Nasz kapłan

z homilii o. Eugeniusza

  • Nie nabierajcie wody tego świata;
  • Budujcie arkę dla rodziny przez wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego;
  • Matka Boża podpowiada prostą i skuteczną metodę wychowawczą: wspólna modlitwa w rodzinie razem
    z dziećmi;
  •  Ten krzyż, który niesiesz nie jest zwykłym krzyżem, ale Krzyżem, który pomagasz nieść Chrystusowi.
  • Wszyscy nasiąkamy tym, co jest wokół nas –jak gąbki. Nie pozwólcie by dzieci nasiąkały tym światem. Niech chłoną Ducha Świętego.