Roraty

“Niebiosa rosę spuście nam z góry…” (Rorate coeli, desuper…).

Roraty to msze święte odprawiane w Adwencie, które swoją nazwę zawdzięczają łacińskiej wersji pieśni śpiewanej na wejście „Rorate coeli, desuper… .

Wyjątkowość mszy świętych roratnich polega na tym, iż są odprawiane przed świtem. Ciemne wnętrze świątyni nawiązuje do czasów sprzed przyjścia na świat Zbawiciela. Kiedy narodził się Jezus, możliwe stało się przejście do lepszej, oświetlonej bożym światłem rzeczywistości.

Nieodłącznym elementem porannych adwentowych nabożeństw, jest specjalna świeca roratnia zwana „roratką”.
Świeca symbolizuje Matkę Bożą jako Tą, która przynosi ludziom światłość, rodząc Jezusa. Dlatego świeca ta jest specjalnie dekorowana.

Postarajmy się uczestniczyć w Mszach św. roratnich. Wielkim przeżyciem są one dla dzieci. Nawet małe dzieci z radością niosą lampiony i o świcie przychodzą do kościoła. To wyciska wielki ślad w sercu na całe życie.

Moja mama opowiadała, że kiedy była nastolatką, chodziła na roraty na 6:00 rano, ze swoimi koleżankami , po śniegu ponad 6 km.
I… było im ciepło… .