Wspólnota Królowej Pokoju

Zaproszenie

Nasze Ognisku Bożego Pokoju w Łodzi i Suchcicach (koło Ostrołęki) prowadzi Wspólnota Królowej Pokoju. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy nie mogą pojechać z pielgrzymką do Medjugorie, ale także tych którzy byli, nawet wiele razy i chcieliby pogłębić życie według orędzi Matki Bożej Królowej Pokoju; doświadczyć Jej opieki i prowadzenia. Innymi słowy: pobyć w szkole Królowej Pokoju, czy jeszcze lepiej w Jej domu.

Orędzie

Zawierzam Maryi to zaproszenie, proszę Ducha Świętego o światło. Wybieram następujące orędzie:

Drogie dzieci! Dzisiaj również jestem z wami w szczególny sposób,  rozważając i przeżywając w swoim sercu mękę Jezusa.

Dzieci, otwórzcie swoje serca i oddajcie mi to, co jest w nich: radości, smutki i każdy nawet najmniejszy ból, bym mogła go przekazać Jezusowi, aby On przez swą niezmierzoną miłość rozpalił i przemienił wasze smutki w radość swego zmartwychwstania.

Dlatego teraz, dzieci, wzywam was, aby wasze serca w szczególny sposób otworzyły się przez modlitwę i abyście przez modlitwę stali się przyjaciółmi Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie (25.02.1999)

Najpierw zaskoczenie, a po chwili refleksji światło: jak bardzo te słowa Królowej Pokoju są skierowane do nas, na ten czas, na to co się dzieje w rodzinach, w Ojczyźnie, w każdym z nas… Jaka podpowiedź!

Te słowa Królowej Pokoju bardzo dotykają charyzmatu naszego Ogniska Bożego Pokoju. W Ognisku najważniejszy jest ogień. „ Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę ,aby on już zapłonął” – mówi Pan Jezus w Ewangelii św. Łukasza (12,49) . Jezus płonący miłością na Krzyżu, spalający tą miłością grzech, nienawiść i rozpacz, po swym Zmartwychwstaniu obdarowuje apostołów pokojem, pokazując przebite, zranione ręce i bok- a więc drogę do pokoju i radości. Posłuszni wezwaniu naszej Mamy: „by wasze serca w szczególny sposób otworzyły się przez modlitwę, abyście przez modlitwę stali się przyjaciółmi Jezusa” – będziemy się tego uczyć i praktykować.

Wprawdzie jest to teren nizinny, ale będziemy wchodzić na Krizevac (mamy Drogę Krzyżową w terenie zbudowaną z potężnych głazów)- aby rozważać i przeżywać jak Maryja w swoim sercu Mękę Jezusa. Wieczorem podczas Mszy świętej będziemy spożywać Ciało Pańskie za nas wydane i Krew Jezusa za nas wylaną, a Jezus da nam swoje życie i zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem. Zachęceni przez słowa Królowej Pokoju oddamy Jej to, co mamy w sercu, a więc ”smutki i każdy nawet najmniejszy ból”, by pokazała go Jezusowi. Będziemy tak czynić w modlitwie różańcowej. Będziemy się modlić sercem,” aby On swoją niezmierzoną miłością rozpalił i przemienił nasze smutki w radość swego Zmartwychwstania”.

Adoracja

W obydwu naszych Ogniskach Bożego Pokoju ( w Łodzi i w Suchcicach)  trwa nieustanna adoracja Pana Jezusa w dzień i w nocy.  Adorujemy Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie;  przynosimy i kładziemy przed Nim chorych, udręczonych, zniewolonych ( por. Mk 1,32-34).

  

Indywidualnie lub z rodziną

Tak jak na pielgrzymkę do Medjugorje ktoś jedzie indywidualnie albo z rodziną, z dziećmi, tak i tutaj do Ogniska serdecznie wszystkich zapraszamy. Tych, którzy chcieliby głośno zawołać: czy ktoś może mi pomóc? Zapraszam Ciebie, który podobnie jak ten ojciec z Ewangelii chciałbyś upaść przed Jezusem i prosić: ”moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią rękę, aby ocalała i żyła” (Mk 5, 23). Zapraszam wszystkich, którzy szukacie, jak wychowywać dzieci i młodzież w rodzinie, w szkole. Abyście poznali metodę wychowawczą  Jezusa Syna Maryi; Tego ,który „biorąc dzieci w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10, 16). Abyście usłyszeli Jego wezwanie: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…” (Mk 10,14). Zapraszam dziewczęta i chłopców, aby w Szkole Maryi wzrastali Człowiekiem i Dzieckiem Bożym.

Miłością osiągniecie wszystko

Treść rozważań nauk i modlitw, wyznaczają nam Ewangelię oraz Orędzia Królowej Pokoju, w których wzywa nas Ona do modlitwy sercem, do modlitwy o nawrócenie grzeszników, którzy mieczem nienawiści i codziennymi przekleństwami przebijają Jej serce i serce Jezusa. Wzywa nas  do modlitwy za wszystkich, którzy nie pragną poznać miłości Bożej, także do modlitwy, by Kościół Zmartwychwstał w miłości. Matka Boża podsuwa nam program na ten czas łaski: „Czas, który jest wam dany na nawrócenie możecie przeżywać tylko w miłości i modlitwie. Postawcie Boga na pierwszym miejscu, aby Jezus Zmartwychwstały został waszym Przyjacielem”. Dlatego kładziemy Biblię  na widocznym miejscu. Będziemy też umartwiać się. A wszystko w miłości, radości i pokoju. Na intencje Królowej Pokoju, o pokój w sercu, w rodzinie
i z Bogiem; za  Kościół Święty, Ojczyznę i cały świat. „Miłością osiągniecie wszystko”- mówi w orędziach Matka Boża .

Początki

Od początku Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach troską otoczone były dzieci, które potrzebowały szczególnej opieki. Mogę dać takie świadectwo: Modliłem się o to żeby ktoś podarował nam ziemi dla tych dzieci; aby można było stworzyć pewną przestrzeń  Bożego świata, pokoju, ładu, miłości i przywozić tu dzieci. Wyjąć je z tych miejsc gdzie one doświadczają cierpienia i nie otrzymały możliwości rozwoju duchowego, a także fizycznego. Pan Bóg wysłuchał i to miejsce się pojawiło. Najpierw pod namiotami, a potem napłynęły  wieści, że można otrzymać jakiś dom, także plebanię  i kaplicę z Ostrołęki. Tak się to właśnie zaczęło. Od początku Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach przywoziliśmy tutaj bezdomnych. Myślę, że uratowaliśmy wiele osób, które cierpią na dolegliwości tego świata, alkohol czy narkotyki. Są dowody na to, że wiele rodzin otrzymało tutaj wzmocnienie od Boga przez Maryję.

Pierwsza kaplica w Suchcicach (kaplica z 1954)

Cisza i pokój

W Suchcicach mamy dwie kaplice: małą i ona jako pierwsza była miejscem wieczystej adoracji, oraz dużą, w której aktualnie odbywa się Adoracja. Gdy przyjeżdżają grupy, wtedy adorację przenosimy do małej kaplicy, duża natomiast służy  przybyłym na sprawowanie Eucharystii, liturgię oraz konferencje. Cała przestrzeń naszego Ogniska to miejsce na ciszę. Tutaj możemy odpocząć od zgiełku i pędu tego świata. Wokoło jesteśmy otoczeni przyrodą, jak mówi Maryja w swoich orędziach: „ W przyrodzie poszukujcie Boga, który was stworzył, bo przyroda mówi i walczy o życie, a nie o śmierć”.  Tutaj możemy odpowiedzieć na Jej wezwanie, wsłuchać się w śpiew ptaków, ogrzać ciepłym blaskiem słońca, dać się porwać delikatnemu letniemu wietrzykowi, utonąć w zieleni łąk, odpocząć na skraju lasu, a w nocy wpatrywać się w przepiękny nieboskłon: „Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził”. Ludzie często mówią, że właśnie w naszym Ognisku doświadczają pokoju serca: „I jako wasza Matka pragnę by każdy z was poczuł w sercu tę samą radość, pokój i miłość”.

Codzienna krzątanina

W pierwszych latach objawień widzący Matkę Bożą, jak i parafianie po nabożeństwie rozchodzili się do domów, do gospodarstw i tam pracując modlili się, przeżywając przyjście Królowej Pokoju do nich oraz Jej orędzia. Pod wpływem orędzi całą parafia przeżywała głębokie przemiany. W naszym Ognisku w Suchcicach mamy pole, las, gospodarstwo, zwierzęta (a w nim krowy, świnki, kury, gęsi).  Prowadzimy też różne prace budowlane, a więc mamy możliwość włączenia się w troskę o Ognisko , podjęcie różnych prac i doświadczenia pełnego wzrostu duchowego oraz zbliżyć się do naszej Mamy w Nazarecie, w codziennej krzątaninie. Ktoś może zaprzyjaźnić się z Jezusem – Cieślą z Nazaretu, razem z Nim pracując. A to wszystko po to, aby się otrząsnąć z pyłu tego świata, z okrojonej wizji życia, z lęków, niepokojów… aby mieć pokój w sercu, z Bogiem, z ludźmi, zawsze i wszędzie, w Kościele, w domu oraz w pracy.

Nabożeństwa o pokój

W Ognisku Bożego Pokoju w Łodzi w Dzień Orędzi Królowej Pokoju, każdego 25-ego, modlimy się o pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi, a w Ognisku w Suchcicach w każdą druga sobotę miesiąca (Różaniec, Msza święta, Duchowa Adopcja, przyrzeczenie trzeźwości, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała).

Dziękujemy

Obydwa Ogniska płoną cały rok. Jest w nich rytm życia wspólnotowego, modlitwy i pracy. Od początku w naszych ogniskach odbyło się wiele rekolekcji, duchowych adopcji i przyrzeczeń trzeźwości. Ludzie często mówią, że doświadczają tutaj pokoju serca. Chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy uczestniczą, pomagają i rozwijają te dwa miejsca: radujcie się, że Pan Bóg się wami posłużył. Dziękuję Panu Bogu i Królowej Pokoju za Was wszystkich, bo gdyby Pan Bóg się wami nie posłużył, to tych miejsc by nie było ani w wymiarze materialnym ani duchowym. Bóg zapłać!

  

Jak do nas dotrzeć – zobacz w zakładce „Kontakt”, „Rekolekcje” i „Ogłoszenia”.