Różaniec

Różaniec w Ognisku Bożego Pokoju

W Łodzi modlimy się wspólnie na różańcu o godzinie 7:00, 18:00.
W Suchcicach o godzinie 7:00, 18.00.

Pragniemy w tajemnicach różańcowych wpatrywać się w oblicza Jezusa i Maryi oraz wsłuchiwać się  w ich serca. Pragniemy wypełniać wolę Ojca i być pod wpływem Ducha Świętego.

Modlimy się na intencje Matki Bożej Królowej Pokoju, o pokój w sercu z Bogiem  i ludźmi, za cały Kościół święty, o nawrócenie świata, za nasze rodziny, Ojczyznę, za dzieci i młodzież o trwałość rodzin, wspólną modlitwę w rodzinach, za nauczycieli i wychowawców, za chorych i cierpiących,  o wyjście z nałogów dla ludzi w nich pogrążonych, o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w intencjach własnych  i złożonych do koszyka przy ołtarzu. Pamiętamy  szczególnie w modlitwie różańcowej o wszystkich wspierających w różnorodny sposób nasze Ogniska, o przyjaciołach i polecających się naszej modlitwie. W modlitwie różańcowej  polecamy także Bogu  Zmarłych.

Menu (kliknij w tytuł- zobacz więcej):

  1. Królowa Pokoju o Różańcu,
  2. Rozważajcie tajemnice Różańca,
  3. Wspólnota Różańcowa Mężczyzn
  4. Jerycha różańcowe
  5. Różaniec dla dzieci
  6. Różaniec dla młodzieży
  7. Różaniec Eucharystyczny
  8. Proście Jezusa, aby uzdrowił wasze rany

1. Królowa Pokoju o różańcu

“Wzywam was, byście wszystkich zachęcali do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło…”(25.061985).


“Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarę odmawiać różaniec. W ten sposób będę mogła wam pomóc”(12.061986)


“Jeśli chcecie przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów na świecie
i w waszym życiu”(25.01.1991).


“Wtedy gdy jesteście zmęczeni, chorzy i nie widzicie sensu życia, weźcie różaniec i módlcie się”(25.04.2001)


“Nigdy tak jak teraz nie prosiłam was byście ściskali w ręku różaniec”(18.03.1992)


“Dzieci moje, powróćcie do modlitwy Różańcowej”(02.12.2016).

2. Rozważajcie tajemnice Różańca

   “Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy w moich intencjach, abym mogła wam pomóc. Kochane dzieci, odmawiajcie Różaniec i rozważajcie tajemnice Różańca, ponieważ w waszym życiu wy także przechodzicie przez radości i smutki. W ten sposób tajemnice przemieniacie we własne życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie dacie go w ręce Boga. Wtedy doświadczycie wiary, jak Piotr, który spotkał Jezusa, a Duch Święty napełnił jego serce. Wy również, kochane dzieci, jesteście wezwani, by świadczyć żyjąc miłością, którą Bóg otacza was dzień po dniu przez moją obecność. Dlatego, kochane dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się sercem w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie ”. (Orędzie Matki Bożej z dnia 25.09.2019)

   Nie zawsze prosimy o to, co dla nas najważniejsze i co dla nas dobre. Nie zawsze mamy rozeznanie i światło, co jest wolą Bożą. Często jesteśmy w błędzie, a złe skłonności ciągną nas w złym kierunku. Maryja wie, co dla nas dobre. Nie po raz pierwszy mówi nam, abyśmy modlili się w Jej intencjach. Bo wszyscy jesteśmy obecni w Jej sercu i w Jej intencjach. A Ona ma dla nas tylko miłość i pragnie dla nas tylko dobra,

    W naszym życiu przechodzimy przez radości i smutki. Mają one wielki wpływ na nasze życie, nasze myślenie, decyzje i postępowanie. Królowa Różańca Świętego jako pomoc daje nam modlitwę różańcową: Kochane dzieci, odmawiajcie Różaniec i rozważajcie tajemnice Różańca. Gdy je rozważamy i rozmyślamy nad tym co się w nich dzieje, poznajemy Bożą miłość do nas i rolę Matki Bożej w planach Bożych. Poznajemy dzieło zbawcze Jezusa i doświadczamy działania Ducha Świętego. Zaczynamy też głębiej rozumieć radości i smutki w naszym życiu. Widzimy je w świetle wiary i miłości, oraz oddajemy je w ręce Boga. Pani Fatimska 10 grudnia 1925 roku objawiając się siostrze Łucji i mówiąc jej o Nabożeństwie Pięciu Pierwszych sobót miesiąca nazwała rozważanie tajemnic różańcowych przez 15 minut dotrzymaniem Jej towarzystwa”. Przeżywanie tajemnic różańcowych wprowadza nas w Serce Maryi. Uczymy się od Niej wierzyć i miłować. Uczymy się przyjmować wolę Bożą i według niej żyć.

W tajemnicach radosnych różańca uczymy się od Maryi przyjmowania przychodzącego Boga, otwierania serc na Słowo Boże, czytania i wypełniania (Pierwsza tajemnica radosna); uwielbiania Go w Jego pragnieniach i zamysłach (Druga radosna), adorowania położonego na sianie w żłobie a teraz obecnego w Najświętszym Sakramencie Jezusa (Trzecia radosna), ofiarowywania siebie (Czwarta radosna),  szukania i odnajdywania Jezusa (Piąta radosna).  W wydarzeniu tym jak Jezus wrócił z Maryją i Józefem do Nazaretu i był Im posłuszny, uczymy się życia rodzinnego i IV przykazania; modlitwy i pracy z Jezusem i Maryją.

    W pierwszej tajemnicy Światła rozmyślamy o roli proroka Jana Chrzciciela i o naszym powołaniu w Bożych planach Zbawienia. Rozważamy objawienie się Boga Trójcy Świętej podczas Chrztu w Jordanie. Rozmyślamy też nad naszym Chrztem Świętym, aby żyć W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej ukazuje troskę i wstawiennictwo Maryi: Zróbcie wszystko cokolwiek mój Syn wam powie. Napełnijcie stągwie wodą – usłyszeli słudzy z ust Jezusa. I napełnili je aż po brzegi. My też wrażliwie słuchajmy i czyńmy, a nasze życie będzie w rękach Boga. W trzeciej tajemnicy Światła jesteśmy uczniami Jezusa. Słuchamy tego co nam mówi, patrzymy w Niego i rozważamy co czyni. Idziemy za Nim i z Nim. On jest naszą drogą, prawdą i życiem. Uczestniczmy w Sakramentach świętych, w których Jezus nas zbawia i przemienia. W tajemnicy Przemienienia wspinamy się na górę, aby się modlić, coraz bardziej poznawać, wierzyć i kochać Jezusa. Jezus objawia swoje Bóstwo. A głos Ojca poświadcza: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Piąta tajemnica światła to Eucharystia. Jezus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały ponawia Ofiarę. Przychodzi w Komunii Świętej ze zwycięstwem nad śmiercią, grzechem i szatanem, abyśmy żyli Jego zwycięstwem.

   Rozważajmy też ból, cierpienie, krzyż i śmierć Jezusa. Rozważajmy Najświętszą Ofiarę Krzyża i rozmyślajmy nad miłością Serca Jezusowego na Krzyżu. Rozważajmy Jego i naszą miłość przebaczającą. W tej bolesnej części różańca rozważajmy udręki Jezusa w Getsemanii, okrucieństwo i rany biczowania, wyśmianie, szyderstwo, zniewagi i cierniem ukoronowanie. Rozważajmy dźwiganie Krzyża i rozmyślajmy nad warunkiem pójścia za Jezusem: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Rozmyślając, wpatrując się i wsłuchując się w ból, cierpienie i konanie Jezusa zaczynamy głębiej rozumieć sens także naszych udręk, biczowania i upokorzeń, ciężar krzyża i codzienne go dźwiganie. Przygotowujemy się też do wypowiedzenia „Amen” w momencie śmierci. Niesiemy nasze codzienne życie na Mszę św. i przemienieni: „Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.”

    Rozważając tajemnice Chwalebne różańca przeżywamy obecność Jezusa Zmartwychwstałego w naszym codziennym życiu i doświadczamy troski dobrego Pasterza o nas i Kościół Święty. On pokazuje nam drogę i jest Drogą do Ojca w niebie. Posyła Ducha Świętego Pana i Ożywiciela. A Maryja wzięta do nieba, zstępuje do nas i jest naszą Matką i Królową. Opiekuje się nami, poucza, prowadzi, modli się za nas i pomaga nam. A my modlimy się w Jej intencjach, odmawiamy różaniec i rozważamy tajemnice różańca.

    W tajemnicach różańcowych odnajdujemy nasze życie, nasze radości, codzienny dzień i jego problemy; nasze smutki, cierpienia i krzyże, oraz naszą radość w Bogu i opiekę Maryi. Modląc się na różańcu doświadczamy jak różaniec i jego tajemnice przekształcają nasze życie; jak nas przemieniają. W tajemnicach różańcowych składamy w ręce Boga nasze życie i wszystko co je stanowi.  

  Królowa Pokoju w tym orędziu przywołuje przykład Piotra, który spotkał Jezusa, a Duch Święty napełnił jego serce. My też odmawiając różaniec i rozważając tajemnice różańcowe, przeżywamy spotkanie z Jezusem. Wzrastamy w wierze i widzimy coraz większe działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Gdy modlimy się na różańcu – tajemnice różańca są coraz bardziej obecne w naszym życiu. Doświadczamy, że przez obecność Maryi Bóg przemienia nas, otacza nas dzień po dniu miłością, abyśmy tą miłością żyli. W różańcu otrzymujemy przynaglenie, aby dawać świadectwo żyjąc Bożą miłością jaką Bóg nas otacza przez obecność Maryi.

   Dlatego, kochane dzieci bądźcie otwarci. Rozważać tajemnice różańcowe, rozmyślać nad nimi – to otwierać się na przychodzącego Boga; to otwierać się i przyjmować miłość Boga; to pragnąć i prosić; to przyjmować wzrost wiary i miłości; to przyjmować pokój; to przyjmować uzdrowienia i przemianę życia; to dziękować.

   Módlcie się sercem w wierze. Przyjmijmy te słowa, jako zadanie na najbliższy czas. Odmawiamy Różaniec czyli: rozważamy, naśladujemy, prosimy; umacniamy się, odrzucamy zniechęcenie i wątpliwości. „Dotrzymujemy towarzystwa Maryi”, uczymy się wierzyć, rozmyślać, kochać, postępować – jak Ona. Wtedy doświadczamy przemiany życia, bo kto z kim przestaje takim się staje. Rozmyślamy z Maryją. Uczymy się Jej pojmowania spraw, rozumienia, wiary, miłości i modlitwy. Jej pragnienia stają się naszymi. I wtedy rozumiemy co znaczy Módlcie się w moich intencjach.

3. WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA MĘŻCZYZN

W 2019 roku loka Pan Andrzej Gniazdowski związany z Ogniskiem w Suchcicach przyszedł do o. Eugeniusza z propozycją utworzenia Grupy Różańcowej Mężczyzn. Dość szybko zebrał potrzebną grupę osób i powstała wspólnota, która rozważa tajemnice Różańca świętego. W każdy pierwszy czwartek miesiąca, mężczyźni przychodzą na Mszę świętą, potem jest spotkanie, wspólna modlitwa, rozważanie Pisma św. Jesienią 2021 Wspólnota Różańcowa Mężczyzn była na pielgrzymce w Gietrzwałdzie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mężczyzn.

Żeby dźwigać „męski” krzyż każdego dnia dzielnie i odważnie, trzeba to czynić z Maryją.

4. JERYCHA RÓŻAŃCOWE

W naszym Ognisku Bożego Pokoju odbywają się „Jerycha Różańcowe”. Jerycho – to nieustanny różaniec przed Najświętszym Sakramentem przez 7 dni i nocy. Nawiązuje do zdobycia Jerycha przez Jozuego, co jest opisane w Księdze Jozuego (6:1-25).

5. Różaniec dla dzieci

CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I – Zwiastowanie.

Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg posłał Anioła Gabriela, aby Ci powiedział,
że jesteś pełna łaski. Że poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz Imię
Jezus i że będzie On Synem Bożym. I tak się stało. Bo Ty odpowiedziałeś
Bogu: „Niech mi się stanie według Słowa Twego”. Bóg stał się wtedy także
człowiekiem. Matko Boża, przez Ciebie Jezus przyszedł na świat, aby nas dzieci
błogosławić i wziąć nas w obronę. W Ewangelii czytamy Jego
słowa: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich
bowiem należy Królestwo Boże. Królowo Szkół Pobożnych, pomagaj nam poznawać i coraz bardziej kochać Jezusa, Który przez Ciebie przyszedł na ten świat.

Tajemnica II – Nawiedzenie św. Elżbiety.

Maryjo, masz pod sercem Jezusa- Syna Bożego. Niesiesz Go do Św. Elżbiety.
Wędrując ponad 150 km adorujesz Jezusa, miłujesz Go, rozmawiasz z Nim.
Twoje serce Mu śpiewa. Gdy przyszłaś do Elżbiety i pozdrowiłaś ją, wtedy Duch Św. zstąpił na nią i na Jana Chrzciciela, który był w niej, przy jej sercu i za trzy miesiące miał się
urodzić . Jego mama św. Elżbieta otrzymała wtedy światło Ducha Świętego
i poznała, że Maryja jest Matką Syna Bożego, zapowiadanego Mesjasza.
Wszyscy byli wtedy pełni pokoju i radości. A Jan Chrzciciel, gdy dorósł, stał
się wielkim prorokiem i wypełnił Boże plany. My też jesteśmy ważni w Bożych planach. Matko Boża, módl się za nami, abyśmy byli zawsze pod wpływem Ducha Świętego i rośli duchowo.

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa.

Maryjo, św. Boża Rodzicielko, porodziłaś Jezusa Zbawiciela w stajence betlejemskiej
i położyłaś Go na sianku w żłobie. Adorowałaś Go wraz z Józefem. Przybyli także z pokłonem pasterze, bo Anioł z nieba im oznajmił: Nie bójcie się… Zwiastuję wam radość wielką… Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.

Panie Jezu, my też teraz w tej tajemnicy Różańca pragniemy okazać Ci naszą wiarę i miłość
i wypowiadać z wiarą i czcią Twoje Imię Jezus – które znaczy „Bóg zbawia”.

Panie Jezu, narodziłeś się w Betlejem aby być teraz z nami w Najświętszym Sakramencie. Wchodząc rano do szkoły najpierw wejdę do kaplicy, aby się z Tobą przywitać i pokłonić się Tobie.

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa.

Matko najmilsza, przytulasz Dziecię Jezus do Niepokalanego Serca i ofiarowujesz Go Bogu Ojcu w świątyni. Przyszedł wtedy prorok Symeon, któremu Duch Św. wcześniej objawił, że przed śmiercią zobaczy Pana Jezusa. Wziął on Dziecię w ramiona i dziękował Bogu Ojcu, że zobaczył Zbawiciela. My też dziękujmy, bo Jezus jest naszym Zbawicielem. Panie Jezu przyszedłeś na ten świat, aby mówić wszystkim rodzicom: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię Moje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.

Maryjo, módl się, aby wszystkie dzieci były przez rodziców przyjmowane z miłością i ofiarowywane Bogu.

Tajemnica V – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

„Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach Ojca Mego?”- zapytałeś Panie Jezu swoją Mamę i Opiekuna św. Józefa.

Panie Jezu, może nas też chcesz zapytać: Czy wy jesteście ze Mną? Czy znacie drogę do świątyni? Czy przychodzicie do mnie ? Czekam na was w kaplicy w naszej szkole. Cieszę się gdy wchodzicie do szkoły. Czekam też w czasie przerwy. Jestem z Wami nieustannie, bo pragnę, abyście wzrastali w wierze, miłości i mądrości. Czekam na każde dziecko. Gdy otwierasz drzwi i wchodzisz do kaplicy, Ja już Cię widzę, cieszę się, że jesteś i błogosławię Cię.

Królowo Szkół Pobożnych, proś Jezusa, aby błogosławił, umacniał i ożywiał program naszej szkoły zawarty w słowach „Wiara i nauka” i w całej nazwie : „Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju”.

CZĘŚĆ ŚWIATŁA

Tajemnica I – Chrzest Pana Jezusa.

Panie Jezu, zobaczył Ciebie Jan Chrzciciel i powiedział głośno: „Oto Baranek Boży”, bo Ty przyszedłeś, aby gładzić nasze grzechy i stać się Barankiem Ofiarnym. Odsłonił też tajemnicę, że Ty będziesz chrzcił Duchem Świętym.

Panie Jezu, gdy przyjąłeś chrzest w Jordanie otworzyło się Niebo i Duch Święty w postaci gołębicy zstąpił na Ciebie, a Ojciec z nieba powiedział: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Dziękuję za Chrzest Św., bo otwarło się dla mnie niebo i zostałem zanurzony w miłości Trójcy św. Teraz codziennie znaczę się znakiem Krzyża i mówię : W imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen. Jestem chrześcijaninem, należę do Chrystusa. Chcę żyć jak Chrystus. Święta Maryjo, Matko Boża, pomóż mi.

Tajemnica II – Cud w Kanie Galilejskiej

Rodzina rodzi się w Sakramencie Małżeństwa.

Rodzice podali sobie wtedy ręce. Kaplan związał ich ręce stułą, a oni przysięgali sobie przed Bogiem miłość i wierność na zawsze. Tata powiedział : Ja biorę ciebie za żonę, a mama powiedziała : Ja biorę ciebie za męża. Obydwoje przyrzekali sobie wzajemnie przed Bogiem: Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

Królowo Pokoju, módl się o pokój, zgodę i miłość w naszych rodzinach.

Tajemnica III – Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Panie Jezu, Ty jesteś naszą siłą. Twoja Matka mówi nam na te czasy: „Drogie dzieci! Bóg mnie wezwał, bym prowadziła was do Niego, gdyż On jest waszą siłą. Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od wszelkiego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do której wszyscy jesteście wezwani. Kochane dzieci, żyjcie rajem tutaj na ziemi, aby było wam dobrze i niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością”.

Maryjo, módl się za nami, abyśmy słowa Twoje przyjęli i w ten sposób wypełniali wezwanie Jezusa: ”Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ”i abyśmy coraz mocniej trwali w Królestwie Bożym tu na ziemi. Panie Jezu w tej tajemnicy słyszymy Twoje wołanie „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przypomina nam też o tym Matka Boża, gdy mówi w orędziu : „ Dzieci, nie zapominajcie o czytaniu Pisma Św. Umieście je na widocznym miejscu”.
I wzywa nas, abyśmy Słowem Bożym żyli i byli dobrymi świadkami wiary.

W tym dziesiątku Różańca prośmy:

– Abyśmy nie zapominali o czytaniu Ewangelii, bo są to Twoje Słowa Panie Jezu;

– Abyśmy mocno trwali w Kościele świętym;

– Abyśmy odrzucali szatana, pokusy i grzechy;

– Abyśmy dbali o czyste serca;

– Abyśmy o Tobie Panie Jezu opowiadali naszym świętym życiem.

Tajemnica IV – Przemienienie na Górze Tabor.

Panie Jezu, wraz z Apostołami Piotrem, Jakubem i Janem wspiąłeś się na górę wysoką, aby się modlić. Oblicze Twoje zajaśniało jak słońce, a odzienie stało się lśniąco białe, jak śnieg. Apostołowie usłyszeli też głos Ojca z nieba: ”To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Gdy się modlimy, to też coraz bardziej poznajemy Ciebie- Syna Bożego.

Maryjo, pomóż gdy nam się nie chce modlić.

Tajemnica V – Ustanowienie Eucharystii.

Panie Jezu, powiedziałeś o sobie, ze jesteś Chlebem, który z nieba zstąpił. Powiedziałeś też, że kto ten Chleb spożywa ma życie wieczne. A w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy wziąłeś chleb w ręce i powiedziałeś: To jest Ciało moje za was wydane. Wziąłeś też w ręce kielich z winem i powiedziałeś : To jest Krew moja, nowego i wiecznego Przymierza na odpuszczenie grzechów. W czasie każdej Mszy Św. posługując się kapłanem czynisz cud Eucharystii. Poprzez ten cud ponawiasz Najświętszą Ofiarę za nas i przychodzisz w Komunii Świętej. Możemy też adorować Ciebie klęcząc przed Najświętszym Sakramentem.

Maryjo, czuwaj nad nami abyśmy kochali Pana Jezusa we Mszy św., Komunii św. i adoracji.

CZĘŚĆ BOLESNA

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

Panie Jezu przyszedłeś do nas z nieba na ziemię, aby nam pomóc, bo grzeszymy, bo są w nas cierpienia i udręki. Bo ludzie nienawidzą, klną, zabijają.

W Ogrodzie Oliwnym przypieczętowałeś miłość do nas. Zobaczyłeś wszystkie grzechy i cierpienia ludzi, także nasze grzechy. Drżałeś z bólu i pociłeś się krwią. Wołałeś: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie moja, ale Twoja Wola niech się stanie. Ja też chcę ofiarowywać swoje cierpienia Bogu za innych ludzi.

Tajemnica II – Biczowanie


Duchu Święty ożywiaj nasze serca, abyśmy osłaniali Jezusa przed biczowaniem. Daj nam męstwo, abyśmy nie pozwalali na przeklinanie, bicie i złość. Matko Bolesna módl się za nami i pomóż nam panować nad złością.

Tajemnica III – Ukoronowanie cierniem

Panie Jezu, w trzeciej Tajemnicy Bolesnej widzę jak biją Cię po twarzy, plują na Ciebie, wyśmiewają i wciskają cierniową koronę na Twoją Głowę. Przyznaję się i żałuję, że ja też potrafię dokuczać, wywyższać się i wyśmiewać innych.

Matko Bolesna módl się za nami i pomóż pokonać te złe skłonności.

Tajemnica IV – Dźwiganie Krzyża

Wyciągasz ręce po Krzyż. Krzyż jest ciężki, ale Twoja Miłość Panie Jezu jest silna. Dźwigasz Krzyż, a z nim nasze grzechy i cierpienia.

Matko Boża mówisz do nas : „Dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma, rękoma miłości dla wszystkich zagubionych , którzy nie mają już wiary i nadziei”.

Tajemnica V – Śmierć na Krzyżu

Panie Jezu, przybili Cię do Krzyża. Wtedy Ty na Krzyżu odprawiałeś Mszę św., ofiarowałeś Bogu Ojcu swoje cierpienie, ofiarowałeś życie na przebłaganie za nasze grzechy. Pokonałeś grzech, śmierć i szatana. Gdy patrzę na Krzyż, to widzę Twoją miłość do mnie.

Gdy idę na Mszę św., to widzę Ciebie obejmującego ramionami Krzyża cały świat.

Maryjo, Matko Bolesna, Pan Jezus z Krzyża dał nam Ciebie za Matkę. Módl się za nami abyśmy nie grzeszyli i kochali Mszę Św.

CZĘŚĆ CHWALEBNA

Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

W poranek wielkanocny niewiasty poszły namaścić ciało Pana Jezusa w grobie. Martwiły się, kto im odsunie ciężki kamień zamykający wejście do grobu.

Zdumiały się, bo kamień był odsunięty. Później Anioł powiedział im, że Pan Jezus zmartwychwstał i żyje. Następnie Pan Jezus przyszedł do apostołów mimo drzwi zamkniętych, pokazał im przebity bok i przebite ręce i udzielił im pokoju: Pokój wam.

A teraz my gromadzimy się przy Panu Jezusie Zmartwychwstałym na modlitwie, bo Pan Jezus wypełnia obietnicę: „Gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w Moje Imię, tam Ja jestem pośród nich”. Jest On z nami we Mszy św., w Najświętszym Sakramencie i wszystkich sakramentach i zawsze gdy się do Niego z wiarą i miłością zwracamy.

Królowo Pokoju, wypraszaj nam pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie

Panie Jezu, przyszedłeś z nieba na ziemię, aby nas prowadzić do Ojca w niebie. Jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Powiedziałeś też, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Ciebie. Powiedziałeś też apostołom, aby szli na cały świat nauczając wszystkie narody i udzielając chrztu.

Dziękujemy, że jesteśmy ochrzczeni, że należymy do Ciebie, że poznajemy Twoją naukę, że nam błogosławisz i prowadzisz do nieba. Bóg dał też każdemu z nas Anioła Stróża, aby nam pomagał. Dlatego prośmy: Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Królowo wszystkich świętych, wiemy, że pragniesz dla nas szczęśliwego życia tu na ziemi
i w niebie. Módl się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

Panie Jezu, Apostołowie uczynili, jak im poleciłeś. Przez dziewięć dni modlili się
w Wieczerniku oczekując Ducha Św.

Gdy wyznajemy „Wierzę w Boga” podczas Mszy Św., to mówimy : Wierzę w Ducha Św., Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie   i chwałę, Który mówił przez proroków.

Duchu Święty, ożywiaj naszą wiarę i miłość. Ożywiaj naszą modlitwę. Czyniąc znak krzyża żegnamy się też w Twoje Imię Duchu Święty. Ożywiaj w nas uwielbienie, gdy mówimy: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

W każdą niedzielę przypominaj nam Duchu Św. o Mszy Św., bo zstąpiłeś na Apostołów w Wieczerniku właśnie w niedzielę. A kapłan przed przeistoczeniem podczas Mszy św. prosi, aby Twoją mocą Duchu Święty, chleb i wino stały się Ciałem i Krwią Pana Jezusa.

Matko Boża z Wieczernika, w Duchu Świętym rozmodlona, módl się za nami, aby nasza rodzina była modlącym się Wieczernikiem.

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Maryi

Matko, z ciałem i duszą wzięta do nieba, przychodzisz z nieba do nas, aby budzić w nas pragnienie Boga i nieba.

Módl się za nami grzesznymi teraz, każdego dnia, abyśmy się nigdy nie wyrzekli zbawienia i życia wiecznego. Abyśmy chodząc po tym świecie, zaglądali ciągle do nieba – wierząc, modląc się, spowiadając się, przeżywając Mszę św., kochając Boga i ludzi. I abyśmy w ten sposób przygotowywali sobie piękne przejście do domu Ojca
w godzinę śmierci naszej. Amen.

Tajemnica V – Ukoronowanie Maryi

Maryjo, Ty jesteś naszą Mamą z nieba i Królową. Ty nas kochasz z całego serca. Modlisz się za nas i opiekujesz się nami. Prosimy Cię o Twoją obronę przed szatanem, który sieje zepsucie, niepokój, egoizm, pychę, nienawiśći wszelkie inne zło. Prosimy o to dla siebie, dla rodziców, naszych nauczycieli, koleżanek i kolegów, i dla całej naszej Ojczyzny.

Matko Kościoła, módl się za nami wszystkimi – przez Chrzest św. włączonymi do Kościoła Katolickiego – abyśmy byli święci i miłowali się wzajemnie. Królowo rodzin módl się za nami, abyśmy miłowali Twoją miłość do nas i gromadzili się w naszych rodzinach przy Tobie na modlitwie różańcowej.

Królowo Polski, przeprowadź do nieba wszystkich, którzy oddali życie
w obronie naszej Ojczyzny. Módl się też za nami, abyśmy wyrośli na dobrych i mądrych ludzi i troszczyli się o naszą Ojczyznę.

Królowo Pokoju, módl się o Boży Pokój w naszych sercach, naszej rodzinie ojczyźnie i na całym świecie; aby nam przybywało wiary, miłości i mądrości.

6. Różaniec dla młodzieży

CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I – Zwiastowanie

Najświętsza Maryjo Panno, rozważałaś często Boże sprawy, a kiedy Bóg poprzez Anioła skierował wprost do Ciebie swoje Słowo, przyjęłaś je głębokim „Fiat”- „Tak”. I wtedy stałaś się Matką Syna Bożego, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. W naszych czasach mówisz w Medjugorje: „ Drogie dzieci: Dzisiaj wzywam was, byście w swoich domach, każdego dnia czytali Biblię, niech będzie ona na widocznym miejscu, by was zawsze pobudzała do jej czytania i modlitwy”. Maryjo, módl się za nami grzesznymi, byśmy pokochali Biblię, często ją czytali i rozważali. Niech Pismo św. pobudza nas do myślenia o Bogu, swojej duszy i zbawieniu; do myślenia o Jego sprawach i angażowania się w budowanie Jego Królestwa.

Tajemnica II – Nawiedzenie św. Elżbiety

W tej tajemnicy widzimy Cię Maryjo w domu Zachariasza i Elżbiety. Twoja krewna powiedziała Ci: „ Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

I my chcemy mówić w tych dziesięciu „Zdrowaś”: Błogosławiona jesteś, żeś uwierzyła, że otwarłaś serce Bogu i przyjęłaś do swego żywota Słowo Odwieczne.

Maryjo, módl się za nami, abyśmy też byli ludźmi błogosławionymi i przez wiarę otwierali nasze serce Bogu.

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa

Matko, gdy porodziłaś Syna Bożego w Betlejem, to wśród nocy Światło przyszło na ziemię. Dziecię, które położyłaś na sianie w żłobie i adorowałaś wraz ze św. Józefem, powie w przyszłości: Ja jestem Światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia.

A Ty Królowo Pokoju mówisz nam teraz: „Ja wzywam was do światłości, którą powinniście nieść wszystkim ludziom, którzy pozostają w ciemności. Codziennie do waszych domów przychodzą ludzie, którzy są w ciemności. Dajcie im drogie dzieci światło”.

Dlatego ośmielamy się prosić : módl się za nami grzesznymi, aby światło Twojego Syna przeniknęło nasze myśli, słowa i postępowanie. Chcemy być gościnnym Betlejem.

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa

W tej tajemnicy widzimy starca Symeona, człowieka sprawiedliwego i pobożnego, który za natchnieniem Ducha Św. przyszedł do świątyni na spotkanie z Dzieciątkiem Jezus.

Maryjo, w wielu orędziach wzywasz nas do otwarcia serca Duchowi Świętemu. Módl się za nami, abyśmy pozwolili wychowywać się Duchowi Św. na ludzi sprawiedliwych, wierzących, pobożnych i odpowiedzialnych; zdolnych do miłości i ofiary.

Tajemnica V – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Maryjo, Jezus po odnalezieniu przypomniał Ci , że powinien być w tym, co należy do Ojca. Otwieram więc Biblię , by poznawać plany Ojca. Ale pod naporem codzienności nieraz o nich zapominam, daję się pochłonąć pracy i uśpić „zaśpieszeniu” Sylwia „pośpiechowi”. Chcę się na powrót odnaleźć i czytam Twoje orędzie: „Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do nawrócenia. Kochane dzieci, niech wasze życie będzie odbiciem dobroci Bożej, a nie nienawiści i braku wiary. Dziatki, módlcie się, by modlitwa stała się dla was życiem. W ten sposób w waszym życiu odkryjecie pokój i radość (…)A wy, którzy jesteście daleko od Bożego miłosierdzia nawracajcie się”.

Matko Boża módl się za nami, by każda modlitwa, praca i wszystkie zajęcia rozwijały nas
i były na służbie Bożych planów.

CZĘŚĆ ŚWIATŁA

Tajemnica I – Chrzest Pana Jezusa

Jan Chrzciciel zgromadził ludzi na chrzest pokuty i wezwał do nawrócenia, aby ich przygotować dla przychodzącego Jezusa – Zbawiciela, Mesjasza i Syna Bożego.

Panie Jezu, Jan Chrzciciel powiedział też o Tobie: „On chrzcić Was będzie Duchem Św.
i Ogniem”. Dziękujemy za sakrament Chrztu św., przez który weszliśmy do Królestwa Bożego.

Matko Kościoła, pragniesz też abyśmy pomagali Ci nawracać i ratować świat, w którym jest wiele grzechu. Dziękujmy, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Matko Kościoła, Ty wzywasz nas byśmy otwierali nasze serca dla Jezusa. Pomóż nam żyć mocą sakramentu Chrztu Św.

Tajemnica II – Cud w Kanie Galilejskiej

W tajemnicy drugiej widzimy na weselu w Kanie Galilejskiej Ciebie Panie Jezu, wraz
z uczniami i Twoją Matką.

Maryja, oczyma i sercem miłości macierzyńskiej zobaczyła, iż ta uboga rodzina nie ma wina, aby ugościć wszystkich zaproszonych i powiedziała Tobie o tym. Panie Jezu, najpierw nie chciałeś jeszcze uczynić tego cudu, ale Maryja już wiedziała, że przyjdziesz z pomocą i powiedziała sługom: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”. A Ty powiedziałeś sługom: „Napełnijcie stągwie wodą”, a oni napełnili je aż po brzegi.

Panie Jezu, polecamy Ci w tej modlitwie, wszystkie małżeństwa i rodziny. Prosimy o przemianę współczesnych małżeństw i rodzin; o świętość i żywą wiarę w rodzinach; o życie przysięgą małżeńską, w której małżonkowie mówią: Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Dzisiaj wierność wielu małżonków bardzo choruje i rozchodzą się. Wtedy miłość umiera. A dzieci bardzo cierpią. Ta epidemia jest zaraźliwa i rozpowszechnia się po całym świecie. Ale Pan Jezus jest najlepszym Lekarzem i ma lekarstwo.

Maryjo, proś Jezusa aby małżonkowie żyli mocą Sakramentu Małżeństwa i aby stągwie ich serc były wypełnione aż po brzegi wiernością, ufnością i miłością ofiarną.

Tajemnica III – Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Panie Jezu, Ty jesteś naszą siłą. Twoja Matka mówi nam na te czasy: „Drogie dzieci! Bóg mnie wezwał, bym prowadziła was do Niego, gdyż On jest waszą siłą. Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od wszelkiego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do której wszyscy jesteście wezwani. Kochane dzieci, żyjcie rajem tutaj na ziemi, aby było wam dobrze i niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością”.

Maryjo, módl się za nami, abyśmy słowa Twoje przyjęli i w ten sposób wypełniali wezwanie Jezusa: ”Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ”i abyśmy coraz mocniej trwali w Królestwie Bożym tu na ziemi.

Tajemnica IV – Przemienienie na Górze Tabor

Panie Jezu, wyprowadziłeś trzech swoich uczniów na górę wysoką, aby się modlić i tam odsłoniłeś im swoje Bóstwo. Oblicze Twoje zajaśniało jak słońce, a szaty stały się lśniąco białe jak śnieg i usłyszeli głos Ojca z Nieba: ”To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.

Gdy słuchamy Ciebie Panie Jezu, wypełniamy wtedy Wolę Ojca. Poznajemy wtedy coraz bardziej Twoje oblicze, Twoje serce i Twoją miłość do nas. A nasze serca wypełnione są zbawieniem.

Maryjo, Ty nam mówisz: ”Wiele serc zamknęło się na łaskę i stały się głuche na moje wezwanie. Wy dzieci módlcie się i walczcie przeciwko pokusom i wszystkim złym planom, które wam oferuje diabeł poprzez modernizm. Bądźcie silni
w modlitwie i z krzyżem w dłoniach módlcie się, aby was zło nie użyło i nie zwyciężyło was.” Dzisiaj właśnie zło napełnia ludzkie serca, rodziny i całe narody ciemnością, a Ty Panie Jezu przyszedłeś, aby nas wyprowadzić z ciemności grzechu i wprowadzić do swojego Królestwa.

Maryjo dziękujemy Ci, iż podpowiadasz nam, co należy czynić. Nie tylko podpowiadasz, ale jesteś z nami i pomagasz nam, abyśmy nie ustawali w modlitwie, abyśmy ciągle wychodzili na górę modlitwy i abyśmy w ten sposób zanurzali nasze serca w świetle naszego Mistrza i Zbawiciela- Jezusa.

Tajemnica V – Ustanowienie Eucharystii

Panie Jezu, Ty powiedziałeś o sobie, że jesteś „Chlebem, który z Nieba zstąpił, kto pożywa ten chleb będzie żył na wieki”. Na ostatniej wieczerzy wziąłeś w swoje ręce chleb i przemieniłeś w siebie samego- w swoje Ciało, a wino w swoją Krew; Krew która nas zbawia, Krew która gładzi nasze grzechy. Maryjo, Ty wzywasz nas, aby Msza Święta była dla nas przeżyciem. Trzeba nam więc przynosić na Mszę Świętą nasze życie i ofiarowywać je Bogu. W Komunii Świętej przyjmujemy życie Jezusa, aby nim żyć każdego dnia. Owoce takiego życia przynosimy na kolejną Mszę Świętą.

Maryjo pomagaj nam w głębokim przeżywaniu Mszy św. i adoracji. Módl się dla nas o zdrowie duszy i głód Jezusa w Komunii św.

CZĘŚĆ BOLESNA

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

W tej tajemnicy słyszymy Jezusowe słowa: Czemu śpicie? Czuwajcie
i módlcie się , abyście nie ulegli pokusie. Maryjo, módl się za nami grzesznymi żeby słowa Jezusa o potrzebie czuwania i modlitwy zawsze były obecne w naszej świadomości. Pomóż nam czuwać i modlić się. Wypraszaj nam dar męstwa, wierności i wytrwałości. Abyśmy się nigdy nie wyrzekli zbawienia i życia wiecznego – ze strachu, z przypodobania się innym, czy jakichś korzyści doczesnych.

Tajemnica II – Biczowanie.


Matko Najświętsza, w tej tajemnicy wpatrujemy się w Twojego Syna biczowanego i słyszymy świst biczów na Niego spadających. Ciągle w świecie rozbrzmiewa świst przykrych słów, złorzeczeń, przekleństw, przemocy, wojen.

Jezus uczy nas, jak zachować się w sytuacjach biczowania. Pozostaje bowiem pełen cierpliwości i z pewnością ogarnia miłością nawet tych, którzy zadają mu ból. Jesteśmy pełni wdzięczności za wszystko, co Jezus przez biczowanie dla nas wysłużył i dlatego chcemy mówić: błogosławionaś Ty i błogosławiony Jezus, który cierpiał dla nas.

Chcemy też prosić o to, byśmy umieli w życiu tak się zachowywać, jak Jezus
w czasie tej kaźni, i nigdy nie tracili wewnętrznego pokoju.

Tajemnica III – Ukoronowanie cierniem

W tej tajemnicy uczymy się od Jezusa pokory. Pozwala On na poniżenie siebie, bo tyle jest
w świecie pychy, głupoty i bezmyślnego poniżania innych.Błogosławiony bądź Panie Jezu za wszystko, co wysłużyłeś nam przez owo cierniem ukoronowanie.

Matko, módl się za nami, abyśmy byli ludźmi pokornymi i nikogo nie poniżali.

Tajemnica IV – Dźwiganie Krzyża

Błogosławiony niech będzie Jezus, Syn Boży, dźwigający Krzyż. Błogosławionaś Maryjo, że towarzyszyłaś Mu w drodze krzyżowej całym sercem, a teraz nas uczysz: „ Wzywam was do największej ofiary, ofiary miłości. Bez miłości nie możecie przyjąć ani Mnie, ani mojego Syna. Bez miłości nie możecie przekazywać innym waszych doświadczeń. Dlatego wzywam was, drogie dzieci, abyście zaczęli przeżywać w sobie miłość”. Królowo Pokoju, naucz nas być ludźmi miłości ofiarnej, czyli Tajemnicy Krzyża.

Tajemnica V – Śmierć na Krzyżu

Błogosławiona jesteś Maryjo, że byłaś pod Krzyżem i zostałaś mocą testamentu Jezusowego naszą Matką. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, że umarł za nas na Krzyżu. Dziękujemy za Jego przebite dla nas serce, Wodę Chrztu Św., Krew Eucharystii i Krew Baranka Bożego, który gładzi nasze grzechy.

Dziękujemy za Jego pełną miłości modlitwę: „Ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią”. Dziękujemy za jego zwycięstwo nad grzechem i nienawiścią – mocą największej miłości.

Matko pod Krzyżem stojąca, dziękujemy, że przypominasz nam w jednym
z orędzi: „Miłością osiągniecie wszystko, nawet i to, o czym myślicie, że nie jest możliwe”.

CZĘŚĆ CHWALEBNA

Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Błogosławiony niech będzie Jezus Chrystus, który po zmartwychwstaniu obwieścił nam pokój.

Maryjo, Ty także wiele nam mówisz o pokoju: „Pokój, pokój… Tylko pokój. Trzeba by ludzie pojednali się z Bogiem i między sobą. Dlatego właśnie trzeba wierzyć, modlić się, pościć i spowiadać się”.

Módl się za nas grzeszników o żywą wiarę, rozmiłowanie w modlitwie, radość z umartwień
i z postu, i o dobre spowiedzi, abyśmy w ten sposób doszli do pokoju. Pomóż nam wykonać wielką pracę nad pokojem w naszych sercach, rodzinach, Ojczyźnie.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie

Twój Syn wstąpił do nieba, aby przygotować nam, swoim uczniom, miejsce.

Matko, bardzo nas kochasz i modlisz się za nas, byśmy umieli wędrować przez tę ziemię
w wierze, modlitwie, poście, pokucie, pojednaniu i pokoju. A w godzinę śmierci zajęli przygotowane nam miejsce.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

Błogosławiona jesteś Maryjo modląca się w Wieczerniku wraz z Apostołami otwartymi na działanie Ducha Świętego. W orędziu medjugorskim mówisz nam: „ Módlcie się, aby Duch Św. natchnął was Duchem modlitwy”.

Módl się za nami grzesznymi, abyśmy byli ludźmi spragnionymi Ducha Św. , Jego darów
i owoców. Pomóż nam tworzyć modlące się Wieczerniki w grupie koleżeńskiej w rodzinie
i Ojczyźnie. Pomóż, aby nie ustawała, ale potężniała modlitwa św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Maryi

Maryjo Wniebowzięta, bardzo umiłowałaś i dlatego z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba.

Módl się za nami grzesznymi, byśmy szli wytrwale Twoją drogą. Naucz nas nie tracić z oczu Nieba. Broń nas przed grzechami, abyśmy z ich powodu nie chorowali na ociężałość i oziębłość, abyśmy nie przywiązywali zbytniej wagi do rzeczy błahych. Naucz nas tak angażować się w sprawy Twojego Syna na tej ziemi, abyśmy w godzinę śmierci poszli do Nieba.

Tajemnica V – Ukoronowanie Maryi

Matko i Królowo! Królujesz, bo najpełniej z ludzi służyłaś, wierna słowom: „Oto ja służebnica Pańska”.

Twoje królowanie jest wciąż służbą i miłością. Mówisz w orędziu: „Ja, Matka, kocham was wszystkich. I w każdej chwili, gdy jest wam ciężko, nie bójcie się! Gdyż kocham was i wtedy, kiedy jesteście daleko ode mnie i mojego Syna. Proszę was, nie pozwólcie, by moje serce płakało krwawymi łzami z powodu dusz, które zatracają się w grzechu. Dlatego drogie dzieci módlcie się, módlcie się, módlcie się”.

Matko i Królowo Pokoju, módl się za nami grzesznymi, byśmy nigdy nie zamartwiali się, nie liczyli na własne siły, ale pamiętali, że mamy Matkę, łaski pełną, która nas wspiera i prowadzi pewnie do Boga.

7. Różaniec Eucharystyczny

Czy w modlitwie różańcowej możemy adorować Pana Jezusa?

Modlitwa różańcowa przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie

Matko Syna Bożego, prowadź nas do Jezusa obecnego w Konsekrowanej Hostii. Oblubienico Ducha Świętego, wypraszaj nam Ducha kontemplacji i adoracji. Różańcowa Pani nieba ziemi, naucz nas modlić się sercem. Maryjo, łaski pełna, mieszkałaś z Jezusem i opiekunem Józefem. „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” – powiedzieli dwaj uczniowie gdy, Panie Jezu, spytałeś ich: „Czego szukacie?” i zaprosiłeś ich, mówiąc: „Chodźcie, a zobaczycie. A oni poszli i zobaczyli i pozostali u Ciebie.” (por. J 1,35-39) My też tu przychodzimy, aby być z Tobą i u Ciebie; aby z Tobą pomieszkać. Kochani! Czy podczas adoracji można też modlić się na różańcu? Czy w modlitwie różańcowej możemy adorować Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie? Niech wypowiadane w każdym „Zdrowaś” słowa: „i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus” – będą adoracją Jezusa. Niech nam w tym pomagają fragmenty Orędzi Królowej Pokoju oraz fragmenty pieśni tradycyjnych i nowych, które dla nas wybrałem.

CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I – Zwiastowanie

Panie Jezu, przez tajemnicę Wcielenia przyszedłeś, aby być Emmanuelem – Bogiem z nami. Dziś rozważam tę tajemnicę Wcielenia klęcząc przed Tobą w Najświętszym Sakramencie. Wyznaję wiarę w Twoje przyjście na ziemię i w Twoją obecność pośród nas. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć! On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu: Dla Jego Boskiej chwały, życie poświęćmy Mu! Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, Bo tu już nie ma chleba, To Bóg, to Jezus mój!

Tajemnica II – Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryjo jesteś pierwszą monstrancją – niesiesz do Elżbiety Jezusa i Twoje Serce śpiewa: Wielbi dusza moja Pana. Wraz ze wszystkimi adorującymi pragnę śpiewać w sercu: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie. Na wieczne czasy niech nieustanie. Żeś się darował nam nic niegodnym, w tym Sakramencie nam tu przytomnym.

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa

 Pasterze w Betlejem przybyli do groty i pokłonili się Tobie Panie Jezu. Ja też wierzę w Ciebie i kłaniam się Tobie. Patrzę w Hostię i śpiewam w sercu: Bądźże pozdrowiona Hostyo żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi.

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa

Maryjo przyniosłaś Jezusa do świątyni, aby Go ofiarować Ojcu. Podajesz Go też Symeonowi, aby się spełniła dla niego obietnica, że nie umrze aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Zobaczył Symeon Dziecię, wziął Je w objęcia i mówił: moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Panie Jezu przyszedłem dziś do świątyni i wpatruję się w Ciebie w Hostii i wołam: U drzwi Twoich stoję, Panie, Czekam na Twe zmiłowanie. Który pod osłoną chleba, Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

Tajemnica V – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

  Maryjo, szukasz Jezusa. A On zapytał: Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach Ojca mego? Sprawą Ojca jest, aby nas zbawić, aby być z nami, aby nas uratować, miłować, karmić i błogosławić nam. Szukać – to zrobić dla Niego miejsce. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, Pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom jego powodzi. Otocz go wkoło rzeszo wybrana, przed twoim Bogiem zginaj kolana. Pieśń chwały jego śpiewaj z weselem, On twoim Ojcem, On przyjacielem.

CZĘŚĆ ŚWIATŁA

Tajemnica I – Chrzest Pana Jezusa

 Pan blisko jest, oczekuj Go, Pan blisko jest, w Nim serca moc. Panie Jezu, zobaczył Ciebie nadchodzącego Jan Chrzciciel nad Jordanem i rzekł: „ Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Wypełniła się tęsknota pokoleń. Przyszedłeś. Jesteś z nami. W Sakramencie pokuty spełniasz to co powiedział Jan Chrzciciel: gładzisz grzechy, a w Najświętszym Sakramencie – tak blisko jesteś Panie.

Tajemnica II – Cud w Kanie Galilejskiej

Panie Jezu, na prośbę Matki, czynisz cud przemiany na weselu w Kanie Galilejskiej. Szczęśliwe małżeństwo na którego weselu Ty byłeś i Twoja Matka. Prosimy o cud wspólnej modlitwy małżonków razem z dziećmi, abyś mógł spełniać obietnicę: „Gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w moje imię, tam Ja jestem pośród nich.” O usłysz mój głos, o usłysz mój głos Panie mój wołam Cię. O usłysz mój głos, o usłysz mój głos przyjdź i wysłuchaj mnie.

Tajemnica III – Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Przechodzisz Galileę, Judeę, Samarię. . . wzywasz do nawrócenia i gładzisz grzechy. W tej tajemnicy zbliżam się do Ciebie w Hostii Żywej, żałuję za grzechy i dziękuję za każdą spowiedź, do której idę z moimi grzechami, a wracam bez nich – i mogę przyjmować Cię
w Komunii Świętej. Dziękuję za to, żeś się zostawił w tym Sakramencie, abyś nas zbawił,
za swoje łaski tu wyświadczone, obieraj od nas serca skruszone.

Tajemnica IV – Przemienienie na Górze Tabor

 Panie Jezu, na Górze Tabor twarz Twoja zajaśniała jak słońce, a odzienie stało się białe jak światło i wtedy Piotr powiedział: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Panie Jezu wpatruję się w Twoje oblicze w tej Konsekrowanej Hostii i wsłuchuję się w głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (por. Mt 17,1-8). Dobrze, że tu jestem dzisiaj. Kładę przed Tobą wszystkie problemy tego świata. Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje.

Tajemnica V – Ustanowienie Eucharystii

Panie Jezu dziękuję za ustanowienie Eucharystii, za każdą Mszę Świętą, Komunię Świętą
i adorację. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie, w tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi.

CZĘŚĆ BOLESNA

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

Panie Jezu w Ogrodzie Oliwnym widzisz grzechy, udręki i cierpienie świata. Pocisz się krwawym potem, a nam mówisz: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Matka Boża patrząc na walkę duchową współczesnego świata mówi nam: „Kochane dzieci, nie dopuśćcie aby szatan was odciągał i robił z wami co chce. Wzywam was, abyście byli odpowiedzialni i zdecydowani, i każdy dzień poświęcili Bogu w modlitwie. Kochane dzieci, niech Msza św. nie będzie dla was zwyczajem lecz życiem. Żyjąc codzienną Mszą św., odczujecie pragnienie świętości i będziecie w niej wzrastać. TO SAMO ORĘDZIE  W TAJEMNICY V. Jestem blisko was i za każdym z was oręduję przed Bogiem, aby On dał wam siłę do przemiany serca.

Tajemnica II – Biczowanie

Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. W tej tajemnicy adorujemy Jezusa ubiczowanego. Jego Ciało stało się jedną wielką krwawiącą raną. „Drogie dzieci! Wzywam was ponownie: rozpocznijcie walkę przeciwko grzechowi tak jak w pierwszych dniach, spowiadajcie się i zdecydujcie się na świętość. Miłość Boża spłynie na świat przez was i pokój zakróluje
w waszych sercach, a błogosławieństwo Boże was wypełni. Ja jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. ( 25.III.2014r.)

Tajemnica III – Ukoronowanie cierniem

Jezu wyszydzony, opluty, bity po twarzy za moje grzechy pychy i próżności. Adoruję Twoje Serce w Hostii Żywej i wołam: Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego.

Tajemnica IV – Dźwiganie Krzyża.

Jezu wyciągasz ręce po krzyż, po moje grzechy, po moje życie. Niesiesz mnie na Kalwarię, aby się za mnie ofiarować. „Drogie dzieci, . . . Mój Syn każdego dnia i na wieki żywy wraca pomiędzy was. Powraca do was, bo nigdy was nie zostawił samymi. Kiedy jedno z moich dzieci wraca do Niego, moje serce ogarnia radość. Dlatego, moje dzieci, powróćcie do Eucharystii, do mojego Syna. Droga do mojego Syna jest trudna, pełna wyrzeczeń, ale na końcu zawsze jest światło. Ja rozumiem wasze bóle i cierpienia, a macierzyńską miłością ocieram wasze łzy. Zaufajcie mojemu Synowi, gdyż On dla was uczyni to, o co wy nawet nie umiecie prosić. Wy tylko, moje dzieci, powinniście zatroszczyć się o swoją duszę, gdyż tylko ona na Ziemi do was należy. Tę duszę brudną lub czystą przyniesiecie przed (oblicze) Ojca Niebieskiego. Zapamiętajcie, mój Syn zawsze nagradza wiarę i miłość. (2.VII. 2016r.)

Tajemnica V – Śmierć na Krzyżu

Witam Cię, witam Przenajświętsze Ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało za nasze winy, Synu jedyny, Ojca wiecznego, Boga prawego, Męki te znosiłeś. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu, w tym Sakramencie dziwnie zakrytemu; Żebrzem litości i Twej miłości, byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, pohamować raczył. Panie Jezu na Kalwarii sprawujesz Mszę Świętą. Rozpięty na krzyżu ofiarowujesz się za nas Bogu Ojcu. Matka Najświętsza nam mówi: „Pragnę, by Msza św. była przeżyciem Boga. . . Kochane dzieci, niech Msza św. nie będzie dla was zwyczajem lecz życiem. Żyjąc codzienną Mszą św., odczujecie pragnienie świętości i będziecie w niej wzrastać.” TO SAMO ORĘDZIE  W TAJEMNICY I. (16.V.1985r/25.I.1998r).

CZĘŚĆ CHWALEBNA

Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Zbliżam się w pokorze i niskości swej, Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. Tobie dziś
w ofierze serce daję swe, O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran, Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan, Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą, Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą
. Panie Jezu Zmartwychwstały zbliżam się do Ciebie w Hostii i moim umysłem i sercem mówię: Pan mój i Bóg mój. „Drogie dzieci, (. . .) nie zapominajcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze jest z wami. On przychodzi do was i łamie z wami chleb, ponieważ, dzieci moje, to dla was umarł, zmartwychwstał i ponownie przychodzi.(2.V.2016r).

Tajemnica II – Wniebowstąpienie

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.(J 6,54) „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.”(J6,57) Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię, Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

 Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. Dotknij Panie moich warg, abym przemówił
z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.
 „Dzieci moje, nie zapominajcie: każdy z was jest wyjątkowym światem dla Ojca Niebieskiego! Dlatego pozwólcie na nieustanne działanie Ducha Świętego w was. Bądźcie moimi dziećmi, czystymi duchowo. W duchowości jest piękno: wszystko, co jest duchowe, jest żywe i bardzo piękne. ( 2.V.2016r)

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Maryi

Maryjo, wzięta z duszą i ciałem do nieba, zstępujesz w wielu objawieniach na ziemię, aby nam pomóc w drodze do nieba. „Drogie dzieci! Wzywam was, abyście pracowali nad własnym nawróceniem. Jeszcze daleko jesteście od spotkania z Bogiem w waszym sercu. Dlatego jak najwięcej czasu spędzajcie na modlitwie i adoracji Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie ołtarza, aby On was przemienił i umieścił w waszym sercu żywą wiarę i pragnienie życia wiecznego. Wszystko przemija, kochane dzieci, tylko Bóg jest nieprzemijający. Jestem z wami i zachęcam was z miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.(25.III.2008r)

Tajemnica V – Ukoronowanie Maryi

Drogie dzieci, kiedy adorujecie Jezusa jesteście również blisko mnie. (25.IX.1995r) Adorujcie mojego Syna, aby On napełnił was swoim pokojem i miłością, za którymi tęsknicie.(25.X.2012r) Matko Kościoła, Królowo Polski, Królowo rodzin, Królowo różańca świętego – módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 8. Proście Jezusa aby uzdrowił wasze rany

Tajemnice radosne różańca pod Krzyżem

Panie Jezu, przez radosne tajemnice Wcielenia i Narodzenia przyszedłeś na ten świat, aby wziąć krzyż i umrzeć na Krzyżu. Aby nas zbawić i uzdrowić nasze rany. Aby nas obdarzyć pokojem i Bożą radością. Dziękuję Ci Jezu.

Orędzie Królowej Pokoju

Drogie dzieci! Dziś wzywam was w szczególny sposób, abyście wzięli krzyż w ręce i rozpamiętywali rany Jezusa. Proście Jezusa, aby uzdrowił wasze rany, których doznaliście, drogie dzieci, w ciągu waszego życia z powodu własnych grzechów lub grzechów waszych rodziców. Tylko w ten sposób, drogie dzieci, pojmiecie, że światu jest potrzebne uzdrowienie wiary w Boga Stworzyciela. Rozmyślając nad męką i śmiercią Jezusa na krzyżu zrozumiecie, że tylko przez modlitwę wy również możecie stać się prawdziwymi apostołami wiary, gdy w prostocie i na modlitwie przeżywać będziecie wiarę, która jest darem. Dziękuję,
że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
 (25.03.1997r.)

TAJEMNICE RADOSNE

Tajemnica I – Zwiastowanie

Panie Jezu, podczas Zwiastowania Ty, który jesteś Drugą Osobą Trójcy Świętej, Ty który jesteś Synem Bożym istniejącym odwiecznie, przyjmujesz z Maryi Dziewicy, za sprawą Ducha Świętego, ludzkie ciało. Jest Ci potrzebne ludzkie ciało, bo przychodzisz aby wziąć krzyż i na krzyżu umrzeć za nasze grzechy.

Matko Jezusa i moja Matko w tym orędziu, które dałaś w radosną uroczystość Zwiastowania mówisz nam: „Dzieci, wzywam was w szczególny sposób, abyście wzięli krzyż w ręce i rozpamiętywali rany Jezusa. Rozważając radość Zwiastowania zdążamy już do krzyża, aby go przyjąć, rozpamiętywać rany Jezusa i rozradować się radością przychodzącego do nas grzeszników Zbawiciela.”

Maryjo łaski pełna, podczas Zwiastowania powiedziałaś w mocy Ducha Świętego Ojcu i Synowi swoje „tak”. Mówiąc poczętemu w Tobie Jezusowi „tak” powiedziałaś już „tak” Jezusowi na krzyżu – naszemu Zbawicielowi. Módl się za nami grzesznymi, aby Boża miłość i radość przychodzącego na świat Zbawiciela wypełniła nasze serca.

Tajemnica II – Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryjo, idziesz do Elżbiety zjednoczona w sercu z Jezusem. Pan rzeczywiście jest z Tobą i jak powiedział Archanioł Gabriel i błogosławiona jesteś między niewiastami, jak powiedziała Elżbieta. Idziesz z pośpiechem z Jezusem pod swym sercem do krewnej, świętej Elżbiety. Jesteś wypełniona Bożą radością i uwielbieniem Boga.

A gdy Elżbieta usłyszała Twoje pozdrowienie, napełnił ją Duch Święty i wydała okrzyk: „Błogosławiona Tyś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twego łona”. Elżbieta jest zdumiona, zadziwiona i zaszczycona, że Matka jej Pana przychodzi do niej. A dzieciątko – Jan Chrzciciel – poruszyło się z radości w jej łonie.

Elżbieta błogosławi Ciebie Maryjo, żeś uwierzyła, iż spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. A dusza Twoja wielbi Pana i raduje się Twój duch w Bogu Zbawicielu, sławisz miłosierdzie Boże i Jego moc.

Teraz pragniesz wielkich rzeczy zbawienia, miłosierdzia i radości Bożej dla nas. W tym orędziu mówisz: „Proście Jezusa, aby uzdrowił wasze rany, których doznaliście drogie dzieci, w ciągu waszego życia z powodu własnych grzechów lub grzechów waszych rodziców”.

Panie Jezu, przez Twoje święte rany prosimy Ciebie, uzdrawiaj wszystkie nasze rany. Ty po Zmartwychwstaniu pokazałeś uczniom rany rąk oraz boku i obdarzyłeś ich pokojem. A oni, którzy dotychczas byli napełnieni lękiem, uradowali się teraz ujrzawszy Ciebie (J 20,19-20).

Panie Jezu uzdrawiaj nasze rany, aby one nie przykuwały już naszej uwagi. Abyśmy się rozradowali łaską Pana i jak Maryja, Elżbieta i Jan Chrzciciel.

Tajemnica III –Narodzenie Pana Jezusa

Panie Jezu, Ojciec tak umiłował świat, że posłał Ciebie Swojego Syna, aby nikt z nas kto uwierzył nie zginął, ale miał życie wieczne. Przez wcielenie podczas Zwiastowania i narodzenie w Betlejem przyszedłeś, aby być Emmanuelem – Bogiem z nami. Położony na sianie w żłobie wchodzisz w dzieje świata i każdego z nas.

Wychodzimy z grzechów, samotności i ciemności. Idziemy do Betlejem, do Ciebie. Idziemy z wiarą. Pragniemy też zwiastować Ciebie tym, którzy Cię nie znają i w Ciebie nie wierzą. Tak wielu ludzi jest bardzo poranionych z powodu własnych grzechów lub grzechów swoich rodziców. Ból i cierpienie noszonych ran mogą skupić na sobie i zasłonić Boga. Mogą napawać poczuciem krzywdy i zwątpieniem w miłość Bożą. Mogą ukształtować obraz Boga dalekiego i obojętnego. Mogą sprawić, że miłość i wiara chorują.

Maryjo, w tym orędziu okazujesz pragnienie, abyśmy „pojęli, że światu potrzebne jest uzdrowienie w wiarę Boga Stworzyciela”. Gdy patrzymy na stworzony przez Boga świat dostrzegamy miłość i troskę Boga o nas – Jego dzieci. W tym stworzonym świecie widzimy wszystko co potrzebne dla duszy i ciała – pokarm, wodę, powietrze, odzienie; materiały na dom, przestrzeń i czas. Nasza wiara w Boga Stworzyciela zdrowieje. Staje się prosta, czysta i ufna. A rany maleją i zabliźniają się. Odkrywamy, że mamy wielki dar życia; że mamy serce, głowę, ręce, oczy, uszy…

Przywołajmy też zwiastowanie Anioła pasterzom: „Zwiastuję wam radość wielką. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy co tam się zdarzyło – zachęcali się wzajemnie. Pójdźmy i my z żywą wiarą i miłością, bo Bóg nas tak umiłował, że posłał na świat Swego Syna, aby nas zbawiał, aby nas leczył, aby był Dobrym Pasterzem.

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa

Maryjo, Ty wraz z Józefem przyniosłaś Jezusa do świątyni i ofiarowałaś Go Bogu Ojcu. To ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni zapowiada już Jego Najświętszą Ofiarę; Jego mękę i śmierć na krzyżu. Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni zapowiada ofiarę Mszy Świętej na całej ziemi i przez wszystkie czasy.

Wierzyć w Boga, to wierzyć w moc Jezusa na krzyżu, to wierzyć w miłość męki i śmierci Jezusa na krzyżu. Wierzyć to rozmyślać nad męką i śmiercią Jezusa. Wierzyć – to tę Mękę i Śmierć Jezusa przyjmować we Mszy Świętej i Komunii Świętej.

A Symeon prorokował o Jezusie: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą”. A Tobie Matko Symeon przepowiedział „Twoją duszę miecz przeniknie”.

Matko z ofiarą Syna złączona, ucz nas ofiarowywać rany i łączyć je z ranami Jezusa i Twoim bólem. Abyśmy mieli radość w sobie – owoc miłości ofiarnej. Abyśmy mieli pokój w sobie, z ludźmi i Bogiem.

Tajemnica V – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Matko, gdy odnalazłaś Jezusa w świątyni, usłyszałaś z ust Jego: „Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach Ojca mego?„ Przyszedłeś, aby wypełnić wolę Ojca, aby dokonać dzieła, które Ci zlecił Ojciec.

I my chcemy być w sprawach Ojca, uczestniczyć w dziele zbawienia świata, w dziele ratowania dusz, w dziele leczenia ran, w dziele budzenia wiary.

Matko, Ty nam mówisz: „Tylko przez modlitwę, wy również możecie stać się prawdziwymi apostołami wiary”. Niech nasze życie biegnie drogą do świątyni Serca Twego Syna.

Abyśmy „w prostocie i na modlitwie przeżywali wiarę, wiarę która jest darem”. Wierzę Panie Jezu, że przyszedłeś mnie zbawić. Wierzę w miłość Twojej Najświętszej ofiary za mnie i cały świat. Miłuję Ciebie. Miłuję Twoje Dzieło Zbawienia. Miłuję Twoją mękę i śmierć na krzyżu. Odnalazłem Ciebie.

Przez modlitwę staję się apostołem wiary dla rodziny, bliskich i spotykanych ludzi. Przyjmuję rany – owoc życia, owoc moich grzechów i owoc grzechów rodziców. Jednoczę je z Twymi ranami. Odnajduję Ciebie Jezu w świątyni w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej, w Komunii Świętej i adoracji. Dziękuję za uzdrowienie i pokój.

                                                                                                          o.Eugeniusz Śpiołek Sch.P.