W każdą pierwszą sobotę miesiąca serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo w Ognisku Bożego Pokoju
w SUCHCICACH o godzinie 18:00 – Różaniec, Msza św., 15 -minutowe rozważanie w intencji wynagradzającej wg pragnienia Matki Bożej, następnie wspólna adoracja
z modlitwą o pokój, zdrowie ducha, duszy i ciała; możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Przyrzeczenia Trzeźwości.
Odnawiamy również Akt Zawierzenia – owoc Rekolekcji wg św. Ludwika Marii de Monfort.