Na dzisiaj

Zapraszamy!

. W naszym Ognisku Bożego Pokoju modlimy się o pokój w sercu z Bogiem i ludźmi oraz o zdrowie duszy i ciała, uwolnienie od lęków, niepokojów. Rozpoczynamy Różańcem o godz. 18:00. Następnie sprawowana jest...

Za dzieci i młodzież

Jerycho Różańcowe to nieustanna modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni i siedem nocy. Ze względu na osoby, które przybywają na adorację w ciszy, Jerycho będziemy odprawiać w ciszy.Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do...

Zapraszam was do pójścia na łono natury

Zapraszam was do pójścia na łono natury

 Drogie dzieci! Zapraszam was do pójścia na łono natury i modlitwy, aby Najwyższy przemówił do waszego serca i abyście poczuli moc Ducha Świętego, abyście byli świadkami miłości, jaką Bóg ma dla każdego stworzenia. Jestem...

Za dzieci i młodzież

Prosimy Każdego, kto przeczyta tę wiadomość o modlitwę za dzieci i młodzież. W naszym Ognisku (w Łodzi i w Suchcicach) O. Eugeniusz będzie błogosławił dzieci po każdej Mszy św. Zapraszamy rodziców, dziadków, ciocie, wujków...

Cóż mogłeś mi dać więcej….?

O przepaści, o Trójco Boska i wieczna, o morze głębokie! Cóż mogłeś mi dać więcej nad siebie samego? Jesteś ogniem, który zawsze płonie i nie gaśnie nigdy. Jesteś ogniem, który swoim żarem spala wszelką...