“Drogie dzieci. Dziś wzywam was do jedności w moim Synu Jezusie. Moje macierzyńskie serce prosi, abyście pojęli, że jesteście Bożą rodziną. Ojciec Niebieski obdarzył was duchową wolnością, jesteście więc wezwani, aby samodzielnie rozpoznawać prawdę, dobro i zło. Niech modlitwa i post otworzą wasze serca i pomogą wam odkryć Ojca Niebieskiego przez mojego Syna. Kiedy odkryjecie Ojca, wasze życie będzie podporządkowane pełnieniu woli Bożej i tworzeniu Bożej rodziny, bo tego Syn mój pragnie. Będę z wami na tej drodze. Dziękuję wam (2 styczeń 2011)”.

Zapraszamy do Ogniska Bożego Pokoju
by w ciszy usłyszeć Boży Głos

Na adoracji

W spotkaniu

z Maryją

Na Drodze

Krzyżowej

W przyrodzie

W pracy

W cichej

modlitwie