Za dzieci i młodzież

Jerycho Różańcowe to nieustanna modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni i siedem nocy. Ze względu na osoby, które przybywają na adorację w ciszy, Jerycho będziemy odprawiać w ciszy.Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego.

Wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza- Jozue – otrzymał od Boga nakaz, by siedem dni okrążali mury Jerycha. Siódmego dnia potężne mury Jerycha runęły.„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże” (por. Łk 18, 15-17).Nie pozwalamy, a nawet przeszkadzamy – przez obojętność i wszelkie zaniedbania w przekazywaniu wiary i Miłości Bożej. Pan Bóg tak nas stworzył, że dzieci i młodzież potrzebują pomocy dorosłych w rozwoju duchowym. Nieraz słyszymy: „Moje dzieci nie chcą się modlić”, „Nie mogę oderwać moich dzieci od komórki”, „Nie słuchają mnie, są agresywne”, „W naszej rodzinie umiera miłość”… .Przez Niepokalane Serce Maryi – podczas Jerycha Różańcowego – będziemy przynosić Jezusowi w Hostii dzieci i młodzież, aby wkładał na nie ręce i pomodlił się za nie (por. Mat. 19, 13-15). Aby Jezus brał je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je – jak czytamy o tym w Ewangelii (por. Mk 10, 13-16). Włączmy się z radością w to Jerycho i ratujmy dzieci i młodzież.

JERYCHO W ŁODZI ZAKOŃCZYMY NABOŻEŃSTWEM O POKÓJ W NIEDZIELĘ O 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Może Ci się również spodoba