Autor: Agnieszka Szmurło

Czy ma sens zabieranie dzieci na adorację?

1947 r. Pius XII apelował: „Bardzo liczymy, w obecnych strapieniach, na modlitwę niewinnych dzieci, które boski Odkupiciel przyjmuje i wyróżnia w szczególny sposób. Niech więc wzniosą one ku Niemu swoje dziecięce dłonie, symbol ich...

Zapraszamy!

. W naszym Ognisku Bożego Pokoju modlimy się o pokój w sercu z Bogiem i ludźmi oraz o zdrowie duszy i ciała, uwolnienie od lęków, niepokojów. Rozpoczynamy Różańcem o godz. 18:00. Następnie sprawowana jest...

Za dzieci i młodzież

Jerycho Różańcowe to nieustanna modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni i siedem nocy. Ze względu na osoby, które przybywają na adorację w ciszy, Jerycho będziemy odprawiać w ciszy.Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do...

Zapraszam was do pójścia na łono natury

Zapraszam was do pójścia na łono natury

 Drogie dzieci! Zapraszam was do pójścia na łono natury i modlitwy, aby Najwyższy przemówił do waszego serca i abyście poczuli moc Ducha Świętego, abyście byli świadkami miłości, jaką Bóg ma dla każdego stworzenia. Jestem...