Za dzieci i młodzież

Prosimy Każdego, kto przeczyta tę wiadomość o modlitwę za dzieci i młodzież.

W naszym Ognisku (w Łodzi i w Suchcicach) O. Eugeniusz będzie błogosławił dzieci po każdej Mszy św.

Zapraszamy rodziców, dziadków, ciocie, wujków aby przyprowadzali dzieci.

Zapraszamy także młodych ludzi, którzy pragną Bożego Błogosławieństwa przez ręce kapłana.

Może Ci się również spodoba