Tak było na rekolekcjach w listopadzie.

W naszym Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach odbyły się w dniach 10-13 listopada, rekolekcje – „Obcowanie Świętych”.

Gościliśmy Osoby z okolic naszego Ogniska w Suchcicach, z Ostrołęki, Legionowa, Łodzi, ze Śląska.

Niektóre dzieci zaprosiły na rekolekcje swoich rodziców by wspólnie przeżywać ten czas na modlitwie, zabawie i odpoczynku.

Ojciec Eugeniusz głosił piękne i głębokie nauki o Kościele walczącym, cierpiącym i triumfującym. Wiele wspólnej i indywidualnej modlitwy, adoracja, Droga Krzyżowa w terenie. To był czas kiedy Niebo łączyło się z ziemią… .

Dziękujemy za wszelką pomoc przy zorganizowaniu i w trakcie rekolekcji.

Zapraszamy na następne w dniach 1-4 grudnia (czwartek-niedziela). Temat: „Nie lekceważcie odpowiedzialności, która jest wam powierzona”.

Może Ci się również spodoba