przygotujcie duszę, aby w waszym sercu ponownie mogło narodzić się Dziecię Jezus. Pozwólcie Mu, by was przemienił i poprowadził na drogę pokoju i radości. Dzieci, zdecydujcie się na modlitwę. Niech wasze serce pragnie modlitwy szczególnie teraz w tym czasie łaski. Jestem blisko was i oręduję za wami u Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 2002 [190]

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dzieci, wierzcie, że dzięki prostej modlitwie można czynić cuda. Poprzez modlitwę otwieracie swoje serca Bogu i On czyni cuda w waszym życiu. Wasze serce, patrząc na owoce, wypełnia się radością i wdzięcznością do Boga za wszystko co On czyni w waszym życiu, a poprzez was w życiu innych. Dzieci, módlcie się i wierzcie, Bóg daje wam łaski, a wy ich nie widzicie. Módlcie się, a je zobaczycie. Niech wasz dzień wypełniony będzie modlitwą i dziękczynieniem za wszystko co Bóg wam daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 2002 [189]

Drogie dzieci! I w tym niespokojnym czasie wzywam was do modlitwy. Dzieci, módlcie się o pokój, aby każdy człowiek w świecie umiłował pokój. Tylko ta dusza, która odnajdzie pokój w Bogu poczuje się szczęśliwa i miłość popłynie na cały świat. A w szczególny sposób, dzieci, jesteście wezwani do życia w pokoju i świadczenia o pokoju, o pokoju w waszych sercach i rodzinach; wówczas poprzez was pokój popłynie na cały świat. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 2002 [188]

Drogie dzieci! Także dzisiaj jestem z wami na modlitwie, aby Bóg dał wam jeszcze silniejszą wiarę. Dzieci, wasza wiara jest mała i nawet nie jesteście świadomi jak bardzo mimo to nie jesteście gotowi, żeby u Boga szukać daru wiary. Dlatego jestem z wami, dzieci, żeby pomóc wam pojąć moje orędzia i wprowadzić je w życie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się i tylko w wierze i poprzez modlitwę wasza dusza odnajdzie pokój, a świat radość z przebywania z Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 2002 [187]

Drogie dzieci! Dziś raduję się z waszym patronem i wzywam was, abyście byli otwarci na wolę Bożą tak, aby w was i poprzez was wiara wzrastała w ludziach, których spotykacie w życiu codziennym. Dzieci, módlcie się, dotąd aż modlitwa nie stanie się radością. Proście przez wstawiennictwo waszych świętych patronów, aby wam pomogli wzrastać w miłości do Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 2002 [186]

Drogie dzieci! Dziś modlę się za was i z wami, aby Duch Święty wam pomógł, i by umocnił waszą wiarę, abyście jeszcze bardziej przyjęli orędzia, które wam daję tutaj w tym świętym miejscu. Dzieci, zrozumcie, że jest to czas łaski dla każdego z was, a ze mną, dzieci, jesteście bezpieczni. Pragnę wprowadzić was na drogę świętości. Żyjcie moimi orędziami i wprowadźcie w życie każde słowo, które wam daję. Niech staną się dla was drogocenne, gdyż pochodzą z nieba. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 2002 [185]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście modlitwę umieścili na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dzieci, módlcie się i niech modlitwa będzie dla was radością. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi, a wy, dzieci, z radością nieście moje orędzia. Niech wasze życie ze mną będzie radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 2002 [184]

Drogie dzieci! Radujcie się ze mną w tym wiosennym czasie, kiedy cała przyroda się budzi i wasze serca pragną przemiany. Dzieci, otwórzcie się i módlcie się. Nie zapominajcie, że jestem z wami i chcę was poprowadzić do mego Syna, aby On was obdarzył szczerą miłością do Boga i do wszystkiego, co od Niego pochodzi. Otwórzcie się na modlitwę i proście Boga o nawrócenie waszych serc, a On, który widzi wszystkie inne sprawy, zadba o nie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 2002 [183]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście zjednoczyli się z Jezusem w modlitwie. Otwórzcie Mu swoje serca i darujcie Mu wszystko, co w nich jest: radości, smutki i choroby. Niech będzie to dla was czas łaski. Módlcie się dzieci i niech każda chwila należy do Jezusa. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2002 [182]

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście stali się przyjaciółmi Jezusa. Módlcie się o pokój w waszych sercach i pracujcie nad własnym nawróceniem. Dzieci, jedynie tak będziecie mogli stać się świadkami pokoju i miłości Jezusowej na świecie. Otwórzcie się na modlitwę, aby modlitwa była dla was potrzebą. Dzieci, nawracajcie się i dążcie do tego, aby dusza wasza jak najlepiej poznała Jezusa i Jego miłość. Jestem blisko was i wszystkich was błogosławię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 2002 [181]

Drogie dzieci! Teraz, gdy jeszcze spoglądacie na miniony rok, wzywam was, abyście spojrzeli w głąb waszych serc i zdecydowali się być bliżej Boga i modlitwy. Dzieci, jeszcze jesteście przywiązani do spraw ziemskich, a w niewielkim stopniu do życia duchowego. Niech moje dzisiejsze wezwanie będzie dla was bodźcem, abyście się zdecydowali na Boga i na codzienne nawrócenie. Dzieci, nie możecie się nawrócić, jeśli nie zostawicie grzechów i nie zdecydujecie się na miłość do Boga i bliźniego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2001 [180]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was i zachęcam do modlitwy o pokój. Wzywam was szczególnie dzisiaj kiedy przynoszę wam w moich ramionach Nowo Narodzonego Jezusa, abyście się zjednoczyli z Nim poprzez modlitwę i stali się znakiem dla tego niespokojnego świata. Dzieci, zachęcajcie się wzajemnie do modlitwy i miłości. Niech wasza wiara stanie się dla innych zachętą, aby wierzyć i bardziej kochać. Wszystkich was błogosławię i wzywam, abyście byli bliżej mego serca i serca Dzieciątka Jezus. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 2001 [179]

Drogie dzieci! W tym czasie łaski ponownie wzywam was do modlitwy. Dzieci, módlcie się i przygotujcie wasze serca na przyjście Króla Pokoju, by On przez swoje błogosławieństwo dał pokój całemu światu. Niepokój zapanował w sercach i nienawiść zawładnęła światem. Dlatego, wy, którzy żyjecie moimi orędziami, bądźcie światłem i wyciągniętą ręką dla niewierzącego świata, aby wszyscy poznali Boga miłości. Dzieci, nie zapominajcie, że jestem z wami i wszystkich błogosławię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 2001 [178]

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, abyście się modlili całym sercem i wzajemnie się miłowali. Dzieci, jesteście wybrani, by dawać świadectwo o pokoju i radości. Jeżeli nie ma pokoju – módlcie się, a otrzymacie go. Dzieci, poprzez was i wasze modlitwy pokój popłynie na cały świat. Dlatego dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa czyni cuda w ludzkich sercach i na świecie. Jestem z wami i dziękuję Bogu za każdego z was, który z powagą przyjął modlitwę i nią żyje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 2001 [177]

Drogie dzieci! Dzisiaj również wzywam was do modlitwy, szczególnie teraz, gdy szatan chce wojny i nienawiści. Dzieci, ponownie was wzywam, módlcie się i pośćcie, aby Bóg dał wam pokój. Dawajcie świadectwo pokoju każdemu sercu i nieście pokój temu niespokojnemu światu. Jestem z wami, oręduję za każdym z was przed Bogiem. a wy nie bójcie się, bo kto się modli nie boi się zła i nie ma nienawiści w sercu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 2001 [176]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was wszystkich, abyście zdecydowali się na świętość. Dzieci, niech świętość zawsze będzie na pierwszym miejscu w waszych myślach i w każdej sytuacji, w pracy i w mowie. Tak wprowadzicie ją w życie i powoli, powoli, krok po kroku, modlitwa i decyzja o świętości wkroczą do waszych rodzin. Bądźcie wymagający w stosunku do siebie i nie przywiązujcie się do rzeczy materialnych, ale do Boga. Dzieci, nie zapominajcie, że wasze życie jest przemijające jak życie kwiatu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 2001 [175]

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście przez osobistą modlitwę jeszcze bardziej przybliżyli się do Boga. Wykorzystajcie czas odpoczynku i dajcie waszej duszy i waszym oczom odpoczynek w Bogu. Odnajdźcie pokój w przyrodzie, a odkryjecie Boga Stworzyciela, któremu będziecie mogli dziękować za wszystkie stworzenia i wtedy znajdziecie radość w waszym sercu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 2001 [174]

Drogie dzieci! Jestem z wami i błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem. Módlcie się i szukajcie Boga za moim pośrednictwem, szczególnie dzisiaj, kiedy Bóg daje wam obfitość łask. Wykorzystajcie ten czas łaski i zbliżcie się do mojego serca, abym mogła doprowadzić was do mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 2001 [173]

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Dzieci, dużo pracujecie, ale bez Bożego błogosławieństwa. Błogosławcie i szukajcie mądrości Ducha Świętego, by was prowadził w tym czasie łaski, tak abyście zrozumieli łaskę tego czasu i żyli nią. Drogie dzieci, nawracajcie się i uklęknijcie w ciszy waszego serca. Umieśćcie Boga w centrum waszego istnienia tak, abyście mogli w radości dawać świadectwo piękna, które Bóg nieustannie daje w waszym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 2001 [172]

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dzieci, modlitwa czyni cuda. Gdy jesteście zmęczeni i chorzy i nie znacie sensu waszego życia, weźcie różaniec i módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się radosnym spotkaniem z waszym Zbawicielem. Dzieci, jestem z wami, oręduję i modlę się za was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 2001 [171]

Drogie dzieci! Również i dziś wzywam was, abyście otworzyli się na modlitwę. Dzieci, żyjecie w czasach, kiedy Bóg daje wam wielkie łaski, a wy nie umiecie ich wykorzystać. Troszczycie się o wszystko inne, a najmniej o duszę i życie duchowe. Przebudźcie się z tego męczącego snu waszej duszy i powiedzcie Bogu z całej siły – TAK. Zdecydujcie się na nawrócenie i świętość. Dzieci, jestem z wami i wzywam was do doskonalenia waszej duszy i wszystkiego, co czynicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2001 [170]

Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki nie zrozumiecie miłości Bożej do każdego z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 2001 [169]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście z jeszcze większym entuzjazmem odnowili modlitwę i post, aż modlitwa stanie się dla was radością. Drogie dzieci, kto się modli nie boi się przyszłości, a kto pości nie boi się zła. Powtarzam raz jeszcze: jedynie poprzez modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny; wojny waszej niewiary i lęku przed przyszłością. Dzieci, jestem z wami i pouczam was: pokój i nadzieja wasza jest w Bogu. Dlatego zbliżcie się do Boga i umieśćcie Go na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 2000 [168]

Drogie dzieci! Dziś, gdy Bóg pozwolił mi, że mogę być z wami z małym Jezusem na ręku, raduję się z wami i chwalę Boga za wszystko, co uczynił w tym Roku Jubileuszowym. Szczególnie dziękuję Bogu za wszystkie powołania, za tych, którzy w pełni powiedzieli Bogu – TAK. Wszystkich was błogosławię moim błogosławieństwem i błogosławieństwem nowo narodzonego Jezusa. Modlę się za was wszystkich, by radość zrodziła się w waszych sercach, tak byście w radości i wy nosili radość, która dziś jest we mnie. W tym Dziecięciu niosę wam Zbawiciela waszych serc i tego, który wzywa was do świętości życia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 2000 [167]

Drogie dzieci! Dziś, kiedy niebo w szczególny sposób jest blisko was, wzywam was do modlitwy, abyście poprzez modlitwę umieścili Boga na pierwszym miejscu. Dzieci, dzisiaj jestem blisko was i błogosławię każdego z was swoim matczynym błogosławieństwem, abyście mieli siłę i miłość do wszystkich ludzi, których spotkacie w ciągu waszego ziemskiego życia i byście mogli dawać Bożą miłość, Raduję się z wami i pragnę wam powiedzieć, że wasz brat Slavko narodził się w niebie i oręduje za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 2000 [166]

Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę otworzyć dla was moje matczyne serce i wezwać was wszystkich, byście się modlili w moich intencjach. Pragnę wraz z wami odnowić modlitwę i wezwać was do postu, który chcę ofiarować swojemu Synowi Jezusowi na przyjście nowych czasów, czasu wiosny. W Roku Jubileuszowym wiele serc otworzyło się na Mnie i Kościół odnawia się w Duchu. Raduję się z wami i dziękuję Bogu za ten dar, a was, dzieci, wzywam: módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż modlitwa stanie się dla was radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 2000 [165]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście otwarli się na modlitwę. Niech modlitwa stanie się dla was radością. Odnówcie modlitwę w swoich rodzinach i zakładajcie grupy modlitewne, bo w ten sposób przeżyjecie radość i wspólnotę na modlitwie. Wszyscy, którzy się modlą i są członkami grup modlitewnych mają serca otwarte na wolę Bożą i radośnie dają świadectwo o Bożej miłości. Jestem z wami i wszystkich was noszę w swoim sercu oraz błogosławię was swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 2000 [164]

Pragnę podzielić się z wami swoją radością. W Niepokalanym Sercu odczuwam, że jest wielu ludzi, którzy się do mnie przybliżyli i w szczególny sposób – modląc się i nawracając – niosą w swoich sercach zwycięstwo mego Niepokalanego Serca. Pragnę wam podziękować i zachęcić was, abyście z miłością i mocą Ducha Świętego jeszcze więcej czynili dla Boga i Jego Królestwa. Jestem z wami i błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 2000 [163]

Drogie dzieci! Nie zapominajcie, że tutaj na ziemi jesteście w drodze do wieczności i że wasz dom jest w niebie. Dlatego, drogie dzieci, bądźcie otwarci na Bożą miłość i porzućcie egoizm i grzech. Niech wasza radość płynie tylko z odkrywania Boga w codziennej modlitwie. Dlatego wykorzystajcie ten czas i módlcie się, módlcie się, módlcie się, a Bóg będzie blisko was w modlitwie i poprzez modlitwę. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 2000 [162]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Ten kto się modli nie boi się przyszłości. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jestem z wami i wszystkich was kocham. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 2000 [161]

Drogie dzieci! Raduję się z wami i w tym czasie łaski wzywam was do odnowy ducha. Dzieci, módlcie się, by Duch Święty zamieszkał w was w pełni, tak byście mogli z radością dawać świadectwo wszystkim, którzy są daleko od wiary. Dzieci, szczególnie módlcie się o dary Ducha Świętego, abyście każdego dnia i w każdej sytuacji w duchu miłości byli bliżej brata – człowieka i byście w mądrości pokonywali wszelkie trudności. Jestem z wami i oręduję za wami przed Jezusem. Dziękuje, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 2000 [160]

Drogie dzieci! Również i dziś wzywam was do nawrócenia. Zbyt wiele zajmujecie się sprawami materialnymi, a tak niewiele duchowymi. Otwórzcie swoje serca i więcej pracujcie nad osobistym nawróceniem. Codziennie zdecydujcie się poświęcić czas Bogu i modlitwie, aż modlitwa stanie się dla was radosnym spotkaniem z Bogiem. Jedynie tak wasze życie będzie miało sens z radością będziecie myśleć o życiu wiecznym. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 2000 [159]

Drogie dzieci! Wykorzystajcie ten czas, bo jest to czas łaski. Jestem z wami i oręduję u Boga za każdym z was, aby wasze serca otworzyły się na Boga i na miłość Bożą. Drogie dzieci, módlcie się nieustannie, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 2000 [158]

Drogie dzieci! Przebudźcie się ze snu niewiary i grzechu, gdyż to jest czas łaski, który daje wam Bóg. Wykorzystajcie ten czas i proście Boga o łaskę uzdrowienia swego serca, byście sercem patrzyli na Boga i człowieka. W szczególny sposób módlcie się za tych, którzy nie poznali miłości Bożej i swoim życiem dajcie świadectwo, tak by również oni poznali Boga i Jego nieskończoną miłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 2000 [157]

Drogie dzieci! Dzieci, wzywam was do nieustannej modlitwy. Jeżeli modlicie się jesteście bliżsi Bogu, a On poprowadzi was drogą pokoju i zbawienia. Dlatego dzisiaj, wzywam was, byście dawali pokój innym ludziom. Jedynie w Bogu jest prawdziwy pokój. Otwórzcie swoje serca i stańcie się ludźmi dającymi pokój, a inni w was i poprzez was odkryją pokój. I tak będziecie dawać świadectwo o Bożym pokoju i miłości, które On wam daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 1999 [156]

Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dzieci, dzisiaj w szczególny sposób wraz z małym Jezusem, którego trzymam na ręku daję wam możliwość, abyście zdecydowali się na pokój. Dzięki waszemu „tak” dla pokoju i wyborze Boga otwiera się przed wami nowa możliwość dla pokoju. Dzieci, tylko w ten sposób ten czas – stulecie stanie się dla was czasem pokoju i dobrobytu. Dlatego dajcie maleńkiemu nowo narodzonemu Jezusowi pierwsze miejsce w waszym życiu, a On poprowadzi was drogą zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 1999 [155]

Drogie dzieci! Dziś również wzywam was do modlitwy. Niech w tym czasie łaski krzyż będzie dla was drogowskazem miłości i jedności, przez który przychodzi prawdziwy pokój. Dlatego, dzieci, w tym czasie szczególnie się módlcie, by w waszych sercach zrodził się mały Jezus – twórca pokoju. Tylko poprzez modlitwę staniecie się moimi apostołami pokoju w tym niespokojnym świecie. Dlatego módlcie się, a modlitwa stanie się dla was radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 1999 [154]

Drogie dzieci! Nie zapominajcie: To jest czas łaski, dlatego – módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 1999 [153]

Drogie dzieci! Dzisiaj ponownie was wzywam, abyście nieśli mój pokój. W szczególny sposób teraz, gdy mówi się, że Bóg jest daleko, a przecież nigdy nie był bliżej was. Wzywam was, abyście poprzez czytanie Pisma Świętego odnowili modlitwę w rodzinach i przebywali razem w spotkaniu z Bogiem, który nieskończenie kocha swoje stworzenia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 1999 [152]

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was byście w barwach przyrody wysławiali Boga Stworzyciela. On nawet poprzez najmniejszy kwiat mówi o swoim pięknie i o miłości, którą was stworzył. Dzieci niech modlitwa wypływa z waszego serca niczym wielka woda ze źródła. Niech pola pszenicy mówią wam o miłosierdziu Bożym wobec każdego stworzenia. Dlatego odnówcie modlitwę, dziękując za wszystko co daje wam Bóg. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 1999 [151]

Drogie dzieci! Dziś również raduję się z wami i wszystkich was wzywam do modlitwy sercem. Dzieci, wzywam was, abyście tu wraz ze mną dziękowali Bogu za wszystkie łaski, które On daje wam przeze mnie. Pragnę, byście zrozumieli, że chcę tu stworzyć nie tylko miejsce modlitwy, ale i spotkania serc. Pragnę, by serce moje, Jezusa i wasze przemieniły się w jedno serce miłości i pokoju. Dlatego, dzieci, módlcie się i radujcie się z powodu wszystkiego co Bóg tu czyni, wbrew temu, że szatan wywołuje kłótnie i niepokój. Jestem z wami i wszystkich was prowadzę drogą miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 1999 [150]

Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za to, że żyjecie moimi orędziami i dajecie świadectwo o nich swoim życiem. Dzieci, bądźcie silni i módlcie się, by modlitwa dała wam siłę i radość. Tylko w ten sposób każdy z was będzie należał do mnie i będę go prowadzić drogą zbawienia. Dzieci, módlcie się i dajcie świadectwo swoim życiem o mojej obecności tutaj. Niech każdy wasz dzień będzie radosnym świadczeniem o Bożej miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 1999 [149]

Drogie dzieci! Dzisiaj również wzywam was byście się nawrócili i mocniej wierzyli w Boga. Dzieci, poszukujecie pokoju i modlicie się na rozmaite sposoby, a jeszcze nie oddaliście swego serca Bogu, aby wypełnił je swoją miłością. Oto dlaczego jestem z wami, by was pouczyć i przybliżyć ku miłości Bożej. Jeżeli pokochacie Boga ponad wszystko łatwo będzie wam się modlić i otworzycie Mu serce. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 1999 [148]

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dzieci, z radością nieście pokój i miłość temu niespokojnemu światu. Przez post i modlitwę dawajcie świadectwo, że należycie do mnie i żyjecie moimi orędziami. Módlcie się i szukajcie! Ja modlę się i oręduję za wami przed Bogiem byście się nawrócili, by wasze życie i wasze zachowanie było zawsze chrześcijańskie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 1999 [147]

Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy sercem. W szczególny sposób, dzieci, wzywam was byście modlili się o nawrócenie grzeszników, tych którzy mieczem nienawiści i codziennymi przekleństwami przebijają moje serce i serce mojego Syna Jezusa. Módlcie się, dzieci, za wszystkich, którzy nie pragną poznać miłości Bożej, pomimo że należą do Kościoła. Módlmy się, by się nawrócili, by Kościół zmartwychwstał w miłości. Czas, który jest wam dany na nawrócenie możecie przeżyć tylko w miłości i modlitwie. Postawcie Boga na pierwszym miejscu, aby Jezus Zmartwychwstały został waszym przyjacielem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 1999 [146]

Drogie dzieci! Dzisiaj również jestem z wami w szczególny sposób rozważając i przeżywając w swoim sercu mękę Jezusa. Dzieci, otwórzcie swoje serca i oddajcie mi to co jest w nich: radości, smutki i każdy nawet najmniejszy ból, bym mogła go przekazać Jezusowi, by On przez swą niezmierzoną miłość rozpalił i przemienił wasze smutki w radość swego zmartwychwstania. Dlatego teraz, dzieci, wzywam was, by wasze serca w szczególny sposób otworzyły się przez modlitwę, abyście przez modlitwę stali się przyjaciółmi Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 1999 [145]

Drogie dzieci! Ponownie wzywam was do modlitwy. Nie możecie wymawiać się tym, że musicie więcej pracować bo przyroda jest jeszcze pogrążona w głębokim śnie. Otwórzcie się przez modlitwę. Odnówcie modlitwę w rodzinach. Postawcie Pismo św. na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je, rozważajcie i uczcie się jak Bóg kocha swój naród. Jego miłość jest widoczna również w dzisiejszych czasach, bo posyła wam Mnie, bym was wezwała na drogę zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 1998 [144]

Drogie dzieci! W radości Bożego Narodzenia chcę was pobłogosławić swym błogosławieństwem. Dzieci, w szczególny sposób daję wam błogosławieństwo Dzieciątka Jezus. Niech On wypełni was swoim pokojem. Dzieci, dzisiaj nie macie pokoju, a dążycie do niego. Dlatego w tym dniu wzywam was wraz ze swoim Synem Jezusem: módlcie się módlcie się, módlcie się, gdyż bez modlitwy nie ma cie ani radości, ani pokoju, ani przyszłości. Dążcie do pokoju i szukajcie go, a Bóg jest prawdziwym pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 1998 [143]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was byście przygotowali się na przyjście Jezusa. W szczególny sposób przygotujcie swoje serca. Niech spowiedź święta będzie dla was pierwszym aktem nawrócenia, a wtedy, drogie dzieci zdecydujcie się na świętość. Niech wasze nawrócenie i zdecydowanie się na świętość zostanie podjęte dzisiaj, a nie jutro. Ja, dzieci wszystkich was wzywam na drogę zbawienia i chcę wam pokazać drogę do raju. Dlatego, dzieci bądźcie moi i zdecydujcie się ze mną na świętość. Dzieci, z powagą przyjmijcie modlitwę i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 1998 [142]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście przybliżyli się do mego Niepokalanego Serca. Wzywam was, byście w swoich rodzinach odnowili żar pierwszych dni, gdy wzywałam was do postu, modlitwy i nawrócenia. Dzieci, przyjmowaliście moje orędzia z otwartym sercem, pomimo że nie widzieliście, czym jest modlitwa. Dzisiaj wzywam was, byście całkowicie się otwarli, bym mogła was przeobrazić i doprowadzić do Serca mego Syna Jezusa, by On wypełnił was swoją miłością. Dzieci, w ten sposób odnajdziecie prawdziwy pokój, pokój, który daje wam jedynie Bóg. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 1998 [141]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was byście stali się moimi świadkami żyjąc w wierze swoich ojców. Dzieci, szukacie znaków i orędzi, a nie widzicie, że Bóg wzywa was przez każdy wschód słońca o poranku, abyście się nawrócili i powrócili na drogę prawdy i zbawienia. Dzieci, wiele mówicie o swoim nawróceniu, a mało czynicie. Dlatego nawracajcie się i zacznijcie żyć moimi orędziami – nie w słowach, ale w życiu i wtedy dzieci będziecie mieć siłę, byście się zdecydowali na prawdziwe nawrócenie serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 1998 [140]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście poprzez modlitwę jeszcze bardziej przybliżyli się do mnie. Dzieci jestem waszą Matką, kocham was i chcę, by każdy z was został zbawiony i był ze mną w raju. Dlatego, dzieci módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki wasze życie nie stanie się modlitwą. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 1998 [139]

Drogie dzieci! Dzisiaj, dzieci, wzywam was, byście poprzez modlitwę byli z Jezusem, abyście poprzez osobiste doświadczenia mogli odkryć piękno Bożych stworzeń. Nie możecie mówić ani dawać świadectwa o modlitwie, jeżeli się nie modlicie. Dlatego, dzieci, w cichości serca zostańcie z Jezusem, by On swoją miłością was zmieniał i przeobrażał. To jest dla was, dzieci, czas łaski. Wykorzystajcie go na swoje osobiste nawrócenie, ponieważ gdy macie Boga, macie wszystko. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 1998 [138]

Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę podziękować, że żyjecie moimi orędziami. Wszystkich was błogosławię swoim macierzyńskim błogosławieństwem i wszystkich was zanoszę przed mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 1998 [137]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was byście poprzez modlitwę i ofiary przygotowali się na przyjście Ducha Świętego. Dzieci, to jest czas łaski więc ponownie was wzywam, abyście zdecydowali się na Boga Stworzyciela. Pozwólcie Mu, żeby was przeobrażał i zmieniał. Niech wasze serce będzie gotowe, by słuchać i żyć, wszystkim tym co dla każdego z was zaplanował Duch Święty. Dzieci, pozwólcie dzieci Duchowi Świętemu, by was prowadził drogą prawdy i zbawienia do życia wiecznego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 1998 [136]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście poprzez modlitwę otworzyli się na Boga niczym kwiat otwierany jest przez poranne promienie słońca. Dzieci, nie bójcie się. Ja jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każdym z was, by wasze serce przyjęło dar nawrócenia. Dzieci, tylko tak zrozumiecie jak ważna jest łaska w tych czasach i Bóg stanie się wam bliższy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 1998 [135]

Drogie dzieci! Dzisiaj również wzywam was do postu i wyrzeczeń. Dzieci, wyrzeknijcie się tego, co przeszkadza wam by być bliżej Jezusa. W szczególny sposób wzywam was: módlcie się, bo tylko poprzez modlitwę będziecie mogli zapanować nad swoją wolą, i odkryć wolę Bożą nawet w najdrobniejszych sprawach. Dzieci, przez wasze codzienne życie staniecie się przykładem i będziecie świadczyć, czy żyjecie z Jezusem, czy też przeciw Niemu i Jego woli. Dzieci, chcę byście się stali apostołami miłości. Kochając, dzieci, zrozumiecie, że należycie do mnie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 1998 [134]

Drogie dzieci! Dzisiaj również jestem z wami i ponownie wszystkich was wzywam, żebyście przybliżyli się do mnie poprzez modlitwę. W szczególny sposób wzywam was do wyrzeczenia w tym czasie łaski. Dzieci, rozważajcie i przeżywajcie mękę i śmierć Jezusową poprzez wasze małe poświęcenia za każdego z was. Jedynie, gdy każdego z was. Poprzez modlitwę i własne wyrzeczenia staniecie się bardziej otwarci na dar wiary i miłości wobec Kościoła oraz otaczających was ludzi. Kocham was i błogosławię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 1998 [133]

Drogie dzieci! Dzisiaj ponownie wszystkich was wzywam do modlitwy. Jedynie poprzez modlitwę, drogie dzieci, wasze serce się przemieni, stanie się lepsze i bardziej czułe na Słowo Boże. Dzieci, nie dopuśćcie, by szatan przeciągnął was na swoją stronę i robił z wami to co chce. Wzywam was byście byli odpowiedzialni i zdecydowani i każdy dzień poświęcili Bogu poprzez modlitwę. Msza święta, dzieci, niech nie będzie obyczajem, lecz życiem. Codziennie przeżywając Mszę św. odczujecie potrzebę świętości i będziecie wzrastać w świętości. Jestem blisko was i oręduję za każdym z was przed Bogiem, aby dał wam siłę byście zmienili swoje serce. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 1997 [132]

Drogie dzieci! Również dzisiaj raduję się z wami i wzywam was do dobra. Pragnę, aby każdy z was nosił pokój w sercu i medytował nad słowami: Chcę, aby Bóg zajmował pierwsze miejsce w moim życiu. W ten sposób każdy z was dzieci stanie się święty. Mówcie dzieci każdemu, pragnę dla ciebie dobra, a wtedy odwzajemni się on dobrem i wówczas dobro zamieszka w sercach wszystkich ludzi. Dziś wieczorem, dzieci przynoszę wam dobro – mojego Syna, który oddał życie dla waszego zbawienia. Przeto, dzieci, radujcie się i wznoście ręce do Jezusa, który jest jedynym dobrem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 1997 [131]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście zrozumieli swoje chrześcijańskie powołanie. Dzieci, prowadziłam was i prowadzę przez ten czas łaski, abyście stali się świadomi swego chrześcijańskiego powołania. Święci męczennicy umierając dawali świadectwo: Jestem chrześcijaninem i kocham Boga ponad wszystko! Dzieci, dzisiaj wzywam również was, abyście się cieszyli i stali się radosnymi chrześcijanami, odpowiedzialnym i świadomymi, że Bóg was wezwał, abyście w szczególny sposób byli radośnie wyciągniętymi rękami do tych, którzy nie wierzą i by oni poprzez przykład waszego życia zyskali wiarę i miłość do Boga. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wasze serce stało się otwarte i czułe na Słowo Boże. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 1997 [130]

Drogie dzieci! I dziś jestem z wami i wzywam was wszystkich do odnowienia siebie poprzez życie moimi orędziami. Dzieci, niech modlitwa stanie się dla was życiem. Bądźcie przykładem dla innych. Dzieci, pragnę, abyście nieśli pokój i Bożą radość dzisiejszemu niespokojnemu światu. Dlatego, dzieci módlcie się, módlcie się, módlcie się! Jestem z wami i błogosławię was moim macierzyńskim pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 1997 [129]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście zrozumieli, że bez miłości nie możecie pojąć, że Bóg musi być na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dlatego dzieci, wzywam was wszystkich, abyście miłowali nie ludzką, lecz Bożą miłością. Wtedy wasze życie stanie się piękniejsze i bezinteresowne. Pojmiecie, że Bóg daje się wam z miłości w najprostszy sposób. Dzieci, abyście zrozumieli moje słowa, które wam przekazuję z miłości, módlcie się, módlcie się, módlcie się, a będziecie mogli z miłością akceptować innych i przebaczać wszystkim, którzy uczynili wam zło. Odpowiadajcie modlitwą, bowiem modlitwa jest owocem miłości do Boga Stwórcy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 1997 [128]

Drogie dzieci! Bóg daje mi ten czas jako dar dla was, abym mogła was pouczać i prowadzić drogą zbawienia. Teraz, drogie dzieci, nie pojmujecie tej łaski, ale wkrótce nadejdzie czas, kiedy odczujecie żal za tymi orędziami. Dlatego, dzieci, żyjcie wszystkimi słowami, które dawałam wam przez ten czas łaski i odnówcie modlitwę, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Szczególnie wzywam tych wszystkich, którzy poświęcili się mojemu Niepokalanemu Sercu, aby stali się przykładem dla innych. Wzywam wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnice do modlitwy różańcowej i do uczenia jej innych. Różaniec, dzieci, jest mi szczególnie drogi. Poprzez różaniec otworzycie mi swoje serca i będę mogła wam pomóc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 1997 [127]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście odpowiedzieli na moje wezwanie do modlitwy. Pragnę, drogie dzieci, abyście w tym czasie znaleźli kącik do osobistej modlitwy. Chcę was poprowadzić do modlitwy sercem, gdyż tylko wtedy pojmiecie, jak puste jest wasze życie bez modlitwy. Odkryjecie sens swojego życia, gdy odkryjecie Boga; Boga na modlitwie. Otwórzcie więc, drogie dzieci, drzwi swojego serca, aby pojąć, że modlitwa jest radością, bez której nie możecie żyć. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 1997 [126]

Drogie dzieci! Dzisiaj w szczególny sposób jestem z wami i przekazuję wam moje matczyne błogosławieństwo pokoju. Modlę się i oręduję za wami przed Bogiem, byście pojęli, że każdy z was niesie pokój. Nie możecie zaznać pokoju, jeżeli wasze serca nie trwają w pokoju Bożym. Dlatego, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa stanowi fundament waszego pokoju. Otwórzcie swe serca i dajcie Bogu czas, by stał się On waszym przyjacielem. Gdy zawrzecie prawdziwą przyjaźń z Bogiem, żadna burza nie będzie mogła jej nie zniszczyć. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 1997 [125]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście wysławiali Boga i aby imię Boże było święte w waszych sercach i w waszym życiu. Dzieci, gdy jesteście w świętości Bożej, Bóg jest z wami i obdarza was pokojem i radością, które od Boga pochodzą, tylko przez modlitwę. Dlatego, dzieci odnówcie modlitwę w swoich rodzinach, a wasze serca będą wysławiać święte imię Boże i niebo zapanuje w waszych sercach. Jestem blisko was i wstawiam się za wami przed Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 1997 [124]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, aby wasze życie było powiązane z Bogiem – Stworzycielem, gdyż tylko wtedy nabierze ono sensu i zrozumiecie, że Bóg jest miłością. Bóg posyła mnie do was z miłości, abym pomogła wam pojąć, że bez Niego nie ma ani przyszłości, ani radości, a przede wszystkim nie ma zbawienia wiecznego. Dzieci, wzywam was, abyście porzucili grzech i modlili się nieustannie i przez modlitwę rozpoznawali sens swojego życia. Bóg udziela się temu, kto Go poszukuje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 1997 [123]

Dzieci, wzywam was w szczególny sposób, abyście wzięli krzyż w ręce i rozpamiętywali rany Jezusa. Proście Jezusa, aby uzdrowił wasze rany, których doznaliście, drogie dzieci, w ciągu waszego życia z powodu własnych grzechów lub grzechów waszych rodziców. Tylko w ten sposób, drogie dzieci, pojmiecie, że światu jest potrzebne uzdrowienie wiary w Boga Stworzyciela. Rozmyślając nad męką i śmiercią Jezusa nad krzyżu zrozumiecie, że tylko przez modlitwę wy również możecie stać się prawdziwymi apostołami wiary, gdy w prostocie i na modlitwie przeżywać będziecie wiarę, która jest darem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 lutego 1997 [122]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was w szczególny sposób abyście otworzyli się na Boga Stworzyciela i stali się aktywni. Wzywam was, dzieci, abyście w tym czasie rozejrzeli się komu potrzebna jest wasza pomoc duchowa lub materialna. Przez swój przykład, dzieci, staniecie się wyciągniętymi rękami Boga, którego ludzkość poszukuje. Tylko w ten sposób pojmiecie, że jesteście wezwani do dawania świadectwa i radosnego niesienia słowa Bożego i Jego miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 1997 [121]

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście rozmyślali o swojej przyszłości. Tworzycie nowy świat bez Boga, tylko własnymi siłami i dlatego jesteście niezadowoleni i bez radości w sercu. Ten czas jest moim czasem, więc dlatego, dzieci ponownie wzywam was do modlitwy. Kiedy odnajdziecie jedność z Bogiem, odczujecie głód Słowa Bożego, a wasze serca zaleje radość i gdziekolwiek byście byli, świadczyć będziecie o Bożej miłości. Błogosławię was i powtarzam: jestem z wami, aby wam pomóc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 1996 [120]

Drogie dzieci! Dziś jestem z wami w szczególny sposób, trzymając Dziecię Jezus w swoich ramionach i wzywam was, dzieci, abyście otworzyli się na Jego wezwanie. Ono wzywa was do radości. Dzieci, żyjcie radośnie przesłaniami Ewangelii, które powtarzam od czasu, kiedy jestem z wami. Dzieci jestem waszą Matką i pragnę odkryć wam Boga miłości i Boga pokoju. Nie pragnę, aby wasze życie upływało w smutku, lecz by było spełnione w radości na wieczność, zgodnie z Ewangelią. Tylko w ten sposób wasze życie będzie miało sens. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 1996 [119]

Drogie dzieci! Dziś ponownie wzywam was do modlitwy, abyście przez modlitwę, post i małe ofiary przygotowali się na przyjście Jezusa. Niech ten czas, dzieci, będzie dla was czasem łaski. Wykorzystajcie każdy moment i czyńcie dobro, gdyż tylko w ten sposób odczujecie w swoich sercach narodzenie Jezusa. Jeśli dacie przykład własnym życiem i staniecie się znakiem miłości Bożej, radość ogarnie ludzkie serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 1996 [118]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście otworzyli się na Boga Stworzyciela, aby On was przemieniał. Dzieci, jesteście mi drodzy, kocham was wszystkich i wzywam was, abyście zbliżyli się do mnie i aby wasza miłość do mojego Niepokalanego Serca była bardziej żarliwa. Pragnę was odnawiać i prowadzić przez moje Serce do Serca Jezusowego, które dzisiaj za was cierpi i wzywa was do nawrócenia i odnowy. Przez was pragnę odnowić świat. Zrozumcie, dzieci, że dzisiaj wy jesteście solą ziemi i światłem świata. Dzieci wzywam was i kocham was i w szczególny sposób proszę: nawróćcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 1996 [117]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście ofiarowali swoje krzyże i cierpienia w moich intencjach. Dzieci, jestem waszą Matką i pragnę wam pomóc, wypraszając łaski u Boga. Dzieci, ofiarujcie swoje cierpienia jako dar dla Boga, a staną się one przepięknym kwiatem radości. Zatem módlcie się, dzieci, abyście zrozumieli, jak cierpienie może stać się radością, a krzyż drogą radości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 1996 [116]

Drogie dzieci! Słuchajcie, gdy pragnę mówić do was i wezwać was do większej wiary i zawierzenia Bogu, który was nieskończenie kocha. Dzieci, wy nie umiecie żyć w łasce Bożej, więc ponownie wzywam was, abyście nosili Słowo Boże w swoich sercach i w myślach. Umieśćcie, dzieci, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim. Pouczajcie swoje dzieci, lecz jeśli nie będziecie dla nich przykładem, one staną się bezbożnikami. Rozmyślajcie i módlcie się i wtedy Bóg narodzi się w waszych sercach, a wasze serca napełnią się radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 1996 [115]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście każdego dnia decydowali się na Boga. Dzieci, mówicie wiele o Bogu, ale mało świadczycie o Nim swoim życiem. Dlatego, dzieci, zdecydujcie się na nawrócenie, aby wasze życie było prawdziwe przed Bogiem, byście w prawdzie swojego życia mogli świadczyć o pięknie, którym was Bóg obdarował. Dzieci, wzywam was ponownie, abyście się zdecydowali na modlitwę, gdyż w modlitwie będziecie mogli przeżywać nawrócenie. Wówczas każdy z was w prostocie stanie się podobny do dziecka, które jest otwarte na miłość Ojca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 1996 [114]

Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za wszystkie ofiary, które w tych dniach mi złożyliście. Dzieci, wzywam was, abyście się otworzyli i zdecydowali na nawrócenie. Wasze serca, dzieci, nie są jeszcze w pełni otwarte na Mnie, więc dlatego ponownie wzywam was, abyście się otworzyli w modlitwie, niech przez modlitwy Duch Święty pomoże wam, by wasze kamienne serca stały się sercami z ciała. Dzieci dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie i że zdecydowaliście się pójść ze Mną ku świętości.

Orędzie 25 maja 1996 [113]

Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam podziękować za wszystkie modlitwy i ofiary, które złożyliście w miesiącu mnie poświęconym. Dzieci pragnę, abyście wy wszyscy byli aktywni w tym czasie, który przeze mnie jest w szczególny sposób zjednoczony z Niebem.Módlcie się, abyście pojęli, że powinniście przez własne życie i własny przykład pracować nad głoszeniem zbawienia. Dzieci, pragnę, aby ludzie nawracali się i widzieli w was mnie samą i mojego Syna Jezusa. Będę wstawiać się za wami, pomogę wam, abyście stawali się światłem. Pomagajcie innym, gdyż pomagając im wasze dusze znajdują zbawienie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 1996 [112]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, aby modlitwa była na pierwszym miejscu w waszych rodzinach. Dzieci, kiedy Bóg zajmuje pierwsze miejsce, wtedy i wy sami będziecie szukać woli Boga we wszystkim co robicie. W ten sposób wasze codzienne nawrócenie stanie się łatwiejsze. Dzieci, poszukujcie w pokorze tego co w waszym sercu jest złe, abyście wiedzieli co należy zrobić. Nawrócenie będzie dla was codziennym zadaniem, które będziecie wypełniać z radością. Dzieci, jestem z wami, błogosławię was i wzywam, abyście stali się moimi świadkami przez modlitwę i osobiste nawrócenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 1996 [111]

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście ponownie zdecydowali się miłować Boga ponad wszystko. W tych czasach, kiedy z powodu ducha konsumpcjonizmu zapomina się co znaczy kochać i cenić prawdziwe wartości, ja was, dzieci ponownie wzywam, aby w waszym życiu Bóg zajął pierwsze miejsce. Niech szatan nie mami was materialnymi dobrami, lecz dzieci zdecydujcie się na Boga, który jest wolnością i miłością. Wybierzcie życie, a nie śmierć duszy. Dzieci, w tym czasie kiedy rozmyślacie o męce i śmierci Jezusa, wzywam was, abyście zdecydowali się na to życie, które zakwitło Zmartwychwstaniem i niech wasze życie dzisiaj zostanie odnowione poprzez nawrócenie, które was doprowadzi do życia wiecznego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 1996 [110]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do nawrócenia. To jest najważniejsze orędzie, które wam tutaj dałam. Dzieci, pragnę aby każdy z was niósł moje orędzia. Wzywam was, dzieci, abyście żyli orędziami, które wam przekazywałam przez te lata. Ten czas jest czasem łaski. Szczególnie teraz, kiedy Kościół wzywa was do modlitwy i nawrócenia i Ja was wzywam, dzieci, abyście żyli moimi orędziami, które wam dawałam przez ten czas, od kiedy się tutaj ukazuję. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 1996 [109]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście zdecydowali się na pokój. Proście Boga, aby wam dał prawdziwy pokój. Żyjąc pokojem w swoich sercach pojmiecie, drogie dzieci, że pokój jest Bożym darem. Drogie dzieci, bez miłości nie możecie żyć pokojem. Owocem pokoju jest miłość, a owocem miłości jest wybaczenie. Jestem z wami i wzywam was wszystkich, dzieci, abyście wpierw wybaczyli swojej rodzinie, aby móc wybaczyć innym. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 1995 [108]

Drogie dzieci! Raduję się dziś z wami i przynoszę wam Dzieciątko Jezus, aby was pobłogosławiło. Wzywam was, drogie dzieci, byście z Nim zjednoczyli swoje życie. Jezus jest Królem Pokoju i tylko On może udzielić wam pokoju, którego szukacie. Jestem z wami i oddaję was w szczególny sposób Jezusowi, teraz w tych nowych czasach, kiedyś trzeba się na Niego zdecydować. Ten czas jest czasem łaski. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 1995 [107]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, aby każdy od nowa zaczął kochać wpierw Boga, który was zbawił i odkupił, a następnie braci i siostry ze swojego otoczenia. Dzieci, bez miłości nie możecie wzrastać w świętości i nie możecie czynić dobrych uczynków. Zatem, dzieci, módlcie się, nie ustawajcie w modlitwie, aby Bóg odkrył wam Swoją Miłość. Wezwałam was wszystkich do zjednoczenia ze mną i do miłowania. I dziś jestem z wami i wzywam was, abyście odkryli miłość w swoich sercach i rodzinach. Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 1995 [106]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście obcowali z przyrodą, gdyż tam spotkacie Boga Stworzyciela. Dzieci, wzywam was do dziękowania Bogu za wszystko, co wam daje. Dziękując odkryjecie Najwyższego i całe dobro, które was otacza. Dzieci, Bóg jest wielki i wielka jest Jego miłość wobec każdego stworzenia. Dlatego też módlcie się, abyście pojęli Bożą miłość i dobroć. Dzięki dobroci i miłości Boga Stworzyciela i Ja jestem z wami jako dar. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 1995 [105]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do rozmiłowania się w Przenajświętszym Sakramencie. Adorujcie Go, dzieci, w waszych parafiach, a będziecie zjednoczeni z całym światem. Jezus stanie się dla was Przyjacielem i nie będziecie mówić o Nim jak o kimś ledwie poznanym. Zjednoczenie z Nim będzie dla was radością i staniecie się świadkami Jezusowej miłości, jaką On ma dla każdego stworzenia. Dzieci, kiedy adorujecie Jezusa jesteście również blisko mnie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 1995 [104]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was życiem. Żadna rodzina nie może powiedzieć, że jest w niej pokój, jeśli się nie modli. Niech więc wasz dzień zaczyna się od porannej modlitwy, a kończy się wieczorną modlitwą dziękczynienia. Dzieci, jestem z wami i kocham was, błogosławię i pragnę, aby każdy z was był w moich objęciach. Nie możecie być w moich objęciach, jeśli nie jesteście gotowi do codziennej modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 1995 [103]

Drogie dzieci! I dziś wzywam was do modlitwy, gdyż tylko w modlitwie możecie zrozumieć moje przyjście tutaj. Duch Święty oświeci was w modlitwie, abyście pojęli jak musicie się nawrócić. Dzieci pragnę uczynić z was przepiękny bukiet przygotowany na wieczność, ale wy nie przyjmujecie drogi nawrócenia, drogi zbawienia, którą wam proponuję poprzez te objawienia. Dzieci, módlcie się, nawracajcie wasze serca, przybliżajcie się do mnie. Niech dobro zwycięża zło. Kocham was i błogosławię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 1995 [102]

Drogie dzieci! Jestem szczęśliwa, że widzę was w tak wielkiej liczbie, że odpowiedzieliście i przybyliście, aby żyć moimi orędziami. Wzywam was, dzieci, abyście z radością nieśli pokój w tym niespokojnym świecie. Módlcie się o pokój, aby jak najszybciej zapanowała era pokoju, na którą moje serce z niecierpliwością oczekuje. Ja, dzieci jestem blisko was i oręduję za każdym z was przed Wszechmogącym, wszystkich was błogosławię swoim macierzyńskim błogosławieństwem.

Orędzie 25 maja 1995 [101]

Drogie dzieci! Wzywam was, dzieci, pomóżcie mi waszymi modlitwami, abym mogła przygarnąć jak najwięcej serc do mojego Niepokalanego Serca. Szatan jest silny i z całej mocy chce przyciągnąć jak najwięcej osób do siebie i do grzechu. Czyha więc, aby wykorzystać każdy moment. Proszę was, dzieci módlcie się i pomóżcie mi, abym wam pomogła. Jestem waszą Matką i kocham was, dlatego pragnę wam pomóc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 1995 [100]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do miłości. Dzieci, bez miłości nie możecie żyć ani z Bogiem, ani z braćmi, więc wzywam was wszystkich do otwarcia swoich serc na Bożą miłość, która jest niezmierna i dostępna dla każdego z was. Bóg posłał mnie z miłości do was, aby wam wskazać drogę zbawienia, drogę miłości. Jeśli nie miłujecie wpierw Boga, nie będziecie mogli umiłować ani bliźniego, ani tego kogo nienawidzicie. Dlatego dzieci módlcie się, bo przez modlitwę odkryjecie miłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 1995 [99]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście żyli pokojem w waszych sercach i rodzinach. Dzieci nie ma pokoju tam, gdzie nie ma modlitwy i nie ma miłości tam, gdzie nie ma wiary. Dlatego wzywam was wszystkich, dzieci, abyście się dzisiaj ponownie zdecydowali na nawrócenie. Jestem blisko was, zapraszam was wszystkich, dzieci, w moje objęcia, aby wam pomóc, lecz wy tego nie pragniecie i dlatego szatan wodzi was na pokuszenie: nawet w najmniejszych sprawach wasza wiara zanika. Dlatego, dzieci módlcie się, bo poprzez modlitwę uzyskacie błogosławieństwo i pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 1995 [98]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście stali się misjonarzami moich orędzi, które wam daję w tym tak drogim mi miejscu. Bóg pozwolił mi pozostać tak długo z wami, dlatego, dzieci, wzywam was do życia moimi orędziami z miłością, do szerzenia ich w całym świecie, aby popłynęły rzeką miłości do ludzi przepełnionych nienawiścią i niepokojem. Wzywam was, dzieci abyście byli pokojem – tam gdzie jest niepokój i światłem – tam gdzie jest ciemność, aby każde serce mogło przyjąć światło i drogę zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 1995 [97]

Drogie dzieci! Wzywam was do otwarcia drzwi waszych serc na Jezusa, tak jak kwiat otwiera się na słońce. Jezus pragnie napełnić wasze serca radością i pokojem. Nie możecie, dzieci, urzeczywistnić pokoju, jeśli nie jesteście w pokoju z Jezusem. Dlatego wzywam was do spowiedzi, aby Jezus stał się waszą prawdą i pokojem. Dzieci, módlcie się o siłę do realizacji tego, o czym wam mówię. Jestem z wami i kocham was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 1995 [96]

Drogie dzieci! Dziś raduję się z wami i modlę się z wami o pokój: pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach, pokój w waszych pragnieniach, pokój na całym świecie. Niech was dzisiaj błogosławi Król Pokoju i obdarzy swoim pokojem. Błogosławię was i noszę każdego z was w sercu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 1994 [95]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Jestem z wami i kocham was wszystkich. Jestem waszą Matką i pragnę, aby wasze serca podobne były do mojego serca. Dzieci, bez modlitwy nie możecie żyć i mówić, że jesteście moimi. Modlitwa jest radością. Modlitwa jest tym, czego pragnie ludzkie serce. Dlatego przybliżcie się, dzieci do mojego Niepokalanego Serca, a odkryjecie Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 1994 [94]

Drogie dzieci! Jestem z wami i raduję się darem Wszechmogącego, że mogę przebywać z wami, pouczać was i prowadzić drogą doskonałości. Dzieci pragnę, abyście byli przepięknym bukietem, który chcę podarować Bogu na dzień Wszystkich Świętych. Wzywam was do otwarcia się i życia na wzór świętych. Kościół, który jest naszą Matką wybrał ich aby byli dla was zachętą w waszym codziennym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 1994 [93]

Drogie dzieci! Raduję się z wami i wzywam was do modlitwy. Dzieci, módlcie się w moich intencjach. Wasze modlitwy są mi bardzo potrzebne. Poprzez nie pragnę prowadzić was do Boga. On jest waszym zbawieniem. Bóg posyła mnie, abym wam pomogła i prowadziła do raju, który jest waszym celem. Dlatego, dzieci, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 1994 [92]

Drogie dzieci! Dziś łączę się z wami w sposób szczególny prosząc o dar obecności mojego umiłowanego Syna w waszej ojczyźnie. Módlcie się dzieci o zdrowie dla mojego najdroższego syna, który cierpi, a którego wybrałam na te czasy. Modlę się i wstawiam u mojego Syna Jezusa Chrystusa, aby urzeczywistniły się marzenia, jakie mieli wasi ojcowie. Módlcie się, dzieci, w szczególny sposób, gdyż szatan jest silny i chce zniszczyć nadzieję w waszych sercach. Błogosławię was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 1994 [91]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście zdecydowali się poświęcać cierpliwie czas na modlitwę. Dzieci, nie możecie powiedzieć, że jesteście moimi i że poprzez moje orędzia przeżyliście nawrócenie, jeśli nie jesteście gotowi poświęcać czasu Bogu każdego dnia. Jestem blisko was i błogosławię was wszystkich. Dzieci, nie zapominajcie, że jeśli nie modlicie się, nie jesteście blisko mnie i nie jesteście blisko Ducha Świętego, który was prowadzi drogą świętości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 1994 [90]

Drogie dzieci! Dziś cieszę się w mym sercu, patrząc na was wszystkich tu obecnych. Błogosławię was i wzywam, abyście zdecydowali się żyć moimi orędziami, które wam tutaj daję. Ja, dzieci, pragnę was wszystkich powitać i doprowadzić do Jezusa, gdyż On jest waszym zbawieniem. Dlatego, dzieci, im więcej się modlicie, tym bardziej stajecie się moimi i mojego Syna Jezusa. Błogosławię was wszystkich moim macierzyńskim błogosławieństwem i dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 1994 [89]

Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich, abyście mieli więcej zaufania do mnie i żyli głębiej moimi orędziami. Jestem z wami i wstawiam się za wami przed Bogiem, ale czekam, aby i wasze serca otwarły się na moje orędzia. Radujcie się, gdyż Bóg was kocha i każdego dnia daje wam możliwość nawrócenia się i pogłębienia wiary w Boga Stworzyciela. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 1994 [88]

Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich, abyście się zdecydowali na modlitwę w mojej intencji. Dzieci, proszę was, aby każdy pomógł mi w realizacji mojego planu, poprzez tę parafię. Obecnie w szczególny sposób, dzieci wzywam was, abyście zdecydowali się pójść drogą świętości. Tylko tak będziecie blisko mnie. Kocham was i pragnę poprowadzić was wszystkich razem ze mną do raju. Jeśli się jednak nie modlicie, nie jesteście pokorni i posłuszni orędziom, które wam daję, nie mogę wam pomóc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 1994 [87]

Drogie dzieci! Dziś raduję się z wami i wzywam was do otwarcia się na mnie, abyście stali się orężem w moich rękach dla zbawienia świata. Pragnę, dzieci, abyście wy wszyscy, którzy odczuliście posmak świętości poprzez orędzia, które wam daję, nieśli je światu głodnemu Boga i Bożej miłości. Dziękuję wam wszystkim, że odpowiedzieliście tak licznie i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 1994 [86]

Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za wasze modlitwy. Wszyscy pomagaliście mi, aby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Jestem blisko was i modlę się za każdego, ale proszę was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, bowiem tylko modlitwą możemy zwyciężyć zło i uchronić to wszystko, co szatan chce zniszczyć w waszym życiu. Jestem waszą Matką, wszystkich was kocham jednakowo i wstawiam się za wami przed Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 1994 [85]

Drogie dzieci! Wszyscy jesteście moimi dziećmi. Kocham was. Ale, moje dzieci, nie zapominajcie, że bez modlitwy nie możecie być blisko mnie. W obecnych czasach szatan chce wprowadzić nieład w wasze serca i w wasze rodziny. Dzieci, nie dajcie się. Nie pozwólcie, aby on kierował wami, waszym życiem. Kocham was i wstawiam się przed Bogiem za wami. Dzieci, módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 1993 [84]

Drogie dzieci! Dzisiaj raduję się z Dzieciątkiem Jezus i pragnę, aby radość Jezusowa wstąpiła w każde serce. Dzieci, poprzez orędzie przekazuję wam błogosławieństwo wraz z moim Synem Jezusem, aby w każdym sercu zapanował pokój. Kocham was dzieci i wzywam was wszystkich, abyście zbliżyli się do mnie przez modlitwę. Mówicie bowiem i mówicie, lecz się nie modlicie. Dlatego, dzieci, zdecydujcie się na modlitwę. Tylko w ten sposób staniecie się szczęśliwi i Bóg da wam to, o co Go poprosicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 1993 [83]

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście się przygotowali, jak nigdy dotąd, na przyjście Jezusa. Niech Dzieciątko Jezus zapanuje w waszych sercach, gdyż tylko wtedy będziecie szczęśliwi, kiedy Jezus będzie waszym Przyjacielem. Nie będzie wam trudno wtedy modlić się, oddać swoje ofiary i świadczyć o wielkości Jezusa w waszym życiu, bo On da wam siłę i radość. Jestem blisko was, oręduję i modlę się za wami. Kocham was wszystkich i błogosławię.

Orędzie 25 października 1993 [82]

Drogie dzieci! W tych dniach wezwałam was do modlitwy i do życia tym, co wam mówię, ale mało żyjecie moimi orędziami. Mówicie, a nie żyjecie. Dlatego, dzieci, ta wojna trwa tak długo. Wzywam was do otwarcia się na Boga i do życia z Bogiem w sercu, dając świadectwo o moich orędziach i czyniąc dobro. Kocham was i pragnę chronić was od wszelkiego zła, ale wy tego nie chcecie. Drogie dzieci, nie mogę wam pomagać, jeżeli nie żyjecie Bożymi przykazaniami, jeżeli nie żyjecie Mszą świętą, jeżeli nie unikacie grzechu. Wzywam was, byście się stali apostołami miłości i dobroci. W tym niespokojnym świecie świadczcie o Bogu i Bożej miłości, a Bóg będzie wam błogosławił i da wam to, o co Go poprosicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 1993 [81]

Drogie dzieci! Jestem waszą Matką i wzywam was, byście zbliżali się do Boga poprzez modlitwę, bowiem tylko On jest waszym Pokojem i waszym Zbawicielem. Dlatego, dzieci, nie szukajcie pociech materialnych, ale szukajcie Boga. Ja modlę się za wami i wstawiam u Boga za każdym z was. Proszę o waszą modlitwę, abyście mogli mnie przyjąć, a także przyjąć moje orędzie tak jak w pierwszych dniach objawień. Jedynie wówczas, kiedy otworzycie wasze serce i będziecie się modlić, dokonają się cuda. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 1993 [80]

Drogie dzieci! Pragnę, abyście zrozumieli, że jestem waszą Matką i że chcę wam pomagać i wzywać was do modlitwy. Jedynie przez modlitwę możecie zrozumieć, przyjąć i wprowadzić w życie moje orędzia. Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się, byście mogli zrozumieć znaki tego czasu. To jest czas szczególny! Dlatego jestem z wami, aby przybliżyć was do mojego serca i do serca mojego Syna Jezusa. Drogie dzieci, pragnę byście byli dziećmi światłości, a nie ciemności. Dlatego żyjcie tym, co wam mówię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 1993 [79]

Drogie dzieci! Dziękuję wam za modlitwy i miłość, jaką mi okazujecie. Wzywam was, abyście się zdecydowali na modlitwę w moich intencjach. Drogie dzieci, ofiarujcie nowennę, składając w ofierze to, do czego jesteście najbardziej przywiązani. Pragnę, aby wasze życie było złączone ze mną. Jestem waszą Matką dzieci i pragnę, żeby szatan was nie zwodził, gdyż on chce prowadzić was złą drogą. Nie może tego uczynić, jeśli mu na to nie pozwolicie. Dlatego, dzieci, odmawiajcie modlitwę sercem, bowiem wtedy pojmiecie moje wezwanie i moje gorące pragnienie pomagania wam. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 1993 [78]

Drogie dzieci! Również i dzisiaj cieszę się z waszej tutaj obecności. Błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem i wstawiam się za każdym z was u Boga. Wzywam was, byście odnowili życie moimi orędziami i realizowali je w praktyce. Jestem z wami i błogosławię was wszystkich każdego dnia. Drogie dzieci, to są szczególne czasy i dlatego jestem z wami, aby was kochać i chronić, żeby chronić wasze serca przed szatanem, aby coraz bardziej przybliżać was do Serca mojego Syn Dziękuję że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 1993 [77]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście poprzez modlitwę otwarli się na Boga, aby Duch Święty zaczął czynić cuda w was i poprzez was. Jestem z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem, bowiem każdy z was, drogie dzieci, jest ważny w moim planie zbawienia. Wzywam was abyście nieśli dobro i pokój. Bóg może wam dać pokój, jeśli się nawrócicie i będziecie się modlić. Dlatego drogie moje dzieci módlcie się, módlcie się, módlcie się i czyńcie to, czym natchnie was Duch Święty. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 1993 [76]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich, abyście przebudzili wasze serca do miłości. Obcujcie z naturą i przyglądajcie się, jak budzi się przyroda, bo to wam pomoże otworzyć wasze serca na miłość Boga Stwórcy. Pragnę, abyście obudzili miłość w waszych rodzinach: tam gdzie niepokój i nienawiść – niech zapanuje miłość, bo gdzie miłość w sercu, tam i modlitwa. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jestem z wami, wspomagam was swoją modlitwą, aby Bóg dał wam moc miłowania. Błogosławię was i miłuję moją macierzyńską miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 1993 [75]

Drogie dzieci! Dziś jak nigdy dotąd wzywam was, żebyście się modlili o pokój, o pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach i pokój w całym świecie, gdyż szatan chce wojny, chce niepokoju, chce zniszczyć wszystko, co jest dobre. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 lutego 1993 [74]

Drogie dzieci! Dziś błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem i wzywam was wszystkich do nawrócenia. Pragnę, aby każdy z was zdecydował się na zmianę życia i aby każdy z was pracował więcej w Kościele nie poprzez słowa czy myśli, lecz poprzez przykład, tak aby wasze życie było radosnym dawaniem świadectwa o Jezusie. Nie możecie mówić, że jesteście nawróceni, bowiem wasze życie musi stać się codziennym nawracaniem się. Dzieci, Bóg da wam poznać, co macie konkretnie czynić i jak się zmieniać. Jestem z wami i biorę was wszystkich pod swój płaszcz. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 1993 [73]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście na serio przyjęli moje orędzia i żyli nimi. Te dni są dniami, kiedy powinniście się zdecydować na Boga, Pokój i Dobro. Niech wszelka nienawiść i zazdrość znikną z waszego życia, z waszych myśli, a niech zamieszka w nich tylko miłość do Boga i bliźnich. Tak i tylko tak będziecie mogli rozpoznać znaki czasu: jestem z wami i prowadzę was ku nowym czasom, czasom które Bóg wam daje jako łaskę, abyście Go mogli jeszcze bardziej poznać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 1992 [72]

Drogie dzieci! Dziś pragnę was wszystkich okryć swoim płaszczem i ochronić przed wszelkimi napaściami szatańskimi. Dzisiaj jest dzień pokoju, ale na całym świecie jest wiele niepokoju i dlatego wzywam was, abyście wszyscy ze mną poprzez modlitwę budowali nowy świat pokoju. Ja nie mogę tego uczynić bez was i dlatego wzywam was wszystkich z macierzyńską miłością, a resztę Bóg uczyni. Otwórzcie się na Boże plany i Jego zamysły, abyście mogli współpracować z Nim dla pokoju i dobra i nie zapominajcie, że wasze życie nie do was należy, lecz jest darem, którym macie radować innych i prowadzić ich do życia wiecznego. Drogie dzieci, niech wam zawsze towarzyszy delikatność maleńkiego Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 1992 [71]

Drogie dzieci! Dziś, jak nigdy, wzywam was do modlitwy. Niech wasze życie stanie się modlitwą. Bez miłości nie możecie się modlić. Dlatego wzywam was, abyście wpierw umiłowali Boga Stwórcę waszego życia, bowiem wtedy we wszystkich rozpoznacie Boga i pokochacie miłością, którą On was miłuje. Drogie dzieci, to jest łaska, że ja jestem z wami. Dlatego przyjmijcie moje orędzia i żyjcie według nich dla waszego dobra. Kocham was i jestem z wami, aby was pouczać i prowadzić drogą wyrzeczeń do nowego życia i do nawrócenia. Tylko tak odkryjecie Boga i wszystko to, od czego teraz jesteście daleko. Dlatego módlcie się, dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 1992 [70]

Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy teraz, kiedy szatan jest silny i chce opanować jak najwięcej dusz. Módlcie się, drogie dzieci i miejcie więcej zaufania do Mnie, bo jestem tutaj, aby wam pomóc i poprowadzić was nową drogą, ku nowemu życiu. Dlatego, drogie dzieci, słuchajcie i żyjcie tym, co wam mówię, bo jest to dla was ważne, żebyście pamiętali moje słowa i wszystko to o czym mówiłam kiedy nie będę już z wami. Wzywam was, abyście gruntownie odmienili wasze życie i zdecydowali się na nawrócenie nie słowami, lecz życiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 1992 [69]

Drogie dzieci! I dziś chcę wam powiedzieć: Jestem z wami i w tych niespokojnych dniach, kiedy szatan chce zniszczyć wszystko to, co Ja i mój Syn Jezus budujemy, chce was odwieść jak najdalej od życia chrześcijańskiego i przykazań, do których was Kościół wzywa, żebyście według nich żyli. Szatan chce zniszczyć to wszystko, co jest święte w was i wokół was. Dlatego, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, żebyście mogli zrozumieć to wszystko, co Bóg przez moje przyjście wam daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 1992 [68]

Drogie dzieci! Dziś chcę wam powiedzieć, że was kocham. Kocham was moją macierzyńską miłością i wzywam, byście otworzyli mi się całkowicie, abym przez każdego z was mogła nawracać i ratować świat, w którym jest wiele grzechów i wiele z tego, co nie jest dobre. Dlatego, moje drogie dzieci, otwórzcie się, abym mogła przed wami odkryć i pokazać wam Boga, który was kocha. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 1992 [67]

Drogie dzieci! Dziś ponownie wzywam was do modlitwy i to modlitwy radosnej, aby nikt z was w tych smutnych dniach nie odczuwał rozżalenia, lecz radość ze spotkania ze swoim Bogiem Stworzycielem. Módlcie się, dzieci, abyście byli coraz bliżej mnie i odczuli przez modlitwę, czego od was pragnę. Jestem z wami i każdego dnia błogosławię was swoim macierzyńskim błogosławieństwem, prosząc, by Bóg obdarzył was wszystkich obfitymi łaskami w waszym codziennym życiu. Dziękujcie Bogu za dar, że mogę być z wami, gdyż, powiadam wam, to jest wielka łaska. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 1992 [66]

Drogie dzieci! Dziś jestem szczęśliwa, chociaż moje serce jest jeszcze trochę smutne z powodu tych wszystkich, którzy wybrali tę drogę, a potem z niej zrezygnowali. Moja obecność tutaj jest po to, aby was poprowadzić nową drogą, drogą zbawienia. Dlatego wzywam was codziennie do nawrócenia, gdyż jeśli się nie modlicie, nie możecie mówić, że się nawracacie. Modlę się za was i oręduję za pokojem przed Bogiem: najpierw jednak w waszych sercach i w waszym otoczeniu, aby Bóg był waszym pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

(Marija Pavlović powiedziała: „Matka Boża udzieliła wszystkim swego szczególnego błogosławieństwa”).

Orędzie 25 maja 1992 [65]

Drogie dzieci! I dziś ponawiam wezwanie do modlitwy, abyście poprzez modlitwę jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga. Jestem z wami i pragnę was wszystkich prowadzić drogą zbawienia, którą daje wam Jezus. Z każdym dniem jestem coraz bliżej i bliżej was, chociaż wy tego nie uświadamiacie sobie i nie chcecie przyznać, że jesteście za mało związani ze mną modlitwą. Kiedy przychodzą doświadczenia i problemy mówicie: Boże, Matko, gdzie jesteście? A ja tyko na was czekam i na wasze „tak”, aby zanieść je Jezusowi, by mógł was obdarzyć swoimi łaskami. Dlatego jeszcze raz przyjmijcie moje wezwanie i ponownie zacznijcie się modlić, dopóki modlitwa nie stanie się radością, bowiem wtedy odkryjecie, że Bóg jest wszechmocny w waszym codziennym życiu. Jestem z wami i czekam na was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 1992 [64]

Drogie dzieci! Dzisiaj znów wzywam was do modlitwy. Tylko modlitwą i postem można wstrzymać wojnę. Dlatego, drogie moje dzieci, módlcie się i swoim życiem dajcie świadectwo, że jesteście moimi i do mnie należycie, gdyż szatan chce w tych dniach zamętu sprowadzić na złą drogę jak najwięcej dusz. Dlatego wzywam was, abyście się zdecydowali na Boga, a On was obroni i wskaże, co powinniście czynić i jaką drogą iść. Wzywam wszystkich, którzy mi powiedzieli „tak”, aby odnowili akt poświęcenia się mojemu Synowi Jezusowi i Jego Sercu i mnie, abyśmy mogli was jeszcze intensywniej użyć jako oręża pokoju w tym niespokojnym świecie. Medziugorje jest znakiem dla was wszystkich i wezwaniem do modlitwy oraz przeżywania dni łaski, które Bóg wam daje. Dlatego, drogie dzieci, przyjmijcie z powagą wezwanie do modlitwy. Jestem z wami i wasze cierpienie jest również moim. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 1992 [63]

Drogie dzieci! Dziś jak nigdy wzywam was do życia moimi orędziami i do stosowania ich w praktyce. Przyszłam do was, aby wam pomóc i dlatego wzywam was do zmiany życia, gdyż idziecie nieszczęsną drogą, drogą zagłady. Kiedy mówiłam wam: nawróćcie się, módlcie się, pośćcie, pojednajcie się, przyjęliście te orędzia powierzchownie. Zaczęliście żyć według nich, ale potem odstąpiliście, gdyż było to dla was trudne. Nie, drogie dzieci, kiedy coś jest dobre, trzeba w dobrym wytrwać, a nie myśleć, że Bóg mnie nie widzi, nie słucha, nie pomaga mi. Tak i wy z powodu nędznych interesów odeszliście od Boga i ode mnie. Pragnęłam stworzyć dzięki wam oazę pokoju, miłości i dobroci. Bóg pragnął, abyście przez swoją miłość i przy Jego pomocy czynili cuda i byli przykładem. Przeto to wam powiem: szatan igra z wami i waszymi duszami, a ja nie mogę wam pomóc, gdyż jesteście daleko od mojego serca. Dlatego módlcie się, żyjcie według moich orędzi, a wtedy ujrzycie cuda miłości Bożej w waszym codziennym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 1992 [62]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, żebyście jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga przez modlitwę. Tylko w ten sposób będę mogła wam pomóc i obronić was przed każdą napaścią szatana. Jestem z wami i wstawiam się za wami u Boga, ale potrzebne mi są jednak wasze modlitwy i wasze „tak”. Łatwo gubicie się w materialnych i ludzkich rzeczach, a zapominacie, że Bóg jest waszym największym Przyjacielem. Dlatego, moje drogie dzieci, zbliżcie się do Boga, aby was obronił i chronił przed każdym złem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 stycznia 1992 [61]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do odnowienia modlitwy w rodzinach, aby każda rodzina stała się radością dla mego Syna Jezusa. Drogie dzieci, módlcie się i szukajcie więcej czasu dla Jezusa, abyście mogli wszystko zrozumieć i przyjąć, nawet najcięższe choroby i krzyże. Jestem z wami i pragnę was przyjąć do swego serca i bronić, ale wy jeszcze nie zdecydowaliście się. Dlatego, drogie dzieci, żądam od was modlitwy, abyście pozwolili mi pomóc wam przez modlitwę. Proście, moje drogie dzieci, aby modlitwa stała się waszym codziennym pokarmem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 grudnia 1991 [60]

Drogie dzieci! Dzisiaj w szczególny sposób przynoszę wam Małego Jezusa, aby was pobłogosławił błogosławieństwem Pokoju i Miłości. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jest to łaska, której wielu ludzi nie rozumie i nie przyjmuje. Dlatego wy, którzy powiedzieliście, że jesteście moimi i szukacie u mnie pomocy dajcie wszystko z siebie. Przede wszystkim dajcie swoją miłość i przykład w rodzinach. Mówicie, że Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym. Dlatego, drogie dzieci, niech Bóg w waszych rodzinach zajmuje pierwsze miejsce, aby mógł dać wam pokój, aby was bronił nie tylko od wojny, ale by was chronił i zachował w pokoju od wszelkich napaści szatańskich. Kiedy Bóg jest z wami, macie wszystko, a kiedy Go nie pragniecie, biedni jesteście i zagubieni i nie wiecie po czyjej stronie stoicie. Dlatego, drogie dzieci, zdecydujcie się na Boga, a wtedy otrzymacie wszystko. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 1991 [59]

Drogie dzieci! I tym razem wzywam was do modlitwy. Módlcie się, abyście mogli pojąć, co Bóg pragnie wam powiedzieć poprzez moją obecność i poprzez orędzia, które wam daję. Pragnę was wszystkich jak najbardziej przybliżyć do Jezusa i Jego zranionego Serca, abyście mogli pojąć niezmierną miłość, która została dana za każdego z was. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, aby z waszych serc wytrysnęło źródło miłości dla każdego człowieka i nawet dla tego, który was nienawidzi i pogardza wami. Miłością Jezusa łatwo możecie zwyciężyć całą nędzę tego żałosnego świata, która jest bez nadziei dla tych, którzy nie znają Jezusa. Dziękuję wam za wszystkie ofiary i modlitwy. Módlcie się, abym mogła wam pomóc jeszcze więcej. Potrzebne mi są wasze modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 1991 [58]

Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się!

Orędzie 25 września 1991 [57]

Drogie dzieci! Dziś w szczególny sposób wzywam was wszystkich do modlitwy i wyrzeczeń, gdyż szatan teraz jak nigdy dotąd chce pokazać światu swoje haniebne oblicze i oszukać jak najwięcej ludzi na drodze śmierci i grzechu. Proszę was wszystkich, abyście modlitwy i ofiary składali w moich intencjach, abym je mogła przekazać Bogu w najpotrzebniejszych sprawach. Zapomnijcie o swoich pragnieniach, módlcie się, drogie dzieci, o to, czego Bóg pragnie, a nie o to, czego wy pragniecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 1991 [56]

Drogie dzieci! I dziś wzywam was do modlitwy jak nigdy, od kiedy zaczął się realizować mój plan. Szatan jest silny, pragnie przeszkodzić moim planom pokoju i radości i dać wam odczuć, że mój Syn nie jest silny w swoich decyzjach. Dlatego wzywam was wszystkich, drogie dzieci, abyście się modlili i pościli jeszcze mocniej. Wzywam was do wyrzeczeń przez dziewięć dni, aby przy waszej pomocy zrealizować to, co ja pragnę zrealizować poprzez tajemnice, które rozpoczęłam w Fatimie. Wzywam was, drogie dzieci, abyście pojęli ważność mojego przyjścia i powagę sytuacji. Pragnę ratować wszystkie dusze i przekazać je Bogu. Dlatego módlmy się, aby wypełniło się wszystko, co rozpoczęłam. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 1991 [55]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście modlili się o pokój. W tym czasie pokój jest w szczególny sposób zagrożony i ja chcę od was, abyście odnowili post i modlitwę w waszych rodzinach. Drogie dzieci, pragnę, żebyście zrozumieli powagę sytuacji i to, że wiele z tego, co się stanie zależy od waszej modlitwy, a wy mało się modlicie. Drogie dzieci, jestem z wami i wzywam was, abyście z powagą zaczęli się modlić i pościć, tak jak w pierwszych dniach mojego przyjścia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 1991 [54]

Drogie dzieci! Dziś w tym wielkim dniu, który mi podarowaliście, pragnę was wszystkich błogosławić i powiedzieć – to są dni łaski, dopóki jestem z wami. Pragnę was uczyć, pomagać, abyście szli drogą świętości. Wielu jest ludzi, którzy nie chcą pojąć moich orędzi i przyjąć z powagą tego, co mówię. Dlatego więc wzywam was i proszę, abyście waszym życiem, w codziennych sprawach, świadczyli o mojej obecności. Jeśli będziecie się modlić, Bóg wam pomoże odkryć prawdziwy powód mojego przyjścia. Dlatego, dzieci módlcie się, czytajcie Pismo Święte, abyście w nim odkryli orędzie dla was – poprzez moje przyjście. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 1991 [53]

Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich, którzy usłyszeliście moje orędzie pokoju, byście je poważnie i z miłością realizowali w życiu. Jest wielu, którzy myślą, że czynią dużo mówiąc o orędziach, ale nimi nie żyją. Wzywam was, drogie dzieci, do zmiany tego wszystkiego, co jest w was negatywne, aby przemieniło się w pozytywne i w życie. Drogie dzieci, jestem z wami i pragnę każdemu z was pomóc żyć, aby żyjąc umiał świadczyć o dobrej nowinie. Jestem tutaj, drogie dzieci, aby wam pomagać i prowadzić do nieba. W niebie jest radość, poprzez którą możecie już od dzisiaj żyć niebem tutaj. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 1991 [52]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, aby wasza modlitwa stała się modlitwą sercem. Niech każdy z was znajdzie czas na modlitwę, gdyż w niej odkryjecie Boga. Nie chcę, żebyście mówili o modlitwie, ale żebyście się modlili. Niech każdy wasz dzień będzie wypełniony modlitwą dziękczynną Panu Bogu za życie i za wszystko, co posiadacie. Nie chcę, by wasze życie przeszło na mówieniu, lecz dziełami wysławiajcie Boga. Jestem z wami i dziękuję Bogu za każdą chwilę spędzoną z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 1991 [51]

Drogie dzieci! I dziś wzywam was, żebyście przeżywali mękę Jezusa w modlitwie i w jedności z Nim. Postanówcie darować więcej czasu Bogu, który dał wam te dni łaski. Dlatego, drogie dzieci módlcie się i w szczególny sposób odnówcie miłość do Jezusa w swoich sercach. Jestem z wami i towarzyszę wam swoim błogosławieństwem i modlitwami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 lutego 1991 [50]

Drogie dzieci, dziś wzywam was, żebyście zdecydowali się na Boga, ponieważ oddalenie od Boga jest owocem niepokoju w waszych sercach. Bóg jest samym pokojem, dlatego przybliżcie się do Niego w waszej osobistej modlitwie i potem żyjcie pokojem w waszym sercu. Wtedy pokój z waszego serca popłynie jak rzeka na cały świat. Nie mówcie o pokoju, ale czyńcie pokój! Błogosławię każdego z was i każdą waszą dobrą decyzję. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 1991 [49]

Drogie dzieci! Dziś jak nigdy dotąd wzywam was do modlitwy. Niech wasza modlitwa będzie modlitwą o pokój. Szatan jest silny i pragnie zniszczyć nie tylko ludzkie życie, ale i przyrodę i planetę, na której żyjecie. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, abyście poprzez modlitwę byli chronieni przez Boże błogosławieństwo pokoju. Bóg posłał mnie między was, abym wam pomogła. Jeśli chcecie – przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów na świecie i w waszym życiu. Błogosławię was i pozostanę z wami dopóki taka będzie wola Boża. Dziękuję wam, że dochowujecie wierności mojej obecności tutaj, gdyż wasza odpowiedź służy dobru i pokojowi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 1990 [48]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was w szczególny sposób do modlitwy o pokój. Drogie dzieci, bez pokoju nie możecie przeżyć narodzenia małego Jezusa ani dziś, ani w waszym codziennym życiu. Dlatego proście Pana Pokoju, żeby was ochraniał swoim płaszczem i żeby wam pomógł zrozumieć wielkość i wagę pokoju w waszych sercach. Tak będziecie mogli szerzyć pokój z waszych serc na cały świat. Jestem z wami, wstawiam się za wami przed Bogiem. Módlcie się, ponieważ szatan chce zniszczyć moje plany pokoju. Pojednajcie się i pomóżcie waszym życiem, by pokój zapanował na całej ziemi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 1990 [47]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, żebyście spełniali dzieła miłosierdzia z miłością i z powodu miłości do mnie oraz waszych i moich braci i sióstr. Drogie dzieci, wszystko co czynicie dla innych róbcie z wielką radością i pokorą przed Bogiem. Jestem z wami i z dnia na dzień przekazuję wasze ofiary i modlitwy Bogu za zbawienie świata. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 1990 [46]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do szczególnej modlitwy oraz składania ofiar i dobrych uczynków dla pokoju w świecie. Szatan jest mocny i ze wszystkich sił chce zniszczyć pokój pochodzący od Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się ze mną w szczególny sposób o pokój. Jestem z wami, pragnę wam pomóc swoimi modlitwami i poprowadzić was drogą pokoju. Daję wam matczyne błogosławieństwo. Nie zapominajcie żyć według orędzi pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 1990 [45]

Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy sercem, aby wasza modlitwa była rozmową z Bogiem. Pragnę, by każdy z was poświęcił Bogu więcej czasu. Szatan jest silny i chce was zniszczyć i oszukać na wiele sposobów. Dlatego, moje drogie dzieci, módlcie się co dzień, żeby wasze życie było dobrem dla was i dla tych wszystkich, których spotkacie. Jestem z wami i ochraniam was, choć szatan chce zniszczyć moje plany i przeszkodzić woli Ojca Niebieskiego, którą On tu pragnie urzeczywistnić. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 sierpnia 1990 [44]

Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę was wezwać do poważnego potraktowania i wprowadzenia w życie orędzi, które wam daję. Wy wiecie, dzieci, że jestem z wami i że pragnę prowadzić was do Nieba tą samą drogą, która jest piękna dla tych, którzy odkrywają ją w modlitwie. Dlatego proszę was, dzieci, nie zapominajcie, że powinniście żyć w waszym codziennym życiu orędziami, które wam daję, żebyście mogli powiedzieć: „Oto ja przyjąłem orędzia i próbuję żyć według nich”. Drogie dzieci, ja chronię was przez swoje modlitwy do Ojca Niebieskiego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 lipca 1990 [43]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do pokoju. Przybyłam tu jako Królowa Pokoju i chciałam was ubogacić swoim macierzyńskim pokojem. Drogie dzieci, kocham was i wszystkich pragnę poprowadzić ku pokojowi, który daje tylko Bóg i ubogaca nim każde serce. Wzywam was, żebyście nieśli mój pokój i byli jego świadkami w tym niespokojnym świecie. Niech pokój zapanuje na całym świecie, który nie ma pokoju, a za nim tęskni. Błogosławię was swoim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 czerwca 1990 [42]

Drogie dzieci! Dzisiaj chcę wam podziękować za wszystkie ofiary i za wszystkie modlitwy. Błogosławię was swoim szczególnym macierzyńskim błogosławieństwem. Wzywam was, abyście zdecydowali się na Boga i żebyście z dnia na dzień odkrywali w modlitwie Jego wolę. Pragnę was wszystkich, drogie dzieci, wezwać do pełnego nawrócenia, żeby w waszych sercach była radość. Jestem szczęśliwa, że jesteście tu dzisiaj w tak wielkiej liczbie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 maja 1990 [41]

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście z powagą zdecydowali się przeżyć tę nowennę (przed Zesłaniem Ducha Świętego). Poświęćcie czas na modlitwę i ofiary. Jestem z wami i pragnę wam pomóc wzrastać w wyrzeczeniach i umartwieniach, abyście mogli pojąć piękno życia tych ludzi, którzy się mnie oddali w szczególny sposób. Drogie dzieci, Bóg błogosławi was dzień po dniu i pragnie przemiany waszego życia. A więc módlcie się, byście mieli siłę zmienić swoje życie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 kwietnia 1990 [40]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście z powagą przyjęli orędzia, które wam daję i żyli według nich. Jestem z wami i pragnę, drogie dzieci, by każdy z was był jak najbliżej mego serca. Dlatego, dzieci, módlcie się i szukajcie woli Bożej w waszym życiu. Pragnę, by każdy z was odkrył drogę świętości i wzrastał na niej do wieczności. Będę modlić się za was i orędować za wami przed Bogiem, żebyście zrozumieli wielkość tego daru, który Bóg mi daje, że mogę być z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 marca 1990 [39]

Drogie dzieci! Jestem z wami i wtedy, gdy nie jesteście tego świadomi. Pragnę was obronić od wszystkiego, co wam szatan proponuje i przez co chce was zniszczyć. Jak nosiłam Jezusa w swoich ramionach, tak i was, drogie dzieci, pragnę ponieść ku świętości. Bóg pragnie was zbawić i posyła wam sygnały przez ludzi, przyrodę i liczne rzeczy, które mogą wam tylko pomóc, abyście zrozumieli, że powinniście zmienić kierunek waszego życia. Dlatego, dzieci, zrozumcie także wielkość daru, który Bóg wam daje przeze mnie, że was ochraniam swoim płaszczem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 lutego 1990 [38]

Drogie dzieci! Wzywam was do oddania się Bogu. W tym czasie pragnę szczególnie, żebyście wyrzekli się rzeczy, do których jesteście przywiązani, a które szkodzą waszemu życiu duchowemu. Dlatego, dzieci, zdecydujcie się w pełni na Boga i nie pozwólcie szatanowi wejść w wasze życie przez te rzeczy, które wam szkodzą, a także waszemu życiu duchowemu. Dzieci, Bóg ofiarowuje się wam w pełni, a możecie Go tylko w modlitwie odkryć i poznać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 stycznia 1990 [37]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście od nowa zdecydowali się na Boga i Boga wybrali przed wszystkim i ponad wszystko, aby On mógł czynić cuda w waszym życiu i żeby z dnia na dzień wasze życie stawało się radością z Nim. Dlatego dzieci, módlcie się i nie dopuśćcie, aby szatan działał w waszym życiu przez nieporozumienia, niezrozumienie i nieakceptowanie jedni drugich. Módlcie się, żebyście pojęli wielkość i piękno daru życia. Dziękuję, żeście odpowiedzieli na moje wezwanie!

Orędzie 25 grudnia 1989 [36]

Drogie dzieci! Dziś błogosławię was szczególnie moim macierzyńskim błogosławieństwem i wstawiam się za wami przed Bogiem, aby dał wam dar nawrócenia serca. Latami wzywam was i zachęcam do głębokiego życia duchowego w prostocie, a wy jesteście tacy zimni. Dlatego, dzieci, przyjmijcie z powagą orędzia i żyjcie według nich, aby wasza dusza nie była smutna, kiedy nie będę więcej z wami i kiedy nie będę już was prowadziła jak dzieci niepewne w pierwszych krokach. Dlatego, dzieci, czytajcie każdego dnia orędzia, które wam dałam przemieniajcie je w życie. Kocham was i dlatego wszystkich was wzywam na drogę zbawienia z Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 listopada 1989 [35]

Drogie dzieci! Wzywam was latami przez te orędzia, które wam daję. Dzieci, przez orędzia chcę uczynić przepiękną mozaikę w waszych sercach, tak abym mogła każdego z was jak oryginalny obraz Bogu ofiarować. Dlatego, dzieci, pragnę, by wasze decyzje przed Bogiem były wolne, ponieważ On dał wam wolność. Dlatego módlcie się, byście się zdecydowali tylko na Boga, bez jakiegokolwiek szatańskiego wpływu. Modlę się za was do Boga i pragnę waszego oddania się Jemu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie 25 października 1989 [34]

Drogie dzieci! I dzisiaj wzywam was do modlitwy. Ja ciągle was wzywam, a wy jesteście jeszcze daleko. Dlatego zdecydujcie się od dzisiaj z powagą poświęcić czas Bogu. Jestem z wami i pragnę nauczyć was modlić się sercem. W modlitwie sercem spotkacie Boga. Dlatego, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 1989 [33]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, żebyście dziękowali Bogu za wszystkie dary, które odkrywaliście w ciągu waszego życia i za najmniejszy dar, który odkryliście. Ja dziękuję z wami i pragnę, żebyście odczuli radość darów i żeby Bóg był wszystkim dla każdego z was. A wówczas, dzieci, będziecie mogli nieustannie wzrastać na drodze świętości. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 1989 [32]

Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy. Przez modlitwę, dzieci, otrzymacie radość i pokój. Przez modlitwę będziecie bogatsi w łaskę Bożą. Dlatego, moje dzieci, niech modlitwa będzie życiem dla każdego z was. Szczególnie wzywam was, byście się modlili za tych wszystkich, którzy są daleko od Boga, żeby się nawrócili. Wtedy wasze serca staną się bogatsze, ponieważ Bóg będzie władał sercami wszystkich ludzi. Dlatego dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Niech modlitwa zapanuje w całym świecie! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 1989 [31]

Drogie dzieci! Zapraszam was dzisiaj do odnowy serca. Otwórzcie się na Boga i przekażcie Mu wszystkie wasze trudności i krzyże, aby Bóg przemienił wszystko w radość. Dzieci, nie możecie otworzyć się na Boga, jeżeli się nie modlicie. Dlatego zdecydujcie się od dzisiaj przeznaczyć pewien czas w ciągu dnia tylko na spotkanie z Bogiem w ciszy. Wtedy będziecie mogli z Bogiem poświadczyć moją obecność tutaj. Drogie dzieci, nie chcę was zmuszać, lecz dajcie Bogu dobrowolnie wasz czas jako dzieci Boże. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 1989 [30]

VIII rocznica objawień w Medziugorju

Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich, byście realizowali orędzia które dawałam wam przez minionych osiem lat. Ten czas jest czasem łaski i pragnę, dzieci by łaska Boża była wielka dla każdego z was. Błogosławię was i kocham szczególną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 1989 [29]

Drogie dzieci! Wzywam was do otwarcia się na Boga. Popatrzcie dzieci jak otwiera się przyroda, dając życie i owoce. Tak i ja wzywam was do życia z Bogiem i pełnego oddania się Jemu. Dzieci, jestem z wami i nieustannie pragnę was wprowadzać w radość życia. Pragnę, aby każdy z was odkrył radość i miłość, które są jedynie w Bogu i które tylko Bóg może dać. Bóg nie pragnie od was niczego poza oddaniem. Dlatego, dzieci, zdecydujcie się poważnie na Boga, bowiem wszystko inne jest przemijające. Tylko Bóg nie przemija. Módlcie się, byście mogli odkryć wielkość i radość życia, które wam Bóg daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 1989 [28]

Drogie dzieci! Wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Wszystko co posiadacie niech będzie w rękach Boga. Tylko w ten sposób będziecie mieć w sercu radość. Dzieci, radujcie się wszystkim, co posiadacie. Dziękujcie Bogu, bo to wszystko jest darem Bożym dla was. W ten sposób będziecie mogli dziękować za wszystko i odkrywać Boga we wszystkim, nawet w najmniejszym kwiatku. Odkryjecie wielką radość. Odkryjecie Boga. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 1989 [27]

Drogie dzieci! Wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Wzywam was do wielkiej radości i pokoju, który tylko Bóg daje. Jestem z wami i wstawiam się codziennie za wami przed Bogiem. Wzywam was dzieci, abyście mnie słuchali i realizowali moje orędzia, które wam daję. Już od lat jesteście wzywani do świętości, a pozostajecie jeszcze daleko. Błogosławię was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 1989 [26]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy sercem. Przez ten okres łask pragnę, by każde z was złączyło się z Jezusem, a bez nieustannej modlitwy nie możecie odczuć piękna i wielkości łask, które Bóg wam chce dać. Dlatego, dzieci, przez cały czas napełniajcie wasze serca nawet najmniejszymi modlitwami. Jestem z wami i nieustannie czuwam nad każdym sercem, które mnie się oddaje. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 1989 [25]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was na drogę świętości. Módlcie się, abyście pojęli piękno i wielkość tej drogi, na której Bóg objawia się wam w szczególny sposób. Módlcie się, byście mogli być otwarci na wszystko, co Bóg czyni za waszym pośrednictwem i byście mogli w waszym życiu dziękować Bogu i radować się ze wszystkiego, co czyni poprzez każdego z was. Błogosławię was. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie!

Orędzie 25 grudnia 1988 [24]

Drogie dzieci! Wzywam was do pokoju. Żyjcie z pokojem w sercu w swoim środowisku, aby wszyscy poznali pokój, który nie od was pochodzi, lecz od Boga. Dzieci dziś jest wielki dzień: radujcie się wraz ze mną! Świętujcie Narodzenie Jezusa moim pokojem, pokojem, z którym do was przychodzę jako wasza Matka, Królowa Pokoju. Dziś daję wam specjalne błogosławieństwo. Zanieście je każdemu stworzeniu, aby miało pokój. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 1988 [23]

Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy, gdyż w modlitwie spotkacie się z Bogiem. Bóg wam się ofiarowuje i oddaje. Ale od was pragnie, byście w swej wolności odpowiedzieli na Jego wezwanie. Dlatego, dzieci, w ciągu dnia znajdźcie czas, byście mogli w spokoju i pokorze pomodlić się i spotkać z Bogiem – Stworzycielem. Jestem z wami i oręduję u Boga za wami. Czuwajcie, tak aby każde spotkanie w modlitwie było radością spotkania z Bogiem. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 1988 [22]

Drogie dzieci! Moim zaproszeniem jest orędzie, które daję wam do codziennego wprowadzenia w życie, szczególnie po to, bym mogła was, dzieci, poprowadzić bliżej Serca Jezusowego. Dlatego wzywam was dzisiaj do modlitwy poświęcenia się Jezusowi, mojemu Drogiemu Synowi, aby każde z waszych serc należało do Niego. Wzywam was także do ofiarowania się mojemu Niepokalanemu Sercu. Pragnę, abyście ofiarowali się osobiście, jak i rodziny i parafia, tak byście wszyscy przez moje ręce należeli do Boga. Dlatego też, drogie dzieci, módlcie się, abyście pojęli wielkość tego orędzia, które wam daję. Nie pragnę niczego dla siebie, lecz dla zbawienia waszych dusz. Dzieci szatan jest silny i dlatego też poprzez wytrwałą modlitwę przytulcie się do mojego Matczynego Serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 1988 [21]

Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich bez wyjątku na drogę świętości w waszym życiu. Bóg dał wam dar świętości. Módlcie się, abyście Go mogli głębiej poznać. W ten sposób będziecie umieli swoim życiem dawać świadectwo o Bogu. Drogie dzieci, błogosławię was i oręduję za wami do Boga, aby wasza droga i wasze świadectwo były pełne i stały się radością dla Boga. Dziękuję, żeście odpowiedzieli na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 1988 [20]

Drogie dzieci! Wzywam was dzisiaj wszystkich do radowania się życiem, które Bóg wam daje. Dzieci, cieszcie się w Bogu Stworzycielu, że tak cudownie was stworzył. Proście, aby wasze życie było radosnym dziękczynieniem, płynącym z waszych serc jak rzeka radości. Dzieci, dziękujcie stale za to, co posiadacie, za każdy mały dar, który daje wam Bóg, aby radosne błogosławieństwo od Boga spływało na was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 1988 [19]

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do pełnego oddania się Bogu. Wszystko co czynicie i co posiadacie dajcie Bogu, aby mógł On panować w waszym życiu jak Król nad wszystkim, co posiadacie. W ten sposób Bóg może przeze mnie prowadzić was w głębię życia duchowego. Dzieci, nie lękajcie się, gdyż ja sama jestem przy was wtedy, kiedy myślicie, że nie ma żadnego wyjścia, że szatan objął panowanie. Ja przynoszę wam pokój, bo jestem waszą Matką i Królową Pokoju. Błogosławię was błogosławieństwem radości, aby Bóg był wszystkim w waszym życiu. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 1988 [18]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do miłości pełnej oddania i miłej Bogu. Dzieci, miłość znosi wszystko co jest trudne i gorzkie – dzięki Jezusowi, który jest miłością. Dlatego, drogie dzieci, proście Boga, by przyszedł wam z pomocą, jednakże nie według waszych pragnień, lecz zgodnie z Jego miłością. Oddawajcie siebie Bogu, żeby mógł was uzdrowić, pocieszyć i przebaczyć wszystko, co wewnątrz was stanowi przeszkodę na drodze miłości. Tak Bóg będzie kształtował wasze życie i będziecie wzrastać w miłości. Dzieci, uwielbiajcie Boga, psalmem miłości, by miłość Boża mogła wzrastać w was z dnia na dzień, aż do pełni. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 1988 [17]

Drogie dzieci! Wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Módlcie się, dzieci, żeby szatan nie potrząsał wami jak wiatr gałęziami. Bądźcie mocni w Bogu. Pragnę, aby poprzez was świat poznał Boga radości. Swoim życiem dawajcie świadectwo Bożej radości. Nie martwcie się i nie lękajcie. Bóg wam pomoże i wskaże drogę. Pragnę, byście wszystkich kochali moją miłością: dobrych i złych. Tylko w ten sposób miłość będzie mogła zapanować na świecie. Dzieci należycie do mnie. Kocham was i pragnę, byście mnie zawierzyli, abym mogła prowadzić was do Boga. Módlcie się bez przerwy, aby szatan nie mógł was wykorzystać. Módlcie się, byście mogli poznać, że jesteście moimi. Błogosławię was błogosławieństwem radości. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 1988 [16]

Drogie dzieci! Bóg pragnie uczynić was świętymi, dlatego wzywa was przeze mnie do pełnego oddania się Mu. Niech Msza św. będzie dla was życiem. Zrozumcie, że kościół jest domem Bożym, miejscem, w którym was gromadzę i pragnę pokazać drogę do Boga. Przychodźcie i módlcie się! Nie powinniście patrzeć na innych ani ich obmawiać, ale niech wasze życie będzie świadectwem na drodze świętości. Kościoły są godne szacunku i są poświęcone, ponieważ Bóg, który stał się Człowiekiem, mieszka w nich dzień i noc. Dlatego, dzieci, wierzcie i módlcie się, by Ojciec pomnożył w was wiarę, a potem proście o to, co wam potrzebne. Jestem z wami, cieszę się waszym nawróceniem i chronię was swoim matczynym płaszczem. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 1988 [15]

Drogie dzieci! I dzisiaj wzywam was do pełnego oddania się Bogu. Wy, drogie dzieci, nie jesteście świadomi tego, jaką miłością Bóg was kocha. Dlatego pozwala mi być z wami, żebym was pouczała i pomogła znaleźć drogę pokoju. A tej drogi nie możecie odkryć jeśli się nie modlicie. Dlatego, drogie dzieci, zostawcie wszystko i Bogu poświęćcie czas, a Bóg będzie wtedy was obdarowywał i błogosławił. Dzieci, nie zapomnijcie, że wasze życie jest przemijające jak wiosenny kwiatek, który dziś jest wspaniały, a jutro go nie będzie. Dlatego módlcie się tak, by wasza modlitwa, wasze oddanie Bogu stało się drogowskazem; wtedy wasze świadectwo będzie miało wartość nie tylko dla was, ale i na całą wieczność. Dziękuję wam za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 1988 [14]

Drogie dzieci! I dzisiaj pragnę was wezwać do modlitwy i pełnego oddania się Bogu. Wiecie, że was kocham i że z miłości przychodzę tutaj, żeby wskazać wam drogę pokoju i zbawienia waszych dusz. Pragnę, żebyście mnie słuchali i nie dopuścili, by szatan was zwiódł. Drogie dzieci, szatan jest bardzo silny i dlatego chcę waszych modlitw, żebyście mi je ofiarowali za tych, którzy są pod jego wpływem, aby mogli być zbawieni. Dajcie świadectwo swoim życiem, poświęćcie swoje życie za zbawienie świata. Jestem z wami i dziękuję wam, a w Niebie otrzymacie od Ojca nagrodę, którą wam obiecał. Dlatego, dzieci, nie bójcie się. Jeżeli się modlicie, szatan nie może wam nic zaszkodzić, ponieważ jesteście dziećmi Bożymi i On nad wami czuwa. Módlcie się i niech różaniec będzie zawsze w waszych rękach jako znak dla szatana, że do mnie należycie. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 1988 [13]

Drogie dzieci! I dzisiaj wzywam was do pełnego nawrócenia, które jest ciężkie dla tych, którzy nie wybrali Boga. Wzywam was, drogie dzieci, do pełnego nawrócenia do Boga. Bóg wam może dać wszystko, czego od Niego pragniecie. Ale wy szukacie Jego dopiero wtedy, kiedy przyjdą choroby, problemy i trudności. I myślicie, że Bóg jest daleko od was, że was nie słucha i nie słyszy waszych modlitw. Nie, drogie dzieci, to nieprawda. Kiedy jesteście daleko od Boga, nie możecie otrzymać łask, ponieważ o nie nie prosicie z silną wiarą. Ja każdego dnia modlę się za was i pragnę was coraz bardziej przybliżyć do Boga, a nie mogę, jeżeli wy tego nie chcecie. Dlatego, drogie dzieci, złóżcie swoje życie w ręce Boże. Błogosławię was! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 grudnia 1987 – Orędzie Bożonarodzeniowe [12]

Drogie dzieci! Cieszcie się ze mną. Serce moje raduje się z powodu narodzenia Jezusa i dzisiaj pragnę Go wam dać. Pragnę, drogie dzieci, aby każdy z was otworzył własne serce Jezusowi, a ja darowuję Go wam z miłością. Pragnę, drogie dzieci, żeby Jezus was zmieniał, uczył i strzegł. Dzisiaj w szczególny sposób modlę się za każdego z was i ofiarowuję wszystkich Bogu, aby się w was objawił. Wzywam was do szczerej modlitwy sercem, tak by wasza modlitwa była spotkaniem z Bogiem. Dajcie Panu Bogu pierwsze miejsce w pracy i w życiu codziennym. Dzisiaj z wielką powagą wzywam was do posłuszeństwa wobec mnie i do czynienia tego, co wam mówię. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 listopada 1987 [11]

Drogie dzieci! Dzisiaj również wzywam każdego z was, by znowu zdecydował oddać mi się całkowicie. Jedynie w ten sposób ja także będę mogła ofiarować każdego z was Bogu. Drogie dzieci, wiecie że kocham was bezmiernie i że pragnę każdego z was dla siebie. Jednakże Bóg dał wszystkim wolność, którą Ja z miłością szanuję uwielbiam w pokorze dla waszej wolności. Pragnę, drogie dzieci, abyście mi pomogli, żeby się zrealizowało wszystko, co Bóg zaplanował w tej parafii. Jeżeli się nie modlicie, nie będziecie mogli odkryć mojej miłości i planów, które Bóg ma wobec tej parafii i wobec każdego z was. Módlcie się, by szatan nie przyciągnął was swoją pychą i fałszywą siłą. Jestem z wami i pragnę, byście wierzyli, że was kocham. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 października 1987 [10]

Drogie dzieci! Dzisiaj jeszcze pragnę zaprosić wszystkich, byście zdecydowali się na Niebo. Ta droga jest trudna tylko dla tych, którzy nie zdecydowali się na Boga. Drogie dzieci, zdecydujcie się i wierzcie, że Bóg ofiarowuje się wam w swojej pełni. Jesteście zaproszeni i powinniście odpowiedzieć na wołanie Ojca, który wzywa was przeze mnie. Módlcie się, ponieważ w modlitwie każdy będzie w stanie posiąść całkowitą miłość. Błogosławię was i pragnę pomóc, by każdy z was był pod moim matczynym płaszczem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 września 1987 [9]

Drogie dzieci! I dzisiaj pragnę was wszystkich wezwać do modlitwy: niech modlitwa będzie dla was życiem. Drogie dzieci, poświęcajcie czas tylko Jezusowi, a On da wam wszystko, czego szukacie. On wam się objawi w pełni. Drogie dzieci, szatan jest silny i czeka na każdego, by go kusić. Módlcie się, bo w ten sposób nie będzie mógł wam szkodzić ani was zwieść z drogi do świętości. Drogie dzieci, wzrastajcie z dnia na dzień w modlitwie, żeby być bliżej Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 sierpnia 1987 [8]

Drogie dzieci! Także dziś zachęcam was wszystkich: każdy z was winien zdecydować się żyć orędziami. Bóg pozwala mi także w tym roku, który mi Kościół poświęcił, mówić do was i zachęcać do świętości. Drogie dzieci, wypraszajcie u Boga łaski, którymi On obdarowuje was przeze mnie. Ja jestem gotowa wyprosić u Boga wszystko, czego szukacie, aby wasza świętość stała się doskonała. Dlatego, drogie dzieci, nie zapominajcie prosić, ponieważ Bóg dał mi tę łaskę, żeby dla was łaski wypraszać. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 lipca 1987 [7]

Drogie dzieci! Proszę was, abyście od dzisiaj przyjęli drogę świętości. Kocham was i dlatego pragnę, byście byli święci. Nie chcę, by szatan wam przeszkadzał na tej drodze. Drogie dzieci, módlcie się i przyjmujcie wszystko, co Bóg wam daje na tej drodze, która jest gorzka, ale przed tym, kto pójdzie tą drogą Bóg ukaże jej słodycz w taki sposób, że odpowie chętnie na każde Jego wołanie. Nigdy nie zwracajcie uwagi na drobne sprawy tego świata. Zmierzajcie ku Niebu. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 czerwca 1987 [6]

Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam i pragnę wezwać was wszystkich do Bożego pokoju. Pragnę, aby każdy z was we własnym sercu doświadczył tego pokoju, który daje Bóg. Dzisiaj chcę was wszystkich pobłogosławić. Dlatego błogosławię was błogosławieństwem Bożym i proszę, drogie dzieci, żebyście szli po mojej drodze. Kocham was, drogie dzieci, i nie wiem, ile razy wzywałam was i dziękowałam za to wszystko, co czynicie według moich zamiarów. Proszę, pomagajcie mi, abym mogła ofiarować was Panu Bogu i abym was uratowała i prowadziła drogą zbawienia. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Orędzie 25 maja 1987 [5]

Drogie dzieci! Wzywam każdego z was, by zaczął żyć w miłości Bożej. Drogie dzieci, jesteście skłonni grzeszyć i bez zastanowienia oddać się w ręce szatana. Wzywam was, by każdy świadomie zdecydował się na Boga i przeciw szatanowi. Jestem waszą Matką, dlatego pragnę was wszystkich poprowadzić do pełnej świętości. Pragnę, by każdy z was był szczęśliwy tutaj na ziemi i by każdy z was był ze mną w Niebie. To jest, drogie dzieci, cel mego przyjścia tutaj i moje pragnienie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 kwietnia 1987 [4]

Drogie dzieci! I dzisiaj was wzywam do modlitwy. Wiecie, drogie dzieci, że Bóg daje specjalne łaski podczas modlitwy. Dlatego proście i módlcie się, byście mogli zrozumieć wszystko, co wam daję tutaj. Wzywam was, drogie dzieci, do modlitwy sercem. Wiecie, że bez modlitwy nie możecie zrozumieć tego wszystkiego, co Bóg planuje przez każdego z was. Dlatego módlcie się! Pragnę, by się przez każdego spełnił plan Boży, by rosło wszystko to, co Bóg daje wam w sercu. Dlatego módlcie się, by Boże błogosławieństwo mogło każdego z was ustrzec od wszelkiego zła, które wam zagraża. Błogosławię was, drogie dzieci! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 marca 1987 [3]

Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam za waszą obecność w tym miejscu, gdzie daję wam szczególne łaski. Wzywam każdego z was, by od dzisiaj rozpoczął prowadzić takie życie, jakiego Bóg pragnie od was i byście zaczęli czynić dobre dzieła miłości i miłosierdzia. Nie chcę, żebyście, drogie dzieci popełniali grzechy, które nie są mi miłe. Dlatego, drogie dzieci, pragnę by każdy z was żył nowym życiem bez zabijania tego wszystkiego, co Bóg tworzy, dokonuje w was i co On wam daje. Przekazuję wam swoje specjalne błogosławieństwo i pozostaję z wami na waszej drodze nawrócenia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 lutego 1987 [2]

Drogie dzieci! Dzisiaj wszystkich was pragnę otulić swoim płaszczem i poprowadzić drogą nawrócenia. Drogie dzieci, proszę was, oddajcie Panu całą swoją przeszłość, wszystko zło, które nagromadziło się w waszych sercach. Pragnę, by każdy z was był szczęśliwy, a z grzechem nikt (szczęśliwy) być nie może. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, a w modlitwie poznacie nową drogę radości. Radość objawi się w waszych sercach i w ten sposób będziecie radosnymi świadkami tego, czego od każdego z was oczekujemy, ja i mój Syn. Błogosławię was! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie 25 stycznia 1987 [1]

Drogie dzieci! Oto i dziś pragnę was wezwać do tego, byście od zaraz wszyscy zaczęli żyć nowym życiem. Drogie dzieci, pragnę, abyście zrozumieli, że Bóg wybrał każdego z was, by go użyć w wielkim planie zbawienia ludzkości. Wy nie możecie pojąć, jak wielka jest wasza rola w planie Bożym. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, żebyście w modlitwie mogli zrozumieć plan Boży względem was. Jestem z wami, żebyście go mogli w pełni urzeczywistnić. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzia czwartkowe (1 III 1984 – 8 I 1987)

01.03.1984
„Drogie dzieci!
Wybrałam tę parafię w sposób szczególny i pragnę ją prowadzić. Zachowuję ją w miłości i pragnę, byście wszyscy należeli do mnie. Dziękuję wam, że dzisiejszego wieczoru odpowiedzieliście na moje wezwanie. Pragnę, by zawsze było was coraz więcej ze mną i z moim Synem. W każdy czwartek będę przekazywać specjalne orędzie dla was”.

08.03.1984
„Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Dzieci drogie, nawracajcie się najpierw w parafii. To moje następne pragnienie. Wtedy pomożecie nawrócić się tym, którzy będą tutaj przybywać”.

15.03.1984
„I dzisiaj wieczorem jestem wam, drogie dzieci, w sposób szczególny wdzięczna, że tu jesteście. Czcijcie bezustannie Najświętszy Sakrament Ołtarza. Ja jestem zawsze obecna, kiedy wierzący oddają Mu cześć. Wtedy otrzymują łaski wyjątkowe”.

22.03.1984
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wieczorem wzywam was szczególnie, byście czcili w czasie Wielkiego Postu rany mego Syna, które otrzymał poprzez grzechy tej parafii. Przyłączcie się do moich modlitw za parafię, aby Mu ulżyć w cierpieniu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Postarajcie się aby przychodziło was coraz więcej”.

29.03.1984
„Drogie dzieci!
W sposób szczególny pragnę dziś wieczorem wezwać was do wytrwania w próbach. Rozważcie, jak Wszechmogący cierpi dzisiaj z powodu waszych grzechów. Cierpienia złóżcie jako ofiarę Bogu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

05.04.1984
„Drogie dzieci!
Dziś wieczorem proszę was specjalnie o to, byście czcili Serce mego Syna Jezusa. Ofiarujcie zadośćuczynienie za rany zadane Sercu mego Syna. To Serce zostało zranione grzechami wszelkiego rodzaju.
Dziękuję wam, że przybyliście i dziś”.

12.04.1984
„Drogie dzieci!
Dziś was proszę, byście skończyli z obmową i modlili się o jedność parafii, gdyż ja i mój Syn mamy specjalny plan związany z tą parafią.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

19.04.1984
„Drogie dzieci!
Zjednoczcie się ze Mną. Módlcie się, módlcie się, módlcie się!”.

26.04.1984
Matka Boża nie przekazała żadnego orędzia.

30.04.1984
Widząca Maria zapytała Matkę Bożą: „Droga Pani, dlaczego mi nie dałaś w czwartek orędzia dla parafii?”.
Na to Matka Boża odpowiedziała: „Nie pragnę nikogo zmuszać do tego, czego sam nie odczuwa i nie pragnie, chociaż miałam dla parafii specjalne orędzia, którymi chciałam pobudzić wiarę każdego wierzącego. Jedynie mała liczba osób przyjęła czwartkowe orędzia. Początkowo ludzi było dużo, lecz
później orędzia jakby im spowszedniały. I teraz w ostatnim czasie niektórzy zapytują o orędzie z ciekawości, a nie z wiary i pobożności wobec mego Syna i mnie”.

10.05.1984
Wielu wiernych było wstrząśniętych ostatnim orędziem Matki Bożej. Niektórzy mieli wrażenie, że Matka Najświętsza nie zamierza więcej przekazywać orędzi dla parafii. Tego wieczoru powiedziała jednak: „Mówię do was i pragnę dalej mówić. Wy jedynie słuchajcie moich wskazówek”.

17.05.1984
„Drogie dzieci!
Dziś jestem bardzo szczęśliwa, gdyż jest dosyć tych, którzy pragną Mi się poświęcić. Dziękuję wam! Nie zawiedziecie się. Mój Syn Jezus Chrystus pragnie przeze mnie udzielić wam szczególnych łask.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.05.1984
„Drogie dzieci!
Już wam powiedziałam, że wybrałam was w szczególny sposób, takimi jakimi jesteście. Ja, Matka, kocham was wszystkich i w każdej chwili, gdy jest wam ciężko, nie bójcie się. Kocham was i wtedy, kiedy jesteście daleko ode mnie i mego Syna. Proszę was, nie pozwólcie, by moje Serce płakało krwawymi łzami z powodu dusz, które zatracają się w grzechu. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

31.05.1984
Matka Boża nie podała orędzia dla parafii.

02.06.1984
„Drogie dzieci!
Dziś wieczorem pragnę wam powiedzieć, żebyście w czasie tej nowenny modlili się o to, by Duch Święty zstąpił na wasze rodziny i na waszą parafię. Módlcie się, nie będziecie żałować. Bóg ześle wam dary, którymi będziecie Go sławić do końca waszego ziemskiego życia.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

07.06.1984
Nie było orędzia. Matka Boża obiecała, że przekaże je w sobotę.

09.06.1984
„Drogie dzieci!
Jutro wieczorem módlcie się o Ducha Prawdy. Zwłaszcza wy w parafii. Potrzebny jest wam Duch Prawdy, byście mogli przekazywać orędzia takie, jakimi są, nie dodając do nich ani nie ujmując czegokolwiek, tak jak przekazuję je wam. Módlcie się, by Duch Święty natchnął was duchem modlitwy, byście się więcej modlili. Ja, wasza Matka, mówię wam, że mało się modlicie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

14.06.1984
Parafii nie zostało przekazane żadne orędzie.

21.06.1984
„Módlcie się, módlcie, módlcie!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

28.06.1984
Nie było specjalnego orędzia dla parafii.

05.07.1984
„Drogie dzieci!
Dziś pragnę wam powiedzieć, byście przed każdym zajęciem modlili się i modlitwą kończyli swą pracę. Jeśli tak będziecie czynić, Bóg będzie błogosławił was i waszą pracę. W tych dniach mało się modlicie, a dużo pracujecie. Módlcie się więc: w modlitwie znajdziecie odpoczynek.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

12.07.1984
„Drogie dzieci!
W tych dniach szatan pragnie przeszkodzić moim planom. Módlcie się, by nie spełnił się jego plan. Ja będę prosiła mego Syna Jezusa, by dał wam łaskę, dostrzegania w pokusach szatana zwycięstw Jezusa.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

19.07.1984
„Drogie dzieci!
W tych dniach poczuliście działanie szatana. Zawsze jestem z wami i nie obawiajcie się prób, gdyż Bóg czuwa nad wami nieustannie. Ja dałam wam siebie samą i przeżywam z wami najmniejszą próbę.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

26.07.1984
„Drogie dzieci!
I dzisiaj was pragnę wezwać do wytrwałej modlitwy i pokuty. Szczególnie młodzież tej parafii niech będzie aktywna w swoich modlitwach.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.08.1984
„Drogie dzieci!
Dziś jestem uradowana i dziękuję za modlitwy. Módlcie się w tych dniach jeszcze więcej o nawrócenie grzeszników.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

09.08.1984
„Drogie dzieci!
Módlcie się, gdyż szatan wciąż pragnie zniszczyć moje plany. Módlcie się sercem i w modlitwie ofiarujcie Jezusowi siebie”.

16.08.1984
„Drogie dzieci!
Proszę szczególnie was z tej parafii, byście przeżywali moje orędzia i przekazywali je innym, kogokolwiek spotkacie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

23.08.1984
„Módlcie się, módlcie się, módlcie się”. Maria Pavlović mówi, że Matka Boża jeszcze raz wezwała świat, a zwłaszcza młodzież, by zachowywała skupienie podczas Mszy Świętej.

30.08.1984
„Drogie dzieci!
I krzyż był w Bożych planach, kiedyście go wznosili. Szczególnie w tych dniach idźcie na górę i módlcie się przed krzyżem. Potrzebuję waszych modlitw.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

06.09.1984
„Drogie dzieci!
Bez modlitwy nie ma pokoju. Dlatego mówię wam, drogie dzieci, módlcie się przed krzyżem o pokój.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.09.1984
„Drogie dzieci!
Wciąż potrzebuję waszych modlitw. Pytacie się: dlaczego aż tyle modlitwy. Oglądnijcie się, drogie dzieci, a zobaczycie jak wielki grzech zawładnął światem. Módlcie się więc o zwycięstwo Jezusa.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.09.1984
„Drogie dzieci!
Dziś was wzywam, byście zaczęli pościć z serca. Są ludzie, którzy poszczą, ponieważ wszyscy poszczą. Zaistniał obyczaj, z którym nikt nie ma odwagi zerwać. Parafię proszę, by pościła z wdzięcznością za to, że Bóg pozwolił mi tak długo w niej pozostać. Drogie dzieci, pośćcie i módlcie się sercem!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

27.09.1984
„Drogie dzieci! Pomogliście mi swoją modlitwą w urzeczywistnieniu się moich planów. Módlcie się nadal, aby urzeczywistniły się one całkowicie. Proszę rodziny parafii, by odmawiały wspólnie Różaniec. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.10.1984
„Drogie dzieci!
Dzisiaj pragnę wam powiedzieć, że wiele razy radujecie mnie swoją modlitwą, ale jest jeszcze wielu takich w samej parafii, którzy się nie modlą i moje serce jest smutne. Dlatego módlcie się, bym mogła zanieść wszystkie wasze ofiary i modlitwy przed Pana.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11.10.1984
Matka Boża wspomina o ciężkiej próbie – ulewne deszcze w środku sezonu spustoszyły zbiory.
„Drogie dzieci! Dzięki wam za to, że cały swój trud ofiarujecie Bogu, także i teraz, kiedy On was doświadcza w owocach waszych zbiorów. Wiedzcie, drogie dzieci, że Bóg was kocha i dlatego doświadcza. Ofiarujcie zawsze wszystkie ciężary Bogu i nie zamartwiajcie się.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.10.1984
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was, byście w swoich domach każdego dnia czytali Biblię i niechaj będzie ona na widocznym miejscu, by was zawsze pobudzała do «jej czytania» i do modlitwy.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1984
„Drogie dzieci!
Módlcie się w tym miesiącu. Bóg mi zezwolił każdego dnia wspomagać was łaskami, byście się bronili przed złem. To jest mój miesiąc. Pragnę go wam dać. Wy się jedynie módlcie, a Bóg da wam łaski, których szukacie. Ja wam w tym pomogę.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

01.11.1984
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was do odnowy modlitwy w waszych domach. Skończyły się prace (chodzi o prace w polu – przyp. red.). Teraz poświęćcie się modlitwie. Niechaj modlitwa będzie na pierwszym miejscu w waszych rodzinach.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

08.11.1984
„Drogie dzieci!
Nie pojmujecie orędzi, które przeze mnie Bóg wam daje. Daje wam wielkie łaski, a wy nie jesteście tego świadomi. Proście Ducha Świętego aby was oświecił. Gdybyście wiedzieli, jakich łask udziela wam Bóg, modlilibyście się bez przerwy.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

15.11.1984
„Drogie dzieci!
Jesteście ludem wybranym i Bóg daje wam wiele łask. Nie jesteście w stanie pojąć każdego orędzia, które wam przekazuję. Teraz pragnę powiedzieć jedynie: módlcie się, módlcie się, módlcie! Nie wiem, co mam wam innego powiedzieć, gdyż was kocham i pragnę, byście w modlitwie dostrzegli miłość moją i Bożą.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

22.11.1984
„Drogie dzieci!
W tych dniach rozpamiętywajcie wszystkie główne orędzia i utrwalcie je w swoich sercach do czwartku.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

29.11.1984
„Drogie dzieci!
Nie, nie potraficie kochać i nie umiecie z miłością słuchać słów, które wam daję. Uświadomcie sobie, ukochani moi, że jestem waszą matką i przybyłam na ziemię, by was nauczyć słuchać z miłością, modlić się z miłością. Poprzez Krzyż Bóg zostaje uwielbiony w każdym człowieku.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

06.12.1984
„Drogie dzieci!
W tych dniach wzywam was do rodzinnej modlitwy. W Imię Boże wiele razy przekazywałam wam orędzia, lecz nie słuchaliście mnie. To Boże Narodzenie będzie dla was niezapomniane jedynie wówczas, jeśli przyjmiecie orędzia, które wam daję. Drogie dzieci, nie pozwólcie, by dzień radości był moim najsmutniejszym dniem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.12.1984
„Drogie dzieci!
Wiecie, że zbliża się czas radości, a bez miłości nie osiągniecie niczego. Dlatego najpierw zacznijcie kochać swoją rodzinę, wszystkich w parafii, a potem będziecie mogli kochać i przyjmować wszystkich, którzy przychodzą tutaj. Obecnie podczas tego tygodnia powinniście uczyć się jak należy kochać.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.12.1984
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście coś konkretnego uczynili dla Jezusa Chrystusa. Pragnę, by każda rodzina z parafii przynosiła jako znak oddania się Jezusowi po jednym kwiatku aż do dnia Radości. Pragnę, by każdy członek rodziny trzymał jeden kwiat przy żłóbku, by Jezus mógł przyjść i zobaczyć wasze oddanie się Jemu!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

27.12.1984
„Drogie dzieci!
W te święta szatan w szczególny sposób pragnął przeszkodzić w Bożych planach. Wy, drogie dzieci, w sam dzień Bożego Narodzenia poznaliście działanie szatana. Lecz Bóg zwyciężył we wszystkich waszych sercach. Niechaj więc wasze serca dalej będą radosne.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

03.01.1985
„Drogie dzieci!
W tych dniach Pan udzielił wam wielkich łask. Ten tydzień niech będzie wynagrodzeniem za wszelkie łaski, którymi was Bóg obdarzył!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

10.01.1985
„Drogie dzieci!
I dzisiaj pragnę wam podziękować za wszystkie ofiary. Szczególnie dziękuję tym, którzy tutaj przychodzą z radością, a którzy są drodzy mojemu sercu. Jest dużo parafian, którzy nie słuchają orędzi, lecz dzięki tym, którzy w szczególny sposób są bliscy memu sercu, nadal daję orędzia dla parafii. I w dalszym ciągu będę je przekazywać, gdyż kocham was i pragnę, byście szerzyli orędzia sercem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

17.01.1985
„Drogie dzieci!
W tych dniach szatan zdradziecko walczy przeciw tej parafii, a wy, drogie dzieci, zasnęliście w modlitwie i nieliczni z was przychodzą na Mszę Świętą. Przetrzymajcie dni pokus!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.01.1985
„Drogie dzieci!
W tych dniach odczuliście dobroć Bożą, w związku ze zmianami, które zaszły w tej parafii. Szatan jeszcze bardziej zaciekle działa, pragnąc pozbawić każdego z was radości. Poprzez modlitwę możecie go całkowicie rozbroić, a sobie zapewnić szczęście.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

31.01.1985
„Drogie dzieci!
Dziś pragnę wam powiedzieć, byście swoje serca otworzyli na Boga jak kwiaty na wiosnę, które łakną słońca. Ja jestem waszą Matką i zawsze pragnę, byście byli bliżej Ojca, by On zawsze dawał waszym sercom obfite dary.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

07.02.1985
„Drogie dzieci!
W tych dniach szatan w szczególny sposób uzewnętrznia się w tej parafii. Módlcie się, drogie dzieci, by spełniły się Boże plany i by każdy czyn szatana zakończył się chwałą Bożą. Pozostałam tak długo, by wspomagać was w wytrwaniu przeciw pokusom.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

14.02.1985
„Drogie dzieci!
Dziś jest dzień, w którym przekazuję przesłanie dla parafii, lecz nie cała parafia przyjmuje orędzia i stosuje je. Jestem smutna i pragnę, byście drogie dzieci, słuchali i żyli moimi orędziami. Każda rodzina powinna się modlić wspólnie i czytać Biblię!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.02.1985
„Drogie dzieci!
Z dnia na dzień wzywałam was do odnowy i modlitwy w parafii, lecz nie przyjmujecie tego. Dzisiaj wzywam was po raz ostatni. Obecnie jest Wielki Post i wy jako parafia w Wielkim Poście możecie rozpalić miłość wobec moich orędzi. Jeżeli tego nie uczynicie, nie zechcę ich wam przekazywać. Bóg zezwala mi na to.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

28.02.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was, byście w tym tygodniu żyli słowami: «Ja kocham Boga». Drogie dzieci, miłością osiągniecie wszystko, nawet i to, o czym myślicie, że jest niemożliwe. Bóg oczekuje od tej parafii, by całkowicie do Niego należała. Ja też tego pragnę.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

07.03.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was do odnowy modlitwy w waszych rodzinach. Drogie dzieci, nakłońcie najmłodszych do modlitwy i niechaj dzieci chodzą na Mszę Świętą.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

14.03.1985
„Drogie dzieci!
W swym życiu wszyscy doświadczyliście światła i ciemności. Bóg każdemu człowiekowi daje rozpoznać dobro i zło. Ja wzywam was do światłości, którą powinniście nieść wszystkim ludziom, którzy pozostają w ciemności. Codziennie do waszych domów przychodzą ludzie, którzy są w ciemności. Dajcie im, drogie dzieci, światło!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.03.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę wam przekazywać orędzia i dlatego was dzisiaj wzywam, byście je przyjmowali i żyli nimi. Drogie dzieci, kocham was i w szczególny sposób wybrałam tę parafię, która jest mi milsza od innych, gdzie z radością przebywałam, gdy mnie Wszechmogący posłał. Dlatego wzywam was – przyjmijcie mnie, drogie dzieci, dla waszego dobra. Słuchajcie moich poleceń!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

28.03.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj pragnę was wezwać: módlcie się, módlcie, módlcie! W modlitwie znajdziecie głęboką radość i wyjście z każdej beznadziejnej sytuacji. Dziękuję wam za postępy w modlitwie! Każdy z was drogi jest memu sercu i dziękuję wszystkim, którzy w swoich rodzinach rozniecili modlitwę.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.04.1985
„Drogie dzieci!
Dziękuję wam, że zaczęliście coraz bardziej myśleć o chwale Bożej w swoich sercach. Dzisiaj jest dzień, kiedy chciałam przestać dawać wam orędzia, ponieważ niektórzy mnie nie przyjęli. Parafia zrobiła jednak postępy i pragnę wam przekazywać orędzia, tak jak nigdy dotąd w historii od początku świata.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11.04.1985
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę powiedzieć wszystkim w parafii, by modlili się w szczególny sposób o oświecenie przez Ducha Świętego. Od dzisiaj w szczególny sposób Bóg pragnie doświadczyć parafię, by mógł ją umacniać w wierze.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.04.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj dziękuję wam za każde otwarcie waszych serc! Radość mnie ogarnia z powodu każdego serca otwierającego się na Boga, szczególnie w parafii. Radujcie się ze mną! Wszystkie modlitwy ofiarujcie w intencji otwarcia się grzesznych serc. Pragnę tego. Bóg tego pragnie przeze mnie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.04.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj pragnę wam powiedzieć, byście zaczęli pracować w swych sercach jak na roli. Pracujcie i zmieniajcie swoje serca, by zamieszkał w nich nowy Duch Boży.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.05.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was do modlitwy sercem, a nie z przyzwyczajenia. Niektórzy przychodzą, ale nie chcą pogrążyć się w modlitwie. Dlatego pragnę was przestrzec jako Matka: módlcie się tak, by modlitwa zawładnęła waszymi sercami w każdym momencie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

09.05.1985
„Drogie dzieci!
Nie wiecie jak wielkie Bóg zsyła wam łaski. Nie chcecie działać w tych dniach, kiedy Duch Święty w szczególny sposób na was oddziałuje. Wasze serca zaprzątnięte są ziemskimi sprawami i one was zajmują. Serca swoje zwróćcie ku modlitwie i dążcie do tego, by Duch Święty zstąpił na was.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

16.05.1985
„Drogie dzieci!
Wzywam was do aktywniejszej modlitwy i uczestnictwa we Mszy Świętej. Pragnę, by Msza Święta była przeżyciem Boga. Pragnę szczególnie powiedzieć młodym: bądźcie otwarci na Ducha Świętego, gdyż Bóg chce was przygarnąć do Siebie w tych dniach, w których działa szatan!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

23.05.1985
„Drogie dzieci!
W tych dniach usilnie was wzywam, byście otworzyli serca Duchowi Świętemu. Szczególnie w tych dniach Duch Święty oddziaływuje na was. Otwórzcie serca i ofiarujcie swe życie Jezusowi, by On wpłynął na wasze serca i umocnił was w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

30.05.1985
„Drogie dzieci!
Wzywam was ponownie do modlitwy sercem. Niechaj wasza modlitwa, drogie dzieci, będzie codziennym pożywieniem szczególnego rodzaju, skoro praca na roli tak was wyczerpuje, że nie możecie modlić się sercem. Módlcie się, a wtedy przezwyciężycie każde zmęczenie. Modlitwa będzie dla was radością i odpoczynkiem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

06.06.1985
„Drogie dzieci!
W tych dniach do parafii będą przybywać ludzie wszystkich narodowości. I teraz wzywam was do miłości: kochajcie najpierw swoich domowników, a później będziecie zdolni przyjmować i kochać wszystkich, którzy przychodzą.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.06.1985
„Drogie dzieci! Wzywam was do świętowania rocznicy: szczególnie wy – parafianie, módlcie się więcej i w modlitwie oddawajcie się całkowicie Bogu. Drogie dzieci, wiem, że wszyscy jesteście zmęczeni, ponieważ nie wiecie, jak ofiarować się mnie. Ofiarujcie się mnie w tych dniach całkowicie! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.06.1985
„Drogie dzieci!
W związku z tym świętem chcę powiedzieć wam, byście otworzyli serca Panu waszych serc. Dajcie mi wszystkie swoje uczucia i wszystkie problemy! Pragnę was pocieszyć w waszych kuszeniach. Pragnę was wypełnić pokojem, radością i miłością Bożą.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1985
„Wzywam was, byście wszystkich zachęcali do odmawiania Różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki. Wszyscy księża odmawiajcie Różaniec! Poświęćcie czas na modlitwę różańcową”.
(To orędzie Matka Boża przekazała w odpowiedzi na pytanie Marii Pavlović: „Maryjo, co pragniesz polecić księżom?”)

28.06.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj daję wam orędzie, którym pragnę was wezwać do pokory. W tych dniach odczuliście wielką radość z powodu wszystkich przybyłych tu ludzi i z miłością opowiadaliście im o swoich doświadczeniach. Obecnie wzywam was, byście wytrwali w pokorze i z otwartym sercem dawali świadectwo każdemu, kto przychodzi.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.07.1985
„Drogie dzieci!
Dziękuję wam za każdą ofiarę, którą złożyliście. Chcę was nakłonić, byście każdą ofiarę składali z miłością. Pragnę, abyście wy, którzy jesteście bezradni, zaczęli pomagać z ufnością a Pan odda wam w Swoim zaufaniu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11.07.1985
„Drogie dzieci!
Kocham parafię i swoim płaszczem ochraniam ją od wszelkiej działalności szatana. Módlcie się, by szatan odstąpił od parafii. W ten sposób możecie usłyszeć każde wezwanie Boga i odpowiedzieć swoim życiem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.07.1985
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście umieścili w swoich domach jeszcze więcej poświęconych przedmiotów i by każda osoba miała na sobie jakąś poświęconą rzecz. Wszystkie przedmioty poświęcajcie, wtedy szatan będzie was mniej napastował, gdyż będziecie mieć zbroję przeciwko niemu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę was prowadzić, a wy nie chcecie słuchać moich poleceń. Dziś wzywam was, byście uważnie słuchali orędzi, a wtedy będziecie mogli przeżywać wszystko to, co Bóg mi polecił, abym wam przekazała. Otwórzcie się na Boga, a Bóg będzie działał przez was i dawał wam wszystko, czego potrzebujecie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

01.08.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę wam powiedzieć, że tę parafię wybrałam i strzegę jej swoimi dłońmi jak kwiat, aby pozostał żywy. Wzywam was, byście oddali się mnie, abym mogła was ofiarować Bogu czystych i bez grzechu. Szatan
przejął jedną część planu i pragnie go przywłaszczyć. Módlcie się, by mu się to nie powiodło, gdyż pragnę was dla siebie, bym mogła was ofiarować Bogu!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

08.08.1985
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was w szczególny sposób, do walki przeciw szatanowi poprzez modlitwę. Teraz kiedy szatan wie, że jesteście świadomi jego działania, chce silniej oddziaływać na was. Drogie dzieci, obleczcie się w zbroję i z różańcem w ręku zwyciężycie go.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

15.08.1985
„Drogie dzieci!
Błogosławię was dzisiaj i pragnę wam powiedzieć, że was kocham i zachęcam do życia według moich orędzi. Dzisiaj wszystkich was błogosławię uroczystym błogosławieństwem, na jakie zezwolił mi Wszechmogący.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

22.08.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj chcę wam powiedzieć, że Bóg pragnie zesłać na was próby, które przezwyciężycie modlitwą. Bóg doświadcza was poprzez codzienne prace. Módlcie się teraz, byście mogli ze spokojem pokonać każdą próbę. Z wszystkiego, czym Bóg was doświadcza, wychodźcie bardziej otwarci ku Bogu i przystępujcie do Niego z miłością.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

29.08.1985
„Drogie dzieci!
Wzywam was do modlitwy! Szczególnie teraz, gdy szatan pragnie posłużyć się owocem waszych winnic. Módlcie się, by szatanowi nie powiodły się jego plany.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

05.09.1985
„Drogie dzieci!
Dziękuję wam za wszystkie modlitwy! Módlcie się nadal coraz goręcej, wtedy szatan będzie oddalony od tego miejsca. Drogie dzieci, plan szatana przepadł. Módlcie się, by spełniło się to, co Bóg zamierza w tej parafii. Dziękuję wam, szczególnie młodym, za ofiary, które złożyli.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

12.09.1985 Przed świętem Podwyższenia Krzyża.
„Drogie dzieci!
Pragnę powiedzieć wam, aby w tych dniach w centrum był Krzyż. Módlcie się szczególnie pod Krzyżem, z którego płyną wielkie łaski. Teraz dokonajcie w swoich domach specjalnego poświęcenia się Krzyżowi. Obiecajcie, że nie będziecie obrażać Jezusa na krzyżu ani przeklinać Go!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

19.09.1985
Nie było orędzia dla parafii.

20.09.1985
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was, byście w pokorze przeżywali wszystkie orędzia, które wam daję. Drogie dzieci, nie pysznijcie się, żyjąc według nich i opowiadając: «Żyję według orędzi». Jeśli będziecie w swym sercu nosić te orędzia i żyć nimi, wszyscy to odczują tak, że nie będzie potrzeba słów dla tych, którzy nie słuchają. Nie potrzebujecie wypowiadać słów. Potrzeba wam, drogie dzieci, żyć i dawać świadectwo swoim życiem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

26.09.1985
„Drogie dzieci!
Dziękuję za wszystkie modlitwy. Dziękuję za wszystkie ofiary. Pragnę wam powiedzieć, drogie dzieci, byście na nowo żyli orędziami, które wam daję. Szczególnie zachowajcie post, gdyż poprzez post najwięcej osiągnięcie i sprawicie mi radość, bowiem wówczas spełni się cały plan, który Bóg postanowił zrealizować tu w Medziugorju.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

03.10.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę wam powiedzieć, byście dziękowali Bogu za wszelkie łaski, które wam dał. Za wszelkie plony dziękujcie Panu i uwielbiajcie Go! Drogie dzieci, nauczcie się dziękować za małe rzeczy, a będziecie potem mogli dziękować i za wielkie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

10.10.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę was i dzisiaj wezwać w parafii do życia według moich orędzi. Szczególnie pragnę wezwać młodych w parafii, która jest mi miła. Drogie dzieci, jeśli żyjecie orędziami, żyjecie również ziarnem świętości. Wszystkich was, jako Matka, pragnę wezwać do świętości, byście mogli ją dać innym. Jesteście zwierciadłem dla innych.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

17.10.1985
„Drogie dzieci!
Wszystko ma swój czas. Dzisiaj wzywam was, byście zaczęli pracować nad swoimi sercami. Teraz kiedy zostały zakończone wszystkie prace polowe macie czas na czyszczenie najbardziej zabrudzonych miejsc, ale serca zostawiacie na boku. Pracujcie więcej i oczyszczajcie z miłością każdy kąt waszego serca.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.10.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę was z dnia na dzień przyoblekać w świętość, dobroć, posłuszeństwo i miłość Bożą, byście z dnia na dzień byli lepsi i bardziej gotowi dla swego Pana. Drogie dzieci, słuchajcie i wprowadzajcie w życie moje orędzia. Pragnę was prowadzić.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

31.10.1985
„Drogie dzieci!
Dziś pragnę was powołać do pracy w Kościele. Wszystkich kocham jednakowo i pragnę, by wszyscy pracowali tyle, ile mogą. Wiem, drogie dzieci, że możecie. Nie chcecie jednak, ponieważ nie czujecie się na siłach temu podołać. Musicie być odważni i przynosić małe kwiatki Kościołowi i Jezusowi, tak by wszyscy byli zadowoleni.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

07.11.1985
„Drogie dzieci!
Wzywam was do miłości bliźniego, do miłości tego, od którego doznajecie zła. W ten sposób z miłością będziecie mogli ocenić zamysły serc. Módlcie się i kochajcie, drogie dzieci! Miłością możecie dokonać tego, co uważacie za niemożliwe.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

14.11.1985
„Drogie dzieci!
Ja, wasza Matka, kocham was i pragnę pobudzać was do modlitwy. Jestem, drogie dzieci, niestrudzona i wzywam was także wówczas, gdy znajdujecie się daleko od mego serca. Jestem matką, więc choć boleję nad każdym, który błądzi, łatwo wybaczam i cieszę się każdym dzieckiem, które do mnie wróci.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.11.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę wam powiedzieć, że ten czas jest szczególnie przeznaczony dla was, parafian. Gdy jest lato mówicie, że macie dużo pracy. Teraz nie ma pracy w polu, niech więc każdy pracuje nad sobą! Przychodźcie na Mszę Świętą, gdyż to jest czas wam darowany. Drogie dzieci, jest wielu takich, którzy regularnie przychodzą mimo niepogody, bo mnie kochają i chcą w szczególny sposób okazać swoją miłość. Wszystkich was proszę, byście okazali mi miłość przychodząc na Mszę Świętą, a Pan obficie was wynagrodzi.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

28.11.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę wam podziękować za wszystko, coście dla mnie uczynili. Szczególnie młodym! Proszę was, drogie dzieci, byście świadomie podchodzili do modlitwy. W modlitwie poznacie wielkość Boga.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

05.12.1985
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście się przygotowali do świąt Bożego Narodzenia przez pokutę i modlitwę oraz uczynki miłości. Nie przywiązujcie wagi do rzeczy materialnych, gdyż wtedy nie będziecie mogli przeżyć Bożego Narodzenia.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

12.12.1985
„Drogie dzieci!
Na Boże Narodzenie wzywam was, byśmy wspólnie wielbili Jezusa. Oddaję Go wam tego dnia w szczególny sposób i wzywam was, byście w tym dniu wielbili Jezusa i Jego Narodzenie. Drogie dzieci, w tym dniu więcej się módlcie i więcej myślcie o Jezusie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

19.12.1985
„Drogie dzieci!
Dziś pragnę was wezwać do miłości bliźniego. Jeśli będziecie pragnęli kochać bliźniego, bardziej odczujecie Jezusa, szczególnie w Boże Narodzenie. Bóg was obdarzy wielkimi darami, jeśli się Mu oddacie. Pragnę w szczególny sposób na Boże Narodzenie dać matkom swoje specjalne macierzyńskie błogosławieństwo, a pozostałych pobłogosławi Jezus Swoim błogosławieństwem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

26.12.1985
„Drogie dzieci!
Pragnę podziękować wam wszystkim, którzyście byli posłuszni moim poleceniom i dzień Bożego Narodzenia przeżyli tak, jak wam powiedziałam. Pragnę was odtąd, nieskalanych grzechem, prowadzić dalej w miłości. Oddajcie mi wasze serca!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.01.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście się całkowicie opowiedzieli za Bogiem. Proszę was, drogie dzieci, byście się Mu całkowicie oddali, a będziecie mogli wprowadzić w życie wszystko, co mówię; nie będzie wam ciężko, jeśli oddacie się całkowicie Bogu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

09.01.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście swoimi modlitwami pomogli Jezusowi w urzeczywistnieniu wszystkich planów, które tutaj zamierza zrealizować. Przynoście też ofiary Jezusowi, aby się spełniło wszystko tak, jak zaplanował, by szatan nie mógł nic uczynić.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

16.01.1986
„Drogie dzieci!
Dziś także wzywam was do modlitwy. Potrzebuję waszych modlitw, aby Bóg został przez was wszystkich uwielbiony. Drogie dzieci, proszę, posłuchajcie i żyjcie wezwaniem matki, gdyż wzywam was tylko z miłości, aby wam pomóc.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

23.01.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was znowu do modlitwy sercem. Jeśli, drogie dzieci, modlicie się sercem, stopi się lód w sercach waszych braci i znikną wszelkie przeszkody. Nawrócenie będzie łatwe dla wszystkich, którzy je będą chcieli przyjąć. To jest dar, który musicie wymodlić dla waszego bliźniego.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

30.01.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście się wszyscy modlili, aby urzeczywistniły się plany Boże wobec was i wszystko to, co Bóg przez was pragnie uczynić. Pomóżcie, by się inni nawrócili, szczególnie ci, którzy przybywają do Medziugorja. Drogie dzieci, nie pozwólcie, by w waszych sercach zapanował szatan i byście byli szatańskim a nie moim obrazem. Wzywam was do modlitwy, abyście mogli być świadkami mej obecności. Bez was Bóg nie może urzeczywistnić tego, co pragnie. Bóg dał wszystkim wolną wolę i wy nią rozporządzacie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

06.02.1986
„Drogie dzieci!
Ta parafia, którą wybrałam, jest szczególna i różni się od pozostałych. Ja daję wielkie łaski tym, którzy się modlą sercem. Drogie dzieci, przekazuję orędzia najpierw mieszkańcom parafii, a dopiero potem wszystkim pozostałym. Najpierw wy musicie przyjąć orędzia, a potem inni. Wy będziecie odpowiadać przede mną i moim Synem Jezusem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.02.1986
„Drogie dzieci!
Ten Wielki Post jest dla was szczególnym bodźcem do przemiany. Zacznijcie od tej chwili. Wyłączcie telewizor i odłóżcie różne rzeczy, które nie są dla was korzystne. Drogie dzieci, wzywam was do osobistego nawrócenia. To jest czas dla was.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.02.1986
„Drogie dzieci!
Drugie orędzie na dni Wielkiego Postu głosi, byście odnowili modlitwę przed Krzyżem. Drogie dzieci, daję wam szczególne łaski, a Jezus szczególne dary z Krzyża. Weźcie je i żyjcie nimi! Rozważajcie Mękę Jezusa i w życiu zjednoczcie się z Jezusem!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

27.02.1986
„Drogie dzieci!
Żyjcie w pokorze orędziami, które wam daję.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

6.03.1986
„Drogie dzieci!
Dziś także was wzywam, byście się bardziej otwarli na Boga, aby mógł działać przez was. Na ile się otworzycie, na tyle zbierzecie owoców. Pragnę was ponownie wezwać do modlitwy.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.03.1986
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście za pomocą swoich małych ofiar przeżywali Wielki Post. Dziękuję wam za każdą ofiarę, którą mi złożyliście. Drogie dzieci, żyjcie tak dalej i z miłością mi pomagajcie składać ofiarę. Bóg wam to wynagrodzi.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

20.03.1986
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście aktywnie podeszli do modlitwy. Pragniecie wprowadzić w życie wszystko, co do was mówię, a nie udaje się wam to dlatego, że się nie modlicie. Drogie dzieci, proszę was otwórzcie się i zacznijcie się modlić. Modlitwa będzie dla was radością; nie znudzi was, bo będziecie się modlić z radością.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

27.03.1986
„Drogie dzieci!
Pragnę wam podziękować za wszystkie ofiary i wzywam was do największej ofiary, ofiary miłości. Bez miłości nie możecie przyjąć ani mnie, ani mojego Syna. Bez miłości nie możecie innym przekazywać waszych doświadczeń. Dlatego was wzywam, drogie dzieci, byście zaczęli przeżywać w sobie miłość.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

03.04.1986
„Drogie dzieci!
Pragnę was wezwać do przeżywania Mszy Świętej. Jest was wielu, którzy odczuwają jej piękno, lecz są i tacy, którzy niechętnie przychodzą. Ja was wybrałam, drogie dzieci, a Jezus wam daje Swoje łaski we Mszy Świętej. Przeżywajcie świadomie Mszę Świętą i niech przybycie na nią będzie dla was radosne. Przyjdźcie z miłością i wchłońcie Mszę Świętą.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

10.04.1986
„Drogie dzieci!
Pragnę was wezwać, abyście wzrastali w miłości. Kwiat nie może wzrastać bez wody. Tak i wy, drogie dzieci, nie możecie wzrastać bez Bożego błogosławieństwa. Musicie każdego dnia prosić o błogosławieństwo, aby wzrastać i z Bogiem wykonywać wszystkie prace.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

17.04.1986
„Drogie dzieci!
Jesteście zaprzątnięci materialnymi rzeczami i w materii gubicie to wszystko, co Bóg wam pragnie dać. Wzywam was, drogie dzieci, byście się modlili o dary Ducha Świętego, które są wam teraz potrzebne, byście mogli dawać świadectwo o mojej tutaj obecności i o wszystkim, co wam daję. Drogie dzieci, oddajcie się mi, bym was mogła całkowicie prowadzić. Nie zajmujcie się materialnymi sprawami.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.04.1986
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, zapominacie, że wszyscy jesteście ważni. Szczególnie starsi są ważni w rodzinie. Zachęcajcie ich do modlitwy. Wszyscy młodzi niech życiem dają przykład innym, niech dają świadectwo o Jezusie. Drogie dzieci, proszę was, zacznijcie się przemieniać przez modlitwę, a będziecie wiedzieć, co macie czynić.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

01.05.1986
„Drogie dzieci!
Proszę was, byście zaczęli zmieniać swoje życie w rodzinie. Niech rodzina będzie harmonijnym kwiatem, który pragnę dać Jezusowi. Drogie dzieci, niech każda rodzina będzie aktywna w modlitwie, pragnę bowiem, by pewnego dnia pojawiły się i owoce w rodzinie. Tylko w ten sposób mogę was wszystkich jak płatki kwiatu ofiarować Jezusowi w urzeczywistnieniu planów Bożych.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

08.05.1986
„Drogie dzieci!
Wy jesteście odpowiedzialni za orędzia. Tu jest źródło łaski, a wy, drogie dzieci, jesteście naczyniami, które przenoszą dary. Dlatego wzywam was, drogie dzieci, byście waszą pracę wykonywali z odpowiedzialnością. Każdy będzie odpowiadał według swej miary. Drogie dzieci, wzywam was, byście z miłością przekazywali dary innym, a nie zostawiali ich dla siebie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

15.05.1986
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście mi dali swoje serca, bym je mogła zmienić, aby były podobne do mojego serca. Zastanawiacie się, drogie dzieci, dlaczego nie możecie odpowiedzieć na to, do czego was wzywam. Nie możecie dlatego, ponieważ nie daliście mi swojego serca, bym je przemieniała. Mówicie a nie czynicie. Wzywam was, byście czynili wszystko, co wam mówię, a tym sposobem będę z wami.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

22.05.1986
„Drogie dzieci!
Dziś pragnę wam dać moją miłość. Nie wiecie, drogie dzieci, jak wielka jest moja miłość i nie potraficie jej przyjąć. Na różne sposoby pragnę ją wam okazać, ale wy jej, drogie dzieci, nie rozpoznajecie. Nie pojmujecie moich słów sercem, więc nie możecie też pojąć mojej miłości. Drogie dzieci, przyjmujcie mnie w swoim życiu i wtedy będziecie mogli przyjąć wszystko to, co do was mówię.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

29.05.1986
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście wcielali w życie miłość Boga i bliźniego. Bez miłości, drogie dzieci, nic nie możecie. Dlatego wzywam was, drogie dzieci, byście się wzajemnie miłowali. Tylko w ten sposób będziecie mogli kochać i przyjmować mnie oraz wszystkich, którzy przybywają do waszej parafii. Wszyscy odczują poprzez was moją miłość. Dlatego proszę was, drogie dzieci, zacznijcie od dziś kochać żarliwą miłością, miłością, którą Ja was miłuję.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

05.06.1986
„Drogie dzieci!
Dziś was wzywam, byście się zdecydowali, czy pragniecie wprowadzić w życie orędzia, które wam daję. Pragnę, byście byli aktywni w przeżywaniu i przekazywaniu moich orędzi. Szczególnie pragnę, drogie dzieci, byście wszyscy byli odblaskiem Jezusa, który będzie przyświecał temu niewiernemu światu, kroczącemu w ciemnościach. Pragnę, byście byli światłem dla wszystkich i byście w świetle dawali świadectwo. Drogie dzieci, nie jesteście powołani do ciemności, ale do światła. Nieście światło swoim życiem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

12.06.1986
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać Różaniec. W ten sposób będę mogła wam pomóc. Wy, drogie dzieci, pragniecie otrzymać łaski, ale nie modlicie się. Ja wam nie mogę pomóc, gdyż wy nic nie robicie w tym kierunku. Drogie dzieci, wzywam was, żebyście odmawiali Różaniec i żeby Różaniec był dla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo jestem z wami. Pragnę was nauczyć modlić się.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

19.06.1986
„Drogie dzieci!
W tych dniach mój Pan pozwolił mi wymodlić dla was więcej łaski, dlatego pragnę was zachęcić, drogie dzieci, ponownie do modlitwy. Módlcie się bez przerwy. Tak chcę wam dać radość, którą mnie obdarza Pan. Z tymi łaskami, drogie dzieci, pragnę, żeby wasze cierpienia stały się radością. Jestem waszą Matką i pragnę wam pomóc.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

26.06.1986
„Drogie dzieci!
Bóg pozwolił mi stworzyć z Nim tę oazę pokoju. Chcę was wezwać, abyście ją chronili i aby ta oaza zawsze była czysta. Istnieją tacy, którzy swoim niedbalstwem niszczą pokój i modlitwę. Wzywam was na świadków, żebyście poprzez swoje życie pomogli w zachowaniu pokoju.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

03.07.1986
„Drogie dzieci!
Dzisiaj was wszystkich wzywam do modlitwy. Bez modlitwy, drogie dzieci, nie możecie odczuć ani Boga, ani mnie, ani miłości, którą daję. Dlatego wzywam was, żebyście zaczynali i kończyli dzień modlitwą. Drogie dzieci, pragnę was prowadzić dzień po dniu jak najdalej w modlitwie, ale nie możecie wzrastać, o ile jej nie zachowacie. Wzywam was, drogie dzieci, żeby modlitwa była dla was na pierwszym miejscu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

10.07.1986
„Drogie dzieci!
Dzisiaj was wzywam do świętości. Bez świętości nie możecie żyć. Dlatego miłością zwyciężycie każdy grzech i miłością pokonacie wszystkie trudności, które napotykacie. Drogie dzieci, proszę was, żebyście mieli w sobie miłość.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

17.07.1986
„Drogie dzieci!
Dzisiaj was wzywam, żebyście pomyśleli, dlaczego jestem tak długo z wami. Ja jestem Pośredniczką pomiędzy Bogiem a wami. Dlatego, drogie dzieci, pragnę was wezwać, żebyście z miłością przyjmowali to wszystko, czego Bóg od was żąda. Dlatego, drogie dzieci, w swej pokorze wypełniajcie wszystkie orędzia, które wam daję.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

24.07.1986
„Drogie dzieci!
Cieszę się z powodu was wszystkich, którzy jesteście na drodze do świętości i proszę was, pomóżcie swoim świadectwem tym, którzy nie potrafią żyć w świętości. Dlatego, drogie dzieci, wasza rodzina niechaj będzie miejscem, gdzie się rodzi świętość. Pomóżcie wszystkim, żeby żyli w świętości, a przede wszystkim waszej własnej rodzinie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

31.07.1986
„Drogie dzieci!
Nienawiść rodzi niezgodę i nie widzi nikogo i niczego. Wzywam was, byście zawsze przynosili pojednanie i pokój. Szczególnie, drogie dzieci, działajcie z miłością w miejscu, w którym żyjecie. Niechaj miłość będzie zawsze jedynym stosowanym przez was środkiem. Miłością skierujecie ku dobremu to wszystko, co szatan pragnie zniszczyć i opanować. Jedynie w ten sposób będziecie całkowicie moimi a ja będę mogła wam pomóc.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

07.08.1986
„Drogie dzieci!
Wiecie, że obiecałam wam oazę pokoju, a nie wiecie, że wokół oazy istnieje pustynia, na której czyha szatan i pragnie skusić każdego z was. Drogie dzieci, jedynie modlitwą możecie zwyciężyć wpływ szatana w każdym miejscu. Jestem z wami, lecz nie mogę pozbawić was waszej wolności.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

14.08.1986
„Drogie dzieci!
Pragnę, by wasza modlitwa była radością ze spotkania z Panem. Nie mogę was prowadzić, dopóki wy sami nie odczujecie radości w modlitwie. Pragnę was prowadzić z dnia na dzień coraz głębiej w modlitwę, lecz nie chcę was zmuszać.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

21.08.1986
„Drogie dzieci!
Dziękuję wam za miłość, którą mi okazujecie. Wiecie, drogie dzieci, że kocham was bezgranicznie i że dzień w dzień proszę Pana, by pomógł wam pojąć miłość, którą wam okazuję. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

28.08.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście we wszystkim byli wzorem dla innych, szczególnie w modlitwie i dawaniu świadectwa. Drogie dzieci, nie mogę bez was pomóc światu. Pragnę, byście we wszystkim współpracowali ze mną, nawet w najdrobniejszych sprawach. Dlatego, drogie dzieci, pomóżcie mi, niech wasza modlitwa płynie z serca i niechaj wszyscy całkowicie oddadzą się mnie, a w ten sposób będę mogła was uczyć i prowadzić drogą, którą z wami rozpoczęłam.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.09.1986
„Drogie dzieci!
I dzisiaj wzywam was do modlitwy i postu. Wiecie, drogie dzieci, że z waszą pomocą mogę uczynić wszystko i zmusić szatana, by nie kusił do zła i by oddalił się od tego miejsca. Szatan czyha, drogie dzieci, na każdego z was. Szczególnie u każdego z was pragnie w każdą codzienną sprawę wnieść niepokój.
Dlatego też, drogie dzieci, wzywam was, by wasz dzień był jedynie modlitwą i oddaniem się całkowitym Bogu.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11.09.1986
„Drogie dzieci!
W tych dniach, podczas których wielbicie z radością Krzyż, pragnę, by i dla was, wasz Krzyż był radością. Zwłaszcza, drogie dzieci, módlcie się, byście mogli przyjąć ból i cierpienie z miłością, jak uczynił to Jezus. Jedynie w ten sposób mogę udzielić wam z radością łaski uzdrowienia, na które pozwala mi Jezus.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.09.1986
„Drogie dzieci!
Dziś także dziękuję wam za wszystko, co uczyniliście w tych dniach dla mnie. Szczególnie, drogie dzieci, dziękuję w imieniu Jezusa za ofiary złożone w zeszłym tygodniu. Drogie dzieci, zapominacie, że pragnę z waszej strony ofiary, by wam pomóc i odpędzić od was szatana. Dlatego ponownie was wzywam, byście ze szczególną czcią wobec Boga składali Mu ofiary.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was, byście swym pokojem pomogli innym przejrzeć, by zaczęli poszukiwać pokoju. Jesteście, drogie dzieci, pełne pokoju i nie możecie pojąć, co to jest niepokój. Dlatego wzywam was, byście modlitwą i własnym życiem pomogli zniszczyć w ludziach wszystko to, co jest złe i zdemaskować oszustwo, którym posługuje się szatan. Módlcie się, by prawda zapanowała we wszystkich sercach.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.10.1986
„Drogie dzieci!
I dzisiaj was wzywam, byście się modlili. Wy, drogie dzieci, nie jesteście w stanie zrozumieć, jaka jest wartość modlitwy, dopóki sami sobie nie powiecie: teraz jest czas modlitwy, teraz nie ma dla mnie nic ważniejszego, teraz dla mnie nie ma ważniejszej osoby niż Bóg. Drogie dzieci, poświęćcie się modlitwie ze szczególną miłością, aby Bóg mógł obdarzyć was łaskami.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

09.10.1986
„Drogie dzieci!
Wiecie, że pragnę prowadzić was drogą świętości, ale nie chcę was do tego zmuszać, abyście zostali świętymi na siłę. Pragnę, by każdy z was swymi drobnymi wyrzeczeniami pomógł sobie i mnie. W ten sposób będę mogła was prowadzić a wy z dnia na dzień będziecie bliżej świętości. Dlatego, drogie dzieci, nie chcę was zmuszać do życia orędziami, zaś ten długi czas, podczas którego jestem z wami, niech będzie znakiem, że bezgranicznie was kocham i pragnę, by każde z was z osobna zostało świętym.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

16.10.1986
„Drogie dzieci!
Także dzisiaj pragnę wam pokazać, jak bardzo was kocham, lecz żałuję, że nie mogę dopomóc każdemu z was, by pojął moją miłość. Dlatego, drogie dzieci, wzywam was do modlitwy i do całkowitego oddania się Bogu, gdyż szatan pragnie wami zawładnąć poprzez codzienne sprawy i chce w waszym życiu zająć naczelne miejsce. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się nieustannie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

23.10.1986
„Drogie dzieci!
Także dzisiaj wzywam was do modlitwy. Szczególnie wzywam was, drogie dzieci, do modlitwy o pokój. Bez waszych modlitw, drogie dzieci, nie mogę wam pomóc, by spełniło się orędzie, które Pan powierzył mi dla was. Dlatego, drogie dzieci, proście o to, byście w modlitwie znaleźli pokój, który Bóg wam zsyła.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

30.10.1986
„Drogie dzieci!
Także i dzisiaj pragnę wezwać was, byście z całą powagą przyjęli i żyli orędziami, które wam przekazuję. Drogie dzieci, z waszego powodu przebywam tu tak długo, by pomóc wam w realizacji wszystkich orędzi, które wam przekazuję. Dlatego, drogie dzieci, z miłości do mnie wprowadzajcie w życie wszystkie orędzia, które wam daję.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

06.11.1986
„Drogie dzieci!
Dzisiaj pragnę wezwać was, byście codziennie modlili się za dusze w czyśćcu cierpiące. Każdej duszy potrzebna jest modlitwa i łaska, by dotarła do Boga i Bożej miłości. Poprzez to i wy, drogie dzieci, zyskujecie nowych sprzymierzeńców, którzy pomogą wam zrozumieć, że w życiu żadne sprawy nie powinny być dla was zbyt ważne, jedynie Niebo jest tym, za czym należy tęsknić. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się nieustannie, byście mogli pomóc i sobie i innym, którym modlitwa przyniesie radość.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

13.11.1986
„Drogie dzieci!
Także dziś wzywam was, byście modlili się całym sercem i odmieniali swoje życie z dnia na dzień. Szczególnie wzywam was, byście swymi modlitwami i ofiarami rozpoczęli życie święte. Pragnę, by każdy z was, kto był przy tym źródle łask przyszedł do raju ze szczególnym darem, który mógłby mi ofiarować, a jest nim świętość. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i z dnia na dzień przemieniajcie swoje życie, abyście stali się świętymi. Będę zawsze blisko was.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.’’

20.11.1986
„Drogie dzieci!
I dzisiaj wzywam was, byście ze szczególną miłością żyli i wypełniali wszystkie orędzia, które wam daję. Drogie dzieci! Bóg nie chce was letnich i niezdecydowanych, ale całkowicie Jemu oddanych. Dlatego, drogie dzieci, zdecydujcie się na miłość, abyście z dnia na dzień poznawali Bożą miłość. Drogie dzieci, zdecydujcie się na miłość, aby miłość zapanowała w was wszystkich, lecz nie miłość ludzka, tylko miłość Boża.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

27.11.1986
„Drogie dzieci!
I dziś was wzywam, abyście z miłością poświęcili mi swoje życie, bym was mogła z miłością prowadzić. Kocham was, drogie dzieci, szczególną miłością i pragnę was wszystkich doprowadzić do Boga. Pragnę, byście zrozumieli, że to życie trwa krótko w stosunku do tego w Niebie. Dlatego, drogie dzieci, ponownie dzisiaj zdecydujcie się na Boga. Tylko w ten sposób mogę wam pokazać, jak jesteście mi drodzy i jak pragnę, byście wszyscy zostali zbawieni i byli ze mną w niebie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

04.12.1986
„Drogie dzieci!
I dziś wzywam was, byście swoje serca przygotowali na te dni, w których Pan pragnie was szczególnie oczyścić ze wszystkich grzechów waszej przeszłości. Wy, drogie dzieci, nie możecie sami tego uczynić, dlatego jestem tu po to, aby wam pomóc. Módlcie się, drogie dzieci! Tylko w ten sposób będziecie mogli
poznać całe zło, jakie jest w was i oddać je Panu, aby Pan mógł oczyścić całkowicie wasze serca. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się nieustannie i przygotowujcie serca przez pokutę i przez post.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11.12.1986
„Drogie dzieci!
Wzywam was w sposób szczególny w tym czasie do modlitwy, abyście byli w stanie żyć wydarzeniem radości, ze spotkania z Jezusem, który się rodzi. Ja, drogie dzieci, pragnę, abyście przeżyli te dni tak, jak ja nimi żyję. Z radością pragnę prowadzić was i sprawić, byście czuli radość, w jakiej chcę prowadzić każdego z was. Ale, drogie dzieci, módlcie się i oddajcie mi się całkowicie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

18.12.1986
„Drogie dzieci!
Dziś pragnę wezwać was znowu do modlitwy. Kiedy modlicie się, jesteście piękniejsi, jak kwiaty, które po śniegu ukazują swoje piękno i wszystkie kolory stają się nie do opisania. Tak również wy po modlitwie, ujawniacie przed oczami Boga więcej tego piękna, które sprawia, że jesteście Mu drodzy. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i otwórzcie wnętrze Panu, aby On mógł uczynić z was piękny i harmonijny kwiat dla Nieba.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1986
„Drogie dzieci!
Również dzisiaj błogosławię Pana za to wszystko, co robi dla mnie. W sposób szczególny za dar, że mogę także dzisiaj być z wami. Drogie dzieci, w tych dniach Ojciec ofiaruje szczególne łaski tym, którzy otworzą swe serca. Błogosławię was i pragnę, abyście i wy również, drogie dzieci, rozpoznali łaski i wszystko pozostawili do dyspozycji Boga, dotąd aż Bóg będzie uwielbiony przez was. Ja śledzę uważnie wasze kroki!
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

01.01.1987
„Drogie dzieci!
Dzisiaj pragnę wezwać was wszystkich, abyście żyli w nowym roku wszystkimi orędziami, które wam daję. Drogie dzieci, wiecie, że pozostałam tutaj tak długo z waszego powodu, aby nauczyć was jak stawiać kroki na drodze do świętości. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się bez ustanku i żyjcie wszystkimi orędziami, które wam daję, ponieważ ja czynię to z wielkiej miłości do Boga i do was.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

08.01.1987
„Drogie dzieci!
Pragnę wam podziękować za każdą odpowiedź na orędzia. Szczególnie, drogie dzieci, dziękuję wam za wszystkie poświęcenia i modlitwy, które mi ofiarowaliście. Drogie dzieci, zamierzam od tej chwili nie dawać orędzi w czwartki, ale każdego 25 dnia miesiąca. Nadszedł czas, że wypełniło się to wszystko na tyle, na ile pragnął mój Pan. Od dzisiaj będę dawać mniej orędzi, ale jestem z wami. Dlatego, drogie dzieci, błagam was, słuchajcie moich poleceń i żyjcie nimi, abym mogła was prowadzić.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

ORĘDZIA DLA MIRJANY Z 2 DNIA MIESIĄCA

02.03.2020

„Drogie dzieci, wasza czysta i szczera miłość przyciąga moje macierzyńskie serce. Wasza wiara i zaufanie do Ojca Niebieskiego to pachnące róże, które mi przynosicie — najpiękniejszy bukiet róż, złożony z waszych modlitw, czynów miłosierdzia i miłości. Apostołowie mojej miłości, wy, którzy szczerze, czystym sercem próbujecie naśladować mego Syna, wy, którzy szczerze Go kochacie, pomóżcie, bądźcie przykładem dla tych, którzy jeszcze nie poznali miłości mojego Syna — ale, moje dzieci, nie tylko słowami, ale także czynami i czystymi uczuciami, którymi wielbicie Ojca Niebieskiego. Apostołowie mojej miłości, to jest czas czuwania i od was oczekuję miłości, a nie osądzania kogokolwiek, bo Ojciec Niebieski będzie sądził wszystkich. Proszę, abyście kochali, abyście przekazywali prawdę, ponieważ prawda jest stara, nie jest nowa, jest wieczna, jest prawdą. Ona świadczy o wieczności Boga. Nieście światło mojego Syna i rozpraszajcie ciemność, która coraz bardziej usiłuje was pochłonąć. Nie bójcie się. Dzięki łasce i miłości mojego Syna jestem z wami. Dziękuję wam”.

02.02.2020

„Drogie dzieci, decyzją Boga i z Jego miłości zostałam wybrana, aby być matką Boga i waszą matką. Ale także z mojej woli i z mojej niezmiernej miłości do Ojca Niebieskiego oraz dzięki mojemu całkowitemu zaufaniu do Niego moje ciało było kielichem Boga-Człowieka. Służyłam prawdzie, miłości i zbawieniu. Tak i teraz jestem między wami, by was, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, wzywać, byście nieśli prawdę; aby was wzywać, byście z własnej woli i z miłości do mojego Syna szerzyli Jego słowa – słowa zbawienia. Abyście swoimi czynami pokazali miłość mojego Syna tym wszystkim, którzy Go nie poznali. Siłę znajdziecie w Eucharystii, w moim Synu, który karmi was swoim Ciałem i umacnia swoją Krwią. Moje dzieci, złóżcie ręce i w ciszy patrzcie na krzyż. W ten sposób czerpcie wiarę, by móc ją przekazywać, czerpcie prawdę, by móc rozróżniać, czerpcie miłość, by móc prawdziwie kochać. Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, złóżcie ręce, patrzcie na krzyż, tylko w krzyżu jest zbawienie. Dziękuję wam”.

02.01.2020

„Drogie dzieci. Wiem, że jestem obecna w waszym życiu i w waszych sercach. Czuję waszą miłość, słyszę wasze modlitwy i kieruję je do mojego Syna. Ale, moje dzieci, pragnę być, przez macierzyńską miłość obecna w życiu wszystkich moich dzieci. Wszystkie moje dzieci pragnę zgromadzić wokół siebie, pod moim macierzyńskim płaszczem. Dlatego, wzywam was i nazywam was apostołami mojej miłości, abyście mi pomogli. Moje dzieci, mój Syn wypowiedział słowa: „Ojcze nasz” i Ojcze nasz, który jesteś wszędzie i w naszych sercach, ponieważ pragnie was nauczyć modlić się słowami i uczuciami (sercem). Pragnie, abyście zawsze byli lepszymi, abyście żyli miłością miłosierną, którą jest modlitwa i bezgraniczna ofiara dla innych. Moje dzieci, ofiarujcie mojemu Synowi miłość do bliźniego; dajcie waszym bliźnim słowa pocieszenia, współczucie i akty sprawiedliwości. Wszystko, to co dajecie innym, apostołowie mojej miłości, mój Syn przyjmuje jako dar. Ja jestem z wami, albowiem mój Syn pragnie, aby moja miłość, jak promień światła, ożywiła wasze dusze; aby pomogła wam w poszukiwaniu pokoju i wiecznego szczęścia. Dlatego, moje dzieci, kochajcie się wzajemnie. Bądźcie jedno w moim Synu, bądźcie dziećmi Bożymi, które razem sercem pełnym, otwartym i czystym mówią: „Ojcze nasz”. I nie bójcie się! Dziękuję wam”.

02.12.2019

„Drogie dzieci, gdy patrzę na was, którzy miłujecie mojego Syna, rozkosz wypełnia moje serce. Błogosławię was macierzyńskim  błogosławieństwem. Macierzyńskim błogosławieństwem błogosławię również waszych pasterzy – was, którzy wypowiadacie słowa mojego Syna, błogosławicie Jego rękoma i kochacie Go tak, że jesteście gotowi z radością ponieść dla Niego każdą ofiarę. Wy naśladujcie Tego, który był pierwszym pasterzem, pierwszym misjonarzem. Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, żyć i pracować dla innych, dla tych wszystkich, których kochacie przez mojego Syna, jest radością i pociechą w tym ziemskim życiu. Jeśli dzięki modlitwie, miłości i ofierze w waszych sercach jest Królestwo Boże, to wasze życie jest radosne i pogodne. Między tymi, którzy miłują mojego Syna i którzy ze względu na Niego miłują się wzajemnie – słowa są zbędne. Wystarczy spojrzenie, by usłyszeć niewypowiedziane słowa i niewyrażone uczucia. Tam, gdzie panuje miłość, czas już się nie liczy. My jesteśmy z wami. Mój Syn was zna i miłuje. To miłość prowadzi was do mnie i dzięki tej miłości przyjdę do was i będę mówić o dziełach zbawienia. Pragnę, aby wszystkie moje dzieci miały wiarę i czuły moją macierzyńską miłość, która prowadzi ich do Jezusa. Dlatego, dzieci moje, dokądkolwiek pójdziecie, promieniujcie miłością i wiarą jako apostołowie miłości. Dziękuję wam”.

02.11.2019

„Drogie dzieci, mój umiłowany Syn zawsze modlił się i wielbił Ojca Niebieskiego. Zawsze Mu wszystko mówił i ufał Jego woli. Podobnie i wy, moje dzieci, powinniście czynić, ponieważ Ojciec Niebieski zawsze wysłuchuje Swoje dzieci. Jedno serce w jednym sercu: miłość, światłość i życie. Ojciec Niebieski dał siebie w darze w jednym ludzkim obliczu, a to oblicze jest obliczem mojego Syna. Wy, apostołowie mojej miłości, powinniście zawsze nosić oblicze mojego Syna w swoich sercach i myślach. Powinniście zawsze myśleć o Jego miłości i Jego ofierze. Powinniście modlić się, by zawsze odczuwać Jego obecność, ponieważ, apostołowie mojej miłości, to jest sposób, aby pomóc wszystkim tym, którzy nie znają mojego Syna, którzy nie poznali Jego miłości. Moje dzieci, czytajcie Księgę Ewangelii. Tam jest zawsze coś nowego, coś, co wiąże was z moim Synem, który narodził się, aby przynieść słowa życia wszystkim moim dzieciom i aby ofiarować się za wszystkich. Apostołowie mojej miłości, powodowani miłością do mojego Syna, nieście miłość i pokój wszystkim waszym braciom. Nikogo nie osądzajcie. Z miłości do mojego Syna kochajcie każdego. W ten sposób zatroszczycie się również o swoją duszę, a ona jest w istocie najcenniejsza ze wszystkiego, co posiadacie. Dziękuję wam”.

02.10.2019

„Drogie dzieci. Wola i miłość Ojca Niebieskiego sprawiają, że jestem tu pośród was, abym pomogła z macierzyńską miłością wzrastać wierze w waszym sercu, abyście mogli naprawdę zrozumieć cel ziemskiego życia i wielkość niebiańskiego. Moje dzieci, ziemskie życie jest drogą do wieczności, do prawdy, do życia, do mojego Syna. Tą drogą pragnę was prowadzić. Wy, moje dzieci, wy, którzy zawsze pragniecie większej miłości, prawdy i wiary, wiedzcie, że istnieje tylko jedno źródło, z którego możecie pić: zaufanie do Ojca Niebieskiego, zaufanie do Jego miłości. Poddajcie się całkowicie Jego woli i nie bójcie się. Wszystko, co jest dla was najlepsze, wszystko, co prowadzi was do życia wiecznego, będzie wam dane. Zrozumiecie, że zawsze celem życia jest nie chcieć i mieć, ale kochać i dawać. Będziecie mieć prawdziwy pokój i prawdziwą miłość. Będziecie apostołami miłości. Swoim przykładem sprawicie, że dzieci, które nie znają mojego Syna i Jego miłości, będą chciały Go poznać. Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, uwielbiajcie mego Syna razem ze mną i kochajcie Go nade wszystko. Zawsze starajcie się żyć w Jego prawdzie. Dziękuję wam”.

02.09.2019

„Drogie Dzieci! Módlcie się! Odmawiajcie codziennie Różaniec, ten wieniec kwiatów, który łączy mnie bezpośrednio jako matkę z waszym bólem, cierpieniami, pragnieniami i nadziejami. Apostołowie mojej miłości, jestem z wami dzięki łasce i miłości mojego Syna i proszę was o modlitwę. Świat tak bardzo potrzebuje waszych modlitw, aby dusze się nawracały. Z całkowitą ufnością otwórzcie wasze serca mojemu Synowi, a On wpisze w nie istotę swego Słowa, czyli miłość. Żyjcie niezniszczalną więzią z Najświętszym Sercem mojego Syna. Moje dzieci, jako matka mówię wam, że jest najwyższy czas, abyście uklękli przed moim Synem, abyście Go uznali za swojego Boga, centrum waszego życia. Ofiarujcie Mu dary, to co miłuje najbardziej, czyli miłość bliźniego, miłosierdzie i czyste serca. Apostołowie mojej miłości, wiele moich dzieci wciąż jeszcze nie uznaje mojego Syna za swojego Boga, jeszcze nie poznali Jego miłości. Ale wy, dzięki waszej modlitwie, wypowiadanej z czystego i otwartego serca, dzięki darom, które ofiarujecie mojemu Synowi, sprawicie, że nawet najbardziej zatwardziałe serca się otworzą. Apostołowie mojej miłości, siła modlitwy wypowiadanej sercem, modlitwy potężnej i przepełnionej miłością, zmienia świat. Dlatego, dzieci moje, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Jestem z wami. Dziękuję wam!”.

02.08.2019

„Drogie dzieci. Miłość mojego Syna jest wielka. Gdybyście znali wielkość Jego miłości, nie przestalibyście adorować Go i dziękować Mu. On żywy jest zawsze z wami w Eucharystii, ponieważ Eucharystia jest Jego sercem. Eucharystia jest sercem wiary. On nigdy was nie opuścił. Nawet kiedy próbowaliście odejść od Niego, On od was nie odszedł. Dlatego moje macierzyńskie serce jest szczęśliwe, kiedy widzi, że pełni miłości wracacie do Niego; kiedy widzę, że przychodzicie do Niego drogą pojednania, miłości i nadziei. Moje macierzyńskie serce wie, że kiedy idziecie ścieżką wiary, jesteście pędami, pąkami, a przez modlitwę i post będziecie owocami, moimi kwiatami, apostołami mojej miłości. Będziecie nosicielami światła, a miłością i mądrością oświecicie wszystkich wokół siebie. Moje dzieci, jako matka, błagam was: módlcie się, rozmyślajcie, rozważajcie. Wszystko, co się wam przydarza: piękne, bolesne, radosne, święte, sprawia, że wzrastacie duchowo, że mój Syn rośnie w was. Moje dzieci, poddajcie się Mu, wierzcie Mu, zaufajcie Jego miłości, niech On was prowadzi. Niech Eucharystia będzie miejscem, w którym karmicie wasze dusze, aby później szerzyć miłość i prawdę, świadcząc o moim Synu. Dziękuję wam”.

02.07.2019

„Drogie dzieci, z woli Ojca Miłosiernego dałam wam i nadal będę dawać ewidentne znaki mojej obecności macierzyńskiej. Dzieci moje, to jest macierzyńskie pragnienie dla uzdrowienia duszy. To jest pragnienie, aby wszystkie moje dzieci miały autentyczną wiarę, aby żyły cudownym doświadczeniem, pijąc ze źródła Słowa mojego Syna, Słowa życia. Dzieci moje, mój Syn swoją ofiarą i miłością przyniósł na świat światło wiary. Pokazał wam drogę wiary, ponieważ, moje dzieci, wiara uwzniośla ból i cierpienie. Prawdziwa wiara sprawia, że modlitwa staje się bardziej wrażliwa, prowadzi do dzieł miłosierdzia: dialogu, ofiary. Te moje dzieci, które mają wiarę, autentyczną wiarę, są szczęśliwe we wszystkim, gdyż na ziemi żyją początkiem szczęścia niebiańskiego. Dlatego, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, wzywam was, abyście dawali przykład autentycznej wiary, aby nieść światło tam, gdzie jest ciemność, aby żyć moim Synem. Moje dzieci, mówię do was jak matka: nie możecie iść drogą wiary i podążać za moim Synem bez waszych pasterzy. Módlcie się, aby mieli siłę i miłość, by was prowadzić. Niech wasze modlitwy będą zawsze z nimi. Dziękuję wam!”.

02.06.2019

„Drogie dzieci, tylko czyste i otwarte serce sprawi, że prawdziwie poznacie mojego Syna i że wszyscy, którzy nie znają Jego miłości, poznają ją dzięki wam. Tylko miłość sprawi, że zrozumiecie, iż jest silniejsza od śmierci, ponieważ prawdziwa miłość pokonała śmierć i sprawiła, że śmierć nie istnieje. Dzieci moje, przebaczenie jest najwyższą formą miłości. Wy, jako apostołowie mojej miłości, musicie modlić się, by być silnymi duchem, by móc rozumieć i przebaczać. Wy, apostołowie mojej miłości, przez zrozumienie i przebaczenie dajecie przykład miłości i miłosierdzia. Móc zrozumieć i przebaczać to dar, o który trzeba się modlić i pielęgnować go. Przebaczając pokazujecie, że umiecie kochać. Zobaczcie tylko, moje dzieci, jak Ojciec Niebieski was kocha: miłością wielką, zrozumieniem, przebaczeniem i sprawiedliwością. Jak wam daje mnie – matkę waszych serc. I oto jestem pośród was, by was błogosławić moim macierzyńskim błogosławieństwem, aby was wzywać do modlitwy, do postu, by wam przekazać, abyście wierzyli, mieli nadzieję, przebaczali, modlili się za waszych pasterzy i przede wszystkim kochali bezgranicznie. Dzieci moje, naśladujcie mnie! Moja droga jest drogą pokoju i miłości, drogą mojego Syna. To jest droga, która prowadzi do triumfu mojego Serca. Dziękuję wam”.

02.05.2019

„Drogie dzieci, z macierzyńskiej miłości wzywam was, byście czystym i otwartym sercem, w pełnym zaufaniu, odpowiedzieli na wielką miłość mojego Syna. Ja znam wielkość Jego miłości. Ja nosiłam Go w sobie, – hostię w sercu, światłość i miłość świata. Moje dzieci, zwracanie się do was przeze mnie, też jest znakiem miłości i czułości Ojca Niebieskiego. To wielki uśmiech mojego Syna, pełen miłości, to jest zaproszenie do życia wiecznego. Krew mojego Syna z miłości została za was przelana. Ta drogocenna krew jest dla waszego zbawienia, na życie wieczne. Ojciec Niebieski stworzył człowieka do życia wiecznego. Nie jest bowiem możliwe, abyście umarli, wy, którzy poznaliście miłość mojego Syna i którzy Go naśladujecie. Życie zwyciężyło! Mój Syn żyje! Dlatego, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, niech wam wskazuje drogę modlitwa, sposób życia mojego Syna, w jego najbardziej wzniosłej formie. Moje dzieci, wtedy gdy staracie się żyć słowami mojego Syna, też się modlicie. Gdy kochacie ludzi, których spotykacie, szerzycie miłość mojego Syna. To miłość otwiera wrota raju. Moje dzieci od początku modliłam się za Kościół, zatem i was, apostołów mojej miłości, wzywam do modlitwy za Kościół i jego sługi, za tych, których mój Syn powołał. Dziękuję wam”.

02.04.2019

„Drogie dzieci, jako matka, która zna swoje dzieci, wiem, że wołacie do mojego Syna. Wiem, że wołacie o prawdę, o pokój, o to co czyste i niezafałszowane. To dlatego ja, jako matka, przez miłość Bożą, zwracam się do was i wzywam, byście modlili się czystym i otwartym sercem, sami poznawali mojego Syna – Jego miłość i Jego miłosierne serce. Mój Syn widział piękno we wszystkich rzeczach. On szuka we wszystkich duszach dobra, nawet tego najmniejszego, trochę skrywanego, by wybaczyć zło. Dlatego więc wzywam was, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, byście Go adorowali, byście Mu nieustannie dziękowali i byli [Go] godni, gdyż On do was mówi boskie słowa, słowa Boga, słowa, które są dla wszystkich i na zawsze. Dlatego, moje dzieci, żyjcie radośnie, pogodnie, w jedności i we wzajemnej miłości. To jest to, czego wam trzeba w dzisiejszym świecie. Tak żyjąc, będziecie apostołami mojej miłości i będziecie w sposób właściwy świadczyć o moim Synu. Dziękuję wam”.

02.03.2019

„Drogie dzieci. Nazywam was apostołami mojej miłości. Ukazuję wam mojego Syna, który jest prawdziwym pokojem i prawdziwą miłością. Z łaski Bożej pragnę jako Matka do Niego was prowadzić. Przeto, moje dzieci, wzywam was, byście spojrzeli na siebie oczyma mojego Syna; abyście sercem wpatrywali się w Niego i sercem zobaczyli, gdzie jesteście i dokąd zmierza wasze życie. Moje dzieci, wzywam was do zrozumienia, że żyjecie dzięki mojemu Synowi – dzięki Jego miłości i ofierze. Wy prosicie mojego Syna, by zmiłował się nad wami, a ja was wzywam do miłosierdzia. Prosicie Go, by okazał wam dobroć i wybaczenie, a ileż czasu ja proszę was, moje dzieci, abyście wybaczali i miłowali wszystkich ludzi, których spotykacie? Kiedy sercem pojmiecie moje słowa, pojmiecie i poznacie prawdziwą miłość i będziecie mogli być apostołami tej miłości, moimi apostołami, moimi drogimi dziećmi. Dziękuję wam”.

02.02.2019

„Drogie dzieci! Miłość i dobroć Ojca Niebieskiego dają objawienia, które przyczyniają się do wzrostu wiary [coraz głębiej] rozumianej, przynoszącej pokój, bezpieczeństwo i nadzieję. Także i ja, moje dzieci, dzięki miłosiernej miłości Ojca Niebieskiego pokazuję wam zawsze na nowo drogę do mojego Syna, do zbawienia wiecznego. Ale niestety wiele z moich dzieci nie chce mnie słuchać, wiele z moich dzieci ma wątpliwości. A ja, w czasie i ponad czasem, zawsze wielbiłam Pana za to wszystko, co uczynił we mnie i przeze mnie. Mój Syn daje wam siebie, łamie z wami chleb, daje wam Słowa życia wiecznego, byście nieśli je wszystkim. O moje dzieci, apostołowie mojej miłości, czego wy się boicie, skoro mój Syn jest z wami? Pokażcie Mu swoje dusze, aby On mógł w nich przebywać i uczynić z was świadków, świadków wiary i miłości. Moje dzieci, żyjcie Ewangelią, żyjcie miłością miłosierną do bliźniego, a przede wszystkim żyjcie miłością do Ojca Niebieskiego. Moje dzieci, nie jesteście zjednoczeni przez przypadek. Ojciec Niebieski nikogo nie jednoczy przypadkowo. Mój Syn mówi do waszych dusz, ja mówię do waszych serc. Jako matka mówię wam: chodźcie ze mną, kochajcie się wzajemnie, dawajcie świadectwo. Nie bójcie się swoim przykładem bronić prawdy – Słowa Bożego, które jest wieczne i nigdy się nie zmienia. Moje dzieci, kto działa w świetle miłości miłosiernej i prawdy, zawsze jest wspomagany przez Niebo i nie jest sam. Apostołowie mojej miłości, bądźcie dla innych zawsze rozpoznawalni przez wasze trzymanie się na uboczu, miłość i pogodę ducha.  Ja jestem z wami. Dziękuję wam”.

02.01.2019

„Drogie dzieci! Niestety wśród was, moje dzieci, jest tyle walki, nienawiści, własnych interesów i egoizmu! Moje dzieci, tak łatwo zapominacie o moim Synu, Jego słowach, Jego miłości! Wiara gaśnie w tak wielu duszach, a wiele serc zostało pochwyconych przez rzeczy materialne tego świata. Ale moje macierzyńskie serce wie, że jest jeszcze wielu, którzy wierzą, którzy kochają i którzy starają się zbliżyć się do mojego Syna tak jak to możliwe. Szukają mojego Syna niestrudzenie, i w ten sposób szukają także mnie. To są ci pokorni i łagodni w swych troskach i cierpieniach, które znoszą w ciszy, z nadzieją, a przede wszystkim z wiarą. To są apostołowie mojej miłości.
Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, uczę was, że mój Syn nie tyle prosi o ciągłe modlitwy, co o uczynki i zapał, byście wierzyli, modlili się, abyście dzięki waszej osobistej modlitwie wzrastali w wierze, wzrastali w miłości. Kochajcie się wzajemnie – to jest to, o co On prosi, to jest droga do życia wiecznego.
Moje dzieci, nie zapominajcie, że mój Syn przyniósł światło na ten świat i dał je tym, którzy zarówno chcieli je widzieć, jak i je przyjąć. Wy do nich należycie, ponieważ jest to światło prawdy, pokoju i miłości. Ja was prowadzę jak matka, abyście wielbili mojego Syna, abyście ze mną kochali mojego Syna i żeby wasze myśli, wasze słowa i wasze czyny były zawsze skierowane ku mojemu Synowi, żeby były w Jego Imię. Wtedy moje Serce będzie zadowolone. Dziękuję wam”.

02.12.2018

,,Drogie dzieci! Kiedy przychodzicie do mnie jako do matki z czystymi i otwartymi sercami, wiedzcie że was słucham, dodaję wam odwagi, pocieszam was i przede wszystkim wstawiam się za wami u mojego Syna. Wiem, że pragniecie mieć mocną wiarę i wyznawać ją we właściwy sposób. Właśnie to, czego mój Syn pragnie od was, to szczera, mocna i głęboka wiara, a każdy sposób, w jaki ją wyrażacie, jest dobry. Wiara jest cudowną tajemnicą, której strzeże się w sercu. Ona jest łącznikiem między Ojcem Niebieskim i wszystkimi Jego dziećmi. Rozpoznaje się ją po owocach i miłości, którą ma się do wszystkich Bożych stworzeń. Apostołowie mojej miłości, dzieci moje, ufajcie mojemu Synowi. Pomóżcie wszystkim moim dzieciom poznać Jego miłość. Wy jesteście moją nadzieją – wy, którzy staracie się szczerze kochać mojego Syna. Jestem tutaj pośród was w imię miłości, dla waszego zbawienia, z woli Ojca Niebieskiego i mojego Syna. Apostołowie mojej miłości, niech przez modlitwę i ofiarę wasze serca będą oświecone miłością i światłością mojego Syna. Niech ta światłość i miłość oświeca tych wszystkich, których spotykacie, i przywraca ich mojemu Synowi. Jestem z wami. W szczególny sposób jestem z waszymi pasterzami. Moją macierzyńską miłością oświecam ich i dodaję odwagi, by rękami pobłogosławionymi przez mojego Syna błogosławili cały świat. Dziękuję wam”.

02.11.2018

„Drogie dzieci, moje macierzyńskie serce cierpi, gdy patrzę na moje dzieci, które nie kochają prawdy i które ją ukrywają; gdy patrzę na moje dzieci, które nie modlą się sercem i czynami. Jestem smutna, gdy mówię mojemu Synowi, że wiele moich dzieci nie ma już wiary; że nie znają Jego, mojego Syna. Dlatego wzywam was, apostołowie mojej miłości: starajcie się patrzeć w głębię ludzkiego serca, a tam z pewnością znajdziecie ukryty mały skarb. Miłosierdziem Ojca Niebieskiego jest patrzenie w ten [właśnie] sposób. Dobra należy szukać nawet tam, gdzie jest największe zło. Próbujcie wzajemnie się rozumieć a nie osądzać – tego właśnie pragnie od was mój Syn, a ja jako Matka wzywam was, byście Go usłuchali. Drogie dzieci, duch jest mocniejszy niż ciało, a opierając się na miłości i na czynach, pokonuje wszelkie przeszkody. Nie zapominajcie o tym, że mój Syn was umiłował i miłuje. Jego miłość jest z wami i w was, gdy jesteście z Nim zjednoczeni. On jest światłością świata, więc nikt i nic nie może przeciwstawić się Jego ostatecznej chwale. Dlatego, apostołowie mojej miłości, nie bójcie się świadczyć o prawdzie. Świadczcie o niej z entuzjazmem czynami, miłością, swoim poświęceniem, a przede wszystkim pokorą. Świadczcie o prawdzie wobec tych wszystkich, którzy nie poznali mojego Syna. Będę z wami i będę dodawać wam odwagi. Dawajcie świadectwo miłości, która nigdy nie ustaje, gdyż pochodzi od Ojca Niebieskiego, który jest wieczny i oferuje wieczność wszystkim moim dzieciom. Duch mojego Syna będzie z wami. Ponownie wzywam was, moje dzieci, do modlitwy za waszych pasterzy – módlcie się, aby miłość mojego Syna mogła ich prowadzić. Dziękuję wam”.

02.10.2018

„Drogie dzieci, wzywam was, abyście byli odważni, nie tracili nadziei, ponieważ nawet najmniejsze dobro, nawet najmniejsza oznaka miłości pokonuje coraz bardziej widoczne zło. Moje dzieci, posłuchajcie mnie, aby dobro zwyciężyło i abyście poznali miłość mojego Syna. To jest największe szczęście – [być w] rękach mojego Syna, które was obejmują; Tego, który kocha duszę; Tego, który oddał się za was i zawsze na nowo daje Siebie w Eucharystii; Tego, który ma słowa życia wiecznego. Poznać Jego miłość i iść Jego śladami oznacza posiadać bogactwo duchowe. To jest bogactwo, które daje dobre uczucia i wszędzie widzi miłość oraz dobroć. Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, bądźcie jak promienie słońca, które ciepłem miłości mojego Syna ogrzewają wszystkich dookoła. Moje dzieci, świat potrzebuje apostołów miłości, świat potrzebuje wiele modlitwy, ale modlitwy wypowiadanej sercem i duszą, a nie tylko wargami. Moje dzieci, dążcie do świętości, ale w pokorze; w pokorze, która pozwoli mojemu Synowi czynić poprzez was to, czego On pragnie. Moje dzieci, wszystkie wasze modlitwy, wasze słowa, myśli i czyny, otwierają lub zamykają wam bramy Królestwa Niebieskiego. Mój Syn wskazał wam drogę i dał wam nadzieję, a ja was pocieszam i dodaję wam odwagi, ponieważ, moje dzieci, poznałam co to ból, ale miałam wiarę i nadzieję. Teraz mam jako nagrodę życie w Królestwie mojego Syna. Dlatego słuchajcie mnie, miejcie odwagę i nie poddawajcie się. Dziękuję wam”.

02.09.2018

„Drogie dzieci, moje słowa są proste, ale pełne macierzyńskiej miłości i troski. Moje dzieci, nad wami zbiera się coraz więcej cieni ciemności i kłamstwa, a ja wzywam was do światła i do prawdy – wzywam was do mojego Syna. Tylko On może przekształcić rozpacz i cierpienie w pokój i w spokój. Tylko On może dać nadzieję w najgłębszych bólach. Mój Syn jest życiem świata. Im lepiej Go poznacie, im bliżej Niego będziecie, tym bardziej Go pokochacie, ponieważ mój Syn jest Miłością. Miłość zmienia wszystko i sprawia, że piękne jest nawet to, co bez miłości wydaje się nieistotne. Powtarzam wam więc, że jeśli chcecie wzrastać duchowo, musicie dużo kochać. Wiem, apostołowie mojej miłości, że nie zawsze jest to łatwe, ale, moje dzieci, nawet drogi bolesne to drogi, prowadzące do duchowego wzrostu, do wiary i do mojego Syna. Moje dzieci, módlcie się! Myślcie o moim Synu. W każdej chwili dnia wznoście swoją duszę do Niego, a ja zbiorę wasze modlitwy jak kwiaty z najpiękniejszego ogrodu i podaruję je mojemu Synowi. Bądźcie autentycznymi apostołami mojej miłości, szerzcie wśród wszystkich miłość mojego Syna, bądźcie ogrodem najpiękniejszych kwiatów. Pomóżcie modlitwami swoim pasterzom, aby byli duchowymi ojcami, wypełnionymi miłością do wszystkich ludzi. Dziękuję”.

02.08.2018

„Drogie dzieci, z macierzyńską miłością wzywam was, byście otworzyli serca na pokój, byście otworzyli serca na mojego Syna, aby w waszych sercach zabrzmiała pieśń miłości do mojego Syna, gdyż pokój jedynie przez tę miłość przychodzi do duszy. Moje dzieci, wiem, że jest w was dobroć, że jest w was miłość, miłość miłosierna. Jednakże wiele moich dzieci jeszcze ma zamknięte serca. Myślą, że mogą działać nie kierując swoich myśli ku Ojcu Niebieskiemu, który oświeca; ku mojemu Synowi, który wciąż od nowa jest z wami w Eucharystii i pragnie was słuchać. Moje dzieci, dlaczego do Niego nie mówicie? Życie każdego z was jest ważne i drogocenne, gdyż jest darem Ojca Niebieskiego na wieczność. Dlatego nigdy nie zapominajcie o dziękczynieniu, mówcie do Niego. Moje dzieci, wiem, że nieznane jest wam to, co się dzieje potem (po życiu), ale kiedy nadejdzie to wasze potem, otrzymacie odpowiedź na wszystkie pytania. Moja macierzyńska miłość pragnie, abyście byli gotowi. Moje dzieci, waszym życiem wzbudzajcie dobre uczucia w sercach ludzi, których spotykacie, uczucia pokoju, dobroci i przebaczenia. Na modlitwie nasłuchujcie co mówi do was mój Syn i czyńcie to. Ponownie wzywam was do modlitwy za waszych pasterzy, za tych, których mój Syn powołał. Pamiętajcie, że oni potrzebują modlitwy i miłości. Dziękuję wam”.

02.07.2018

„Drogie dzieci, jestem Matką dla was wszystkich, dlatego nie bójcie się, gdyż ja słyszę wasze modlitwy. Wiem że mnie szukacie, i dlatego proszę mojego Syna za wami. Mojego Syna, który jest zjednoczony z Ojcem Niebieskim i z Duchem Pocieszycielem; mojego Syna, który prowadzi dusze do królestwa skąd przyszedł, do królestwa pokoju i światłości. Dzieci moje, została wam dana wolność wyboru, ale ja jako Matka proszę was, abyście użyli wolności na rzecz wyboru dobra. Wy, którzy macie czyste i proste dusze, zrozumiecie to. Nawet jeśli czasami nie rozumiecie słów, odczuwacie w sobie, czym jest prawda. Dzieci moje, nie zatraćcie prawdy i życia w prawdzie, by pójść za kłamstwem. Poprzez życie w prawdzie Królestwo Boże wnika w wasze serca, a jest to Królestwo pokoju, miłości i zgody. Wtedy, dzieci moje, nie będzie w was egoizmu, który was oddala od mojego Syna. Będziecie mieć miłość i zrozumienie dla swoich bliźnich, gdyż zapamiętajcie – ponownie wam to powtarzam – że modlić się znaczy jednocześnie kochać innych, bliźnich, i im się udzielać. Kochajcie i dawajcie w moim Synu, wtedy On będzie działał w was i przez was. Dzieci moje, myślcie nieustannie o moim Synu, kochajcie Go bezgranicznie, a będziecie mieć prawdziwe życie, które trwać będzie wiecznie. Dziękuję wam, apostołowie mojej miłości”.

02.06.2018

„Drogie dzieci, wzywam was, byście z prostotą serca przyjęli moje słowa, które wam przekazuję jako matka, tak byście szli drogą pełną światła, czystości, wyjątkowej miłości Mojego Syna, Boga-Człowieka. Radość i światłość nie do opisania ludzkim językiem przenikną waszą duszę, ogarną was pokój i miłość Mojego Syna. Właśnie tego pragnę dla moich dzieci. Dlatego zachęcam was, apostołowie mojej miłości, którzy potraficie kochać i przebaczać, którzy nie osądzacie: bądźcie przykładem dla wszystkich tych, którzy nie idą drogą światła i miłości, może z niej zeszli. Swoim życiem pokażcie im prawdę. Okazujcie im miłość, ponieważ miłość pokonuje wszystkie trudności, a wszystkie moje dzieci są spragnione miłości. Wasze zjednoczenie w miłości jest darem dla Mojego Syna i dla mnie. Jednak, moje dzieci, pamiętajcie, że kochać oznacza także pragnąć dobra bliźniego, pragnąć nawrócenia jego duszy. Gdy patrzę na was zgromadzonych wokół mnie, moje serce jest smutne, ponieważ widzę tak mało braterskiej miłości, miłosiernej miłości. Moje dzieci, Eucharystia – Mój Syn żyjący między wami, jak też Jego nauka – pomogą wam zrozumieć, że Jego słowa są życiem. Jego słowa sprawiają, że dusza oddycha, Jego słowa dokonują tego, że odkrywamy miłość. Drogie dzieci, ponownie was proszę jako matka, która pragnie dobra dla swoich dzieci, kochajcie swoich pasterzy i módlcie się za nich. Dziękuję wam”.

02.05.2018

„Drogie dzieci, mój Syn, który jest światłem miłości, wszystko co czynił i czyni, czynił z miłości. Tak więc i wy, moje dzieci, kiedy żyjecie w miłości i miłujecie swoich bliźnich, pełnicie wolę mojego Syna. Apostołowie mojej miłości, stańcie się maluczkimi! Swoje czyste serca otwórzcie mojemu Synowi, aby mógł działać przez was. Z pomocą wiary napełnijcie się miłością. Jednak, dzieci moje, nie zapomnijcie, że Eucharystia jest sercem wiary. To jest mój Syn, który karmi was swoim Ciałem i wzmacnia swoją Krwią. To jest cud miłości: mój Syn, który jako żywy wciąż na nowo przychodzi, aby ożywiać dusze. Moje dzieci, żyjąc w miłości, pełnicie wolę mojego Syna, a On żyje w was. Moje dzieci, moim macierzyńskim pragnieniem jest, byście Go zawsze coraz bardziej miłowali, gdyż On przyzywa was swoją miłością i darzy miłością, byście ją szerzyli wśród wszystkich wokół siebie. To z Jego miłości jestem z wami jako Matka, by przekazywać wam słowa miłości i nadziei, aby przekazywać wam wieczne słowa, które przezwyciężają czas i śmierć, oraz aby was wzywać, byście byli moimi apostołami miłości. Dziękuję wam!”.

02.04.2018

„Drogie dzieci, dzięki wielkiej miłości Ojca Niebieskiego jestem z wami jako wasza Matka, a wy ze mną jako moje dzieci, jako apostołowie mojej miłości, których ciągle zbieram wokół siebie. Dzieci moje, wy jesteście tymi, którzy z modlitwą muszą całkowicie oddać się mojemu Synowi, abyście już więcej nie żyli wy, lecz mój Syn w was, tak aby ci wszyscy, którzy nie znają mojego Syna, zobaczyli Go w was i chcieli Go poznać. Módlcie się, by w was zobaczyli prawdziwą pokorę i dobroć, gotowość do służenia innym; aby w was zobaczyli, że ziemskie powołanie przeżywacie sercem zjednoczonym z moim Synem; żeby w was zobaczyli łagodność, czułość i miłość do mojego Syna, jak też do swoich braci i sióstr. Apostołowie mojej miłości, musicie dużo się modlić i oczyścić swoje serca, abyście wy pierwsi kroczyli drogą mojego Syna; żebyście byli sprawiedliwi w związku ze sprawiedliwością mojego Syna. Dzieci moje, jako moi apostołowie musicie być złączeni tą więzią, która pochodzi od mojego Syna, by moje dzieci, które nie znają mojego Syna, poznawszy to wasze zjednoczenie w miłości, zapragnęły kroczyć drogą życia, drogą zjednoczenia z moim Synem. Dziękuję wam”.

02.03.2018

„Drogie dzieci, wielkie rzeczy uczynił mi Ojciec Niebieski, tak jak czyni wszystkim tym, którzy Go czule kochają i wiernie oraz z oddaniem Mu służą. Moje dzieci, Ojciec Niebieski kocha was, więc dzięki Jego miłości jestem tutaj z wami i mówię do was; dlaczego nie chcecie widzieć znaków? Z Nim wszystko jest łatwiejsze, także ból przeżywany z Nim jest lżejszy, ponieważ istnieje wiara. Wiara pomaga w bólu, a ból bez wiary prowadzi do rozpaczy. Ból przeżywany i przyniesiony Bogu prowadzi do wzrostu. Czyż mój Syn, przez swoją bolesną ofiarę, nie odkupił świata? Ja, jako Jego matka, byłam z Nim w bólu i w cierpieniu, tak samo jak jestem z wami wszystkimi. Moje dzieci, jestem z wami w życiu, w bólu, w cierpieniu, w radości i w miłości. Dlatego miejcie nadzieję. Nadzieja sprawia, że pojmujemy, że tu jest życie. Moje dzieci, mówię do was – mój głos mówi do waszej duszy, moje serce mówi do waszego serca. Apostołowie mojej miłości, jak bardzo kocha was moje macierzyńskie serce! Jak wielu rzeczy pragnę was nauczyć. Jak bardzo moje macierzyńskie serce pragnie, abyście byli pełnią, a tak może być tylko wtedy, gdy jedno będą dusza, ciało i miłość. Proszę was jako swoje dzieci: módlcie się dużo za Kościół i jego sługi – waszych pasterzy, aby Kościół był taki, jakim pragnie go mój Syn: przejrzysty jak woda źródlana i pełen miłości. Dziękuję wam”.

02.02.2018

„Drogie dzieci, wy, których kocha mój Syn, wy, których ja kocham bezgraniczną macierzyńską miłością, nie pozwólcie, aby egoizm i samolubstwo rządziły światem. Nie pozwólcie, aby miłość i dobroć pozostały w ukryciu. Wy, którzy jesteście kochani, wy, którzy poznaliście miłość mojego Syna, pamiętajcie, że być kochanym to jednocześnie kochać. Dzieci moje, wierzcie. Gdy wierzycie, jesteście szczęśliwi i szerzycie pokój, a dusza wasza drży z radości. W tej duszy jest mój Syn. Gdy praktykujecie wiarę, gdy praktykujecie miłość, gdy czynicie dobro waszemu bliźniemu, mój Syn uśmiecha się w waszej duszy. Apostołowie mojej miłości, ja zwracam się do was jako Matka, gromadzę was wokół siebie i pragnę prowadzić was drogą miłości i wiary, drogą, która prowadzi do Światłości świata. Ze względu na miłość i na wiarę jestem tutaj, ponieważ pragnę moim macierzyńskim błogosławieństwem dać wam nadzieję i siłę na waszej drodze; bo droga, która prowadzi do mojego Syna, nie jest łatwa: jest pełna wyrzeczeń, oddania, ofiary, przebaczenia i wielkiej, wielkiej miłości. Ale ta droga prowadzi do pokoju i do radości. Dzieci moje, nie wierzcie kłamliwym głosom, które mówią wam o rzeczach fałszywych i o fałszywym świetle. Wy, dzieci moje, wróćcie do Pisma Świętego. Z ogromną miłością patrzę na was i dzięki Bożej łasce ukazuję się wam. Dzieci moje, chodźcie ze mną, niech wasza dusza drży z radości. Dziękuję wam”.

02.01.2018

„Drogie dzieci, gdy na ziemi brakuje miłości, gdy nie znajduje się drogi zbawienia, ja Matka przychodzę, aby wam pomóc poznać prawdziwą wiarę, żywą i głęboką; by pomóc wam prawdziwie kochać. Jako Matka tęsknię za waszą wzajemną miłością, dobrocią i czystością. Moim pragnieniem jest, abyście byli sprawiedliwi i miłowali się. Moje dzieci, bądźcie radośni w duchu, bądźcie czyści, bądźcie dziećmi. Mój Syn mówił, że lubi przebywać wśród czystych serc, gdyż czyste serca są zawsze młode i radosne. Mój Syn mówił wam, abyście przebaczali i miłowali się wzajemnie. Wiem, że to nie zawsze jest łatwe. Cierpienie sprawia, że wzrastacie w duchu. Abyście mogli jeszcze bardziej wzrastać duchowo, musicie szczerze i prawdziwie przebaczać i kochać. Wiele moich dzieci na ziemi nie zna mojego Syna, nie miłuje Go; lecz wy, którzy kochacie mojego Syna, którzy nosicie Go w sercu, módlcie się, módlcie się, a modląc się odczuwajcie mojego Syna w sobie. Niech wasza dusza oddycha Jego duchem. Jestem pośród was i mówię wam o małych i wielkich rzeczach. Nigdy nie zmęczę się mówieniem o moim Synu, prawdziwej miłości. Dlatego, dzieci moje, otwórzcie mi wasze serca. Pozwólcie mi się po macierzyńsku prowadzić. Bądźcie apostołami miłości mojego Syna i mojej. Jako Matka proszę was: nie zapominajcie o tych, których powołał mój Syn, aby was prowadzili. Noście ich w sercu i módlcie się za nich. Dziękuję wam”.

02.12.2017

„Drogie dzieci! Zwracam się do was jako wasza Matka, Matka sprawiedliwych, Matka tych, którzy miłują i cierpią, Matka świętych. Dzieci moje, wy też możecie być świętymi – to zależy od was. Świętymi są ci, którzy bezgranicznie miłują Ojca Niebieskiego, ci, którzy miłują Go ponad wszystko. Dlatego, moje dzieci, starajcie się być coraz lepszymi. Jeżeli staracie się być dobrzy, możecie być święci, nawet jeśli tak o sobie nie myślicie. Jeżeli zaś myślicie, że jesteście dobrzy, brak wam pokory, a pycha oddala was od świętości. W tym niespokojnym świecie pełnym zagrożeń wasze ręce, apostołowie mojej miłości, powinny być złożone do modlitwy i [gotowe do uczynków] miłosierdzia. A mnie, moje dzieci, ofiarujcie Różaniec – róże, które tak bardzo kocham. Moimi różami są wasze modlitwy płynące z serca, a nie wypowiadane tylko ustami. Moimi różami są wasze dzieła modlitwy, wiary i miłości. Kiedy mój Syn był mały, mówił mi, że będę mieć wiele dzieci, które będą mi przynosić wiele róż. Ja nie rozumiałam Go. Teraz wiem, że to wy jesteście tymi dziećmi, które przynoszą mi róże, kiedy miłujecie mojego Syna ponad wszystko, kiedy modlicie się sercem, kiedy pomagacie najuboższym. To są moje róże! To jest wiara, która sprawia, że w życiu wszystko czyni się z miłością, nie popadając w pychę; wybaczając zawsze od razu, nigdy nie osądzając i zawsze starając się zrozumieć brata. Dlatego, apostołowie mojej miłości, módlcie się za tych, którzy nie poznali miłości; za tych, którzy was nie miłują; za tych, którzy wyrządzili wam krzywdę; za tych, którzy nie doświadczyli miłości mojego Syna. Dzieci moje, tego właśnie od was wymagam i to zapamiętajcie: modlić się to znaczy miłować i przebaczać. Dziękuję wam”.

02.11.2017

„Drogie dzieci, patrząc na was wszystkich, zgromadzonych wokół mnie, waszej Matki, widzę wiele czystych dusz, wiele moich dzieci poszukujących miłości i pociechy, której nikt im nie daje. Widzę również tych, którzy czynią zło, gdyż nie mają dobrych przykładów, tych, którzy nie poznali mojego Syna. Dobro powstające w milczeniu szerzy się poprzez czyste dusze i jest siłą podtrzymującą ten świat. Jest wiele grzechów, ale jest też miłość. Mój Syn posyła wam mnie, Matkę, tę samą dla was wszystkich, abym nauczyła was miłować, byście zrozumieli, że jesteście braćmi. Pragnę wam pomóc. Apostołowie mojej miłości, wystarczy żywe pragnienie wiary i miłości, a mój Syn je przyjmie. Jednak musicie być godni, mieć dobrą wolę i otwarte serce. Mój Syn przychodzi do otwartych serc. Ja jako Matka pragnę, abyście jak najlepiej poznali mojego Syna, Boga zrodzonego z Boga, abyście poznali wielkość Jego miłości, której tak bardzo potrzebujecie. On wziął na siebie wasze grzechy, dokonał waszego odkupienia, a w zamian żąda, byście się wzajemnie miłowali. Mój Syn jest miłością. On kocha wszystkich ludzi bez różnicy, wszystkich ludzi z wszystkich krajów i z wszystkich narodów. Moje dzieci, gdybyście żyli miłością mojego Syna, Jego królestwo już byłoby na ziemi. Dlatego więc, apostołowie mojej miłości, módlcie się, módlcie się, aby mój Syn ze swą miłością był jak najbliżej was; byście stali się przykładem miłości i pomogli tym wszystkim, którzy nie poznali mojego Syna. Nigdy nie zapominajcie, że mój Syn, Bóg Trójjedyny, kocha was. Miłujcie swoich pasterzy i módlcie się za nich. Dziękuję wam”.

02.10.2017

„Drogie dzieci, mówię do was jako matka, prostymi słowami, lecz pełnymi miłości i troski o moje dzieci, które zostały mi powierzone przez mojego Syna. Natomiast mój Syn, żyjący w wiecznym „teraz”, przemawia do was słowami życia i zasiewa miłość w otwartych sercach. Dlatego proszę was, apostołowie mojej miłości, miejcie otwarte serca, zawsze nastawione na miłosierdzie i przebaczenie. Zgodnie z [nauką] mojego Syna zawsze przebaczycie bliźnim, gdyż będzie w was pokój. Moje dzieci, troszczcie się o swoją duszę, gdyż tak naprawdę jedynie ona do was należy. Zapominacie, jak ważna jest rodzina. Rodzina nie powinna być miejscem bólu i cierpienia, lecz miejscem zrozumienia i czułości. Rodziny, które próbują żyć według [nauki] mojego Syna, żyją we wzajemnej miłości. Kiedy mój Syn był jeszcze mały, mówił mi, że wszyscy ludzie są braćmi. Zatem zapamiętajcie, apostołowie mojej miłości, że wszyscy ludzie, których spotykacie, są waszą rodziną, są – według mojego Syna – braćmi. Moje dzieci, nie traćcie czasu na rozmyślanie o przyszłości i nie niepokójcie się. Troszczcie się jedynie o to, jak dobrze przeżyć każdą chwilę zgodnie z wolą mojego Syna, a będziecie mieć pokój. Moje dzieci, nigdy nie zapominajcie o modlitwie za swoich pasterzy. Módlcie się, aby oni mogli wszystkich ludzi zaakceptować jako swoje dzieci i by zgodnie z wolą mojego Syna stali się dla nich ojcami duchowymi. Dziękuję wam”.

02.08.2017

„Drogie dzieci, z woli Ojca Niebieskiego, jako Matka Tego, który was kocha, jestem tu z wami, aby wam pomóc poznać i naśladować Go. Mój Syn zostawił ślady swych stóp, aby wam było łatwiej iść za Nim. Nie bójcie się. Nie czujcie się niepewnie, ja jestem z wami. Nie zniechęcajcie się, ponieważ potrzeba dużo modlitwy i dużo ofiary za tych, którzy nie modlą się, którzy nie kochają i nie znają mojego Syna. Pomóżcie im, widząc w nich swoich braci. Apostołowie mojej miłości, usłyszcie w sobie mój głos, odczujcie moją macierzyńską miłość. Dlatego módlcie się – módlcie się działając, módlcie się dając, módlcie się miłując, módlcie się pracą i myślami w imię mojego Syna. Im więcej miłości będziecie dawać, tym więcej jej otrzymacie. Miłość pochodząca z Miłości oświeca świat. Odkupienie jest miłością, a miłość nie ma końca. Kiedy mój Syn ponownie przyjdzie na ziemię, będzie szukał miłości w waszych sercach. Dzieci moje, On dla was uczynił wiele dzieł miłości. Ja was uczę widzieć je, rozumieć je i dziękować Mu, kochając Go i ciągle na nowo przebaczając bliźniemu; ponieważ kochać mojego Syna oznacza przebaczać. Mojego Syna nie kocha się, jeśli nie umie się przebaczać bliźniemu, jeśli nie próbuje się go zrozumieć, jeśli się go sądzi. Dzieci moje, do czego wam służy modlitwa, jeśli nie kochacie i nie przebaczacie? Dziękuję wam”. 

02.07.2017

„Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiadacie na moje wezwania i gromadzicie się tutaj wokół mnie, waszej Niebiańskiej Matki. Wiem, że myślicie o mnie z miłością i nadzieją. I ja odczuwam miłość do was wszystkich, tak jak odczuwa ją mój Najdroższy Syn, który w swej miłości miłosiernej wciąż od nowa posyła mnie do was. On był i jest Człowiekiem i Bogiem, który jest Jeden w Trzech Osobach; On dla was cierpiał w ciele i w duszy; On stał się chlebem, aby karmić wasze dusze i w ten sposób je zbawić. Moje dzieci, nauczę was, jak być godnym Jego miłości, jak kierować do Niego swoje myśli, aby [czerpać] życie od mojego Syna. Apostołowie mojej miłości, okrywam was moim płaszczem, gdyż jako Matka pragnę was chronić. Proszę was, módlcie się za cały świat. Moje serce cierpi. Grzechy się mnożą, są zbyt liczne, ale z waszą pomocą – pokornych, skromnych i napełnionych miłością, ukrytych i świętych – moje serce zatryumfuje. Kochajcie mojego Syna ponad wszystko i cały świat ze względu na Niego. Nigdy nie zapominajcie, że każdy wasz brat nosi w sobie coś drogocennego, a mianowicie duszę. Dlatego, moje dzieci, miłujcie tych wszystkich, którzy nie znają mojego Syna, aby przez modlitwę i miłość płynącą z modlitwy stali się lepszymi, aby dobro w nich mogło zwyciężyć, aby ich dusze dostąpiły zbawienia i życia wiecznego. Apostołowie moi, dzieci moje, mój Syn powiedział wam, byście się wzajemnie miłowali, niech więc to będzie zapisane w waszych sercach, a przez modlitwę próbujcie żyć tą miłością. Dziękuję wam”.

02.06.2017

„Drogie dzieci, jak w innych miejscach, do których przyszłam, tak samo i tutaj wzywam was do modlitwy. Módlcie się: za tych, którzy nie znają mojego Syna; za tych, którzy nie poznali miłości Bożej; o przezwyciężenie grzechu; za osoby konsekrowane; za tych, których mój Syn wezwał, by mieli miłość i ducha mocy dla was i dla Kościoła. Módlcie się do mojego Syna a miłość, którą odczujecie dzięki Jego bliskości, da wam siłę i przygotuje was do dobrych dzieł, które będziecie czynili w Jego imię. Dzieci moje, bądźcie gotowi: ten czas jest punktem zwrotnym [przełomu]. Dlatego ponownie wzywam was do wiary i nadziei, pokazuję wam drogę, którą trzeba iść, a są nią słowa Ewangelii. Apostołowie mojej miłości! Świat tak bardzo potrzebuje waszych rąk wzniesionych ku Niebu, do mojego Syna, do Ojca Niebieskiego. Potrzeba wiele pokory i czystości serca. Ufajcie mojemu Synowi i wiedzcie, że zawsze możecie być lepsi. Moje macierzyńskie serce pragnie, abyście wy, apostołowie mojej miłości, byli światełkami w świecie; byście świecili tam, gdzie chce panować mrok; byście waszą modlitwą i miłością pokazywali innym właściwą drogę; byście ratowali dusze. Ja jestem z wami. Dziękuję wam”.

02.05.2017

„Drogie dzieci, wzywam was, byście modlili się nie prosząc o [coś dla siebie], lecz składając ofiarę: ofiarę z samych siebie. Wzywam was do ukazania prawdy i miłosiernej miłości. Ja modlę się za was do mojego Syna o waszą wiarę, która coraz bardziej maleje w waszych sercach. Proszę Go, aby was wspomógł swoim Boskim Duchem tak, jak i ja pragnę was wspomagać moim macierzyńskim duchem. Moje dzieci, musicie stać się lepszymi. Tylko ci, [którzy są] czyści, pokorni, napełnieni miłością podtrzymują ten świat, ratują siebie i świat. Moje dzieci, mój Syn jest sercem świata. Powinniście Go kochać i modlić się do Niego, a nie wciąż na nowo Go zdradzać. Tak więc wy, apostołowie mojej miłości, pomnażajcie wiarę w sercach ludzi poprzez swój przykład, swoją modlitwę i miłosierną miłość. Jestem przy was, będę wam pomagać. Módlcie się, aby wasi pasterze mieli jak najwięcej światła i mogli oświecić wszystkich żyjących w ciemności. Dziękuję”.

02.04.2017

„Drogie dzieci, apostołowie mojej miłości, do was należy, aby szerzyć miłość mojego Syna, tym wszystkim, którzy jej nie poznali, właśnie do was, światełka świata, ja z macierzyńską miłością uczę jak świecić w pełnym splendorze. Modlitwa wam pomoże, gdyż modlitwa was ratuje, modlitwa ratuje świat. Dlatego, moje dzieci, módlcie się, słowami, uczuciami, miłością  miłosierną i poświęceniem. Mój Syn pokazał wam drogę. On, który stał się Człowiekiem i uczynił mnie pierwszym kielichem. On, który przez swoją najwyższą ofiarę pokazał wam, jak należy kochać. Dlatego, moje dzieci, nie bójcie się mówić prawdę. Nie bójcie się zmienić siebie i świat szerząc miłość, aby świat ją poznał i pokochał mojego Syna, kochając innych w Nim. Ja, jako matka jestem zawsze z wami. Proszę mojego Syna, aby wam pomógł, by w waszym życiu panowała miłość. Miłość, która żyje, miłość, która przyciąga, miłość, która daje życie. Takiej miłości was uczę, czystej miłości. Do was, moi apostołowie, należy ją rozpoznać, żyć nią i ją szerzyć. Módlcie się sercem za swoich pasterzy, aby z miłością świadczyli o moim Synu. Dziękuję”.

02.03.2017

„Drogie dzieci, z macierzyńską miłością przychodzę do was, aby wam pomóc wzrastać w miłości, to znaczy wzrastać w wierze. Przychodzę, aby wam pomóc żyć z miłością słowami mojego Syna, by świat stał się inny. To dlatego, apostołowie mojej miłości, gromadzę was wokół siebie. Patrzcie na mnie sercem, mówcie do mnie jak do matki o swoich bólach, cierpieniach, o swoich radościach. Proście, abym modliła się za was do mojego Syna. Mój Syn jest miłosierny i sprawiedliwy. Moje macierzyńskie serce pragnie, byście i wy tacy byli. Moje macierzyńskie serce pragnie, abyście wy, apostołowie mojej miłości, swojemu otoczeniu swym życiem mówili o moim Synu i o mnie, aby świat stawał się inny, aby powróciła prostota i czystość, aby powróciła wiara i nadzieja. Dlatego, moje dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się sercem, módlcie się z miłością, módlcie się poprzez dobre uczynki. Módlcie się, aby wszyscy poznali mojego Syna, aby świat się przemienił, aby świat uratować. Żyjcie z miłością słowami mojego Syna. Nie osądzajcie, lecz miłujcie się wzajemnie, aby moje serce mogło zwyciężyć. Dziękuję wam“.

02.02.2017

„Drogie dzieci, wy, którzy dążycie, aby każdy dzień swego życia ofiarować mojemu Synowi, wy, którzy staracie się żyć z Nim, wy, którzy modlicie się i poświęcacie, wy jesteście nadzieją tego niespokojnego świata (w tym niespokojnym świecie). Wy jesteście promieniami światła mojego Syna – żywą Ewangelią i jesteście moimi umiłowanymi apostołami miłości. Mój Syn jest z wami. On jest z tymi, którzy myślą o Nim, którzy się modlą, ale także, On cierpliwie czeka na tych, którzy Go nie znają. Dlatego więc wy, apostołowie mojej miłości, módlcie się sercem i czynami okażcie miłość mojego Syna. To jest dla was jedyna nadzieja jak i również jedyna droga do życia wiecznego. Ja, jako matka, jestem tutaj z wami. Wasze modlitwy skierowane do mnie, są dla mnie najpiękniejszymi różami miłości. Nie mogę, nie być tam, gdzie jest zapach róż. Jest nadzieja. Dziękuję”.

02.01.2017

„Drogie dzieci, Mój Syn był źródłem miłości i światła, kiedy na Ziemi mówił do świata, do wszystkich światów. Moi apostołowie, postępujcie za Jego światłem. Nie jest to łatwe. Musicie być maluczkimi. Musicie stać się mniejszymi od innych, a przy pomocy wiary napełnić się Jego miłością. Żaden człowiek na ziemi bez wiary nie może przeżyć cudownego doświadczenia. Ja jestem z wami. Objawiam się wam poprzez te moje przyjścia, przez te słowa, pragnąc dać wam świadectwo mojej miłości i macierzyńskiej troski. Moje dzieci, nie traćcie czasu na zadawanie pytań, na które nigdy nie dostaniecie odpowiedzi. Na końcu waszej ziemskiej drogi Ojciec Niebieski ich wam udzieli. Wiedzcie zawsze, że Bóg wie wszystko, Bóg wszystko widzi i Bóg kocha. Mój najmilszy Syn oświetla życie, rozprasza ciemności, a moja macierzyńska miłość, która mnie do was przyprowadza, jest dla was niewypowiedziana i tajemnicza, ale rzeczywista. Ja okazuję wam swoje uczucia, miłość, zrozumienie i macierzyńską życzliwość. Oczekuję od was, moi apostołowie, róż waszych modlitw, które powinny być dziełami miłości. To są dla mojego macierzyńskiego serca najmilsze modlitwy. Zanoszę je mojemu Synowi, który dla was się narodził. On na was patrzy i słucha was. My zawsze jesteśmy blisko was. To jest miłość, która przyzywa, jednoczy, nawraca, umacnia i napełnia. Dlatego więc, apostołowie moi, miłujcie się wzajemnie, lecz nade wszystko kochajcie mojego Syna. To jest jedyna droga prowadząca do zbawienia, do życia wiecznego. To jest moja ulubiona modlitwa, która napełnia moje serce najpiękniejszą wonią róż. Módlcie się, zawsze módlcie się za swoich pasterzy, aby mieli moc bycia światłem mojego Syna. Dziękuję wam”.

02.12.2016

„Drogie dzieci, moje macierzyńskie serce płacze na widok tego, co robią moje dzieci. Grzechy się mnożą. Czystość duszy jest coraz mniej ważna. Zapominacie o moim Synu, coraz mniej Go czcicie, a moje dzieci są prześladowane. Dlatego więc wy, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, duszą i sercem wzywajcie imienia mojego Syna. On będzie miał dla was słowa światłości. On się wam objawia, łamie z wami chleb, daje wam słowa miłości, byście je przemieniali w dzieła miłosierdzia i stawali się świadkami prawdy. Zatem, moje dzieci, nie lękajcie się. Pozwólcie mojemu Synowi przebywać w was. On się wami posłuży do pielęgnowania dusz zranionych i nawrócenia zagubionych. Dzieci moje, powróćcie do modlitwy różańcowej. Odmawiajcie ją w duchu dobroci, ofiarności i miłosierdzia. Módlcie się nie tylko słowami, lecz i poprzez uczynki miłosierdzia. Módlcie się, kierując się miłością względem wszystkich ludzi. Mój Syn swoją ofiarą uwznioślił miłość. Zatem żyjcie z Nim, byście mieli siłę i nadzieję, byście mieli miłość, która jest życiem i która prowadzi do życia wiecznego. Ja jestem z wami z Bożej miłości i z macierzyńską miłością będę was prowadzić.Dziękuję wam”. 

Mirjana powiedziała, że Matka Boża była smutna.

02.11.2016

„Drogie dzieci, przyjście do was i objawienie się wam jest wielką radością mojego macierzyńskiego serca. To jest dar mojego Syna dla was i dla innych, którzy tu przychodzą. Wzywam was jako matka: kochajcie mojego Syna ponad wszystko. Abyście mogli Go miłować całym sercem, powinniście Go poznać. Poznacie Go przez modlitwę. Módlcie się sercem, z zaangażowaniem. Modlitwa oznacza myślenie o Jego miłości i ofierze. Modlitwa oznacza kochanie, dawanie, cierpienie i ofiarność. Was, drogie dzieci, wzywam, byście byli apostołami modlitwy i miłości. Moje dzieci, to jest czas czuwania! W tym czasie czuwania wzywam was do modlitwy, miłości i ufności. Gdy mój Syn będzie patrzył w wasze serca, moje macierzyńskie serce pragnie, aby widział On w nich bezwarunkowe zaufanie i miłość. Zjednoczona miłość moich apostołów będzie żyć, będzie zwyciężać i ujawniać zło. Moje dzieci, ja byłam kielichem Boga-Człowieka, byłam Bożym narzędziem. Dlatego więc wzywam was, moich apostołów, abyście stali się kielichem prawdziwej, czystej miłości mojego Syna. Wzywam was, byście stali się narzędziem, za pośrednictwem którego ci wszyscy, którzy nie poznali Bożej miłości, którzy nigdy nie kochali, aby pojęli ją, przyjęli ją i zostali zbawieni. Dziękuję wam, moje dzieci”. Kiedy Matka Boża odchodziła Mirjana widziała kielich.

02.10.2016

„Drogie dzieci, Duch Święty z woli Ojca Niebieskiego uczynił mnie matką: matką Jezusa, a tym samym również waszą matką. Dlatego przychodzę, aby was wysłuchać, otworzyć dla was moje macierzyńskie ramiona, dać wam moje serce i wezwać was, abyście pozostali ze mną, gdyż z wysokości krzyża mój Syn powierzył mi was. Niestety wiele moich dzieci nie poznało miłości mojego Syna, wiele nie chce Go poznać. Ach, moje dzieci, ile zła robią ci, którzy muszą widzieć lub rozumieć, aby uwierzyć! Dlatego wy, moje dzieci, moi apostołowie, w ciszy waszego serca słuchajcie głosu mojego Syna, aż wasze serce stanie się Jego mieszkaniem i nie będzie ponure i smutne, ale pełne światła mojego Syna. Nadziei szukajcie w wierze, bo wiara jest życiem duszy. Ponownie was wzywam: módlcie się. Módlcie się, abyście żyli wiarą w pokorze, w pokoju ducha i pełni światła. Drogie dzieci, nie próbujcie natychmiast wszystkiego zrozumieć, ponieważ również ja nie wszystko od razu rozumiałam, ale kochałam i wierzyłam w Boskie słowa, które mówił mój Syn – On, który był pierwszym światłem i początkiem odkupienia. Apostołowie mojej miłości, wy którzy się modlicie, ofiarujecie, kochacie i nie osądzacie – idźcie i rozgłaszajcie prawdę, słowa mojego Syna, Ewangelię, gdyż wy, w rzeczywistości, jesteście żywą Ewangelią, jesteście promieniami światła mojego Syna. Mój Syn i ja będziemy z wami, aby zachęcać was i doświadczać. Moje dzieci, proście zawsze o błogosławieństwo tych i tylko tych, których ręce mój Syn pobłogosławił: waszych Pasterzy. Dziękuję wam”. 

02.09.2016

„Drogie dzieci, z woli mojego Syna i z mojej macierzyńskiej miłości przychodzę do was, moje dzieci, a szczególnie do tych, którzy jeszcze nie poznali miłości mojego Syna. Przychodzę do was, którzy o mnie myślicie i wzywacie mnie. Was obdarzam moją macierzyńską miłością i przynoszę wam błogosławieństwo mojego Syna. Czy macie czyste i otwarte serca? Czy widzicie dary, znaki mojej obecności i mojej miłości? Dzieci moje, w swoim ziemskim życiu bierzcie przykład ze mnie. Moje życie było bólem, milczeniem i nieograniczoną wiarą i zaufaniem Ojcu Niebieskiemu. Nic nie jest przypadkiem: ani ból, ani radość, ani cierpienie, ani miłość. Wszystko to są łaski, które mój Syn wam daje, a które was prowadzą do życia wiecznego. Mój Syn prosi was o miłość i modlitwę w Nim. Kochać i modlić się w Nim oznacza – jako matka chcę was tego nauczyć – modlić się w ciszy własnej duszy, a nie tylko recytować [modlitwy] wargami. Chodzi także o najmniejszy dobry uczynek spełniony w imię mojego Syna: o cierpliwość, miłosierdzie, przyjęcie bólu i ofiarę złożoną za innych. Dzieci moje, mój Syn na was patrzy. Módlcie się, abyście i wy widzieli Jego oblicze – aby wam mogło być ono objawione. Dzieci moje, ja wam objawiam jedyną i autentyczną prawdę. Módlcie się, byście ją pojęli i mogli szerzyć miłość i nadzieję; byście mogli być apostołami mojej miłości. Moje macierzyńskie Serce kocha w sposób szczególny pasterzy. Módlcie się za ich błogosławione ręce. Dziękuję wam!”.

02.08.2016

„Drogie dzieci, przychodzę do was, pomiędzy was, aby zmartwienia, które mi powierzacie, oddać mojemu Synowi. Oręduję za wami u Niego dla waszego dobra. Wiem, że każdy z was ma swoje zmartwienia, swoje doświadczenia. Dlatego wzywam was po macierzyńsku: przychodźcie do stołu mojego Syna. On dla was łamie chleb. Daje wam Siebie, daje wam nadzieję. Żąda od was więcej wiary, nadziei i pogody ducha. Żąda, byście prowadzili wewnętrzną walkę z egoizmem, osądami i ludzkimi słabościami. Toteż jako Matka mówię wam: módlcie się, gdyż to modlitwa daje wam moc do prowadzenia walki wewnętrznej. Gdy mój Syn był mały, często mówił mi, że wielu będzie mnie kochać i nazywać swoją matką. Ja tu między wami, czuję waszą miłość. Dziękuję wam. Przez tą miłość, proszę mojego Syna, aby nikt z was, moje dzieci, nie powrócił do domu takim samym, jakim tu przybył, lecz abyście zabrali ze sobą jak najwięcej nadziei, miłosierdzia i miłości, byście byli moimi apostołami miłości, którzy swoim życiem zaświadczą, że Ojciec Niebieski jest źródłem życia, a nie śmierci. Drogie dzieci, ponownie po macierzyńsku proszę was: módlcie się za wybrańców mojego Syna, za ich błogosławione ręce, za swoich pasterzy, aby mogli głosić mojego Syna z jak największą miłością i w ten sposób dokonywać nawróceń. Dziękuję wam”.

02.07.2016

„Drogie dzieci, moja rzeczywista, żywa obecność między wami powinna was uczynić szczęśliwymi, gdyż to jest wielka miłość mojego Syna. On posyła mnie między was, aby przez moją macierzyńską miłość dać wam pewność, abyście pojęli, że ból i radość, cierpienie i miłość sprawia, że wasza dusza żyje intensywnie, by was ponownie wezwać do uczczenia Serca Jezusowego, serca wiary, Eucharystii. Mój Syn każdego dnia i na wieki żywy wraca pomiędzy was. Powraca do was, bo nigdy was nie zostawił samymi. Kiedy jedno z moich dzieci wraca do Niego, moje serce ogarnia radość. Dlatego, moje dzieci, powróćcie do Eucharystii, do mojego Syna. Droga do mojego Syna jest trudna, pełna wyrzeczeń, ale na końcu zawsze jest światło. Ja rozumiem wasze bóle i cierpienia, a macierzyńską miłością ocieram wasze łzy. Zaufajcie mojemu Synowi, gdyż On dla was uczyni to, o co wy nawet nie umiecie prosić. Wy tylko, moje dzieci, powinniście zatroszczyć się o swoją duszę, gdyż tylko ona na Ziemi do was należy. Tę duszę brudną lub czystą przyniesiecie przed [oblicze] Ojca Niebieskiego. Zapamiętajcie, mój Syn zawsze nagradza wiarę i miłość. Proszę was, byście szczególnie modlili się za tych, których mój Syn powołał, aby żyli według Niego i miłowali swoją trzódkę. Dziękuję wam!”.

02.06.2016

„Drogie dzieci, jako Matka Kościoła, jako wasza Matka, uśmiecham się patrząc na was tu przychodzących, gromadzących się wokół mnie, szukających mnie. Moje przychodzenie do was jest dowodem miłości Nieba do was. Ono wskazuje wam drogę ku życiu wiecznemu, ku zbawieniu. Moi apostołowie, wy którzy staracie się mieć czyste serce, a w nim mojego Syna, jesteście na dobrej drodze. Wy, którzy poszukujecie mojego Syna, poszukujecie dobrej drogi. On pozostawił wiele znaków swojej miłości. Zostawił nadzieję. Łatwo Go znaleźć, jeśli gotowi jesteście do ofiary i pokuty, jeśli macie cierpliwość, jeśli okazujecie miłosierdzie i miłość swoim bliźnim. Wiele moich dzieci nie widzi i nie słyszy, bo nie chce tego. Nie przyjmują moich słów i moich dzieł, choć poprzez mnie, mój Syn przywołuje wszystkich. Jego Duch obdarza w światłości Ojca Niebieskiego, w jedności nieba z ziemią, we wzajemnej miłości, wszystkie moje dzieci, gdyż miłość przyzywa miłość i sprawia, że uczynki stają się ważniejsze od słów. Dlatego, apostołowie moi, módlcie się za swój Kościół, kochajcie go i czyńcie dzieła miłości. Bez względu na to jak jest zdradzany, raniony, Kościół trwa, gdyż pochodzi od Ojca Niebieskiego. Módlcie się za swoich pasterzy, abyście w nich widzieli ogrom miłości mojego Syna. Dziękuję wam!”.

02.05.2016

„Drogie dzieci, moje macierzyńskie serce pragnie waszego szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyście mogli szerzyć miłość i pokój wśród wszystkich, którzy was otaczają. Jednakże, dzieci moje, nie zapominajcie: każdy z was jest wyjątkowym światem dla Ojca Niebieskiego! Dlatego pozwólcie na nieustanne działanie Ducha Świętego w was. Bądźcie moimi dziećmi, czystymi duchowo. W duchowości jest piękno: wszystko, co jest duchowe, jest żywe i bardzo piękne. Nie zapominajcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze jest z wami. On przychodzi do was i łamie z wami chleb, ponieważ, dzieci moje, to dla was umarł, zmartwychwstał i ponownie przychodzi. Te moje słowa są wam znane, bo one są prawdą, a prawda się nie zmienia: tylko że wiele moich dzieci o niej zapomniało. Drogie dzieci! Moje słowa nie są ani stare ani nowe, one są wieczne. Dlatego wzywam was, moje dzieci, byście uważnie obserwowali znaki czasu, „składali połamane krzyże” i byli apostołami Objawienia. Dziękuję wam”.

02.04.2016

„Drogie dzieci, nie miejcie zatwardziałych, zamkniętych i napełnionych lękiem serc. Pozwólcie mojej macierzyńskiej miłości oświecić i wypełnić je miłością i nadzieją, bym jako Matka ulżyła waszym cierpieniom, które znam, bo sama ich doświadczyłam. Cierpienie powoduje wzrost i jest największą modlitwą. Mój Syn w sposób szczególny kocha tych, którzy znoszą cierpienia. Posłał mnie, abym wam w nich ulżyła i przyniosła nadzieję. Zaufajcie Mu. Wiem, że jest wam ciężko, gdyż widzicie wokół siebie coraz większą ciemność. Moje dzieci, trzeba ją rozproszyć modlitwą i miłością. Kto się modli i kocha, nie boi się, ma nadzieję i miłość miłosierną, widzi światłość i widzi mojego Syna. Wzywam was jako moich apostołów, abyście starali się być przykładem miłości miłosiernej i nadziei. Wciąż na nowo się módlcie o coraz większą miłość, gdyż miłość miłosierna wnosi światło, które rozprasza każdą ciemność, przynosi mojego Syna. Nie bójcie się nie jesteście sami, ja jestem z wami. Proszę was módlcie się za swoich pasterzy, by mieli miłość w każdej chwili, by działali z miłością dla mojego Syna, przez Niego i na Jego pamiątkę. Dziękuję wam”.

02.03.2016

„Drogie dzieci, moje przyjście do was jest dla was darem Ojca Niebieskiego. Z Jego miłości przychodzę, aby wam pomóc znaleźć drogę do prawdy, aby znaleźć drogę do mojego Syna. Przychodzę, aby potwierdzić wam prawdę. Pragnę przypomnieć wam słowa mego Syna. On głosił całemu światu słowa zbawienia, słowa miłości do wszystkich, miłości, którą udowodnił swoją ofiarą. Również dzisiaj wiele z moich dzieci nie zna Go, nie chcą Go poznać, są obojętni. Z powodu ich obojętności moje serce boleśnie cierpi. Mój Syn zawsze był w Ojcu. Rodząc się na ziemi przyniósł Boską naturę, a ze mnie przyjął ludzką. W Nim Słowo przyszło między nas. W Nim przyszła na świat Światłość, która przenika serca, oświeca je, wypełnia miłością i pocieszeniem. Moje dzieci, mojego Syna mogą zobaczyć wszyscy, którzy Go kochają, ponieważ Jego Oblicze widać w duszach, napełnionych miłością do Niego. Dlatego, moje dzieci, apostołowie moi, słuchajcie mnie: zostawcie próżność i egoizm. Nie żyjcie tylko dla tego, co ziemskie, materialne. Kochajcie mojego Syna i działajcie, aby i inni widzieli Jego Oblicze przez waszą miłość do Niego. Ja wam pomogę poznać Go najlepiej. Będę wam mówić o Nim. Dziękuję wam”.

02.02.2016

„Drogie dzieci, wzywałam was i ponownie was wzywam do poznania mojego Syna, do poznania prawdy. Ja jestem z wami i modlę się, aby się wam to udało. Moje dzieci, musicie się więcej modlić, abyście mieli jak najwięcej miłości i cierpliwości, aby móc ponosić ofiary i  być ubogimi w duchu. Mój Syn w Duchu Świętym jest zawsze z wami. Jego Kościół rodzi się w każdym sercu, które Go rozpoznaje. Módlcie się, abyście mogli poznać mojego Syna, módlcie się, aby wasza dusza była jedno z Nim. To właśnie modlitwa i miłość przyciąga innych i czyni was apostołami. Patrzę na was z miłością, z macierzyńską miłością. Znam was, znam wasze bóle i smutki, bo ja też cierpiałam w cichości. Moja wiara dawała mi miłość i nadzieję. Powtarzam: Zmartwychwstanie mojego Syna i moje Wniebowzięcie jest waszą  nadzieją i miłością. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się abyście poznali prawdę, abyście mieli mocną wiarę, która poprowadzi wasze serca i która potrafi przemienić wasze bóle i cierpienia w miłość i nadzieję. Dziękuję wam”. 

02.01.2016

„Drogie dzieci, jako Matka jestem szczęśliwa, że jestem między wami, ponieważ pragnę wam znowu mówić o słowach mego Syna i o Jego miłości. Ufam, że przyjmiecie mnie sercem, ponieważ słowa mojego Syna i Jego miłość są jedynym światłem i nadzieją w obecnej ciemności. To jest jedyna prawda i wy, którzy ją przyjmiecie i będziecie nią żyć, będziecie mieć czyste i pokorne serca. Mój Syn kocha czystych i pokornych. Słowa mojego Syna ożywiają serca czyste i pokorne: żyją one nimi, rozpowszechniają je i sprawiają, że wszyscy mogą je usłyszeć. Słowa mojego Syna przywracają życie tym, którzy ich słuchają. Słowa mojego Syna przywracają miłość i nadzieję. Dlatego, moi drodzy apostołowie, moje dzieci, żyjcie słowami mojego Syna. Miłujcie się tak, jak On was umiłował. Miłujcie się w Jego Imię i na Jego pamiątkę. Kościół rozwija się i wzrasta dzięki tym, którzy słuchają słów mego Syna, dzięki tym, którzy miłują, dzięki tym, którzy trudzą się i cierpią w ciszy i w nadziei na ostateczny [udział] w odkupieniu. Dlatego, moje drogie dzieci, niech słowa mojego Syna i Jego miłość będą pierwszą i ostatnią myślą waszego dnia. Dziękuję wam”.

02.12.2015

„Drogie dzieci, ja zawsze jestem z wami, gdyż powierzył mi was mój Syn. Wy natomiast, moje dzieci, wy mnie potrzebujecie. Szukajcie mnie, przybywajcie do mnie i rozweselajcie moje macierzyńskie serce. Ja mam i zawsze będę mieć miłość do was – do was, którzy cierpicie i którzy swoje troski i cierpienia powierzacie mojemu Synowi i mnie. Moja miłość szuka miłości wszystkich moich dzieci, a moje dzieci szukają mojej miłości. Przez miłość Jezus szuka pojednania między Niebem a ziemią, między Ojcem Niebieskim a wami, moje dzieci – swoim Kościołem. Dlatego trzeba dużo się modlić i kochać Kościół, do którego należycie. Teraz Kościół cierpi, więc potrzebni są apostołowie, którzy miłując jedność, dając świadectwo, wskazują Boże drogi; potrzeba apostołów, którzy przeżywając Eucharystię sercem, czynią wielkie dzieła; potrzeba was, moi apostołowie miłości. Moje dzieci, Kościół od samego początku był prześladowany i zdradzany, ale wzrastał z dnia na dzień. Jest niezniszczalny, gdyż mój Syn dał mu serce – Eucharystię, a światło Jego zmartwychwstania jaśnieje i jaśnieć będzie nad nim. Dlatego więc nie lękajcie się. Módlcie się za swoich pasterzy, aby mieli siłę i miłość, by być mostami zbawienia. Dziękuję wam”.

02.11.2015

„Drogie dzieci! Ponownie pragnę mówić wam o miłości. Zgromadziłam was wokół siebie w Imię mojego Syna i z Jego woli. Pragnę, aby wasza wiara była mocna i by wypływała z miłości. Ponieważ te z moich dzieci, które rozumieją miłość mojego Syna i naśladują ją, żyją w miłości i w nadziei. Oni poznali miłość Bożą. Dlatego więc, moje dzieci, módlcie się, módlcie się, abyście mogli coraz bardziej kochać i spełniać czyny miłości, ponieważ sama wiara i dobre czyny bez miłości nie są tym, czego od was wymagam. Moje dzieci, to jest pozór wiary. To jest samochwalstwo. Mój Syn żąda wiary i czynów, miłości i dobroci. Ja modlę się, ale proszę również was, abyście się modlili i żyli miłością, gdyż pragnę, aby mój Syn, gdy wejrzy w serca wszystkich moich dzieci, mógł w nich dostrzec miłość i dobroć, nie zaś nienawiść i obojętność. Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, nie traćcie nadziei, nie traćcie sił. Wy to potraficie. Dodaję wam odwagi i błogosławię, bo wszystko, co jest z tego świata – a co, niestety, wiele moich dzieci stawia na pierwszym miejscu – zniknie, a zostanie tylko miłość i czyny miłości, które otworzą wam bramę Królestwa Niebieskiego. W tej to bramie będę na was czekać. W tej bramie pragnę powitać i przytulić wszystkie moje dzieci. Dziękuję wam”.

02.10.2015

„Drogie dzieci. Jestem tutaj pośród was, aby wam dodać odwagi, napełnić moją miłością i ponownie wezwać was, abyście byli świadkami miłości mojego Syna. Wiele moich dzieci nie ma nadziei, nie ma pokoju, nie ma miłości. Poszukują mojego Syna, ale nie wiedzą jak i gdzie Go znaleźć. Mój Syn otwiera im ramiona, a wy im pomóżcie znaleźć się w Jego objęciach. Drogie dzieci, z tego względu musicie modlić się o miłość. Musicie bardzo, bardzo dużo się modlić, abyście mieli jak najwięcej miłości, gdyż miłość zwycięża śmierć i sprawia, że życie trwa. Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, szczerym i otwartym sercem jednoczcie się na modlitwie bez względu na to, jak daleko jesteście od siebie oddaleni. Zachęcajcie się wzajemnie do duchowego wzrostu, tak, jak ja was zachęcam. Czuwam nad wami i jestem z wami za każdym razem, gdy o mnie pomyślicie. Módlcie się również za swoich pasterzy, za tych, którzy dla mojego Syna i dla was wyrzekli się wszystkiego. Miłujcie ich i módlcie się za nich. Ojciec Niebieski wysłuchuje waszych modlitw. Dziękuję wam”.

02.09.2015

„Drogie dzieci. Drodzy moi apostołowie miłości, moi zwiastunowie prawdy, wzywam was ponownie i gromadzę wokół siebie, abyście mi pomogli, abyście pomogli wszystkim moim dzieciom spragnionym miłości i prawdy – spragnionym mojego Syna. Ja jestem łaską, posłaną od Ojca Niebieskiego, aby wam pomóc żyć Słowem mojego Syna. Miłujcie się wzajemnie. Żyłam waszym  życiem i wiem, że nie zawsze jest to łatwe, ale jeśli będziecie się wzajemnie miłować, będziecie się modlić sercem, osiągniecie wyżyny duchowe i otworzy się wam droga do raju. Tu na was czekam ja, wasza Matka, gdyż ja tutaj jestem. Bądźcie wierni mojemu Synowi i uczcie innych wierności. Jestem z wami, pomogę wam. Będę was nauczać wiary, abyście, mogli ją przekazywać innym we właściwy sposób. Będę was nauczać prawdy, abyście potrafili rozpoznawać.  Będę was uczyć miłości, abyście poznali, czym jest prawdziwa miłość. Moje dzieci, mój Syn sprawi, że będzie przemawiał poprzez wasze słowa i wasze czyny. Dziękuję wam”.

02.08.2015

„Drogie dzieci, jako  Matka, która kocha swoje dzieci, widzę jak trudny jest okres, który przeżywacie. Widzę wasze cierpienie, ale musicie wiedzieć, że nie jesteście sami: mój Syn jest z wami! On jest wszędzie, jest niewidzialny, ale możecie Go ujrzeć, jeśli będziecie Nim żyli. On jest światłością, która oświeca waszą duszę i daje wam pokój. On jest Kościołem, który powinniście kochać, modlić się i zawsze o niego walczyć – ale nie tylko słowami, lecz także uczynkami miłości. Dzieci moje, postępujcie tak, aby wszyscy poznali mojego Syna; postępujcie tak, aby był kochany, bo prawda jest w moim Synu, zrodzonym z Boga, Synu Bożym. Nie traćcie czasu i nie zastanawiajcie się zbyt wiele, oddalilibyście się od prawdy. Przyjmijcie Jego Słowo prostym sercem i żyjcie nim. Jeśli będziecie żyć Jego Słowem, będziecie się modlić. Jeśli będziecie żyć Jego Słowem, będziecie kochali miłością miłosierną, będziecie miłowali się nawzajem. Im więcej będziecie miłować, tym dalej będziecie od śmierci. Dla tych, którzy będą żyli Słowem mojego Syna i będą miłowali, śmierć będzie życiem. Dziękuję wam. Módlcie się, abyście mogli zobaczyć mojego Syna w waszych pasterzach. Módlcie się, byście mogli Go spotkać w nich”.

02.07.2015  

„Drogie dzieci, wzywam was do szerzenia wiary w mojego Syna – waszej wiary. Wy, moje dzieci, oświecone Duchem Świętym, moi apostołowie, przekazujcie ją innym – tym, którzy nie wierzą, którzy nie znają, którzy nie chcą jej znać – ale dlatego musicie dużo się modlić o dar miłości, gdyż miłość jest oznaką prawdziwej wiary, a wy będziecie apostołami mojej miłości. Miłość wciąż na nowo ożywia ból i radość Eucharystii, ożywia ból Męki mojego Syna, przez którą pokazał wam, co to znaczy kochać bez granic, ożywia radość przez to, że pozostawił wam Swoje Ciało i Swoją Krew, aby was Sobą karmić i w ten sposób być jedno z wami (w znaczeniu: miłość Jezusa stale ożywia uczucia bólu i radości w Jego Sercu – przyp. kapłana). Patrząc na was z czułością, odczuwam bezgraniczną miłość, która mnie umacnia w pragnieniu, aby was doprowadzić do silnej wiary. Silna wiara da wam radość i wesele na ziemi, a w wieczności spotkanie z moim Synem. To jest Jego pragnienie. Dlatego więc żyjcie Nim, żyjcie miłością, żyjcie światłością, która was zawsze rozświetla w Eucharystii. Proszę was, abyście się dużo modlili za swoich pasterzy, abyście się modlili o coraz większą miłość do nich, gdyż to mój Syn dał wam ich, aby was karmili Jego Ciałem i uczyli miłości. Dlatego wy też ich miłujcie. Jednakże, moje dzieci, zapamiętajcie: miłować to znaczy znosić i dawać, ale nigdy, nigdy nie osądzać. Dziękuję wam”.

02.06.2015

„Drogie dzieci, pragnę działać przez was – moje dzieci, moich apostołów, abym na końcu zgromadziła wszystkie swoje dzieci tam, gdzie wszystko jest przygotowane dla waszego szczęścia. Modlę się za was, abyście uczynkami mogli nawracać, gdyż nadszedł czas na dzieła Prawdy mojego Syna. Moja miłość będzie w was pracować, posłużę się wami. Miejcie do mnie zaufanie, gdyż wszystkiego pragnę dla waszego dobra – dobra wiecznego, stworzonego przez Ojca Niebieskiego. Wy, moje dzieci, apostołowie moi, żyjecie na ziemi razem z moimi dziećmi, które nie poznały miłości mojego Syna, które nie nazywają mnie Matką, więc nie bójcie się świadczyć o Prawdzie. Jeśli nie będziecie się lękać i będziecie odważnie dawać świadectwo, Prawda w cudowny sposób zwycięży. Pamiętajcie więc, że moc jest w miłości. Moje dzieci, miłość to skrucha, przebaczenie, modlitwa, ofiara i miłosierdzie. Jeśli będziecie umieli kochać, będziecie nawracać przez uczynki. Pozwolicie, aby światło mojego Syna przenikało do dusz. Dziękuję wam! Módlcie się za swoich pasterzy. Oni należą do mojego Syna, On ich powołał. Módlcie się, aby zawsze mieli siłę i odwagę jaśnieć światłem mojego Syna”.

02.05.2015

„Drogie dzieci! Otwórzcie swoje serca i próbujcie odczuć jak bardzo was kocham i jak bardzo pragnę, byście kochali mojego Syna. Pragnę, abyście Go lepiej poznali, gdyż jest niemożliwym poznanie Go i niekochanie Go – gdyż On jest miłością. Ja was, drogie dzieci, znam. Znam wasze bóle i cierpienia, gdyż sama je przeżyłam. Śmieję się z wami gdy się radujecie i płaczę z wami w waszym bólu. Nigdy was nie opuszczę. Zawsze będę do was mówić z macierzyńską czułością. A ja jako Matka potrzebuję waszych otwartych serc, abyście z mądrością i prostotą szerzyli miłość mojego Syna. Potrzebuję waszej otwartości i wrażliwości na dobro i miłosierdzie. Potrzebuję was zjednoczonych z moim Synem, gdyż pragnę, abyście byli szczęśliwi i pomogli mi w niesieniu szczęścia wszystkim moim dzieciom. Apostołowie moi, potrzebuję was, abyście wszystkim ukazywali prawdę Bożą, by moje serce, które cierpiało, i dzisiaj znosi tak wiele cierpień mogło zwyciężyć w miłości. Módlcie się o świętość swoich pasterzy, aby w Imię mojego Syna mogli czynić cuda, gdyż świętość czyni cuda. Dziękuję wam”.

02.04.2015

„Drogie dzieci! Wybrałam was, apostołowi moi, ponieważ wszyscy nosicie w sobie coś pięknego. Możecie mi pomóc, by miłość, z powodu której mój Syn umarł i potem zmartwychwstał, na nowo zwyciężyła. Dlatego wzywam was, apostołowie moi, byście w każdym Bożym stworzeniu, we wszystkich moich dzieciach, starali się widzieć coś dobrego i starali się ich zrozumieć. Dzieci moje, wszyscy jesteście braćmi i siostrami w tym samym Duchu Świętym. Wy, napełnieni miłością do mojego Syna, możecie mówić tym wszystkim, którzy nie poznali tej miłości, o tym, co wy znacie. Wy poznaliście miłość mojego Syna, pojęliście Jego Zmartwychwstanie, z radością wznosicie oczy ku Niemu. Jest moim macierzyńskim pragnieniem, by wszystkie moje dzieci były zjednoczone w miłości do Jezusa. Dlatego wzywam was, apostołowie moi, byście z radością żyli Eucharystią, ponieważ w Eucharystii mój Syn daruje się wam zawsze na nowo i swoim przykładem ukazuje miłość i ofiarę do bliźniego. Dziękuję wam”.

02.03.2015

„Drogie dzieci! Wy jesteście moją siłą. Wy, apostołowie moi, którzy swoją miłością, pokorą i ciszą modlitwy sprawiacie, że można poznać mojego Syna, żyjecie we mnie. Niesiecie mnie w swoim sercu. Wiecie, że macie Matkę, która was kocha i która przybyła, aby przynieść miłość. Patrzę na was w Ojcu Niebieskim, na wasze myśli, wasze bóle, cierpienia, i przynoszę je mojemu Synowi. Nie lękajcie się, nie traćcie nadziei, ponieważ mój Syn słucha swojej Matki. On miłuje, od kiedy się narodził, a ja pragnę, by tę miłość poznały wszystkie moje dzieci. By wrócili do Niego ci, którzy przez swoje bóle i niezrozumienie opuścili Go; i by poznali Go wszyscy, którzy Go nigdy nie znali. Dlatego wy jesteście tutaj, apostołowie moi, a ja jako Matka z wami. Módlcie się o wytrwałość w wierze, ponieważ z trwałej wiary pochodzi miłość i miłosierdzie. Przez miłość i miłosierdzie pomożecie tym wszystkim, którzy nie są świadomi, że wybierają ciemność zamiast światłości. Módlcie się za swoich pasterzy, ponieważ oni są siłą Kościoła, który pozostawił wam mój Syn. Przez mojego Syna oni są pasterzami dusz. Dziękuję wam”.

02.02.2015

„Drogie dzieci, oto jestem z wami. Patrzę na was, uśmiecham się do was i miłuję was tak, jak może to czynić tylko Matka. W Duchu Świętym, który przychodzi przez moją czystość, widzę wasze serca i przedstawiam je mojemu Synowi. Już od dłuższego czasu proszę was, abyście byli moimi apostołami, abyście modlili się za tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Proszę o modlitwę wypowiadaną sercem, modlitwę, prowadzącą do uczynków i wyrzeczeń. Nie traćcie czasu na rozpamiętywanie, czy jesteście godni, aby być moimi apostołami. Ojciec Niebieski osądzi wszystkich, ale wy miłujcie i słuchajcie Go. Wiem, że to wszystko wydaje się wam dziwne, podobnie jak sam fakt mojego przebywania wśród was, ale przyjmijcie to z radością i módlcie się, abyście mogli zrozumieć, że jesteście godni pracować dla Nieba. Moja miłość czuwa nad wami. Módlcie się, aby moja miłość zwyciężyła we wszystkich sercach, ponieważ to jest miłość, która przebacza, obdarowuje i nigdy się nie kończy. Dziękuję wam”.

02.01.2015

„Drogie dzieci. Jestem tutaj między wami jako Matka, która pragnie wam pomóc, abyście poznali prawdę. Gdy żyłam waszym życiem na ziemi miałam poznanie prawdy i tym samym kawałek Raju na ziemi. Dlatego dla was, moich dzieci, pragnę tego samego. Ojciec Niebieski pragnie czystych serc wypełnionych poznaniem prawdy. Pragnie, abyście miłowali wszystkich tych, których spotykacie, gdyż ja również miłuję mojego Syna w was wszystkich. To jest początek poznania prawdy. Oferuje się wam wiele fałszywych prawd. Pokonacie je sercem oczyszczonym: postem, modlitwą, pokutą i Ewangelią. To jest jedyna prawda i to jest prawda, którą zostawił wam mój Syn. Nie musicie o niej wiele rozmyślać. Od was oczekuje się, tego co ja czyniłam, abyście miłowali i dawali. Dzieci moje, jeśli miłujecie to wasze serce będzie domem dla mojego Syna i dla mnie, a słowa mego Syna gwiazdą przewodnią w waszym życiu. Dzieci moje posłużę się wami, apostołami miłości, by pomóc wszystkim moim dzieciom poznać prawdę. Dzieci moje, zawsze modliłam się za Kościół mego Syna i o to samo was proszę. Módlcie się, by wasi pasterze zajaśnieli miłością mego Syna. Dziękuję wam”.

02.12.2014

„Drogie dzieci! Zapamiętajcie, mówię wam, miłość zwycięży. Wiem, że wielu z was traci nadzieję widząc wokół siebie cierpienie, ból, zazdrość, zawiść, ale ja jestem waszą Matką. Jestem w Królestwie i również tutaj z wami. Mój Syn ponownie posyła mnie, abym wam pomogła. Dlatego więc nie traćcie nadziei, lecz naśladujcie mnie, gdyż zwycięstwo mojego Serca jest w Imieniu Bożym. Mój umiłowany Syn myśli o was tak, jak zawsze myślał. Wierzcie Mu i żyjcie Nim. On jest życiem świata. Moje dzieci, żyć moim Synem oznacza żyć Ewangelią. Nie jest to łatwe. Oznacza to miłość, wybaczenie i ofiarę. To oczyszcza i otwiera Królestwo. Pomoże wam szczera modlitwa, która nie zawiera się w słowach, lecz jest sercem wypowiadana. Podobnie jak post, który oznacza jeszcze więcej miłości, wybaczenia i ofiary. Dlatego więc nie traćcie nadziei, lecz naśladujcie mnie. Ponownie proszę was, byście modlili się za swoich pasterzy, by zawsze wpatrywali się w mojego Syna, który był pierwszym Pasterzem świata i którego Rodzina była całym światem. Dziękuję wam”.

02.11.2014

„Drogie dzieci, jestem z wami z błogosławieństwem mojego Syna, z wami, którzy mnie kochacie i którzy staracie się mnie naśladować. Pragnę być również z wami, którzy mnie nie przyjmujecie. Wszystkim wam otwieram moje serce pełne miłości i błogosławię was wszystkich moimi macierzyńskimi rękoma. Jestem Matką, która was rozumie. Żyłam życiem tak, jak wy i tak, jak wy przeżywałam cierpienia i radości. Wy, którzy doznajecie cierpień, rozumiecie mój ból i cierpienie z powodu tych moich dzieci, które nie pozwalają, aby oświecało ich światło mojego Syna, tych moich dzieci, które żyją w ciemności. Dlatego potrzebuję was, was których oświeciło światło i którzy pojęliście prawdę. Wzywam was do adorowania mojego Syna, aby wasza dusza wzrastała i osiągnęła stan prawdziwej duchowości. Apostołowie moi, wtedy będziecie mogli mi pomóc. Pomóc mi oznacza modlić się za tych, którzy nie poznali miłości mojego Syna. Modląc się za nich pokazujecie mojemu Synowi, że Go miłujecie i naśladujecie. Mój Syn obiecał mi, że zło nigdy nie zwycięży, ponieważ tutaj jesteście wy – dusze sprawiedliwych; wy, którzy swoje modlitwy staracie się wypowiadać sercem; wy, którzy swoje bóle i cierpienia ofiarujecie mojemu Synowi; wy, którzy rozumiecie, że życie jest tylko jednym mrugnięciem; wy, którzy tęsknicie za Królestwem Niebieskim. To wszystko czyni was moimi apostołami i prowadzi was do zwycięstwa mojego Serca. Dlatego, moje dzieci, oczyśćcie wasze serca i adorujcie mojego Syna. Dziękuję wam”.

02.10.2014

„Drogie dzieci, z macierzyńską miłością proszę was, abyście się wzajemnie miłowali. Niech w waszych sercach, ponad wszystko co ziemskie, na pierwszym miejscu trwa miłość do Ojca Niebieskiego i bliźniego swego, czego od samego początku pragnął mój Syn. Drogie moje dzieci, czyż nie rozpoznajecie znaków czasu? Czyż nie rozpoznajecie, że wszystko co się wokół was dzieje, wszystko co się wydarza, jest wynikiem braku miłości ?!! Pojmijcie, że ratunek jest w prawdziwych wartościach. Przyjmijcie moc Ojca Niebieskiego. Miłujcie Go i szanujcie. Kroczcie śladami mojego Syna. Wy, drogie dzieci, moi drodzy apostołowie, wy zawsze wciąż od nowa gromadzicie się wokół mnie, gdyż jesteście spragnieni. Pragniecie pokoju, miłości i szczęścia. Napijcie się z moich dłoni. Moje ręce dają wam mojego Syna, który jest źródłem wody żywej. On ożywi waszą wiarę i oczyści wasze serca, bowiem mój Syn kocha czyste serca, a czyste serca kochają mojego Syna. Takich serc od was żądam. Moje dzieci, mój Syn powiedział, że jestem Matką całego świata.  Was, którzy mnie  za taką uznajecie, proszę, abyście swoim życiem, modlitwą i ofiarą pomogli mi, aby wszystkie moje dzieci uznały mnie za Matkę, bym mogła poprowadzić je do źródła wody żywej. Dziękuję wam!

Drogie dzieci, kiedy wasi pasterze swoimi błogosławionymi rękoma udzielają wam ciała mojego Syna, zawsze dziękujcie mojemu Synowi za ofiarę i za pasterzy, których On wciąż od nowa wam daje”.

02.09.2014

„Drogie dzieci, ja, wasza Matka, ponownie przychodzę do was z nieskończonej miłości, z nieskończonej miłości nieskończonego Ojca Niebieskiego. Patrząc w wasze serca widzę, że wielu z was przyjmuje mnie jako swoją Matkę, a szczerym i czystym sercem pragniecie być moimi apostołami. Lecz ja jestem Matką również i was, którzy mnie nie przyjmujecie, i w zatwardziałości swojego serca nie chcecie poznać miłości mojego Syna. Nie wiecie jak bardzo cierpi moje serce i jak bardzo proszę mojego Syna za wami. Proszę Go, aby uzdrowił wasze dusze, ponieważ On to może uczynić. Proszę Go, aby was oświecił cudem Ducha Świętego, abyście przestali, wciąż od nowa zdradzać Go, przeklinać i ranić. Całym sercem modlę się o to, abyście pojęli, że tylko mój Syn jest zbawieniem i światłością świata. A wy, moje dzieci, moi drodzy apostołowie, zawsze noście mojego Syna w sercu i w myślach. W ten sposób niesiecie miłość. Ci wszyscy, którzy Go nie znają, rozpoznają Go przez waszą miłość. Jestem zawsze przy was. W szczególny sposób jestem przy waszych Pasterzach, gdyż mój Syn powołał ich, aby prowadzili was drogą ku wieczności. Dziękuję wam, moi apostołowie, za ofiary i miłość”.

02.08.2014

„Drogie dzieci! Powód, dla którego jestem z wami, to  moja misja, aby wam pomóc w zwycięstwie Dobra, chociaż teraz wydaje się wam to niemożliwe. Wiem, że wielu spraw nie rozumiecie tak, jak i ja nie rozumiałam wszystkiego o czym mówił mi mój Syn kiedy wzrastał przy mnie, ale ja Mu wierzyłam i szłam za Nim. O to proszę również was, abyście mi wierzyli i naśladowali mnie. Jednakże moje dzieci, pójście za mną oznacza umiłowanie mojego Syna ponad wszystko i miłowanie Go w każdym człowieku, bez wyjątku. Abyście byli do tego zdolni, ponownie wzywam was do wyrzeczeń, modlitwy i postu. Wzywam was, aby Eucharystia stała się życiem waszej duszy. Wzywam was, abyście stali się apostołami światłości, którzy będą szerzyć w świecie miłość i miłosierdzie. Moje dzieci, wasze życie jest jak mgnienie oka wobec życia wiecznego. A gdy staniecie przed moim Synem On będzie widział w waszych sercach jak wiele miłości mieliście. Abyście mogli we właściwy sposób szerzyć miłość, ja proszę mojego Syna, aby przez miłość udzielił wam daru jedności w Nim, jedności pomiędzy wami, jedności między wami i waszymi pasterzami. Mój Syn wciąż od nowa daje się wam i odnawia waszą duszę przez nich. Nie zapominajcie o tym. Dziękuję wam”.

02.07.2014

„Drogie dzieci, Ja, Matka tutaj zgromadzonych i Matka całego świata, błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem i wzywam was do pójścia drogą pokory. Ta droga prowadzi do poznania miłości mojego Syna. Mój Syn jest wszechmocny, On jest we wszystkim. Jeśli wy, moje dzieci, tego nie rozpoznajecie, wiedzcie, że waszą duszę ogarnęła ciemność – ślepota. Uzdrowić was może tylko pokora. Moje dzieci, ja zawsze żyłam pokornie, odważnie, z nadzieją. Wiedziałam, rozpoznałam, że Bóg jest w nas i my w Bogu. Tego samego żądam od was. Pragnę, abyście wszyscy byli ze mną w wieczności, ponieważ jesteście częścią mnie samej. Będę was wspomagać na waszej drodze. Otulę was płaszczem mojej miłości i uczynię z was apostołów mojego światła – Bożego światła. Trwając w miłości wynikającej z pokory będziecie nieść światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność – ślepota. Będziecie nieść mojego Syna, który jest światłem świata. Jestem zawsze przy waszych pasterzach i modlę się, aby zawsze byli dla was przykładem pokory. Dziękuję wam”.

02.06.2014

„Drogie dzieci, wzywam was wszystkich i przyjmuję jako swoje dzieci. Modlę się, abyście i wy przyjęli mnie i kochali jako swoją Matkę. Wszystkich was zjednoczyłam w moim sercu, zeszłam pomiędzy was i błogosławię was. Wiem, że pragniecie ode mnie pocieszenia i nadziei, bo kocham was i oręduję za wami. Żądam od was, abyście wraz ze mną zjednoczyli się w moim Synu i byli moimi apostołami. Aby temu podołać ponownie wzywam was do miłowania. Nie ma miłości bez modlitwy – nie ma modlitwy bez przebaczenia, bo miłość jest modlitwą – przebaczenie jest miłością! Moje dzieci, Bóg stworzył was po to, abyście miłowali, a miłując przebaczali. Każda modlitwa, która wypływa z miłości jednoczy was z moim Synem i Duchem Świętym, a Duch Święty napełnia was światłem i czyni was moimi apostołami, apostołami, którzy wszystko co robią, robią w Imię Pańskie. Oni mają modlić się uczynkami, a nie tylko słowami, ponieważ kochają mojego Syna i pojmują drogę prawdy, która wiedzie do Życia Wiecznego. Módlcie się za swoich pasterzy, aby zawsze z czystym sercem mogli was prowadzić drogą prawdy i miłości, drogą mojego Syna. Dziękuję wam”.

02.05.2014

„Drogie dzieci, ja wasza matka, jestem z wami dla waszego dobra, dla waszych potrzeb i dla waszego osobistego poznania. Ojciec Niebieski dał wam wolność, abyście sami zdecydowali i sami poznali. Ja pragnę wam pomóc. Pragnę być dla was matką, nauczycielką prawdy, abyście prostotą otwartego serca poznali bezgraniczną czystość i światłość, która od niej pochodzi i rozprasza ciemności, światłość, która przynosi nadzieję. Ja, moje dzieci, rozumiem wasze bóle i cierpienia; kto by was lepiej rozumiał niż matka? A wy, dzieci moje? Mała jest liczba tych, którzy mnie rozumieją i naśladują. Wielka jest liczba zagubionych, tych, którzy jeszcze nie poznali prawdy w moim Synu. Dlatego, apostołowie moi, módlcie się i działajcie. Nieście światłość i nie traćcie nadziei. Jestem z wami. W szczególny sposób jestem z waszymi pasterzami. Macierzyńskim sercem kocham ich i ochraniam, ponieważ oni prowadzą was do raju, który obiecał wam mój Syn. Dziękuję wam”.

02.04.2014

„Drogie dzieci, pragnę wam pomóc macierzyńską miłością, aby wasze życie modlitwy i pokuty było prawdziwą próbą zbliżenia się do mego Syna i Jego Boskiej światłości, abyście umieli odłączyć się od grzechu. Każda modlitwa, każda Msza Święta  i każdy post są próbą zbliżenia się do mego Syna, wspomnieniem Jego chwały i ucieczką od grzechu, są drogą do ponownego zjednoczenia się Dobrego Ojca i Jego dzieci. Dlatego, drogie moje dzieci, otwartym, pełnym miłości sercem przyzywajcie Imienia Ojca Niebieskiego, aby was oświecił Duchem Świętym. Przez Ducha Świętego staniecie się źródłem Bożej miłości. Z tego źródła pić będą wszyscy, którzy nie znają mego Syna, wszyscy spragnieni miłości i pokoju mego Syna. Dziękuję wam! Módlcie się za swoich pasterzy. Ja modlę się za nich i pragnę, aby zawsze odczuwali błogosławieństwo moich macierzyńskich rąk i wsparcie mego macierzyńskiego serca”.

02.03.2014

„Drogie dzieci, przychodzę do was jako Matka i pragnę, abyście we mnie znaleźli schronienie, pocieszenie i odpoczynek. Dlatego więc moje dzieci, apostołowie mojej miłości, módlcie się. Módlcie się z pokorną pobożnością, w posłuszeństwie i w pełnym zaufaniu do Ojca Niebieskiego. Zaufajcie tak, jak ja zaufałam, kiedy zostało Mi powiedziane, że przyniosę błogosławieństwo obietnicy. Niech na waszych ustach zawsze pojawiają się z serca płynące słowa: „BOŻE, BĄDŹ WOLA TWOJA”. Zaufajcie i módlcie się, abym mogła wstawiać się za wami u Pana, wypraszając wam błogosławieństwo z Nieba i dary Ducha Świętego. Wtedy dopiero wy, apostołowie Mojej miłości, będziecie mogli pomóc tym wszystkim, którzy nie znają Pana, by i oni z pełnym zaufaniem nazywali Go Ojcem. Módlcie się za swoich pasterzy i zaufajcie ich błogosławionym rękom! Dziękuję wam”.

02.02.2014

„Drogie dzieci! Z macierzyńskiej miłości pragnę nauczyć was szczerości, gdyż pragnę, abyście w swoim działaniu jako moi apostołowie byli dokładni, zdecydowani, a nade wszystko szczerzy. Pragnę, abyście z łaski Bożej byli otwarci na błogosławieństwo. Pragnę, abyście przez post i modlitwę wyprosili u Ojca Niebieskiego poznanie tego co naturalne, święte – Boskie. Napełnieni poznaniem pod opieką mojego Syna i moją, będziecie moimi apostołami, którzy będą umieli głosić słowo Boże tym wszystkim, którzy Go nie znają i będziecie umieli pokonywać przeszkody, które staną na waszej drodze. Drogie dzieci, z błogosławieństwem spłynie na was łaska Boża, a wy będziecie mogli ją zatrzymać przez post, modlitwę, oczyszczenie i pojednanie. Będziecie mieć skuteczność, której od was wymagam. Módlcie się za swoich pasterzy, aby promienie Bożej łaski oświeciły ich drogi. Dziękuję wam”.

02.01.2014

„Drogie dzieci, abyście mogli być moimi apostołami i abyście mogli pomóc wszystkim tym, którzy są w ciemności, aby poznali światłość miłości mojego Syna, musicie mieć czyste i pokorne serca. Nie możecie pomóc, aby mój Syn narodził się i królował w sercach tych, którzy Go nie znają, jeśli nie króluje – jeśli nie jest Królem w waszym sercu. Jestem z wami. Idę z wami, jako matka. Pukam do waszych serc. Nie mogą się otworzyć, bo nie są pokorne. Modlę się, a i wy módlcie się moje umiłowane dzieci abyście mogli otworzyć czyste i pokorne serce memu Synowi, i przyjąć dary, które wam obiecał. Wtedy będzie was prowadzić miłość i moc mojego Syna. Wtedy będziecie moimi apostołami, którzy wszędzie wokół siebie szerzą owoce miłości Bożej. Z was i poprzez was będzie działał mój Syn, gdyż będziecie jednym. Tego pragnie moje macierzyńskie serce – jedności wszystkich moich dzieci poprzez mojego Syna. Z wielką miłością błogosławię i modlę się za wybrańców mojego Syna, za waszych pasterzy. Dziękuję wam”.

02.12.2013

„Drogie dzieci, z macierzyńską miłością i macierzyńską cierpliwością patrzę na wasze nieustanne błądzenie i wasze zagubienie. Dlatego jestem z wami. Pragnę wam pomóc, abyście przede wszystkim odnaleźli i poznali siebie, byście rozpoznali w sobie to wszystko, co nie pozwala wam szczerze i całym sercem poznać miłości Ojca Niebieskiego. Moje dzieci, Ojca poznaje się po krzyżu. Dlatego nie odrzucajcie krzyża, starajcie się go pojąć i przyjąć go z moją pomocą. Gdy będziecie w stanie przyjąć krzyż, zrozumiecie również Ojca Niebieskiego; będziecie chodzić z moim Synem i ze Mną; będziecie odróżniać się od tych, którzy nie poznali miłości Ojca Niebieskiego, od tych, którzy Go słuchają lecz Go nie rozumieją, nie chodzą z Nim, bo Go nie poznali. Pragnę, abyście poznali prawdę mojego Syna i stali się moimi apostołami, abyście wznieśli się ponad ludzkie myślenie, abyście zawsze i we wszystkim na nowo szukali Bożego myślenia. Moje dzieci, módlcie się i poście, abyście mogli zrozumieć to wszystko, czego od was żądam. Módlcie się za swoich pasterzy i tęsknijcie, abyście w jedności z nimi poznali miłość Ojca Niebieskiego. Dziękuję wam”.

02.11.2013

„Drogie dzieci, ponownie, po macierzyńsku, wzywam was, abyście miłowali; abyście nieustannie modlili się o dar miłości i abyście umiłowali Ojca Niebieskiego ponad wszystko. Kiedy Go umiłujecie, będziecie miłować siebie i bliźniego swego. Tego nie można od siebie oddzielić. Ojciec Niebieski jest w każdym człowieku, kocha każdego człowieka i każdego człowieka wzywa po imieniu. Tak więc, drogie dzieci, na modlitwie wsłuchujcie się w wolę Ojca Niebieskiego. Rozmawiajcie z Nim. Nawiążcie osobisty kontakt z Ojcem, który jeszcze bardziej pogłębi relacje pomiędzy wami, we wspólnocie moich dzieci, moich apostołów. Jako Matka pragnę, abyście przez miłość do Ojca Niebieskiego wyrośli ponad próżność tego świata i pomogli innym stopniowo poznawać Ojca Niebieskiego i zbliżać się do Niego. Moje dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się o dar miłości, gdyż mój Syn jest miłością. Módlcie się za swoich pasterzy, aby zawsze mieli ku wam miłość, jaką Syn mój miał i okazał ją oddając swoje życie za zbawienie wasze. Dziękuję wam”.

02.10.2013

„Drogie dzieci, kocham was macierzyńską miłością i z macierzyńską cierpliwością czekam na waszą miłość i jedność. Proszę, abyście stali się wspólnotą dzieci Bożych, moich dzieci. Proszę, abyście jako wspólnota radośnie powrócili do życia w wierze i miłości mojego Syna. Moje dzieci, gromadzę was jako swoich apostołów i uczę was w jaki sposób innych macie zapoznawać z miłością mojego Syna, jak przynosić im Radosną Wieść, którą jest mój Syn. Ofiarujcie mi swoje otwarte i oczyszczone serca, a ja je napełnię miłością do mojego Syna. Jego miłość nada sens waszemu życiu, a ja będę wam towarzyszyć. Będę z wami do spotkania z Ojcem Niebieskim. Moje dzieci, zbawią się tylko ci, którzy z miłością i z wiarą kroczą ku Niebieskiemu Ojcu. Nie bójcie się, jestem z wami. Zaufajcie swoim pasterzom tak, jak mój Syn im zaufał, kiedy ich wybierał. Módlcie się, by mieli dość siły i miłości, by was prowadzić. Dziękuję wam”.

02.09.2013

„Drogie dzieci. Kocham was wszystkich. Wy wszyscy, wszystkie moje dzieci, wy wszyscy jesteście w moim sercu. Wszystkich was darzę moją macierzyńską miłością i wszystkich was pragnę doprowadzić do poznania Bożej radości. Dlatego was przyzywam. Potrzebuję pokornych apostołów, którzy otwartym sercem będą przyjmować słowo Boże i pomagać innym, aby przez słowo Boże pojęli sens swojego życia. Abyście jednak, moje dzieci, mogli to czynić musicie przez modlitwę i post nauczyć się słuchać sercem i nauczyć się uniżać. Musicie nauczyć się odrzucać od siebie wszystko to, co was oddala od słowa Bożego i tęsknić jedynie za tym co was do niego przybliża. Nie lękajcie się. Ja jestem tu. Nie jesteście sami. Proszę Ducha Świętego, aby was odnowił i umocnił. Proszę Ducha Świętego, abyście i wy zdrowieli kiedy pomagacie zdrowieć innym. Proszę Go, abyście przez Niego stali się dziećmi Bożymi i moimi apostołami”.

Potem z wielką troską Matka Boża powiedziała: „Przez wzgląd na Jezusa, przez wzgląd na mojego Syna, kochajcie tych, których On powołał i pragnijcie błogosławieństwa tylko z tych rąk, które On namaścił. Nie pozwólcie, aby zapanowało zło. Ponownie powtarzam, że moje serce zatryumfuje tylko przy udziale waszych pasterzy. Nie pozwólcie, aby zło oddzieliło was od waszych pasterzy. Dziękuję wam”.

02.08.2013

„Drogie dzieci, gdybyście mi tylko z pełnym zawierzeniem otworzyli swoje serce, wszystko byście pojęli. Zrozumielibyście z jak wielką miłością was wzywam, z jak wielką miłością was pragnę przemienić-uczynić szczęśliwymi, z jak wielką miłością pragnę uczynić was naśladowcami mojego Syna i dać wam pokój w pełni mojego Syna. Pojęlibyście bezgraniczną wielkość mojej macierzyńskiej miłości. Dlatego, moje dzieci, módlcie się, gdyż przez modlitwę wzrasta wasza wiara i rodzi się miłość, wobec której nawet krzyż staje się do zniesienia, bo nie niesiecie go sami. W jedności z moim Synem wysławiajcie Imię Ojca Niebieskiego. Módlcie się, módlcie się o dar miłości, albowiem miłość jest jedyną prawdą – ona wszystko wybacza, każdemu służy i w każdym widzi swojego brata. Moje dzieci, moi apostołowie, Ojciec Niebieski przeze mnie, jako Swoją Służebnicę, obdarzył was wielkim zaufaniem, abyście pomogli tym, którzy Go nie znają, pojednać się z Nim i Go naśladować. Dlatego uczę was miłości, gdyż tylko wtedy gdy Jego miłość mieć będziecie, będziecie mogli Mu odpowiedzieć. Ponownie wzywam was, abyście kochali swoich pasterzy i modlili się za nich, aby w tych trudnych czasach, Imię mojego Syna zostało pod ich przewodnictwem uwielbione. Dziękuję wam”.

02.07.2013

„Drogie dzieci, z macierzyńską miłością proszę was, podarujcie mi swoje serca, abym mogła ofiarować je mojemu Synowi i wyzwolić was od wszelkiego zła, które was coraz bardziej zniewala i oddala od jedynego Dobra – mojego Syna, od tego wszystkiego co prowadzi was błędną drogą i pokój wam odbiera. Pragnę prowadzić was ku wolności zawartej w obietnicy mojego Syna i pragnę, aby tutaj całkowicie wypełniła się wola Boża, aby przez pojednanie z Ojcem Niebieskim, post i modlitwę zrodzili się apostołowie Bożego pokoju, apostołowie, którzy w wolności i z miłością będą szerzyć miłość Bożą pośród moich dzieci, apostołów, którzy będą szerzyć miłość i zaufanie do Ojca Niebieskiego i otwierać drogę do raju. Drogie dzieci, obdarzajcie swoich pasterzy radością miłości i wsparciem, podobnie jak tego żądał od nich mój Syn wobec was. Dziękuję wam”.

02.06.2013

„Drogie dzieci, w tych niespokojnych czasach ponownie wzywam was, abyście szli za moim Synem, abyście Go naśladowali. Znam wasze utrapienia, cierpienia i problemy, ale w moim Synu znajdziecie odpocznienie. W Nim odnajdziecie pokój i ocalenie, moje dzieci nie zapominajcie, że mój Syn odkupił was przez swój krzyż i dał wam możliwość stania się ponownie dziećmi Bożymi, byście ponownie mogli Ojca Niebieskiego nazywać Ojcem. Abyście mogli być godnymi Ojca, miłujcie i przebaczajcie, gdyż Ojciec wasz jest miłością i przebaczeniem. Módlcie się i poście, gdyż to jest droga waszego oczyszczenia. To jest droga do poznania Ojca Niebieskiego. kiedy poznacie Ojca, zrozumiecie, że tylko On jest wam potrzebny. Ja, jako matka pragnę, aby moje dzieci były we wspólnocie ludu, który słucha słowa Bożego i w czyn je wprowadza. Dlatego, moje dzieci, idźcie za moim Synem, bądźcie z Nim jedno, bądźcie dziećmi Bożymi, miłujcie swoich pasterzy tak, jak mój Syn ich miłował powołując ich do służenia wam. Dziękuję wam”.

02.05.2013

„Drogie dzieci! Ponownie wzywam was, abyście miłowali, a nie sądzili. Mój Syn z woli Ojca Niebieskiego był pośród was, aby wskazać wam drogę zbawienia, aby was zbawić, a nie po to, by was sądzić. Jeśli pragniecie naśladować mojego Syna, nie osądzajcie, lecz miłujcie tak, jak Ojciec Niebieski was miłuje. Kiedy jest wam najtrudniej, kiedy upadacie pod ciężarem krzyża, nie rozpaczajcie, nie osądzajcie, lecz miejcie na uwadze, że jesteście kochani i wychwalajcie Ojca Niebieskiego za Jego miłość. Moje dzieci, nie zbaczajcie z drogi, którą was prowadzę, nie rzucajcie się na oślep w przepaść. Niech modlitwa i post umocnią was, abyście mogli żyć tak, jakby Ojciec Niebieski tego pragnął, abyście byli moimi apostołami wiary i miłości, aby wasze życie stało się błogosławieństwem dla tych, których spotykacie, abyście stanowili jedność z Ojcem Niebieskim i Moim Synem. Moje dzieci, to jest jedyna Prawda. Prawda, która prowadzi ku waszemu nawróceniu, a następnie ku nawróceniu wszystkich, których spotykacie, a którzy jeszcze nie poznali mojego Syna, tych wszystkich, którzy nie wiedzą co znaczy kochać. Moje dzieci, mój Syn podarował wam pasterzy, chrońcie ich, módlcie się za nich. Dziękuję wam”.

02.04.2013

„Drogie dzieci, wzywam was do jedności w duchu z moim Synem. Wzywam was, abyście przez modlitwę i przez mszę świętą, kiedy mój Syn w szczególny sposób jednoczy się z wami, starali się być jak On: abyście jak On zawsze byli gotowi pełnić wolę Bożą, nie żądając by spełniła się wasza. Albowiem, dzieci moje, jesteście – istniejecie z woli Bożej, a bez Bożej woli niczym jesteście. Ja, jako Matka żądam od was, abyście swoim życiem mówili o chwale Bożej, gdyż w ten sposób z Jego woli, wy również sami chwałą się okryjecie. Bądźcie wobec wszystkich pokorni i okazujcie miłość bliźniemu. Przez pokorę i miłość mój Syn zbawił was i otworzył wam drogę do Ojca Niebieskiego. Proszę was, abyście otwierali drogę do Ojca Niebieskiego tym, którzy Go jeszcze nie poznali i nie otworzyli serca na Jego miłość. Swoim życiem otwierajcie drogę tym, którzy wciąż błąkają się w poszukiwaniu prawdy. Dzieci moje, bądźcie moimi apostołami, którzy nie żyli na próżno. Nie zapominajcie, że staniecie przed Ojcem Niebieskim i zdacie o sobie sprawę. Bądźcie gotowi! Ponownie przypominam, módlcie się za tych, których Syn mój powołał, pobłogosławił ich ręce i podarował ich wam. Módlcie się , módlcie się, módlcie się za swoich pasterzy. Dziękuję wam”.

02.03.2013

„Drogie dzieci! Ponownie po macierzyńsku wzywam was, abyście nie byli ludźmi o zatwardziałych sercach. Nie zamykajcie oczu na przestrogi, które z miłości przekazuje wam Ojciec Niebieski. Czy miłujecie Go ponad wszystko? Czy kajacie się z tego powodu, iż często zapominacie, że nasz Ojciec Niebieski tak nas umiłował, że Syna swojego dał, aby przez krzyż nas odkupić? Czy kajacie się z tego powodu, że nie przyjęliście jeszcze orędzi? Moje dzieci, nie bądźcie oporni wobec mojego Syna, nie stawiajcie oporu nadziei i pokojowi! Przez waszą modlitwę i post mój Syn przez swój krzyż rozproszy ciemność, która chce was ogarnąć by zapanować nad wami, da wam siłę do nowego życia. Jeśli będziecie żyć według mojego Syna, będziecie błogosławieństwem i nadzieją dla wszystkich grzeszników, którzy błąkają się w ciemności grzechu. Czuwajcie, moje dzieci! Ja, jako Matka czuwam  z wami! Modlę się szczególnie i czuwam nad waszymi pasterzami, których mój Syn powołał, aby nieśli wam światło i nadzieję. Dziękuję wam”.

02.02.2013

„Drogie dzieci! Miłość mnie do was sprowadza, ta miłość, której i was pragnę nauczyć – miłość prawdziwa. Miłość, którą Syn mój wam objawił umierając na krzyżu z miłości do was. Miłość, która jest zawsze gotowa wybaczyć i prosić o wybaczenie. A jak wielka jest wasza miłość? Smutne jest moje macierzyńskie serce szukające miłości w waszych sercach. Nie jesteście gotowi z miłości poddać swojej woli, woli Bożej. Nie możecie mi zatem pomóc, aby ci, którzy nie poznali Bożej miłości, poznali ją, bo w was samych nie ma prawdziwej miłości. Oddajcie mi swoje serca, a ja was poprowadzę. Nauczę was przebaczać, miłować nieprzyjaciół swoich i żyć podług mojego Syna. Nie bójcie się o siebie. Mój Syn nie zapomina w nieszczęściu o tych, których miłuje. Będę przy was. Będę prosić Ojca Niebieskiego, aby opromienił was światłem wiecznej prawdy i miłości. Módlcie się za swoich pasterzy, aby przez wasz post i modlitwę, mogli was prowadzić w miłości. Dziękuję wam”.

02.01.2013

„Drogie dzieci, z wielką miłością i cierpliwością staram się uczynić serca wasze według serca mego. Staram się poprzez własny przykład nauczyć was pokory, mądrości i miłości, ponieważ was potrzebuję drogie dzieci i nic bez was uczynić nie mogę. Wybieram was zgodnie z wolą Bożą i Jego mocą was umacniam. Dlatego, drogie dzieci, nie bójcie się otworzyć serc waszych przede mną, bo ja oddam je mojemu Synowi, by w zamian obdarzył was Bożym pokojem. Będziecie go nieść każdemu kogo spotkacie, będziecie świadczyć o pokoju Bożym swoim życiem, a poprzez siebie będziecie innych obdarzać moim Synem. Będę was prowadzić drogą pojednania, postu i modlitwy. Moja miłość nie ma granic, nie bójcie się. Moje dzieci, módlcie się za pasterzy, nie wypowiadajcie żadnych sądów, gdyż nie zapominajcie, że to mój Syn ich wybrał i tylko On ma prawo ich osądzać. Dziękuję wam”.

02.12.2012

„Drogie dzieci, z macierzyńską miłością i macierzyńską cierpliwością ponownie proszę was, abyście naśladowali w życiu mojego Syna, abyście żyli Jego pokojem i Jego miłością. Abyście, jako moi apostołowie całym sercem przyjęli Bożą prawdę i modlili się do Ducha Świętego, by was prowadził. Dopiero wtedy będziecie mogli wiernie służyć mojemu Synowi, a poprzez świadectwo swojego życia, ukażecie innym Jego miłość. Przez miłość mojego Syna i moją, ja jako matka staram się sprowadzić wszystkie zagubione dzieci w moje macierzyńskie ramiona, by wskazać im drogę wiary. Dzieci moje pomóżcie mi w tej mojej walce, którą jako matka prowadzę, i módlcie się ze mną, aby grzesznicy uświadomili sobie swoje grzechy i szczerze za nie żałowali. Módlcie się również za tych, których mój Syn wybrał i w swoim Imieniu poświęcił. Dziękuję wam”.

02.11.2012

„Drogie dzieci, jako Matka proszę was, abyście wytrwali jako moi apostołowie. Proszę mojego Syna, aby obdarzył was Bożą mądrością i siłą. Proszę, abyście oceniali otaczającą was rzeczywistość według prawdy Bożej i zdecydowanie przeciwstawiali się wszystkiemu, co mogłoby oddalić was od mojego Syna. Proszę, abyście przez mojego Syna świadczyli o miłości Ojca Niebieskiego. Moje dzieci, dana jest wam wielka łaska bycia świadkami Bożej miłości. Nie lekceważcie odpowiedzialności, która jest wam powierzona. Nie zasmucajcie mojego macierzyńskiego serca. Jako Matka pragnę zaufać moim dzieciom, moim apostołom. Postem i modlitwą otwieracie mi drogę do mojego Syna, którego proszę, aby był z wami i by Jego imię było przez was uświęcone. Módlcie się za pasterzy, gdyż bez nich nic z tego nie byłoby możliwe. Dziękuję wam”.

02.10.2012

„Drogie dzieci! Wzywam was i przychodzę do was, ponieważ was potrzebuję. Potrzebuję apostołów o czystych sercach. Modlę się, ale i wy módlcie się, aby Duch Święty was uzdolnił i prowadził, aby was oświecił i napełnił miłością i pokorą. Módlcie się, aby was napełnił łaską i miłosierdziem. Dopiero wtedy mnie zrozumiecie drogie dzieci. Dopiero wtedy pojmiecie mój ból z powodu tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Dopiero wtedy będziecie mogli mi pomóc. Będziecie nieść moje światło waszej Miłości Bożej. Będziecie oświecać drogę tym, którym podarowano oczy, ale oni nie chcą nimi widzieć. Ja pragnę, aby wszystkie moje dzieci widziały mojego Syna. Ja pragnę, aby wszystkie moje dzieci przeżywały Jego Królestwo. Dziękuję wam. Ponownie wzywam was i proszę o modlitwę za tych, których Syn mój powołał, za kapłanów”.

02.09.2012

„Drogie dzieci, kiedy tak patrzę na was, moja dusza szuka dusz, z którymi pragnie być jedno. Dusz, które pojęły jak ważna jest modlitwa za te moje dzieci, które nie poznały miłości Ojca Niebieskiego. Wzywam was, bo was potrzebuję. Zaakceptujcie misję i nie lękajcie się. Ja was umocnię. Napełnię was moimi łaskami, moją miłością obronię was przed złym duchem. W trudnych chwilach będę was pocieszać moją obecnością. Dziękuję wam za wasze otwarte serca. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o jedność pomiędzy moim Synem i nimi, aby była jak najmocniejsza, aby stanowili jedno. Dziękuję wam”.

02.08.2012

„Drogie dzieci, jestem z wami i nie odstępuję od was. Pragnę, byście poznali mojego Syna. Pragnę, aby wszystkie dzieci były ze mną w życiu wiecznym. Pragnę, abyście odczuli radość pokoju i byście dostąpili wiecznego zbawienia. Modlę się, abyście pokonali ludzkie słabości. Proszę mojego Syna, by was obdarzył czystym sercem. Drogie moje dzieci, jedynie czyste serca potrafią znosić krzyż i potrafią ponieść ofiary za te wszystkie grzechy, którymi był obrażany Ojciec Niebieski i którymi nadal jest obrażany, bo oni Go nie poznali. Modlę się, abyście poznali światłość prawdziwej wiary, które jedynie z modlitwy czystych serc pochodzi. Wtedy wszyscy, którzy was otaczają, odczują miłość mojego Syna. Módlcie za tych, którzy zostali wybrani przez mojego Syna i którzy was prowadzą ku zbawieniu. Powstrzymajcie się od wydawania wszelkich sądów. Dziękuję wam”.

02.07.2012

„Dzieci moje, i znowu po macierzyńsku proszę was: zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie o sobie i przemijalności doczesnego życia. Pomyślcie o wieczności i szczęśliwości życia wiecznego. A wy, czego pragniecie, którą drogą chcecie pójść? Ojcowska Miłość posyła mnie, abym była waszą pośredniczką, bym przez macierzyńską miłość wskazała wam drogę, która prowadzi ku czystości duszy, duszy nieobciążonej grzechem, duszy, która zazna wieczności. Módlcie się, aby oświeciło was światło miłości mojego Syna, abyście zwyciężyli słabości i wydobyli się z nędzy. Dziećmi moimi jesteście, więc pragnę, abyście wszyscy byli na drodze zbawienia. Dlatego moje dzieci, gromadźcie się wokół mnie, abym mogła zapoznać was z miłością mojego Syna i w ten sposób otworzyć bramę wiecznej szczęśliwości. Módlcie się, jak ja, za swoich pasterzy. Ponownie zwracam wam uwagę: nie osądzajcie ich, bo to mój Syn ich wybrał. Dziękuję wam”.

02.06.2012

„Drogie dzieci, jestem pośród was nieustannie, bowiem z bezgranicznej miłości mojej, pragnę ukazać wam bramy nieba. Pragnę wam powiedzieć jak je otworzyć: przez dobroć, miłosierdzie, miłość i pokój, przez Mojego Syna. Dlatego, dzieci moje, nie traćcie czasu na marności. Was może zbawić jedynie poznanie miłości mojego Syna. Poprzez tę zbawczą miłość i w Duchu Świętym, On wybrał mnie, a ja razem z Nim, wybieram was, abyście byli apostołami Jego miłości i Jego woli. Dzieci moje, na was spoczywa wielka odpowiedzialność. Pragnę, abyście poprzez swój przykład pomogli grzesznikom by przejrzeli, byście ubogacili ich biedne dusze i zawrócili je w moje objęcia. Dlatego więc módlcie się, módlcie się, pośćcie i spowiadajcie się regularnie. Jeżeli udział w uczcie mojego Syna stanowi centrum waszego życia, nie bójcie się. Wtedy wszystko możecie. Ja jestem z wami. Każdego dnia modlę się za pasterzy i tego samego oczekuję od was, bowiem, moje dzieci, bez ich prowadzenia i wsparcia przez ich błogosławieństwo, nie możecie iść naprzód (wzrastać – przyp. tł). Dziękuję wam”.

02.05.2012

„Drogie dzieci! Z macierzyńską miłością proszę was, podajcie mi swoje ręce, pozwólcie mi,  abym was prowadziła. Ja, jako Matka pragnę ocalić was od niepokoju, rozpaczy i wiecznego potępienia. Mój Syn przez swoją śmierć na krzyżu pokazał jak bardzo was kocha, ofiarował się dla was i za wasze grzechy. Nie odrzucajcie Jego ofiary i nie odnawiajcie Jego cierpień waszymi grzechami. Nie zamykajcie sobie bram raju. Moje dzieci, nie traćcie czasu. Nie ma nic ważniejszego od jedności w moim Synu. Pomogę wam, ponieważ Ojciec Niebieski posyła mnie po to, abyśmy mogli razem pokazać drogę łaski i zbawienia wszystkim tym, którzy Go nie znają. Nie zatwardzajcie waszych serc. Zaufajcie mi i adorujcie mojego Syna. Moje dzieci, nie możecie być bez pasterzy. Niech każdego dnia będą oni w waszych modlitwach. Dziękuję wam”.

02.04.2012

„Drogie dzieci. Jako Królowa Pokoju pragnę wam, moim dzieciom, dać pokój. Prawdziwy pokój, który pochodzi z Serca mojego Boskiego Syna. Jako Matka proszę, aby w waszym sercu zapanowała mądrość, pokora i dobroć, aby zapanował pokój, aby zapanował mój Syn. Kiedy mój Syn zapanuje w waszych sercach, będziecie mogli pomóc innym Go poznać. Kiedy niebiański pokój owładnie wami, rozpoznają Go ci, którzy szukają Go w niewłaściwych miejscach i tym zadają ból mojemu macierzyńskiemu sercu. Dzieci moje, wielka będzie moja radość, kiedy zobaczę, że akceptujecie moje słowa i pragniecie mnie naśladować. Nie bójcie się. Nie jesteście sami. Podajcie mi swoje ręce, a ja was poprowadzę. Nie zapomnijcie o swoich pasterzach. Módlcie się, aby oni byli zawsze myślami z moim Synem, który ich powołał, aby o Nim świadczyli. Dziękuję wam”.

02.03.2012

„Drogie dzieci. Z nieskończonej miłości Bożej przychodzę do was i wytrwale wzywam was w objęcia mojego Syna. Macierzyńskim sercem proszę was, ale i przypominam moje dzieci, że na pierwszym miejscu powinna być wasza troska o tych, którzy nie poznali mojego Syna. Nie dopuście, aby oni, patrząc na was i wasze życie, nie zapragnęli Go poznać. Proście Ducha Świętego, aby mój Syn znalazł w was swoje odbicie. Módlcie się, abyście w tym czasie ciemności i beznadziei mogli być apostołami Bożego światła. To jest czas waszego kuszenia. Z różańcem w ręku i z miłością w sercu kroczcie ze mną. Ja prowadzę was ku zmartwychwstaniu w moim Synu. Módlcie się za tych, których mój Syn wybrał, aby zawsze mogli żyć przez Niego i w Nim, Najwyższym Kapłanie. Dziękuję wam”.

02.02.2012

„Drogie dzieci, tak długo jestem z wami, i już tak długo wskazuję wam na obecność Boga i Jego bezgraniczną miłość, którą pragnę abyście wszyscy poznali. A wy moje dzieci? Wy nadal jesteście głusi i ślepi; gdyż patrząc na otaczający was świat nie chcecie widzieć dokąd on zmierza bez mojego Syna. Wyrzekacie się Go, a On jest źródłem wszelkich łask. Słuchacie mnie kiedy do was mówię, ale wasze serca są zamknięte i nie słyszycie mnie. Nie modlicie się do Ducha Świętego, aby was oświecił. Dzieci moje, pycha panuje. Ja wam wskazuję na pokorę. Dzieci moje zapamiętajcie; tylko dusza pokorna promienieje czystością i pięknością, ponieważ poznała miłość Bożą. Tylko dusza pokorna staje się rajem, ponieważ w niej jest mój Syn. Dziękuję wam. Ponownie proszę was: módlcie się za tych, których wybrał mój syn, to są wasi pasterze”.

02.01.2012

„Drogie dzieci, kiedy z macierzyńską miłością spoglądam w wasze serca, widzę w nich ból i cierpienie, widzę zranioną przeszłość i nieustanne poszukiwanie, widzę swoje dzieci, które pragną być szczęśliwe, ale nie wiedzą jak. Otwórzcie się na Ojca, to jest droga ku szczęściu, droga, którą Ja pragnę was prowadzić. Bóg Ojciec nigdy nie zostawia swoich dzieci samym sobie, szczególnie w bólu i rozpaczy. Kiedy to pojmiecie i zaakceptujecie, będziecie szczęśliwi. Zakończą się wasze poszukiwania, będziecie kochać i nie będziecie się bać. Wasze życie będzie nadzieją i prawdą, którą jest mój Syn. Dziękuję wam. Proszę was, módlcie się za tych, których wybrał mój Syn. NIE SĄDŹCIE, GDYŻ WSZYSCY BĘDZIECIE SĄDZENI”.

02.12.2011

„Drogie dzieci, jako Matka jestem z wami, by moją miłością, modlitwą i przykładem pomóc wam stać się ziarnem przyszłości, ziarnem z którego wyrośnie mocne drzewo i rozszerzy gałęzie na cały świat. Abyście stali się ziarnem przyszłości, ziarnem miłości, proście Ojca o wybaczenie dotychczasowych zaniedbań. Dzieci moje, tylko czyste, nieobciążone grzechem serce może się otworzyć i tylko szczere oczy mogą zobaczyć drogę, którą pragnę was prowadzić. Kiedy to rozpoznacie, poznacie miłość Bożą, która będzie wam darowana. Wtedy i wy będziecie ją darować innym jako ziarna miłości. Dziękuję wam”.

02.11.2011

„Drogie dzieci! Ojciec nie pozostawił was samym sobie, bezgraniczna jest Jego miłość, miłość która mnie przyprowadza do was, abym pomogła wam Go poznać, abyście przez mojego Syna wszyscy z całego serca mogli wołać do Niego: OJCZE i być jednym ludem w Bożej rodzinie. Jednakże moje dzieci, nie zapominajcie, że na tym świecie nie jesteście tylko dla siebie. Ja nie wzywam was tutaj tylko dla was samych. Ci, którzy naśladują mojego Syna, myślą o bracie w Chrystusie, jak o samym sobie, nie znając egoizmu! Dlatego Ja pragnę, abyście wy byli światłem mojego Syna, abyście oświetlali drogę tym wszystkim, którzy nie znają Ojca, tym którzy błądzą w mroku grzechu, rozpaczy, cierpienia i samotności. Abyście im przez własne życie, ukazali miłość Bożą. JA JESTEM Z WAMI. Jeśli otworzycie swoje serca, będę was prowadzić! Ponownie wzywam was, módlcie się za swoich pasterzy. Dziękuję wam”.

02.10.2011

„Drogie dzieci, również dzisiaj moje macierzyńskie serce wzywa was do modlitwy, do osobistej relacji z Bogiem Ojcem, do radości z modlitwy w Nim samym. Bóg Ojciec nie jest daleko od was i nie jest wam nieznany. Objawił się wam przez mojego Syna i podarował wam życie, którym jest mój Syn. Dlatego więc, moje dzieci, nie poddajcie się pokusom, które chcą oddzielić was od Boga Ojca. Módlcie się! Nie próbujcie mieć rodziny i społeczeństwa bez Niego. Módlcie się! Módlcie się, aby wasze serca zostały napełnione dobrocią, która pochodzi jedynie od mojego Syna, który jest prawdziwą dobrocią. Jedynie serca napełnione dobrocią mogą pojąć i przyjąć Boga Ojca. Ja nadal będę was prowadzić. Proszę was w szczególny sposób, abyście nie osądzali swoich pasterzy. Moje dzieci, czyż zapominacie, że to Bóg Ojciec ich powołał. Dziękuję wam”.

Mirjana powiedziała: Wcześniej nigdy nic nie mówiłam. Jednakże, czy wy bracia i siostry jesteście tego świadomi, że była z nami Matka Boża? Czy jesteśmy tego godni, niech każdy z nas zada sobie to pytanie. Mówię to, bo ciężko mi patrzeć na Nią jak cierpi, bo każdy z nas żąda cudu, ale nie chce uczynić cudu w sobie.

02.09.2011

„Drogie dzieci! Całym sercem i duszą pełną wiary i miłości do Ojca Niebieskiego darowałam wam i ponownie wam daję mojego Syna. Mój Syn dał wam, ludom całego świata, poznać jedynego prawdziwego Boga i Jego miłość. Poprowadził was drogą prawdy i uczynił was braćmi i siostrami. Dlatego, drogie dzieci, nie błąkajcie się, nie zamykajcie serca przed tą prawdą, nadzieją i miłością. Wszystko wokół was jest przemijające i wszystko niszczeje, a jedynie chwała Boża pozostaje. Dlatego wyrzeknijcie się wszystkiego, co oddala was od Pana. Tylko Jemu oddajcie cześć, gdyż On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Ja jestem z wami i przy was pozostanę. Modlę się szczególnie za pasterzy, aby byli godnymi przedstawicielami mojego Syna i by z miłością prowadzili was drogą prawdy. Dziękuję wam”.

02.08.2011

„Dzisiaj wzywam was, abyście na nowo odrodzili się w modlitwie, a za przyczyną Ducha Świętego, z moim Synem, stali się nowym ludem. Ludem, który wie, że jeśli utraci Boga, utraci siebie. Ludem, który wie, że mimo wszelkich cierpień i doświadczeń, przy Bogu jest bezpieczny i zbawiony. Wzywam was, byście gromadzili się, jako Boża rodzina i umacniali się Jego Ojcowską mocą. Pojedynczo, moje dzieci, nie możecie powstrzymać zła, które chce zawładnąć światem i zniszczyć go. Jednakże zgodnie z wolą Bożą, wszyscy razem, przy moim Synu, wszystko możecie zmienić i uzdrowić ten świat. Wzywam was, byście całym sercem modlili się za swoich pasterzy, ponieważ Syn mój ich wybrał. Dziękuję wam”.

02.07.2011

„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do jedności z moim Synem poprzez trudny i bolesny krok. Wzywam was do całkowitego wyznania grzechów i spowiedzi, do oczyszczenia. Nieczyste serce nie może być w moim Synu i z moim Synem. Nieczyste serce nie może wydać owoców miłości i jedności. Nieczyste serce nie może dokonywać prawidłowych i sprawiedliwych rzeczy. Nie jest przykładem miłości Bożej dla swojego otoczenia i tych, którzy Go nie poznali. Wy, dzieci moje, gromadzicie się wokół mnie, pełni entuzjazmu, pragnień i oczekiwań, a Ja proszę dobrego Ojca, aby przez Ducha Świętego w wasze oczyszczone serca tchnął mojego Syna, wiarę. Dzieci moje, posłuchajcie mnie, pójdźcie ze mną”.

02.06.2011

„Drogie dzieci! Podczas gdy wzywam was do modlitwy za tych, którzy jeszcze nie poznali  miłości Bożej, gdybyście wy wejrzeli w swoje serca, zrozumielibyście, że mówię o wielu z was. Otwartym sercem, szczerze zapytajcie siebie, czy pragniecie żywego Boga, czy chcecie Go odsunąć i żyć po swojemu. Rozejrzyjcie się wokół siebie moje dzieci, i popatrzcie dokąd zmierza świat, który myśli, że może czynić wszystko bez Ojca, błąkając się w mroku pokus. Ja podaję wam światło Prawdy i Ducha Świętego. Zgodnie z planem Bożym jestem z wami, by wam pomóc, aby w waszym sercu zwyciężył mój Syn, Jego Krzyż i Zmartwychwstanie. Jako Matka pragnę i modlę się o waszą jedność z moim Synem i Jego działaniem. Ja jestem tutaj. Zdecydujcie się. Dziękuję wam”.

02.05.2011

„Drogie dzieci. Bóg Ojciec posyła mnie, abym pokazała wam drogę zbawienia, gdyż On was, dzieci moje, pragnie zbawić a nie potępić. Dlatego jako matka gromadzę was wokół siebie, gdyż pragnę wam moją macierzyńską miłością pomóc uwolnić się od brudu przeszłości i zacząć żyć na nowo i inaczej. Wzywam was, abyście z martwych powstali w moim Synu. Przez spowiedź grzechów wyrzeknijcie się tego wszystkiego co oddalało was od mojego Syna i czyniło wasze życie pustym i nieudanym. Powiedzcie sercem tak Ojcu i wejdźcie na drogę zbawienia, na którą wzywa was w Duchu Świętym. Dziękuję wam. W szczególny sposób modlę się za pasterzy, aby Bóg pomógł im być przy was całym sercem”.

02.04.2011

„Drogie dzieci! Z macierzyńską miłością pragnę otworzyć serce każdego z was i uczyć was osobistej jedności z Ojcem. Aby to przyjąć, musicie zrozumieć, że jesteście ważni dla Boga i że On wzywa was indywidualnie. Musicie zrozumieć, że wasza modlitwa to rozmowa dziecka z Ojcem, że miłość jest drogą, którą musicie iść, miłość do Boga i do bliźniego swego. To jest, dzieci moje, miłość bez granic, to jest miłość, która rodzi się w prawdzie i idzie do końca. Naśladujcie mnie, moje dzieci, aby inni, rozpoznawszy w was prawdę i miłość, naśladowali was. Dziękuję wam!”.

Matka Boża jeszcze raz wezwała do modlitwy za naszych pasterzy. Powiedziała: – „Oni mają szczególne miejsce w moim sercu, oni reprezentują mojego Syna”.

02.03.2011

„Drogie dzieci! Moje macierzyńskie serce cierpi niezmiernie kiedy patrzę na moje dzieci, które z uporem przedkładają to co ludzkie, ponad to co Boże, na moje dzieci , które mimo tego co ich otacza i mimo wszystkich znaków, które są im słane, myślą, że mogą kroczyć bez mojego Syna. Nie mogą! Kroczą ku wiecznej zagładzie. Dlatego gromadzę was, którzy gotowi jesteście otworzyć mi swoje serce, którzy gotowi jesteście być apostołami mojej miłości, byście mi pomogli, a żyjąc Bożą miłością, byli przykładem dla tych, którzy jej nie znają. Niech post i modlitwa dadzą wam do tego siłę, a ja błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję wam”.

02.02.2011

„Drogie dzieci, zbieracie się wokół mnie, szukacie waszej drogi, szukacie, szukacie prawdy, ale zapominacie o rzeczy najważniejszej: zapominacie modlić się właściwie. Wasze wargi wymawiają niezliczone słowa ale wasz duch niczego nie doświadcza. Błąkając się w ciemnościach, wyobrażacie sobie również Boga samego według waszego sposobu myślenia a nie takiego jakim jest prawdziwie w swojej miłości. Drogie dzieci, prawdziwa modlitwa pochodzi z głębi waszego serca, z waszego cierpienia, z waszej radości, z waszej prośby o przebaczenie grzechów. To jest droga do poznania prawdziwego Boga, a tym samym również do poznania samych siebie, ponieważ zostaliście stworzeni na Jego obraz. Modlitwa doprowadzi was do wypełnienia mego pragnienia, mojej misji tutaj pośród was, jedności w Bożej rodzinie. Dziękuję wam”.

02.01.2011

„Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was do zjednoczenia w Jezusie, moim Synu. Moje macierzyńskie serce modli się, abyście zrozumieli, że jesteście rodziną Boga. Przez duchową wolność woli, którą dał wam Ojciec Niebieski, jesteście wezwani sami do poznania prawdy, dobra lub zła. Niech wam modlitwa i post otworzą serca i pomogą w odkryciu Ojca Niebieskiego przez mojego Syna. Wraz z odkryciem Ojca, wasze życie będzie skierowane na pełnienie woli Boga i na tworzenie Bożej rodziny, tak jak tego pragnie mój Syn. Na tej drodze, ja was nie opuszczę. Dziękuję wam”.

Mirjana czuła, że może powiedzieć Matce Bożej: „Wszyscy przyszliśmy do Ciebie z naszymi cierpieniami i krzyżami. Pomóż nam prosimy Cię”. Matka Boża skierowała na nas ręce i powiedziała: „Otwórzcie wasze serca, dajcie mi wasze cierpienia. Matka pomoże wam”.

02.12.2010

„Drogie dzieci, dziś modlę się tutaj z wami, byście znaleźli siłę i otworzyli swoje serca, a w ten sposób poznacie ogromną miłość Boga, który cierpi. To dla Jego miłości, dobroci i łagodności jestem z wami także ja. Zachęcam was, aby ten szczególny czas przygotowania był czasem modlitwy, pokuty i nawrócenia. Dzieci moje, potrzebujecie Boga. Nie możecie iść naprzód bez mojego Syna. Kiedy zrozumiecie i zaakceptujecie ten fakt, urzeczywistni się to, co zostało wam obiecane. Za sprawą Ducha Świętego, w waszych sercach narodzi się Królestwo Niebieskie. Do tego was prowadzę. Dziękuję wam”.

02.11.2010

„Drogie dzieci, z macierzyńską wytrwałością i miłością przynoszę wam światło życia, aby zniszczyło w was ciemność śmierci. Nie odrzucajcie mnie, dzieci moje. Zatrzymajcie się i spójrzcie w samych siebie a zobaczycie jak jesteście grzeszni. Zobaczcie swoje grzechy i módlcie się o przebaczenie. Dzieci moje, nie chcecie uznać, że jesteście słabi i mali, a możecie być mocni i wielcy wypełniając wolę Bożą. Dajcie mi wasze oczyszczone serca, abym mogła je opromienić światłem życia, moim Synem. Dziękuję wam”.

02.10.2010

„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do pokornej, dzieci moje, pokornej pobożności. Wasze serca powinny być sprawiedliwe. Wasze krzyże niech będą dla was środkiem w walce przeciw grzechowi dnia dzisiejszego. Waszą bronią niech będzie cierpliwość i bezgraniczna miłość. Miłość, która umie czekać i która was uczyni zdolnymi rozpoznawać Boże znaki, aby wasze życie poprzez pokorną miłość pokazało prawdę wszystkim tym, którzy szukają jej szukają w mroku kłamstwa. Dzieci moje, apostołowie moi, pomóżcie mi otworzyć drogi mojemu Synowi. Jeszcze raz wzywam was do modlitwy za waszych pasterzy. Z nimi zwyciężę. Dziękuję wam”.

02.09.2010

„Drogie dzieci, jestem przy was ponieważ pragnę pomóc wam przezwyciężyć próby, które ten czas oczyszczenia stawia przed wami. Dzieci moje, jedna z nich to jest nieprzebaczenie i nie proszenie o przebaczenie. Każdy grzech obraża Miłość i was od niej oddziela. Miłością jest mój Syn! Dlatego moje dzieci, jeżeli pragniecie dążyć ze mną do pokoju miłości Bożej, musicie nauczyć się przebaczać i prosić o przebaczenie. Dziękuję wam”.

02.08.2010

„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście razem ze mną w waszych sercach zaczęli budować Królestwo niebieskie, abyście zapomnieli to co wasze i prowadzeni przykładem mojego Syna pomyśleli o tym co Boże. Czego On pragnie od was? Nie pozwólcie szatanowi, by wam otwierał drogi ziemskiego szczęścia. Moje dzieci, drogi na których nie ma mojego Syna są fałszywe i krótkotrwałe. Mój Syn istnieje. Ja wam ofiaruję szczęście wieczne i pokój, zjednoczenie z moim Synem, z Bogiem, ofiaruję wam Królestwo Boże. Dziękuję wam”.

02.07.2010

„Drogie dzieci, z macierzyńską miłością wzywam was dzisiaj, byście byli latarnią dla wszystkich dusz, które błądzą w ciemnościach nieznajomości miłości Bożej. Byście bardziej promieniowali i przyciągnęli jak najwięcej dusz. Nie pozwalajcie by nieprawda, która wychodzi z waszych ust, stłumiła wasze sumienie. Bądźcie doskonali! Prowadzę was ręką matki, ręką miłości. Dziękuję wam”.

02.06.2010

„Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was, abyście postem i modlitwą utorowali drogę, którą mój Syn wejdzie do waszych serc. Przyjmijcie mnie jako matkę i zwiastunkę Bożej miłości i Jego pragnienia waszego zbawienia. Wyzwólcie się z tego wszystkiego z przeszłości, co was obciąża i daje poczucie winy, z tego wszystkiego co was wprowadziło w błąd – ciemność. Przyjmijcie światłość. Narodźcie się na nowo w sprawiedliwości mojego Syna. Dziękuję wam”.

02.05.2010

„Drogie dzieci. Dziś, wasz dobry Ojciec wzywa was przez mnie, abyście z duszą wypełnioną miłością weszli na drogę duchową. Drogie dzieci, napełnijcie się łaską, żałujcie szczerze za grzechy i mocno pragnijcie dobra. Pragnijcie również w imieniu tych, którzy nie poznali doskonałości dobra. Będziecie milsi Bogu. Dziękuję wam”.

02.04.2010

„Drogie Dzieci! Dzisiaj błogosławię was w szczególny sposób i proszę, abyście powrócili na właściwą drogę do Mojego Syna, waszego Zbawiciela, waszego Odkupiciela, do Tego, który dał wam życie wieczne. Myślicie o tym wszystkim co jest ludzkie, o tym wszystkim co wam nie pozwala pójść za moim Synem, o tym co przemijające, co niedoskonałe i co ograniczone, a dopiero potem myślicie o moim Synu, o Jego niezmierzonej boskości. Przez oddanie i modlitwę uszlachetniajcie wasze ciało i udoskonalajcie duszę. Bądźcie gotowi, moje dzieci! Dziękuję wam”.

02.03.2010

„Drogie dzieci! W tym szczególnym czasie, w którym staracie się być jak najbliżej mojego Syna, Jego Męki, ale i miłości, z jaką ją znosił, pragnę wam powiedzieć, że jestem z wami. Pomogę wam zwyciężyć błędy i pokusy z moją łaską. Nauczę was miłości, miłości, która gładzi wszystkie grzechy i czyni was doskonałymi, miłości, która daje wam pokój mojego Syna teraz i na wieki. Niech pokój będzie z wami i w was, ponieważ ja jestem Królową Pokoju. Dziękuję wam”.

02.02.2010

„Drogie dzieci, z macierzyńską miłością wzywam was dzisiaj, abyście byli światłem wskazującym drogę dla wszystkich dusz błądzących w mroku nie znających miłości Bożej. Abyście mogli najmocniej jak to jest możliwe oświecić i pociągnąć, jak największą liczbę dusz, nie pozwólcie, aby fałsz, który wychodzi z waszych ust zagłuszał wasze sumienia. Bądźcie doskonali! Ja was prowadzę macierzyńską ręką, ręką miłości. Dziękuję wam”.

02.01.2010

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście z całkowitą ufnością szli ze mną, ponieważ pragnę sprawić, byście poznali mojego Syna. Nie bójcie się moje dzieci. Ja jestem z wami, jestem przy was. Pokazuję wam drogę jak przebaczać samemu sobie, jak przebaczać innym i, ze szczerzą skruchą w sercu klęknąć przed Bogiem Ojcem. Postępujcie tak, aby umarło w was wszystko to, co wam przeszkadza miłować i zbawiać, być z Nim i w Nim. Zdecydujcie się na nowy początek, początek szczerej miłości Boga samego. Dziękuję wam”.

02.12.2009

„Drogie dzieci, w tym czasie przygotowania i radosnego oczekiwania, ja jako Matka pragnę wam wskazać rzecz najważniejszą: waszą duszę. Czy w niej może narodzić się mój Syn? Czy jest oczyszczona przez miłość z kłamstwa, z pychy, z nienawiści i z przewrotności? Czy dusza wasza miłuje ponad wszystko Boga jako Ojca i Chrystusa jako brata? Ja pokazuję wam drogę, która wyniesie każdą duszę do całkowitego zjednoczenia z moim Synem. Pragnę, aby mój Syn narodził się w was. Jaka to radość dla mnie jako Matki! Dziękuję wam”.

02.11.2009

„Drogie dzieci! Również dzisiaj jestem między wami, aby wam pokazać drogę, która wam pomoże poznać miłość Bożą, miłość, która pozwoliła, abyście Go nazywali Ojcem i czuli, że jest On dla was Ojcem. Proszę was, abyście szczerze popatrzyli w wasze serca i zobaczyli na ile Go kochacie. Czy On jest ostatni, aby być kochanym? Otoczeni przez dobra, ile razy Go zdradziliście, wyparli, zapomnieli. Moje dzieci, nie oszukujcie się dobrami materialnymi. Myślcie o duszy, ponieważ ona jest ważniejsza od ciała, oczyśćcie ją. Wzywajcie Ojca, On na was czeka, wróćcie do Niego. Ja jestem z wami, ponieważ On w swojej łasce mnie posyła. Dziękuję wam”.

02.10.2009

„Drogie dzieci! Podczas gdy na was patrzę, serce mi się ściska z bólu. Dokąd zmierzacie dzieci moje? Jesteście tak zanurzeni w grzechu, że nie umiecie się zatrzymać. Usprawiedliwiacie się grzechem i żyjecie według niego. Uklęknijcie przed krzyżem i patrzcie na mojego Syna. On zwyciężył grzech i umarł, abyście wy, moje dzieci, żyli. Pozwólcie, abym wam pomogła, abyście nie umarli, ale żyli wiecznie z moim Synem. Dziękuję wam”.

02.09.2009

„Drogie dzieci, dziś wzywam was macierzyńskim sercem, abyście nauczyli się przebaczać całkowicie i bezwarunkowo. Cierpicie niesprawiedliwość, zdrady i prześladowania, przez co jesteście bliżsi i mili Bogu. Moje dzieci, módlcie się o dar Miłości, bo tylko Miłość przebacza wszystko, tak jak to uczynił mój Syn, naśladujcie Go. Ja jestem pośród was i modlę się, abyście kiedy znajdziecie się przed Obliczem Ojca mogli powiedzieć: „Ojcze oto jestem, naśladowałem Twego Syna, kochałem i przebaczałem sercem, ponieważ wierzyłem w Twój sąd i ufałem Ci”.

02.08.2009

„Drogie dzieci. Przychodzę, aby wam pokazać z macierzyńską miłością drogę, którą musicie iść, aby być jak najbardziej podobnymi do mojego Syna, a przez to bardziej bliscy i mili Bogu. Nie odrzucajcie mojej miłości. Nie rezygnujcie ze  zbawienia i z życia wiecznego z powodu upadków i marności życia doczesnego. Jestem pośród was, aby was prowadzić i jak matka ostrzegam was. Chodźcie ze mną”.

02.07.2009

„Drogie dzieci. Wzywam was, ponieważ was potrzebuję. Potrzebuję serc gotowych do bezgranicznej miłości. Serc nie obciążonych próżnością. Serc, które są gotowe kochać tak, jak kochał mój Syn, które będą gotowe do poświęcenia tak, jak poświęcił się mój Syn. Potrzebuję was. Abyście mogli ze mną pójść, przebaczcie sobie samym, przebaczcie innym i adorujcie mojego Syna. Adorujcie Go również za tych, którzy Go nie poznali, którzy Go nie kochają. Do tego was potrzebuję, do tego was wzywam. Dziękuję wam”.

02.06.2009

„Drogie dzieci, moja miłość szuka waszej całkowitej i bezwarunkowej miłości, która nie pozostawi was takimi samymi, ale zmieni was i nauczy was zaufania do mojego Syna. Moje dzieci, uratuję was moją miłością i uczynię was prawdziwymi świadkami dobroci mojego Syna. Dlatego moje dzieci, nie bójcie się świadczyć o miłości w Imię mego Syna. Dziękuję wam”.

02.05.2009

„Drogie dzieci!  Już od dłuższego czasu daję wam moje macierzyńskie Serce i podaję wam mojego Syna. Wy mnie odrzucacie. Pozwalacie, aby grzech coraz bardziej was otaczał. Pozwalacie, aby was zdobywał i odbierał wam zdolność rozeznania. Biedne moje dzieci, popatrzcie wokół siebie i obserwujcie znaki czasu. Czy myślicie, że możecie żyć bez Bożego błogosławieństwa?  Nie pozwólcie, aby ciemność was ogarnęła. Z głębi serca pragnijcie mego Syna. Jego Imię rozprasza najgęstszą ciemność. Ja będę z wami, wy tylko wzywajcie mnie: <Oto jesteśmy, Matko prowadź nas!>.  Dziękuję wam”.

02.04.2009

„Drogie dzieci, w moich słowach jest miłość Boża. Moje dzieci, to jest miłość, która pragnie was przybliżyć do sprawiedliwości i do prawdy. To jest miłość, która pragnie uratować was od złudzenia. Ale  moje dzieci, wasze serca pozostają zamknięte, są zatwardziałe i nie odpowiadają na moje macierzyńskie wezwania, nie są szczere. Z macierzyńską miłością modlę się za wami, gdyż pragnę abyście wszyscy zmartwychwstali w moim Synu. Dziękuję wam”.

02.03.2009

„Drogie dzieci! Jestem tutaj wśród was. Patrzę na wasze zranione i niespokojne serca. Zagubiliście się moje dzieci. Wasze rany spowodowane grzechem stają się coraz większe i coraz bardziej oddalają was od autentycznej prawdy. Szukacie nadziei i pocieszenia w niewłaściwych miejscach, natomiast Ja wam daję szczerą pobożność, która żywi się miłością, ofiarą i prawdą. Daję wam mojego Syna”.

02.02.2009

„Drogie dzieci. Dzisiaj z macierzyńskim sercem pragnę przypomnieć wam, czyli uświadomić wam, bezgraniczną miłość Bożą i cierpliwość, która z niej wypływa. Ojciec wasz posyła mnie i czeka. Czeka na wasze otwarte serca gotowe pełnić Jego dzieła. Czeka na wasze serca zjednoczone w miłości chrześcijańskiej i w miłosierdziu, w duchu mego Syna. Nie traćcie czasu, kochane dzieci, bo nie macie nad nim władzy. Dziękuję wam”.

02.01.2009

„Drogie dzieci! Podczas gdy wielka łaska niebieska wylewa się na was, wasze serce pozostaje twarde i bez odpowiedzi. Dzieci moje, dlaczego mi nie oddacie całkowicie swoich serc? Pragnę w nich tylko umieścić pokój i zbawienie: mojego Syna. Z moim Synem wasza dusza będzie skierowana na cele najwznioślejsze i nie zagubicie się nigdy. Również w najgęstszej ciemności znajdziecie drogę. Moje dzieci, zdecydujcie się na nowe życie z imieniem mego Syna na ustach. Dziękuję Wam”.

02.12.2008

 „Drogie dzieci, w tym świętym czasie radosnego oczekiwania, Bóg wybrał was małych, aby zrealizować swoje wielkie plany. Moje dzieci bądźcie pokorni. Bóg dzięki waszej pokorze a swojej mądrości, z waszych dusz uczyni swoje wybrane mieszkanie. Rozświecicie ją przez dobre czyny, a w ten sposób z otwartym sercem oczekiwać będziecie narodzenia mojego Syna w pełni Jego hojnej miłości. Dziękuję wam drogie dzieci”.

02.11.2008

„Drogie dzieci, dziś wzywam was do pełnej jedności z Bogiem. Wasze ciało jest na ziemi ale, proszę was, aby wasza dusza była jak najczęściej blisko Boga. Osiągniecie to przez modlitwę, przez modlitwę i otwarte serce. W ten sposób podziękujecie Bogu za bezgraniczną dobroć, którą wam daje przez mnie, i ze szczerym sercem zaangażujecie się, aby traktować z taką samą dobrocią innych, których spotkacie. Dziękuję wam moje dzieci!”.

Matka Boża dodała: „Proszę całym sercem Boga, aby dał moc i miłość waszym pasterzom, aby wam w tym pomogli i prowadzili was”.

02.10.2008

„Drogie dzieci! Na nowo wzywam was do wiary. Moje macierzyńskie serce pragnie waszego otwartego serca na nawrócenie. Dzieci moje, tylko wiara może wam dać moc w próbach życiowych. Ona uzdrowi waszą duszę i otworzy drogę nadziei. Jestem z wami i gromadzę was wokół siebie, bo pragnę wam pomóc, abyście mogli pomóc waszemu bliźniemu w odkryciu wiary. Jedyną radością i szczęściem w życiu jest wiara. Dziękuję wam”.

02.09.2008

„Drogie dzieci! Dzisiaj z moim macierzyńskim sercem wzywam was, zebranych wokół mnie,  do miłowania bliźniego. Zatrzymajcie się dzieci moje. Popatrzcie w oczy waszego brata a zobaczcie Jezusa mojego Syna. Jeżeli zobaczycie radość, radujcie się wraz z Nim. Jeżeli w oczach waszego brata jest ból, oddalcie ten ból poprzez waszą łagodność i dobroć, ponieważ bez miłości jesteście straceni. Tylko miłość jest skuteczna i czyni cuda. Miłość da wam  jedność w moim Synu i zwycięstwo mojego Serca. Dlatego, moje dzieci, kochajcie!”.

02.08.2008

„Drogie dzieci, w moim przyjściu tutaj do was, odzwierciedla się wielkość Boga i otwiera się droga z Bogiem do szczęścia wiecznego. Nie czujcie się słabymi, samotnymi i opuszczonymi. Z wiarą, modlitwą i miłością wchodźcie na górę zbawienia. Niech Msza Święta, wasza najbardziej delikatna i mocna modlitwa, będzie centrum waszego życia duchowego. Wierzcie i kochajcie moje dzieci. W tym wam pomogą również i ci, których mój Syn wybrał i powołał. Wam, a w sposób szczególny im, daję moje macierzyńskie błogosławieństwo. Dziękuję wam”.

02.07.2008

„Drogie dzieci. Z macierzyńską miłością pragnę was ukierunkować na miłość bliźniego. Niech mój Syn będzie źródłem tej miłości. On, który mógł uczynić wszystko swoją mocą, wybrał miłość, dając wam przykład. Również i dzisiaj Bóg poprzez mnie przekazuje wam bezgraniczną dobroć, a wy moje dzieci, macie obowiązek odpowiedzieć na nią. Z taką samą dobrocią i hojnością odnoście się do dusz, które spotykacie. Niech wasza miłość ich nawraca. W ten sposób mój Syn i Jego miłość odrodzi się w was. Wasi pasterze muszą być w waszych sercach i w waszych modlitwach”.

02.06.2008

„Drogie dzieci, jestem z wami dzięki łasce Bożej, aby uczynić wielkimi, wielkimi w wierze i w miłości was wszystkich, was, których serce przez grzech i przez winę stało się twarde jak kamień. A was, dusze pobożne, pragnę oświecić nowym światłem. Módlcie się, aby moja modlitwa znalazła serca otwarte, aby mogła oświecić je siłą wiary i otworzyć drogi miłości i nadziei. Wytrwajcie. Ja będę z wami”.

02.05.2008

„Drogie dzieci! Z woli Bożej jestem tutaj z wami w tym miejscu. Pragnę, abyście otworzyli swoje serca i przyjęli mnie jako Matkę. Ja swoją Miłością nauczę was prostoty życia bogactwa miłosierdzia i poprowadzę was do mego Syna. Droga do Niego może być trudna i bolesna, ale nie bójcie się, ja będę z wami. Moje ręce będą was podtrzymywały aż do końca, do radości wiecznej i dlatego nie lękajcie się otworzyć na mnie. Dziękuję wam. Módlcie się za kapłanów. Mój Syn wam ich darował”.

02.04.2008

„Drogie dzieci, również dziś kiedy jestem z wami w wielkiej miłości Bożej, pragnę was zapytać: czy wy jesteście ze mną? Czy wasze serce jest otwarte na mnie?  Pozwolicie, abym mogła go oczyścić moją miłością i przygotować go dla mojego Syna? Moje dzieci, zostaliście wybrani ponieważ w waszym czasie wielka łaska Boża zstąpiła na ziemię. Nie wahajcie się przyjąć ją. Dziękuję wam”.

02.03.2008

„Drogie dzieci! Proszę was w sposób szczególny w tym czasie Wielkiego Postu, abyście odpowiedzieli na miłość mojego Syna, który wybrał was w sposób specjalny i posłał mnie do was. Oczyśćcie się z waszych grzechów, w Jezusie moim Synu, rozpoznacie ofiarę pojednania, którą On wam ofiarował, za grzechy świata całego. Aby On mógł być jedynym sensem waszego życia, aby wasze życie było służbą dla miłości Bożej, mojego Syna. Dziękuję moje drogie dzieci”.

02.02.2008

„Drogie dzieci, jestem z wami! Tak, jak matka gromadzę was, ponieważ pragnę wykorzenić z waszych serc to, co teraz widzę. Przyjmijcie miłość mego Syna i wyrzućcie z serca strach, ból cierpienie i rozczarowanie. Wybrałam was w sposób szczególny, abyście byli światłem miłości mojego Syna. Dziękuję wam”.

02.01.2008

„Drogie dzieci, całą mocą mego serca kocham was i oddaję się wam. Tak, jak matka walczy o swoje własne dzieci, tak ja modlę się i walczę o was. Proszę was, nie bójcie się otworzyć, tak, abyście całym sercem mogli kochać i poświęcać się dla innych. Im bardziej to będziecie czynić sercem, tym więcej otrzymacie i zrozumiecie lepiej mego Syna i Jego dar dla was. I wszyscy was rozpoznają przez miłość do mego Syna i do mnie. Dziękuję wam”.

02.12.2007

„Drogie dzieci, podczas gdy patrzę w wasze serca, moje serce napełnia się bólem i cierpieniem. Moje dzieci, zatrzymajcie się na chwilę i popatrzcie w wasze serca. Czy mój Syn a wasz Bóg jest naprawdę na pierwszym miejscu? Czy naprawdę Jego prawa są miarą waszego życia? Ostrzegam was na nowo. Bez wiary nie ma bliskości Boga, Słowo Boże nie jest światłem zbawienia i światłem rozsądku”.

Mirjana dodała: – Z bólem prosiłam Matkę Bożą, aby nas nie opuszczała, aby z nas nie rezygnowała. Na moją prośbę, uśmiechnęła się boleśnie i odeszła. Tym razem nie powiedziała: <dziękuję wam>. Pobłogosławiła nas wszystkich i wszystkie dewocjonaliaMatka Boża była bardzo smutna, przez cały czas miała łzy w oczach.

02.11.2007

„Drogie dzieci. Dziś wzywam was, abyście otworzyli swoje serca Duchowi Świętemu i pozwolili Mu, aby was przemienił. Dzieci moje, Bóg jest najwyższym dobrem i dlatego jako matka proszę was módlcie się, módlcie się, módlcie się, pośćcie i miejcie nadzieję, że to dobro jest możliwe do osiągnięcia, ponieważ Miłość narodziła się z tego dobra. Duch Święty wzmocni w was tę miłość i będziecie mogli nazywać Boga swoim Ojcem. Przez tą najwyższą miłość będziecie szczerze kochać wszystkich ludzi i w Bogu uważać ich będziecie za braci i siostry. Dziękuję”.

02.10.2007

„Drogie dzieci! Wzywam was do mojej misji, towarzyszcie mi z otwartym sercem całkowicie ufającym. Moja droga, którą was prowadzę do Boga jest trudna, ale wytrwajcie a na końcu wszyscy radować się będziemy w Bogu. Dlatego, drogie dzieci, nie ustawajcie w modlitwie o dar wiary. Tylko poprzez wiarę słowo Boże będzie światłem w tej ciemności, która pragnie was ogarnąć. Nie bójcie się, jestem z wami. Dziękuję wam”.

02.09.2007

„Drogie dzieci, w tych czasach Bożych znaków nie bójcie się, ponieważ ja jestem z wami. Wielka miłość Boga posyła mnie, abym prowadziła was do zbawienia. Dajcie mi wasze serca proste, oczyszczone przez post i modlitwę. Tylko w prostocie waszych serc jest wasze zbawienie. Ja będę z wami i was poprowadzę. Dziękuję”.

02.08.2007

„Drogie dzieci. Dziś patrzę w wasze serca i patrząc na nie, moje serce ściska się z bólu. Moje dzieci proszę was o bezwarunkową i czystą miłość do Boga. Będziecie wiedzieć, że jesteście na właściwej drodze, gdy ciałem będziecie na ziemi, ale duszą ciągle przy Bogu. Przez taką bezwarunkową i czystą miłość zobaczycie mojego Syna w każdym człowieku. Odczujecie zjednoczenie z Bogiem. Ja jako matka będę szczęśliwa, ponieważ będę miała wasze serca święte i zjednoczone. Drogie dzieci, będę mieć wasze zbawienie. Dziękuję wam”.

Mirjana powiedziała również: – Na początku objawienia Matka Boża pokazała mi to, co nas czeka, jeżeli w naszych sercach nie będzie świętości i zjednoczenia braterskiego z Chrystusem. Nie było to wcale nic pięknego. Nalegała abyśmy modlili się za naszych pasterzy, ponieważ bez nich nie ma jedności”.

02.07.2007

„Drogie dzieci! W wielkiej miłości Bożej dziś przychodzę do was, aby prowadzić was drogą pokory i łagodności. Pierwszą stacją na tej drodze, moje dzieci, jest spowiedź: wyrzeknijcie się waszej pychy i uklęknijcie przed moim Synem. Zrozumcie moje dzieci, że nie macie nic i nic nie możecie. Jedyną, waszą rzeczą i to, co posiadacie jest wasz grzech. Oczyśćcie się i przyjmijcie łagodność i pokorę. Mój Syn mógł zwyciężyć siłą, ale wybrał łagodność, pokorę i miłość. Naśladujcie mojego Syna i dajcie mi wasze ręce, abyśmy razem wspięli się na górę i zwyciężyli. Dziękuję wam”.

Matka Boża ponownie przypomniała o znaczeniu kapłanów i błogosławieństwa kapłańskiego.

02.06.2007

„Drogie dzieci. Również w tym trudnym czasie miłość Boga posyła mnie do was. Moje dzieci, nie bójcie się, ja jestem z wami. Z całkowitym zaufaniem oddajcie mi wasze serca, abym mogła wam pomóc rozpoznać znaki czasu, w którym żyjecie. Ja pomogę wam poznać miłość mego Syna. Ja zatryumfuję poprzez was. Dziękuję”.

02.05.2007

„Drogie dzieci. Dziś przychodzę do was z macierzyńskim pragnieniem, abyście oddali mi wasze serca. Kochane dzieci, dajcie mi je z ufnością i bez strachu. Ja w wasze serca złożę mojego Syna i Jego miłosierdzie. W ten sposób, kochane dzieci, spojrzycie na świat innymi oczami i zobaczycie waszego bliźniego, odczujecie jego bóle i jego cierpienia. Nie odwracajcie głowy od tych, którzy cierpią, gdyż w takim razie mój Syn odwróci swoją od tych, co tak czynią. Dzieci, nie ociągajcie się”.

02.04.2007

„Drogie dzieci, nie bądźcie zatwardziałego serca wobec miłosierdzia Bożego, które rozlewa na was tak obficie w tym waszym czasie. W tym szczególnym czasie modlitwy pozwólcie mi przemienić was, pomóżcie mi, aby mój Syn zmartwychwstał we wszystkich sercach i aby moje serce zatriumfowało. Dziękuję wam”.

Matka Boża dodała: „Nie zapominajcie, że wasi Pasterze potrzebują waszych modlitw”.

02.03.2007

„Dziś powiem wam o tym, o czym zapomnieliście. Drogie dzieci, moje imię to miłość, dlatego jestem z wami tak długo w waszym czasie, i to jest miłość, ponieważ Wielka Miłość mnie posyła. Oczekuję od was tego samego. Proszę o miłość w waszych rodzinach. Proszę, abyście w waszym bracie rozpoznali miłość. Tylko tak, poprzez miłość, ujrzycie oblicze Największej Miłości. Niech post i modlitwa będą waszym przewodnikiem. Otwórzcie wasze serca na miłość, powiem lepiej – na zbawienie. Dziękuję”.

02.01.2007

„Drogie dzieci! W tym świętym czasie pełnym łask Bożych i Jego Miłości, z której posyła mnie do Was, proszę Was, abyście nie mieli kamiennych serc. Post i modlitwa niech będą waszą bronią do poznania i przybliżenia was do Jezusa, mojego Syna. Naśladujcie mnie, mój jasny przykład, pomogę wam, jestem przy was. Dziękuję wam”.

02.12.2006

„Drogie dzieci, w tym radosnym czasie oczekiwania na mojego Syna, pragnę, aby dla was wszystkich dni waszego ziemskiego życia były radosnym oczekiwaniem na mojego Syna. Wzywam was do  świętości. Wzywam was, abyście byli moimi apostołami świętości, tak aby przez was Dobra Nowina oświecała wszystkich, którzy się z wami spotkają. Pośćcie i módlcie się a ja będę z wami. Dziękuję wam”.

02.11.2006

„Drogie dzieci. Moje przyjście do was, kochane dzieci, to miłość Boga. Bóg mnie posyła, abym was ostrzegła i pokazała wam prawdziwą drogę. Nie zamykajcie oczu na prawdę, kochane dzieci. Wasz czas jest krótki. Nie pozwólcie, aby ułuda w was panowała. Droga, którą pragnę was prowadzić jest drogą pokoju i miłości. To jest droga, która was zaprowadzi do mojego Syna, waszego Boga. Dajcie mi wasze serca, tak, abym w nich mogła złożyć mojego Syna i uczynić z was moich apostołów, apostołów pokoju i miłości. Dziękuję wam”.

Na koniec Matka Boża dopowiedziała: „Nie zapominajcie w waszych modlitwach o waszych pasterzach”.

02.10.2006

„Drogie dzieci, przychodzę do was w tym waszym czasie, aby skierować do was wezwanie do wieczności. Jest to wezwanie miłości. Wzywam was do miłowania, ponieważ tylko przez miłość poznacie miłość Bożą. Wielu myśli, że wierzy w Boga i zna Jego przykazania. Usiłuje żyć według tych przykazań, ale nie czyni tego, co jest najważniejsze: nie kocha Go. Moje dzieci, módlcie się i pośćcie. To jest droga, która pomoże wam otworzyć się i kochać. Tylko dzięki miłości Bożej można osiągnąć wieczność. Jestem z wami, będę prowadzić was z macierzyńską miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście”.

Na koniec Matka Boża dodała: „Moje dzieci, ręce kapłanów to błogosławione ręce mojego Syna, szanujcie je”.

02.09.2006

„Gromadzę was pod moim macierzyńskim płaszczem, aby wam pomóc poznać miłość Boga i Jego wielkość. Moje dzieci, Bóg jest wielki. Wielkie są Jego dzieła. Nie oszukujcie się moje dzieci, nie możecie bez Niego zrobić ani kroku. Idźcie i świadczcie o Jego miłości. Jestem z wami. Dziękuję wam”.

Objawienie trwało 6 min. Matka Boża mówiła o przyszłości i była zaniepokojona.

02.08.2006

„Drogie dzieci, w tych niespokojnych czasach, przychodzę do was, aby wam pokazać drogę do pokoju. Kocham was miłością niegraniczoną i pragnę, abyście i wy kochali się nawzajem i abyście we wszystkich widzieli mojego Syna, Miłość nieskończoną. Droga do pokoju przechodzi tylko, tylko poprzez miłość. Pomóżcie mi, waszej Matce i pozwólcie prowadzić się. Jestem Królową Pokoju. Dziękuję wam”.

Mirjana dodała, że na zakończenie objawienia, które trwało 6 min, zobaczyła jak otwiera się Niebo potem widziała krzyż, serce i słońce.

02.07.2006

„Drogie dzieci! Bóg was stworzył z wolną wolą, abyście poznali i wybrali życie albo śmierć. Ja jako Matka, z macierzyńską miłością, pragnę wam pomóc w poznaniu i w wyborze życia. Moje dzieci, nie dajcie się zwieść fałszywemu pokojowi i fałszywej radości. Pozwólcie moje kochane dzieci, abym wam pokazała prawdziwą drogę, drogę, która prowadzi do życia, do mojego Syna. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.06.2006

Matka Boża nie dała typowego orędzia. Pobłogosławiła zebranych i wszystkie dewocjonalia, i z powagą na twarzy podkreśliła wagę kapłańskiego błogosławieństwa. Z bólem i miłością zarazem Matka Boża powiedziała: – „Pamiętajcie moje dzieci, że to mój Syn was błogosławi. Nie traktujecie tego tak powierzchownie”. Później Matka Boża mówiła Mirjanie o rzeczach, które mają się wydarzyć i powiedziała: – „Nie ma innej drogi oprócz mego Syna. Nie myślcie, że będziecie mieć pokój i radość, jeżeli nie postawicie Go na pierwszym miejscu”.

02.05.2006

„Drogie dzieci, przychodzę do was jako Matka, przychodzę z otwartym sercem wypełnionym miłością dla was. Oczyśćcie wasze serca z tego wszystkiego co wam przeszkadza mnie przyjąć, a w ten sposób poznacie moją miłość i miłość mojego Syna. Moje serce pragnie zwyciężać poprzez was i tryumfować. Wzywam was do tego”.

02.04.2006

„Drogie dzieci! Przychodzę do was, ponieważ pragnę przez mój przykład pokazać wam ważność modlitwy za tych, co nie poznali miłości Bożej. Zapytajcie samych siebie czy mnie naśladujecie? Dzieci moje, czy nie rozpoznajecie znaków czasów? Czy nie mówicie o nich? Naśladujcie mnie. Jako wasza Matka wzywam was. Dziękuję, że mi odpowiedzieliście”.

02.03.2006

Tym razem Matka Boża nie dała żadnego, szczególnego orędzia dla wiernych. Według Mirjany Matka Boża objawiła się bardzo, bardzo smutna ze łzami w oczach i mówiła o obecnym czasie na świecie. Powtórzyła trzy razy: „Bóg jest miłością! Bóg jest miłością! Bóg jest miłością!”.

02.01.2006

„Drogie dzieci! Mój Syn się narodził. Wasz Zbawiciel jest tutaj z wami. Co przeszkadza wam przyjąć Go do waszych serc? Jak wiele rzeczy fałszywych jest w waszych sercach. Oczyśćcie wasze serca przez post i modlitwę. Rozpoznajcie mego Syna i przyjmijcie Go. Prawdziwy pokój i prawdziwą miłość tylko On może wam dać. Drogą do życia wiecznego jest tylko On, mój Syn. Dziękuję”.

02.12.2005

„Drogie dzieci, pozwólcie, aby w tym świętym czasie miłość i łaska mojego Syna spłynęła na was. Tylko serca czyste, wypełnione modlitwą i miłosierne mogą doświadczać miłość mojego Syna. Módlcie się za tych, którzy nie mają łaski odczuwania miłości mojego Syna. Moje dzieci, pomóżcie mi! Dziękuję!”.

02.11.2005

Podczas objawienia w namiocie wspólnoty Cenacolo Matka Boża nie dała Mirjanie żadnego orędzia. Objawienie było bardzo krótkie i oto co powiedziała Mirjana po objawieniu: – Matka Boża przyszła naprawdę smutna, ze łzami w oczach. Spytałam Ją: – Matko, co możemy zrobić, aby otrzeć łzy z Twoich oczu?. Matka Boża nie odpowiedziała, tylko pobłogosławiła nas wszystkich i dewocjonalia.

02.10.2005

„Drogie dzieci, przychodzę do was jako matka. Przynoszę wam mojego Syna, pokój i miłość. Oczyśćcie swe serca i zabierzcie ze sobą mojego Syna. Dawajcie innym prawdziwy pokój i szczęśćcie”.

02.09.2005

„Drogie dzieci! Ja jako Matka przychodzę do was, i pokazuję wam jak bardzo kocha was Bóg, wasz Ojciec. A, wy, moje dzieci gdzie jesteście? Co jest na pierwszym miejscu w waszym sercu? Co wam przeszkadza postawić mojego Syna na pierwszym miejscu? Pozwólcie, moje dzieci, aby błogosławieństwo Boże spłynęło na was, aby Boży pokój przenikał was, pokój, który daje mój Syn, tylko On”.

02.08.2005

„Drogie dzieci przyszłam do was z otwartymi ramionami, aby was wszystkich objąć moim płaszczem. Ale nie mogę tego uczynić dopóki wasze serce pełne jest fałszywych świateł i fałszywych idoli. Oczyśćcie go i dajcie moim aniołom możliwość śpiewania w waszym sercu. W tym momencie wezmę was pod mój płaszcz i dam wam mojego Syna – prawdziwy pokój i prawdziwe szczęście. Nie zwlekajcie moje dzieci. Dziękuję”.

02.07.2005

„Drogie dzieci! Jako Matka cieszę się z waszego powodu, ponieważ jako Matka wzywam was i przynoszę wam mojego Syna, mojego Syna a waszego Boga. Oczyścicie swoje serce, pochylcie głowę przed waszym jedynym Bogiem, sprawcie, aby moje macierzyńskie serce wypełniło się radością”.

02.06.2005

Mirjana nie przekazała specjalnego orędzia po zakończeniu objawienia. Natomiast do dzieci, które ją otoczyły powiedziała: – Śpiewajcie kochane, bo mi serce pęka.

02.05.2005

„Drogie dzieci, jestem z wami, aby was wszystkich prowadzić do mojego Syna. Pragnę was wszystkich doprowadzić do zbawienia. Naśladujcie mnie, ponieważ tylko w ten sposób będziecie zdolni znaleźć prawdziwy pokój i szczęśćcie. Moje drogie dzieci chodźcie ze mną”.

02.04.2005

Po objawieniu Mirjana powiedziała: „Gospa pobłogosławiła nas wszystkich swym macierzyńskim błogosławieństwem. Powiedziała, że największe błogosławieństwo, jakie możemy otrzymać na ziemi, to błogosławieństwo kapłańskie. Pobłogosławiła także przedmioty religijne, które przynieśliście. Potem Gospa powiedziała: „W tym czasie proszę was, żebyście odnowili Kościół”. Wtedy ja (Mirjana) odpowiedziałam Jej: – To wielka prośba! Czy ja będę do tego zdolna? Czy my będziemy do tego zdolni?. Wtedy Matka Boża powiedziała: – „Ależ, moje drogie dzieci, ja będę zawsze z wami! Moi apostołowie, będę zawsze z wami i będę wam pomagała! Najpierw odnówcie samych siebie i wasze rodziny, a wtedy wszystko będzie łatwiejsze”.

02.03.2005

„Drogie dzieci, czyńcie to, co ja czynię. Przychodźcie i ofiarujcie miłość. Swoim przykładem dawajcie wszystkim Mojego Syna!”.

02.02.2005

„Drogie dzieci, moje macierzyńskie serce modli się za was, abyście zaakceptowali modlitwę, bo jest ona waszym zbawieniem. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, moje dzieci”.

02.01.2005

Podczas objawienia Mirjana nie przekazała żadnego orędzia Matki Bożej.

02.12.2004

„Potrzebuję was! Wzywam was! Potrzebuję waszej pomocy! Pojednajcie się z samym sobą, z Bogiem, ze swymi sąsiadami. W ten sposób pomożecie mi. Nawracajcie niewierzących. Otrzyjcie łzy z mojej twarzy”.

02.10.2003

„Drogie dzieci. Oddajcie mi swoje serca całkowicie. Pozwólcie mi, żebym zabrała was do mojego Syna, Który jest prawdziwym pokojem i szczęściem. Nie dajcie się oszukiwać fałszywej światłości, która was otacza i jest wam oferowana. Nie pozwalajcie, aby panował nad wami szatan przy pomocy fałszywego pokoju i szczęścia. Przyjdźcie do mnie, jestem z wami”.

02.01.2003

„Drogie dzieci, jak Matka swoje dzieci wzywałam was i wy odpowiedzieliście mi. Pozwólcie mi wypełnić wasze serca miłością, którą będziecie mogli darzyć innych bez żadnych zastrzeżeń. W ten sposób, najlepszy ze wszystkich, pomożecie mi w mojej misji nawrócenia moich biednych dzieci, którzy nie poznali miłości Bożej i miłości mojego Syna Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

02.10.2002

„Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych, którzy nie odczuwają miłości Boga”.

02.01.2000

„Jak nigdy dotąd moje serce prosi was o waszą pomoc! Ja, wasza Matka proszę was, moje dzieci, abyście pomogli mi zrealizować to, po co Ojciec mnie przysłał. On posłał mnie do was, ponieważ Jego miłość jest wielka. W tym wielkim i pięknym czasie, w jakim jesteście módlcie się w sposób szczególny, za tych, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości Bożej. Módlcie się i czekajcie”.

02.03.1997

„Drogie dzieci, módlcie się za waszych braci i siostry, którzy jeszcze nie poznali miłości Ojca i za tych, dla których najważniejszą rzeczą jest życie na ziemi, otwórzcie im wasze serca i zobaczcie w nich mojego Syna, który ich miłuje. Musicie być moim światłem: oświećcie wszystkie dusze, w których króluje ciemność. Dziękuję za to, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Mirjana przekazała, że Matka Boża dając orędzie płakała.

02.02.1997

Mirjana przekazała, że od tej pory objawienia Matki Bożej każdego drugiego dnia miesiąca będą regularne, tak jak objawienia Vicki, Ivana, Jakova i Mariji. Matka Boża powiedziała także, że każdy kto chce być obecny może przyjść na objawienia oraz, że bardzo potrzebna jest modlitwa za tych, którzy nie poznali jeszcze miłości Boga.

02.02.1992     

„Droga córko znam wszystkie twoje modlitwy. Wszystkie moje dzieci szukają pomocy Ojca, a On udzieli im wszystkiego ponieważ bardzo ich kocha i chce ich widzieć wypełnionych radością. Jedyną rzeczą, którą powinni czynić dla otrzymania pomocy to modlitwa. Powinni mówić Mu o wszystkim czego pragną. Jedyną drogą rozmowy z Nim to modlitwa. Prośmy wszyscy naszego Umiłowanego Ojca, aby skierował spojrzenie na tych, którzy są smutni, chorzy i samotni. To jest wszystko czego pragnie od nas. Modlitwa jest jedynym sposobem komunikowania się z Ojcem. Powiedz wszystkim tym, którzy są smutni, chorzy i samotni, że Matka modli się za nimi, ale także i o to, że czeka na ich modlitwy. Nic nie można zrobić, jeżeli nie czuje się tej łączności między Ojcem a nimi – kiedy ta łączność istnieje, Ja mogę zrobić wszystko. Powiedz im, że kiedy oddają się modlitwie, postom i ofiarom, Matka modli się za nimi”.  

02.10.1991     

„Drogie dzieci, teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuję waszej pomocy! Chciałabym abyście się modlili za waszych braci, którzy nie poznali jeszcze Bożej miłości. Módlcie się za nich, módlcie się całym sercem. Chciałabym, aby oni  we wszystkich waszych dziełach rozpoznawali drogiego Ojca. Pomóżcie im, a możecie oczekiwać, że wasz Ojciec pomoże wam tak, jak wy pomagacie innym. Nie bądźcie nieczuli na wezwanie mojej modlitwy. Pomóżcie waszej Matce. Dziękuję wam!”.

02.04.1990     

Modliłyśmy się razem z Matką Bożą przez pięć godzin za niewierzących. Wiele razy Maryja przychodziła o 23.00 i modliłyśmy się do 4.00. Tym razem po raz pierwszy przyszła o 15.00. Widziałam Ją tak jak wcześniej.

02.02.1990         

„Jestem z wami od dziewięciu lat. Przez dziewięć lat mówię wam, że Bóg, wasz Ojciec, jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Pragnę wam pokazać drogę do Życia Wiecznego. Pragnę być waszym łącznikiem do głębokiej wiary. Posłuchajcie mnie! Weźcie wasze różańce i zbierzcie wasze dzieci, rodziny razem. To jest droga do zbawienia. Dajcie dobry przykład waszym dzieciom: dajcie dobry przykład tym, którzy nie wierzą. Nie znajdziecie szczęścia na ziemi ani nie pójdziecie do Nieba, jeśli nie będziecie mieć czystych i pokornych serc i nie będziecie wypełniać praw Bożych. Proszę was, abyście połączyli się ze mną w modlitwie za tych, którzy nie wierzą. Pomagacie mi tak niewiele. Macie zbyt mało miłości do bliźnich, a Bóg dał wam miłość i pokazał, jak powinniście kochać i wybaczać. Dlatego właśnie pojednajcie się i oczyśćcie waszą duszę. Weźcie różaniec i módlcie się. Wszelkie cierpienia przyjmujcie cierpliwie. Pamiętajcie, że Jezus cierpiał dla was cierpliwie. Pozwólcie mi być waszą Matką i waszym łącznikiem z Bogiem do Życia Wiecznego. Nie narzucajcie swojej wiary niewierzącym. Wskazujcie im ją poprzez wasz przykład i módlcie się za nich. Moje dzieci, módlcie się”.