Zapraszamy!

.

W naszym Ognisku Bożego Pokoju modlimy się o pokój w sercu z Bogiem i ludźmi oraz o zdrowie duszy i ciała, uwolnienie od lęków, niepokojów. Rozpoczynamy Różańcem o godz. 18:00. Następnie sprawowana jest Msza św. i modlitwy o pokój i uzdrowienie. Jest też możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (Patrz Duchowa Adopcja na naszej stronie) i Przyrzeczenia Trzeźwości (Patrz Przyrzeczenie Trzeźwości na naszej stronie) w intencji własnej lub innych osób.

Może Ci się również spodoba