Królowo Polski! Pod Twoją obronę uciekamy się…

W najbliższym czasie módlmy się o to w naszej kaplicy – dla nas, dla naszych rodzin i całej Ojczyzny.

Módlmy się o mądrość, roztropność
i odpowiedzialność.

Może Ci się również spodoba