Dzieci

W  Ognisku Bożego Pokoju od samego początku podczas  adoracji  przynosimy Panu Jezusowi  dzieci, aby On obecny w Hostii brał je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je, jak o tym czytamy w Ewangelii. Zachęcam do medytacji tych fragmentów, oraz do modlitwy z nich płynącej w intencji dzieci.

O dzieciach w Ewangelii

Porodziła swego Pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.(por.Łk 2,7)

Gdy Mędrcy odjechali, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.”(por. Mt 2,13-23)

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże.(por. Łk 18, 15-17)

Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie.(por. Mt19,13-15)

I biorąc dzieci w objęcia kładł na nie ręce i błogosławił je.(por.Mk 10,13-16)

Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głbi morza.(por. Mt 18,6)

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem Syn człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. (por. Mt 18, 10-11)

Jezus rozkazał surowo duchowi nieczystemu, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. (por.Łk9, 37-43)

Ulituj się nade mną Panie, Synu Dawida! Moja córka jest dręczona przez złego ducha. (por.Mt 15,21-28)

Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. (por.Mk 5,22-24. 35-43)

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim.(por.Mt 18,1-5)

Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje – a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który mnie posłał. (por. Mk 9, 37)

Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. (por. Ps 27).      

Matka Boża o rodzinie i dzieciach

Każde dziecko przychodzi na świat w rodzinie, w niej wzrasta w wierze i miłości  wędrując do nieba. Królowa Pokoju bardzo dużo nam mówi o rodzinie, a tym samym o dzieciach, rodzicach i wychowaniu.

Wybrałem kilka fragmentów z Jej orędzi:

Weźcie różaniec i zbierzcie wokół siebie dzieci, wasze rodziny. To jest droga wiodąca do zbawienia. Dawajcie dobry przykład waszym dzieciom; dawajcie dobry przykład tym, którzy nie wierzą.(2.02.1990)

Niechaj modlitwa będzie na pierwszym miejscu w waszych rodzinach.( 1.11.1984)

Każda rodzina powinna się modlić wspólnie i czytać Biblię! (14.02.1985)

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do odnowy modlitwy w waszych rodzinach. Drogie dzieci, nakłońcie najmłodszych do modlitwy i niechaj dzieci chodzą na Mszę św. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. (7.03.1985)

Dziękuję wszystkim, którzy w swoich rodzinach rozniecili modlitwę(28.03.1985)

Drogie dzieci, wasza rodzina niechaj będzie miejscem, gdzie się rodzi świętość(24.07.1986)

Pragnę, abyście obudzili miłość w waszych rodzinach; tam gdzie niepokój i nienawiść – niech zapanuje miłość, bo gdzie miłość w sercu, tam i modlitwa. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jestem z wami,wspomagam was swoją modlitwą, aby Bóg dał wam moc miłowania. Błogosławię was i miłuję moją macierzyńską miłością.(25.04.1993)

Niech modlitwa będzie dla was życiem.Żadna rodzina nie może powiedzieć, że jest w niej pokój, jeśli się nie modli. Niech więc wasz dzień zaczyna się od porannej modlitwy, a kończy się wieczorną modlitwą dziękczynienia. Drogie dzieci,  jestem z wami i kocham was, błogosławię i pragnę, aby każdy z was był w moich objęciach. Nie możecie być w moich objęciach, jeśli nie jesteście gotowi do codziennej modlitwy.(25.08.1995)

Drogie dzieci,bez miłości nie możecie żyć pokojem. Owocem pokoju jest miłość, a owocem miłości jest wybaczenie. Jestem z wami i wzywam was, drogie dzieci, abyście wpierw wybaczyli swojej rodzinie, aby móc wybaczyć innym.(25.01.1996)

Ponownie wzywam was,  abyście nosili słowo Boże w swoich sercach i w myślach. Umieśćcie, drogie dzieci, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim. Pouczajcie swoje dzieci, lecz jeśli nie będziecie dla nich przykładem, one staną się bezbożnikami. Rozmyślajcie i módlcie się, a wtedy Bóg narodzi się w waszych sercach, które napełnią się radością.(25.08.1996)

Proście Jezusa, aby uzdrowił wasze rany, których doznaliście, drogie dzieci, w ciągu waszego życia z powodu własnych grzechów lub grzechów waszych rodziców. Tylko w ten sposób,  drogie dzieci, pojmiecie, że światu jest potrzebne uzdrowienie wiary w Boga Stworzyciela.(25.03.1997)

Niechaj świętość, kochane dzieci, zawsze i w każdej sytuacji będzie na pierwszym miejscu w waszych myślach, w pracy i w mowie. Praktykujcie świętość, a powoli, krok po kroku, modlitwa i decyzja o świętości wniknie do waszych rodzin. Bądźcie realistami w stosunku do siebie samych i nie przywiązujcie się do rzeczy materialnych, lecz do Boga.(25.08.2001)

Niech poprzez modlitwę i czytanie Pisma Świętego wejdzie do waszych rodzin Duch Święty, który was odnowi. W ten sposób staniecie się nauczycielami wiary w swojej rodzinie. Poprzez modlitwę i waszą miłość, świat wkroczy na lepszą drogę i zapanuje w nim miłość.(25.04.2005)

Kto może im pomóc?

Szczęśliwe są dzieci żyjące w Ognisku Rodzinnym z tatą, mamą, rodzeństwem i dziadkami. Dzieci otoczone miłością i ciepłem, chronione przed złem, prowadzone do Boga. Są też dzieci skrzywdzone i opuszczone, pozbawione miłości i ciepła rodzinnego, informacji, że jest Bóg, że jest Niebo. Wiele dzieci żyje w atmosferze przekleństw, pijaństwa, demoralizacji, ociera się o prostytucję, kradzież i przemoc. Wiedzą o aborcjach swojej matki. Jako rodzeństwo pochodzą od różnych ojców. Mieszkają w kamienicach nasyconych tą samą patologią.

Dzieci są bardzo często poranione i chcemy im pomóc, aby te bolące rany ofiarowały w intencji swoich uzależnionych rodziców. Ufamy, że ofiara ta jest miła Bogu i zaowocuje pokutą, nawróceniem i przemianą tych rodzin i środowiska, w konsekwencji pokojem w sercu, pokojem z Bogiem i ludźmi.

Dzieci te są często pozbawione wychowania religijnego, wiele z nich nie jest ochrzczonych, spotykają się z wrogością wobec Kościoła.  Tylko Bóg  może im pomóc poprzez nasze ludzkie serca. Potrzebują one wejścia w ich życie Jezusa – Syna Bożego, z mocą Jego Najświętszej Ofiary oraz Ducha Świętego.

Pragniemy dzieci gromadzić przy sercu Jezusa, stad w Ognisku jest kaplica, a w niej nieustanna (dzień i noc) adoracja wystawionego w monstrancji Najświętszego Sakramentu.