Na dzisiaj

Za dzieci i młodzież

Jerycho Różańcowe to nieustanna modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni i siedem nocy. Ze względu na osoby, które przybywają na adorację w ciszy, Jerycho będziemy odprawiać w ciszy.Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do...

Za dzieci i młodzież

Prosimy Każdego, kto przeczyta tę wiadomość o modlitwę za dzieci i młodzież. W naszym Ognisku (w Łodzi i w Suchcicach) O. Eugeniusz będzie błogosławił dzieci po każdej Mszy św. Zapraszamy rodziców, dziadków, ciocie, wujków...

Cóż mogłeś mi dać więcej….?

O przepaści, o Trójco Boska i wieczna, o morze głębokie! Cóż mogłeś mi dać więcej nad siebie samego? Jesteś ogniem, który zawsze płonie i nie gaśnie nigdy. Jesteś ogniem, który swoim żarem spala wszelką...

Kochani!

Zmartwychwstały Pan niech Wasi Wasze Rodziny nieustannie obdarowuje Swoim Życiem i Pokojem. Bóg zapłać za Waszą adorację Pana Jezusa i każde  dobro.                         o. Eugeniusz Śpiołek i Wspólnota Ogniska Bożego Pokoju. W Wielką Sobotę...