Rekolekcje

Zapraszamy do naszego Ogniska na rekolekcje, wieczerniki i dni skupienia indywidualnie i rodzinnie. Najlepiej przyjechać samochodem, a pociągiem i autobusem do Goworowa, skąd możemy odebrać samochodem.

Przybywający włączają się w duchowość i życie wspólne Ogniska Bożego Pokoju.

Na życie i duchowość Ogniska Bożego Pokoju składają się : cisza, pokój serca, wspólne i indywidualne modlitwy, Eucharystia, Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w dzień i w nocy, Pismo św., Orędzia Królowej Pokoju, Droga Krzyżowa w terenie bądź wewnątrz, wspólne posiłki. Odpoczynek od zgiełku świata.

Ognisko zanurzone jest w przyrodzie. Mamy pola, łąki i las (9,5 h),mały staw, rzeczkę, gospodarstwo. Kościółek i duży kościół, Drogę Krzyżową w terenie.

Owoce: pokój serca, odbudowa siebie i rodziny. Uczestnicy często po powrocie kontynuują Regułę i nasz Charyzmat w życiu osobistym i rodzinnym, także w wychowywaniu dzieci. Do Ogniska zapraszamy przez cały rok.

Rekolekcje Królowej Pokoju

Poszczególne cytaty z Pisma Św. były myślą przewodnią danych rekolekcji.

 „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…” rekolekcje z modlitwą w intencji dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców oraz szkół.

„Drogie dzieci, nakłońcie najmłodszych do modlitwy i niech dzieci chodzą na Mszę świętą”(Orędzie 7.03.85).

„Przeżywajcie świadomie Mszę świętą”(Orędzie 3.04.86).

„Pragnę, aby każdy z was we własnym sercu doświadczył tego pokoju, który daje Bóg”(Orędzie 25.06.87).

„Wasze serce stanie się bardziej czułe na Słowo Boże”(Orędzie 25.01.98).

„Nieście światło swoim życiem”(Orędzie 5.06.86).

„Kiedy odkryjecie Boga w modlitwie, odkryjecie sens swego życia”(Orędzie 25.07.97).

„Dziękuje, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”

„Proście Ducha Świętego o oświecenie”(Orędzie 8.11.84).

„Pozwólcie, by Duch Święty prowadził was w głąb was samych”(Orędzie 4.07.83).

„Niech przez modlitwę Duch Święty pomoże wam, by wasze kamienne serca stały się sercami z ciała”(Orędzie25.06.96).

„Zdecydujcie się na nawrócenie”(Orędzie 25.07.96).

„Abyście mieli silę i miłość do wszystkich ludzi, których spotkacie w ciągu waszego ziemskiego życia”(Orędzie25.11.00).

Pokój Serca.

Rekolekcje- 9 dniowa nowenna: „Orędzia Królowej pokoju w powołaniu i posługiwaniu wychowawczym w szkole i rodzinie”

Wieczernik Królowej Pokoju

Rekolekcje „W szkole Maryi”:

Indywidualne

Dla wszystkich

Dla całych rodzin

Dla młodzieży

Dla ojców i ich synów

Dla matek i ich córek

Dla matek samotnie wychowujących dzieci (razem z dziećmi)

Dla całych rodzin

Dla pracodawców pracowników i ich rodzin

„Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyłą” (Mk 5,23)

„Jezus rozkazał surowo duchowi nieczystemu, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu” (por.Łk 9,37-43).

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje mnie przyjmuje”(Mk 9,37).

„I biorąc dzieci w objęcia kładł na nie ręce i błogosławił je”(por.Mk10,13-16).

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”(por.Łk18,15-17)

Inne:

 • Rekolekcje Adwentowe
 • Rekolekcje Wielkopostne
 • Rekolekcje o Miłosierdziu Bożym
 • Rekolekcje przed uroczystością Chrystusa Króla
 • Czuwania modlitewne przed zesłaniem  Ducha Świętego
 • Jerycha Różańcowe
 • Rekolekcje Matki Bożej z Guadelupe
 • Rekolekcje z świętym Janem Pawłem II
 • Rekolekcje ze świętą Siostrą Faustyną
 • Rekolekcje ze Sł.B. Rozalią Celakówną
 • Warsztaty Św. Józefa dla ojców i synów
 • Rekolekcje Zawierzenia (Św. Ludwika Grignion de Montfort)
 • Rekolekcji Oazy Rodzin – I stopień
 • Rekolekcji Oazy Rodzin – II stopień
 • Dni skupienia