Adoracja

Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu (w dzień i w nocy)

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28)

Przygniatają Cię problemy?

Czujesz się zmęczony życiem?

Bezskutecznie szukasz pokoju w sercu, w rodzinie?

Zapomniałeś już co to prawdziwa radość?

Przestałeś wierzyć, że możesz być szczęśliwym?

Niepokoisz się o Ojczyznę, dzieci, młodzież?

W głębi serca nosisz nieustannie: Czy Ktoś może mi pomóc?

Możesz do Niego przyjść

Trwać w ciszy

W Niego patrzeć

Do Niego mówić

A On ogarnia Cię miłością

Światłem i pokojem.

Oczyszcza serce

Nie skąpi też mądrości

Ratuje…. Prowadzi

I to jest adoracja

Modlitwa sercem - Możesz jak Ojciec z Ewangelii przyjść, upaść do nóg Jezusa i prosić usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. (por. Mk 5,23-24).

Jak wtedy przynoszono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie (por. Mt 19, 13-15,) tak samo dzisiaj możemy je przynosić i prowadzić do Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Jezus przyszedł do kaplicy Królowej Pokoju, aby każdy ojciec szukający ratunku dla dziecka, jak tamten z Ewangelii, mógł przyjść, upaść Mu do nóg i prosić usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. (por. Mk 5,22-23).

Jezus przyszedł, aby pomóc zaniepokojonej mamie i wysłuchał jej modlitwy: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest dręczona przez złego ducha. (por. Mt 15, 21-28).

A gdy mama, czy tata nie wiedza, czy nie chcą to inni zamiast nich i w ich imieniu, nieustannie, w dzień i w nocy mogą przyjść i prosić.

Jezus buduje małżeństwa, ożywia rodziny, wskazuje drogę życia, daje dobre rady, uzdrawia.

Od Jezusa nikt nie odchodzi nieobdarowany! Przekonaj się sam!

WIECZYSTA ADORACJA

W naszych dwóch Ogniskach w Suchcicach (między Czerwinem a Suchcicami) i w Łodzi ul. Gdańska 85 trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu (w dzień i w nocy).

Przyjdź i złóż wszystko co Cię trapi u stóp Jezusa. Na adorację możesz przyjść kiedy chcesz, o każdej porze w dzień i w nocy i być tak długo jak zechcesz, jak potrzebujesz.

Ognisko Bożego Pokoju – to także Modlitewne Pogotowie Ratunkowe

Dowiedz się więcej

tel: 507 983 234 (Agnieszka)
e-mail: ogniskobozegopokoju@gmail.com