Orędzie z Medziugorje, 25 lipiec 2023r

Drogie dzieci! W tym czasie łaski, w którym Najwyższy posyła mnie do was, abym was kochała
i prowadziła drogą nawrócenia, ofiarujcie wasze modlitwy i ofiary, za wszystkich, którzy są daleko i nie poznali Bożej miłości. Dziatki, bądźcie świadkami miłości i pokoju dla wszystkich niespokojnych serc. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Może Ci się również spodoba